เพื่อการกุศล เปิดจอง มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" พระอิศวรมหาเทพ มหาเทพซูส และ พระพุทธไพรีพินาศ "มงคลชีวิต"

ในห้อง 'ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล' ตั้งกระทู้โดย วุธ จันทบุรี, 1 เมษายน 2019.

 1. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971

  บทสวดขอพรองค์พ่อพระศิวะ (พระอิศวรมหาเทพ,ผกาพรหม) ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วว่า
  ปาทัง ศิวะ อิศราเม อาราธะนัง สะระนัง คัจฉามิ (3จบ)
  นะโมโพธิสัตโต อิศราโม มหาลาโภ มหาปุญโญ อานุภาเวนะ เม รักขันตุ
  ลูกชื่อ..................นามสกุล............. ขออานิสงส์ของบุญและกุศลที่ลูกกำลังจะกระทำในกาลบัดนี้ ขอองค์พ่อพระศิวะได้โปรดเมตตาเป็นสักขีพยาน และได้โปรดเป็นองค์ประธานในการจัดสรรบุญของลูก แด่ พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง มิตรสหาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูก และจงแผ่บุญนี้ไปถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาร่างสังขารของลูก ให้ได้รับผลบุญของลูกในกาลบัดนี้ด้วยเทอญ
  โอม นมัส ศิวายะ นะมะฮา
  7.jpg

  56196817_2200872839961992_2083424369693949952_n.jpg 56337132_2200872906628652_1262623112604680192_n.jpg 56356586_2200873143295295_1861608030617993216_n.jpg 56466339_2200872896628653_1314532319272370176_n.jpg
  56237518_2202385079810768_4183578732222480384_n.jpg 56237518_2202385079810768_4183578732222480384_n.jpg 56119443_2205137739535502_3323174844417179648_n.jpg 56248002_2205142909534985_3334109045173780480_n.jpg 55554376_2200872556628687_5550714505266200576_n.jpg 55519533_2200873073295302_6024214922865410048_n.jpg 55554470_2200872793295330_9187348067379052544_n.jpg 55557099_2200873089961967_1567944559491547136_n.jpg 55575820_2200873193295290_7920235618733391872_n.jpg 55602670_2202455273137082_1730948494044168192_n.jpg 55618330_2200872853295324_3143446268559228928_n.jpg 55619190_2202460523136557_8765935308043714560_n.jpg 55644699_2200873026628640_6891218015036112896_n.jpg 55708903_2200873016628641_6087190744131436544_n.jpg 55719452_2200873149961961_6946742287086911488_n.jpg 55719458_2200873183295291_6372800657656643584_n.jpg 55726227_2200872789961997_311727137205780480_n.jpg 55744514_2200872959961980_5628263610129055744_n.jpg 55875587_2200872966628646_9165373365425274880_n.jpg
  เปิดจอง มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" Open reservations great god
  มหาเทพ หรือ เทพเจ้า่ ในทางพุทธศาสนา คือ มหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมและเหล่าเทพเทวดาทั้งปวง ในแต่ละที่แต่ละภูมิภาคมีความเชื่อรูปลักษณ์ต่างกันออกไป บางเรื่องราวบ้างก็แต่งเสริมเรื่องราวขึ้นเองจากความคิดของมนุษย์เราและเ่ชื่อตามๆกันมาว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง จริงๆแล้วในพรหมแต่ละชั้นแบ่งหน้าที่การปกครองลดหลั่งกันไป ดูแลความสงบสุขทั้งสามโลก และที่สำคัญ เหล่าพรหมนั้นเป็นผู้ปกปักษ์พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
  คำว่า ผกาพรหม พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นองค์เดียวกันมีเพียงหนึ่งเดียวจะรูปลักษณ์แบบใดก็ตาม ท่านเป็นผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ในเหล่าทวยเทพ ท่านเป็นผู้เทิดทูลยกย่องบรมครูพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเกล้าเป็นพระสัพพัญญูของเหล่าเทพพรหมเทวาทั้งปวง
  ในอดีตกาลนานมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์มีการบูชาเทพเจ้าทั้งทางอารยันตะวันตก ได้แก่ เทพเจ้าซูส(เทพแห่งท้องฟ้า) โพไซดอน(เทพแห่งมหาสมุทร) และ เฮเดส (เทพบาดาล) ยุค่นั้นก็มีนักพรตหรือโยคีที่ปฏบัติบูชาเทพเจ้าของเขาเหมือนฝั่งโยคีทางพรามณ์ของอินเดีย แต่ต่อมาชาวโรมันได้ตีกรีกได้โดยให้นักปราชญ์โรมันได้นำเทพเจ้าของชาวกรีกโบราณมาบรรจงสรรค์สร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับการปกครองของจักรวรรดิ์
  ส่วนฝ่ายอารยันตะวันออก ได้แก่ 3 มหาเทพ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ มีการบูชาพระเวทย์ นับถือเทพเจ้า การบูชายัญ เดิมก่อนเก่าคือ ศาสนาพรามณ์ ได้มีการแบ่งแยกนิกายพรามณ์ไปหลากหลาย และ ยกย่องเทพเจ้าของลัทธิตนเหนือกว่าเทพเจ้าองค์อื่่น เมื่อพรามณ์มีเรื่องราวปุราณมากมายจึงเรียกโดยรวมใหม่ว่า "ศาสนาฮินดู"
  ส่วนในฝั่งไทยที่ศานาพรามณ์ "ไศวะนิกาย" เข้ามาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ ได้เจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่สมัยยุคขอมเรืองอำนาจ มีเทวาลัยบูชาพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม มาตั้งแต่ครัั้งโบราณกาล และผนึกผสมผสานกับพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา ความเชื่อของลัทธิไศวะมีหลายรูปแบบ บางกลุ่มถือว่าพระศิวะคือมหาเทพพระผู้สร้าง รักษา และทำลายล้างโลก บางกลุ่มมองว่าพระศิวะหมายถึงอาตมันอันเป็นภาวะแก่นสารของสรรพสิ่ง ในด้านการปฏิบัติ มีการบูชาพระศิวะรวมถึงพระปารวตีผู้เป็นศักติ (ซึ่งแบบขนบของลัทธิศักติ) ตามโบสถ์พราหมณ์ต่าง ๆ บางกลุ่มเน้นการถือพรตฝึกโยคะเพื่อให้เข้าถึงพระศิวะที่เป็นอาตมันภายในตนเอง
  แต่ก็มีบางนิกายของศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียคือนิกายปุราณะได้แต่งขึ้นใหม่ในยุคศาสนาตนเริ่มเสื่อมถดถอยลงผู้คนได้เปลี่ยนแปลงและหันมานับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น นิกายปุราณะจึงรวบเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหนึ่งในนิกายของตนแล้วกล่าวว่า พระพุทธเจ้า่เป็นส่วนหนึ่งของพระนารายณ์อวตาร เพื่อมาหลอกเหล่ามารไม่ให้บำเพ็ญเพียรทำให้เสื่อมในฤทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นทีหลังไม่นานเมื่อพันปีเศษ
  ส่วนในประเทศไทยนั้นการได้รับอิทธิพลของเทพเจ้าส่วนใหญ่จะบูชาพระอินทร์เป็นใหญ่ พระพรหมเป็นใหญ่ กัน สมัยก่อนไม่นานมานักบ้านเราไมค่อยได้รับอิทธิพลหรือมีความรู้ของศาสนาที่บูชาพระศิวะกันมากนัก บางคนแทบไม่รู้จักเลยว่าพระศิวะคือใคร คือเทพองค์ไหน่ แต่จะคุ้นชินและรู้จักความเป็นไทยๆ กับคำว่า "พระอิศวร" มากกว่า จริงๆแล้ว พระศิวะ ก็คือ พระอิศวร หรือ ผกาพรหม แต่เรื่องราวของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูอาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละประเทศ
  กล่าวถึงการกำเนิดจักรวาล เสียงแรกของจักรวาลคือ เสียงโอม แบ่งเป็น 3 เสียง ได้แก่ อะ อุ มะ
  ในทางพระพุทธศาสนา อะ คือ พระอรหันต์(พระพุทธเจ้า) อุ คือ อุตมะธัมมัง (ธรรมอันสูงสุด) มะ คือ มหาสงฆ์ (อรหันต์สาวก)
  และหัวใจพระรัตนตรัย อักขระยันต์ขอม การจารยันต์พระสูตรพุทธคุณจะเขียนคำว่า มะ อะ อุ แปลกว่า ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
  พระพุทธเจ้าในทางพระนิพพานโลกุตตระธรรม คือ พระพุทธเจ้าคือพระอิศวร
  พระพุทธเจ้าคือพระนารายณ์
  พระพุทธเจ้าคือพระพรหม
  พระพุทธเจ้าคืิอ ผู้สร้างผู้ชี้นำทาง ผู้ปกป้องป้องกันและเป็นผู้กำจัดกิเลศให้ผู้ปฏิบัตตนตามพ้นจากวัฏจักรสงสาร ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
  ส่วนในทางศาสนาพรามณ์ และ ศาสนาฮินดู ในการบูชาเทพเจ้าสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึง "นิพพานพรหม" (ต่ำกว่านิพพานโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าแต่ใกล้เคียงกัน)
  โดยการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพรามณ์และบูชาเทพเจ้าสูงสุด คือ
  อะ คือ พระอิศวรบรมเทพ (พระศิวะ) อุ คือ พระนารายณ์ มะ คือ พระพรหม
  มนุษย์ยกย่องบูขาเหล่าเทวดาเหล่าพรหมว่าเป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้า ในพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกเทพเจ้าหรือพระเจ้าเหล่านั้นว่า "พรหม" พรหมเหล่านี้ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือหรือเสมอเหมือนพระพุทธองค์
  เทพพรหมเทพเจ้าที่มนุษย์ยกย่อง แบ่งเป็น เทวดาเทพเจ้าในชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงบูชา เทพเจ้า ชั้นพรหมโลก
  พรหมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  พรหมที่มีกายเนื้อ(รูปพรหม)
  พรหมที่มีจิตสูงละเอียดว่าคือ พรหมที่ไม่มีกายเนื้อ(อรูปพรหม)
  เหล่าเทพพรหมเหล่านี้มีการเสวยบุญเป็นระยะเวลายาวนานเป็นแสนๆล้านๆกัปป์กัลป์ แบ่งตามระดับชั้นในระยะเวลาไม่เท่ากัน มีบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มากลดหลั่งตามลำดับชั้น เทพพรหมเหล่านี้โดยเฉพาะเทพเทวดาชั้นล่างๆถ้าหมดบุญจะต้องตกลงมาตามระดับชั้นของสวรรค์เป็นขั้นๆ จนถึงต้องลงมากำเนิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะตกต่ำไปนรกภูมิอยู่ที่ภูมิธรรมของเทพพรหมเทวดาตนนั้นๆ
  การบูชามหาเทพพระอิศวร ในความคิดคนบางคนอาจจะแอนตี้สายเทพ แต่ลืมมองตนเองไปว่าตนนั้นก็เป็นมนุษย์ มีบุญบารมีน้อยกว่าเทพเหล่านั้น ส่วนใหญ่ต้องมาชดใช้กรรม ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญบารมีเพื่อตนจะได้ขึ้นไปสวรรค์เป็นเทวดา เป็นเทพพรหมดั่งเดิม หรือไม่ก็ต้องหาหนทางที่จะให้พ้นจากวัฏจักรสงสารเพื่อให้บรรลุพระอหันต์สาวกจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือพรหมอีก
  อย่างไรเสีย เทพพรหมเหล่านั้นก็มีบุญบารมีมากกว่าเราๆ และเทพชั้นสูงๆไม่ต้องเสียเวลามาเกิดบนโลก สามารถบำเพ็ญบารมีเพื่อให้บรรลุธรรมสูงสุดในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในพรหมโลกได้
  เทพพรหมเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ทีประกอบปฏิบัติธรรมทำกรรมดี และคอยช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะเทพพรหมที่ดีเหล่านั้นเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าองค์เป็นสรณะสูงสุดเช่นเราๆ
  เปิดจองจองแล้ว ! ต้นแบบสองมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระศิวะมหาเทพ แห่งเขาไกรลาส และ ซูสมหาเทพแห่งเขาโอลิมป้ส.
  รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" ขนาดห้อยคอ มหาเทพ
  สร้างไว้เป็นของที่ระลึกในตำนานเทพผู้เป็นอมตะในหัวใจผู้ศรัทธาและชื่นชอบในงานศิลป์
  มหาเทพซุส รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" สูง 4.5เซนติเมตร
  สนใจสั่งจองได้ที่ผม
  1.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองคำ สร้าง ..ตามสั่งจอง ไม่เกิน 19..... องค์
  2.เทพเจ้าซูสมหาเทพเนื้อเงิน สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน ..108..... องค์ ราคา ...3000.... บาท
  3.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองสัมฤทธิ์ สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน ...300.... องค์ องค์ ราคา ...1500.... บาท
  4.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองแดง สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...400....องค์ องค์ ราคา ...1000.... บาท
  พระอิศวรมหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" ขนาด สูง 3 เซนติเมตร กว้าง 2เซนติเมตร ตอกโค๊ตรันนัมเบอร์
  สนใจสั่งจองรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ทุกเนื้อผสมชนวนชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อุดผงพุทธคุณ และ ชนวนศักดิ์สิทธิ์ยุคเก่าหลายที่
  1.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองคำ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...ตามสั่งจอง ไม่เกิน 59.... องค์ ราคา ...โทรถาม.... บาท
  2.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อนวะเต็มสูตรใส่ทองคำ
  2.1 ไซด์ใหญ่จัมโบ้ สูง 3.5 เซน ราคา ...5000.... บาท สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน 56 องค์
  2.2 พิมพ์เล็ก สูง 3 เซนติเมตร ราคา 4000 บาท สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน 108 องค์
  3.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อเงิน สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...108.... องค์ ราคา ...3500.... บาท
  4.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองทิพย์ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...200.... องค์ ราคา ...1500.... บาท
  5.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองแดงรมดำ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...300.... องค์ ราคา ...1200.... บาท
  สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มค่าจัดส่ง
  วัตถุมงคลทุกชิ้น บรรจุผงพุทธคุณ ตอกโค๊ต และหมายเลข เพื่อกันการปลอมแปลง
  สนใจสั่งจองโอนเงินได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย 213-2-06006-4 ชื่อบัญชี นาง เกตน์สิริ หัวใจเพชรรัตน์
  โทร.0891397954,0818619789
  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปการกุศล ร่วมช่วยผู้ยากไร้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล และ ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งในกล่องข้อความ
  วัตถุมงคลทุกองค์หลังการปิดจอง ผู้สร้างจะนำวัตถุมงคเหล่านี้ไปปลุกเสกกับพระเกจิอาจารย์ในพระพุทธศาสนา
  กำหนดปิดจองเดือน ..(แจ้งอีกครั้ง)... พ.ศ.2562
  กำหนดรับของประมาณเดือน...(แจ้งอีก่ครั้งแต่ไม่เกินสิ้นปี)..... พ.ศ.2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact:
  ร้าน วุธจันทบุรี พระเครื่อง
  or
  วุธจันทบุรี สราวุธ หัวใจเพชรรัตน์
  Opened reservations!
  Shiva God Of Krailas Mountain and Zeus god of Mount Olympus
  Size hanging neck. "Guardian deity" Height about 3.5 cm and 3 cm
  Created for customers to be a souvenir in the legendary immortal deity in the heart of believers and art lovers.The guardian deity will protect the good people.
  The Great Zeus God amulet,"Guardian deity Height 4.5 Cm.
  Interested in ordering
  1.Zeus, gold , Create to order, but not more than ...19.... pieces, Price per 1 piece: ...Contact.... baht.
  2.Zeus, silver, Create to order, but not more than ..108..... pieces, Price per 1 piece: ....3000... baht
  3.Zeus, bronzed , Createt according to order, but not more than ...300.... pieces, Price per 1 piece: ...1500.... baht
  4.Zeus ,copper, Create according to order, but not more than ...400.... pieces, Price per 1 piece: ..1000..... baht
  The Great Shiva god amulet, "Guardian deity"
  Interested to book the following details
  1. Shiva God, Gold , Create to order, but not more than ..59..... pieces, Price per 1 piece: ...Contact me.... baht
  2. Shiva God, Nawabronze+Gold metal,
  2.1 Size bigest Height 3.5 cm Create to order, but not more than ...56.... pieces,Price per 1 piece: ...5000.... baht
  2.2 Size big Height3 cm Create to order, but not more than ...108.... pieces, Price per 1 piece: ...4000.... baht
  3. Shiva God, Silver, Create to order, but not more than .108...... pieces, Price per 1 piece: ...3500.... baht
  4. Shiva God ,Brass Alloy, Create to order, but not more than ..200..... pieces, Price per 1 piece: ...1500.... baht
  5. Shiva God,Copper,Create to order, but not more than ...300.... pieces. Price per 1 piece: ...1200.... baht
  For customers located abroad, Must increasing the cost of shipping parcels Please contact me in inbox.
  All sacred objects contain the powder of the Buddha. And counterfeiting protection by hammering code and numbers.
  Interested in order to book, transfer money at
  Kasikorn Bank 213-2-06006-4 Account Name Mrs. KetSiri huajaiPetcharat Thailand.
  Tel. 0891397954 , 0818619789
  or
  Western Union : Bangkok Bank Account Number : 380-037050-8 Account Name Katesiri HuajaiPhetcharat
  Income after deduction of expenses to charity Helping the poor in government hospitals and contributing funds to build the temple.
  When you transfer money Please provide the shipping address in the message box.
  After the reservation was closed, the creators brought these amulet into consecate by monks and magician(ascetic) with power of Buddha and power of god.
  Schedule to close the booking ....... 2019
  Delivery time is around ................................ 2019.
  For more information, please contact
  www.facebook.com/WuthChanthaburiAmuletShop
  or
  www.facebook.com/WuthChanthaburi
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2019
 2. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  53806302_2192340677481875_8316140751981379584_n.jpg 54515200_2192340767481866_2598406775438835712_n.jpg 54525232_2192340814148528_170365598692278272_n.jpg 54526062_2192340680815208_618073891570450432_n.jpg 55439702_2192340830815193_8548102585494536192_n.jpg 55476616_2192340737481869_8871946285003833344_n.jpg 55564285_2192340687481874_2104157808919314432_n.jpg 55914178_2192340747481868_1803404819960954880_n.jpg 56119443_2205137739535502_3323174844417179648_n.jpg 56248002_2205142909534985_3334109045173780480_n.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
  55764331_2205175642865045_2449725358522499072_n.jpg 55813601_2205175656198377_2475659071135416320_n.jpg

  เปิดจอง มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" Open reservations The great god "Guardian deity"
  เปิดจองแล้ว ! กับต้นแบบสองมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระศิวะมหาเทพ แห่งเขาไกรลาส ซูสมหาเทพแห่งเขาโอลิมป้ส กำลังดำเนินการจัดสร้าง พิมพ์สวยคลาสสิคขนาดห้อยคอ มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" ห้ามพลาดครับงานแบบนี้ไม่มีให้เห็นกันที่ไหน มีที่ผมกับศิลปะและความศรัทธา สร้างไว้ "เป็นของที่ระลึก" ในตำนานเทพผู้เป็นอมตะในหัวใจผู้ศรัทธาและชื่นชอบ
  เทพเจ้าซูส หรือ ซีอุส (Zeus) ราชาแห่งเหล่าทวยเทพ เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ ท่านเป็นผู้ปกครองเขาโอลิมปัส (Olympus) และเทพแห่งท้องฟ้าและฟ้าร้อง เขากลายเป็นผู้ปกครองเทพและมนุษย์ ตำนานเทพปกรณัมกรีก เทพซูส มี อสนีบาต (Thunder bolt) เป็นสัญลักษณ์อาวุธประจำกาย ทรงเกราะทองประกายวาววับเจิดจ้า มีโคเพศผู้ นกอินทรีเป็นพาหนะ และต้นโอ๊กเป็นพฤกษาประจำพระองค์ นามของซีอุสแปลว่า "ความสว่างของท้องฟ้า"
  นามของพระองค์ในตำนานเทพปกรณัมโรมันคือเทพจูปิเตอร์ (Jupiter) และนามในตำนานอีทรูสแคนคือเทพไทเนีย (Tinia)
  ซูสแบ่งการปกครองให้กับพี่น้องดังนี้
  เทพซุสปกครองเทือกเขาโอลิมปัส ต่อมาเขากลายเป็นมหาเทพผู้ปกครองดูแลเหล่าทวยเทพบนสวรรค์และมนุษย์บนพื้นพิภพ
  เทพโปเซดอน เทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรและดินแดนแห่งท้องน้ำทั้งปวง
  เทพฮาเดส เป็นเจ้าแห่งทาร์ทะรัสและแดนบาดาลยมโลกทั้งหมด รัศมีแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง
  เฮร่า เป็นเทพแห่งสตรีและการสมรส
  เฮสเทีย เป็นเทพีแห่งพรหมจรรย์และเตาไฟ ผู้คุ้มครองบ้านเรือน
  ดีมีเทอร์ เป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยว ผู้ดูแลธัญญพืชความอุดมสมบูรณ์แห่งปฐพีผู้ประทานอาหารหรือธัญญาพืช
  ผมได้จัดสร้างเปิดจองรูปหล่อ "มหาเทพซูส" ในลักษณะท่านกำลังฟาดสายฟ้าปราบอสูรสิ่งชั่วร้าย
  เพื่อนๆท่านใดที่อยากมีเก็บไว้เป็น "ของที่ระลึก" ในเรื่องราวตำนานเทพเจ้ากรีก จะเนื่องด้วย ชอบในงานศิลป์ ชอบในองค์เทพ ความเชื่อ ความศรัทธา หรือ จะเหตุผลใดก็ตามแต่ ก็ลองพิจารณากันดูได้ครับ สนใจอยากได้ติดต่อสอบถามในรายละเอียดที่ให้ไว้ ส่วนท่านใดไม่ชอบคิดต่างก็ให้ผ่านไปครับ
  มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" สนใจสั่งจองได้ที่ผม และตามหน่วยจอง รายละเอียดดังต่อไปนี้ The opening of Zeus god Amulet
  ซูสขนาดห้อยคอ ตั้งแต่ศรีษะไม่รวบปีกนกจรดปลายเท้า สูงประมาณ3.5เซนติเมตร กว้างหน้าตักประมาณ2 เซนติเมตร Neck size 3.5 Cm x 2 Cm
  Price of zeus god
  1.มหาเทพซูส เนื้อทองคำ สร้าง องค์ ราคา โทรถาม บาท
  2.มหาเทพซูส เนื้อเงิน สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน 100 องค์ ราคา 3000 บาท silver 3000 Baht.
  3.มหาเทพซูส เนื้อนวะสัมฤทธิ์ สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน 300 องค์ องค์ ราคา 2000 บาท Nawa Metal 2000 Baht.
  4.มหาเทพซูส เนื้อทองผสม สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน 500 องค์ องค์ ราคา 1000 บาท copper 1000 Baht.
  พระอิศวรมหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" สนใจสั่งจองรายละเอียดดังต่อไปนี้ Open reservation for Shiva Mahadev.
  1.Details will be announced soon. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้
  2.
  3.
  4.
  สนใจสั่งจองโอนเงินได้ที่ The great god "Guardian deity" Contace:
  ธนาคาร กสิกรไทย 213-2-06006-4 ชื่อบัญชี คุณ เกตน์สิริ หัวใจเพชรรัตน์
  Kasikorn banking Account number 213-2-06006-4 Mrs.Katesiri HuajaiPhetcharat
  Tel./โทร.0891397954,0818619789
  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปการกุศล รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆจะแจ้งให้ทราบทีหลังครับ
  Income after deducting expenses for charity Any further details will be informed later.
  *ตามคติศาสนากรีกโบราณ
  " ซุส หรือ ซีอุส (อังกฤษ: Zeus; กรีกโบราณ: Ζεύς, Zeús [zdeǔ̯s] ซฺเดอุส) ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทพและมนุษย์ (กรีกโบราณ: πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, patḕr andrōn te theōn te) เป็นเทวราชผู้ปกครองเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสดังบิดาปกครองครอบครัว พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า ในเทพปกรณัมกรีก ซูสกับพระเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันมาจากรากศัพท์เดียวกัน และกลายมามีความใกล้ชิดกันภายใต้อิทธิพลเฮเลนิสติก
  วอลเตอร์ เบอร์เกิร์ต บรรยายไว้ในหนังสือ ความเชื่อกรีกโบราณ ว่า "ซูสเป็นเทพบิดรของบรรดาเทวดาทั้งหลาย ทวยเทพทั้งหมดกำเนิดขึ้นเพราะมีพระองค์"[3] ชาวกรีกเชื่อว่า พระองค์คือ เทพเจ้าสูงสุด, ผู้ครอบครองจักรวาล อ้างอิงโดย พอซาเนียส (นักภูมิศาสตร์) "ที่ซูสเป็นกษัตริย์ในสวรรค์เป็นคำที่มนุษย์ทุกคนทราบ"[4] เฮซิออด กวี ธีโอโกนี ซูสได้จัดสรรมอบอำนาจให้เหล่าเทพ กวีโฮเมอริค พระองค์มีอำนาจปกครองสูงสุดในเหล่าเทพ "
  เทพในความเชื่อของชาวกรีก และ โรมัน เทพเจ้ากรีก
  ปรัชญาและความเชื่อ
  จำนวนประชากรชาวกรีกแม้ว่าจะมีไม่มากนักถ้าเทียบกับอารยธรรมต่างๆ ในยุคเดียวกัน แต่ก็ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านปรัชญา วิทยาศาสตร์ และศิลปกรรมในแขนงต่างๆ อย่างดียิ่ง เป็นเพราะชาวกรีกยึดถือลัทธิเหตุผลนิยม (rationalism) อีกทั้งเป็นผู้มีความเชื่อในอุดมคติ (idealism) และหลักมนุษยธรรม (humanism) ชาวกรีกโบราณนับถือธรรมชาติ เชื่อว่าพลังลึกลับที่สามารถให้คุณให้โทษได้เกิดขึ้นเพราะมีเทพเจ้าต่างๆ บันดาลให้เป็นไป ชาวกรีกนับถือเทพเจ้าหลายองค์ เทพเจ้าตามความเชื่อของชาวกรีกมีหน้าตาและมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับ มนุษย์ แต่มีพลังอำนาจเหนือกว่า เทพเจ้าสูงสุดคือ “ซีอุส” หรือ “ซุส” (Zeus) เป็นเทพบิดรของบรรดาเทพทั้งหลาย สถิตอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส(Olympus) มีชายาชื่อ “เฮร่า” (Hera) เป็นเทพีแห่งสวรรค์และการแต่งงาน นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอีกมากมาย ต่างภาระหน้าที่กันไป ศาสนาของกรีกได้รับการเสริมแต่งพรรณนาจนดูราวกับเทพนิยายจนมีชื่อเรียกว่า “ศาสนนิยาย” ครั้งต่อมาเมื่อกรีกตกอยู่ภายใต้การครอบครองของโรมัน ชาวโรมันก็ได้รับเอาความเชื่อนี้ไปใช้ แต่เปลี่ยนชื่อเทพเจ้าต่างๆ ให้เข้ากับภาษาและความเชื่อของตน นอกจากนี้ชาวกรีกยังนับถือนางไม้หรือเทพธิดา ที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในป่าเขาลำเนาไพร เทพธิดาของกรีกส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวหน้าตาสวยงาม ชาวกรีกจะสร้างวิหารไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้า มีพิธีกรรมการเซ่นสรวงบูชา และสลักรูปจำลองของเทพเจ้าไว้สำหรับเคารพบูชาด้วย ส่วนทางด้านปรัชญานั้น ชาวกรีกเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาปรัชญาแก่ชาวตะวันตก ซึ่งมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากเสรีภาพในความคิดและความอยากรู้อยากเห็นอันไม่มีที่สิ้นสุดของชาวกรีกที่มีต่อธรรมชาติ ซึ่งวิชาการต่างๆ นักปรัชญากรีกได้วางรากฐานอย่างดีให้แก่นักวิชาการในสมัยปัจจุบันอย่างพร้อมมูล
  ความคล้ายคลึงเกี่ยวกับระหว่างศาสนาอื่น
  นอกจากนี้ตำนาน 3 มหาเทพกรีก ยังมีบางส่วนในเนื้อเรื่องและหน้าที่การปกครองคล้ายคลึงกับตำนานของศาสนาอื่นที่ยกมาบางส่วนดังต่อไปนี้
  -ศาสนาพรามณ์ฮินดู ซึ่งมี พระศิวะมหาเทพผู้ทำลายอยู่เขาไกรลาศ คนไทยจะเรียกพระศิวะว่า พระอิศวร พระนารายณ์ผู้พิทักษ์รักษา อยู่สะดือทะเล พระพรหมพระผู้สร้าง อยู่พรหมโลก เทพสายฟ้าของไทยบ้านเราและอินเดีย ก็คือ พระอินทร์ราชาเหล่าทวยเทพ ซึ่งมีอาวุธวัชระเป็นสายฟ้า และในบางเรื่องราวพระอินทร์มีความเจ้าชู้คล้ายๆกันกับเทพเจ้าซูส นอกจากนี้ตำนานเทพไทยสายฟ้ายังมีเทพรามสูรที่ขว้างขวานสายฟ้าอีกด้วย
  -ถ้าเป็นเทพสายฟ้าของเทพปกรณัมของชาวนอร์สยุโรปตอนเหนือสแกนดิเนเวีย ศาสนาโบราณ อาซาทรู หรือ โอดินนิสม์ คือ บุตรของมหาเทพโอดีน เทพธอร์ผู้มีค้อนสายฟ้ามโยลเนียร์
  ในแต่ละที่มีความเชื่อและเรื่องราวต่างกัน มีบางอย่างอาจจะคล้ายๆกันบ้าง สุดแท้แต่ว่า อยู่ในภูมิภาคไหน สัญลักษณ์และความเชื่อย่อมแตกต่างกันไป
  สำหรับผู้นิยมชมชอบตำนานเทพโบราณของชาวกรีกโรมัน ทั้งด้านศิลปะ และ เรื่องราวเรื่องเล่าตำนานเทพ โดยหลักๆ เป็นเรื่องราวที่เหล่าเทพเจ้าต่อสู้กับเหล่าอสูร การชิงความเป็นใหญ่ การกำเนิดมนุษย์ น้ำท่วมโลก บทบาทของเทพแต่ละองค์ การศึกสงคราม พืชพันธุ์ธัญญาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความดุร้าย ความปราณี ความรัก ความสุข ความทุกข์ร้อน ความศรัทธา และเรื่องราวอื่นๆ ตลอดจนอุปนิสัยของเทพเจ้าแต่ละองค์ที่สอดคล้องกับคนในยุคสมัยนั้น เนื้อเรื่องบางตำนานบางตอนก็มีความต่างกัน เรื่องราวทั้งหมดเกินที่จะกล่าวไว้ ณ.ที่นี้ได้ จะด้วยประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ การปกครอง ของนักปราชญ์ และ การแต่งเสริมเติมแต่งให้ตรงอุปนิสัยของชาวกรีกโรมันก็ตาม
  ด้วยเหคุนี้จากเรื่องราวถึงแม้มหาเทพซุสจะมีอะไรแย้ง ๆ กันในองค์เองบ้าง เป็นเพราะชาวโรมันโบราณที่สรรค์สร้างเติมแต่งเรื่องราวของเหล่าทวยเทพขึ้นนับถือ และมีความเป็นนักปรัชญาอยู่เต็มตัว เขาจึงสร้างเสริมทวยเทพของเขาให้มีนิสัยละม้ายแม้นกับ มนุษย์ปุถุชน มีทั้งข้อดี และจุดบกพร่อง
  คุณงามความดีอันสำคัญของมหาเทพซุสเป็นอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า ผู้ที่เคารพนับถือเป็นนักปราชญ์มากกว่านักสงคราม ก็คือ ซุสทรงรักสัจจะ และความเป็นธรรมอย่างที่สุด ทรงเกลียดชังคนโกง และคนโกหกอย่างที่สุด
  แต่โดยรวมแล้ว ความศักดิ์ิสิทธิ์ ความรัก ความเชื่อ ความเคารพนับถือ ความศรัทธา ความสุข ความดีงาม ความเป็นธรรม การคุ้มครองปกป้อง ที่กล่าวมานี้ มหาเทพซูสเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาที่ชาวกรีกเชื่อนับถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน
  มนุษยชาติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ นับถือไฟ นับถือธรรมชาติ นับถือดวงอาทิตย์ นับถือภูติผีปีศาจ นับถือเทพเจ้า จนมาถึงยุคที่มีศาสนา มีศาสดา
  ในความเป็นไทยเรา นับถือผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบุรุษ นับถือเทพเทวดา เทพเจ้าต่างๆหลายพระองค์ นับถือพ่อแม่ผู้มีพระคุณ นับถือเชื่อถือเครื่องรางของขลัง และนับถือพระพุทธองค์เป็นที่สุด
  ในความคิดผมในเรื่องเทพ เทพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าในศาสนาใดประเทศใด ไม่ได้เหนือไปกว่าพระพุทธเจ้าผู้ตัดกิเลศโดยสิ้นเชิงบำเพ็ญบารมีมายาวนานแสนนานนับไม่ถ้วน เราชาวพุทธ ยกพระพุทธองค์เหนือเทพเจ้าหรือพรหมทั้งปวง พระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคคะสัญพัญญูของเหลาเทวดาเทพพรหม เราแยกแยะได้และยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุด
  เทวดา เทพเจ้าหรือเทพพรหมไม่ใช่ว่าเราไม่นับถือหรือไม่ศรัทธา เราก็นับถือและศรัทธาเช่นกัน เพราะท่านบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์บารมีมากว่ามนุษย์เราๆ และช่วยคุ้มครองอุปถัมภ์มนุษย์เราใด้ให้เรากระทำแต่ความดีงาม
  มนุษย์ที่เกิดมาบนโลก ส่วนใหญ่ล้วนตกจากสวรรค์ในแต่ละชั้นลงมาเพราะหมดบุญมีกิเลศเพิ่มขึ้น หรือ ผุดหลุดออกจากนรกมาเกิดโดยกรรมชั่วลดลง ล้วนเกิดจากกรรมทั้งสิ้นซึ่งยังไม่พ้นวัฏจักรสงสาร ส่วนเทพหรหมที่ไม่หมดบุญแต่มักขยันมาเกิดบนโลกล้วนเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อมาสะสมบุญบารมีเพื่อช่วยมวลมนุษย์และเพื่อให้หลุดพ้นจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพาน
  หรหมหรือเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายที่ไม่ล่วงตกจากสวรรค์เพราะอำนาจกรรมดีการบำเพ็ญเพียรและอาศัยบรรลุธรรมบารมีของพระพุทธองค์และยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเช่นกัน
  ส่วนคำว่า พระเจ้า ,พระผู้เป็นเจ้า ในศาสนาพุทธไม่มี มีแต่ เทวดา มีแต่ รูปพรหมและอรูปพรหม
  รูปพรหมคือเทพพรหมที่มีกายเนื้อ ซึ่งสำเร็จธรรมชั้นสูงแต่ยังติดกายเนื้อมีกิเลสอยู่ ซึ่งไฟประลัยกัลป์สามารถทำลายสิ้นได้
  อรูปพรหมเป็นพรหมที่บรรลุธรรมสูงกว่ารูปพรหม เป็นเทพผู้ไม่มีกายเนื้อ เป็นผู้ที่สำเร็จธรรมสูงกว่าอยู่ขั้นพรหมสุทธาวาส ไฟประลัยกัลป์ทำอะไรไม่ได้และไฟไปไม่ถึง อรูปพรหมเหล่านี้สำเร็จขั้น นิพพานพรหม ซึ่งยังไม่ใช่นิพพานพระพุทธเจ้า แต่เป็นพรหมที่มีอายุยืนยาวนานแสนนาน
  บรรดารูปพรหมและอรูปพรหมซึ่งไม่ใช่พระเจ้าในทางพุทธศาสนา เพราะทุกสรรพสิ่งที่ถือกำเนิดด้วยธาตุทั้ง4 ดินน้ำลมไฟ
  เรื่องราวการกำเนิดของเทพซูสโดยย่อ
  พระองค์เป็นพระโอรสองค์สุดท้องของโครนัส (Cronus) และรีอา (Rhea) ซึ่งเป็นเทพไททัน ในหลายๆ ตำนานกล่าวว่าพระองค์ได้สมรสกับเทพีเฮร่า (Hera) แต่ก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองดอโดน่า (Dodona) ที่อ้างว่าคู่สมรสของเทพซูสแท้จริงแล้วคือเทพีไดโอนี (Dione) นอกจากนี้มหากาพย์อีเลียด (Illiad) ยังกล่าวไว้ว่าเทพซูสเป็นพระบิดาของเทพีอโฟรไดต์ (Aphrodite) ที่กำเนิดจากเทพีไดโอเน่อีกด้วย เทพซูสมักมีชื่อเสียงในพฤติกรรมนอกลู่นอกทางเรื่องชู้สาวของพระองค์ พฤติกรรมของพระองค์ทำให้เกิดผู้สืบเชื้อสายอยู่หลายองค์และหลายคนด้วยกัน อาทิเช่น เทพีอาธีน่า (Athena) เทพอพอลโล (Apollo) และเทพีอาร์ทีมิส (Artemis) เทพเฮอร์มีส (Hermes) เทพีเพอร์ซิโฟเน่ (Persephone) เทพไดโอไนซัส (Dionysus) วีรบุรุษเพอร์ซีอุส (Perseus) วีรบุรุษเฮอร์คิวลีส (Hercules) เฮเลนแห่งทรอย (Helen) กษัตริย์ไมนอส (Minos) และเหล่าเทพีมิวเซส (Muses) ส่วนผู้สืบเชื้อสายที่เกิดจากเทพีเฮร่าโดยตรงได้แก่เทพเอรีส (Ares) เทพีเฮบี (Hebe) และเทพเฮฟเฟสตุส (Hephaestus) เทพีเอริส (Eris) และ เทพีไอไลธีเอีย (Eileithyia)
  ตำนานการถือกำเนิดของเทพซูสมีอยู่ว่า เทพีไกอาเทพมารดาแห่งผืนดิน ได้สมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้า และมีบุตรกลุ่มแรกคือ เหล่าเทพไททันซึ่งสร้างความภาคภูมิแก่เทพยูเรนัสมาก แต่ทว่าบุตรต่อๆมาของเทพีไกอากลับอัปลักษณ์และน่ากลัว เช่น ยักษ์ไซคลอปส์ที่มีตาข้างเดียวกลางใบหน้า และอสุรกายน่าเกลียดต่างๆ ทำให้เทพยูเรนัสพิโรธโยนบุตรเหล่านั้นลงไปขังในคุกทาร์ทะรัสใต้พิภพ
  เทพีไกอาแค้นเทพยูเรนัสมากจึงยุยงให้เหล่าเทพไททันก่อกบฏ ไม่มีเทพองค์ใดที่กล้าชิงบัลลังก์พระบิดายกเว้นเทพโครนัส และจากการช่วยเหลือจากเทพีไกอาทำให้เทพโครนัสชิงอำนาจได้สำเร็จ ทว่าเทพโครนัสไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะปลดปล่อยอสูรผู้เป็นน้อง เทพไกอาจึงสาปแช่งว่าบุตรที่จะเกิดมาของโครนัสจะชิงอำนาจไปเหมือนกับที่บิดาเคยทำ
  เทพโครนัสตระหนกมากเพราะหลังจากนั้นไม่นาน เทพีรีอา พระชายาก็ตั้งครรภ์ เมื่อได้ข่าวการประสูติ เทพโครนัสจึงบุกเข้าไปในตำหนักพระชายาและจับทารกผู้เป็นสายเลือดของตนกลืนลงท้องไป และครรภ์ต่อๆมาของเทพีรีอาก็เช่นกัน ส่งผลให้เทพีรีอาเศร้าเสียใจอย่างมาก
  ความคับแค้นใจทำให้เทพีรีอาตัดสินใจเก็บบุตรคนสุดท้องเอาไว้ โดยแสร้งส่งก้อนหินห่อผ้าให้เทพโครนัสไป ทารกซูสถูกเลี้ยงดูอย่างดีโดยเทพีไกอาผู้เป็นย่าได้นำทารกซีอุสไปซ่อนไว้ในหุบเขาดิกเทอ ในเกาะครีต ซีอุสกินอาหารคือน้ำผึ้งและน้ำนมจากนิมฟ์ครึ่งแพะที่ชื่อว่า อะมาลไธอา ซึ่งในภายหลังซีอุสได้ได้สร้างนางให้เป็นกลุ่มดาวแพะ หรือกลุ่มดาวมกรในจักรราศีและมีครึ่งเทพครึ่งแพะแห่งป่าที่เล่นฟลุทอยู่ตลอดเวลาชื่อแพนเป็นผู้ให้การศึกษา เมื่อซีอุสเติบใหญ่แข็งแรงจึงหวนกลับไปแก้แค้นโครนอสผู้เป็นเทพบิดาตามคำร้องขอของเทพีมารดา
  รีอาได้หลอกให้โครนอสกินยาที่จะทำให้สำรอกบุตรที่เคยกลืนออกมา ด้วยความเป็นเทพเจ้าทำให้เหล่าเทพที่ถูกกลืนลงไปไม่ตายซ้ำยังเติบโตขึ้น เมื่อเทพทั้งห้าได้ออกมาจากท้องของโครนัสแล้วจึงร่วมกับซูสปราบโครนัสและส่งโครนัสไปขังไว้ที่ทาร์ทะรัส ซูสได้รับตำแหน่งเทพผู้นำของเหล่าเทพ เนื่องจากการจับฉลากแบ่งหน้าที่ของทั้งสามพี่น้อง และได้พาเหล่าเทพทั้งหลายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัส
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 เมษายน 2019
 3. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  54518041_2188711604511449_5124846305771782144_n.jpg 54430485_2188711601178116_1193848647402389504_n.jpg 54462668_2188711614511448_5072929544256618496_n.jpg 55510838_2188711644511445_7005883522896363520_n.jpg 55533210_2188711677844775_7521510362714210304_n.jpg
  พระพุทธไพรีพินาศ รุ่น "มงคลชีวิต"
  ศิลปะจากบุโรพุทโธ สถาปัตยกรรมของประเทศอินโดนีเซียหนึ่งในพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ผมและทางคณะ มีท่านพระชัยมงคล ปรึกษากันมานานว่าอยากสร้างพระพุทธขนาดห้อยคอเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งท่านพระชัยได้ไปประเทศอินเดียนำมวลสาร 4 สังเวชนียสถานมาและ ไปที่ถ้ำอจันต้า เพื่ออธิฐานของบารมีพระพุทธคุณและเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มวลสารที่ท่านรวบรวมมาตั้งใจว่าจะนำมาอุดใต้ก้นพระพุทธไพรีพินาศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะกระจายไปทำการกุศล ร่วมสร้างโบสถ์ บูรณะพระอุโบสถ ร่วมสมทบทุนช่วยโรงบาลรัฐโรงบาลสงฆ์ตามแต่เห็นสมควร. ขนาดมีความสูงประมาณ3.8เซนติเมตร หน้าตักกว้างประมาณ 2เซนติเมตร รายละเอียดมีเนื้ออะไรและราคาให้บูชาจะแจ้งให้ทราบในวันหน้าครับ ส่วนมวลสารโลหะผมมีชนวนเก่าที่เป็นหัวเชื้อจากการสร้างพระครั้งก่อน งานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
  ขอมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบในวันหน้า
  เปิดดูไฟล์ 4890827 เปิดดูไฟล์ 4890828
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2019
 4. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  30743229_1688739621175319_1957606668454522188_n.jpg 30742474_1688739681175313_2181788805805292010_n.jpg 15.jpg 14.jpg
  กดติดตาม กดไลค์ ขอเป็นเพื่อนใน และสอบถามพระเครื่องในเพจและเฟสบุ๊ค ได้ที่
  ติดต่อสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค วุธจันทบุรี www.facebook.com/WuthChanthaburi
  ร้าน วุธจันทบุรี พระเครื่อง www.facebook.com/WuthChanthaburiAmuletShop/
  53110975_874164866248917_8865162409929605120_n.jpg 54200894_881017745563629_5637582581059813376_n.jpg
  ถามตอบพระเครื่องเครื่องรางโดยวุธจันทบุรี ในกลุ่มไลน์
  กดลิ๊งค์นี้ https://line.me/R/ti/g/QiEzorD32
  หรือแสกนคิวอาร์โค๊ตเพื่อเข้ากลุ่ม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2019
 5. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
 6. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
 7. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  1.jpg 56236041_1041374549379006_7347417977949519872_n.jpg 56237486_314393822612027_3826362071671373824_n.jpg 56285309_653651908398093_5719569722874265600_n.jpg 56391609_1129107263927457_5570446714600423424_n.jpg 56494425_697581857325525_1891709845782921216_n.jpg 56670176_1050385835349165_1764044197767151616_n.jpg 56716130_425451561614910_603071639524999168_n.jpg
  พระอิศวรแก้ไขล่าสุด ออกแบบจากสถาบันระดับโลก มีสองไฟด์ ๆนี้ขนาดห้อยบูชา อีกไฟด์กำลังให้ช่างดำเนินงานเพื่อดูงานเปรียบเทียบและวันหน้าอาจจะทำพระบูชาขนาดใหญ่ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบ รองานปริ๊นท์และงานหล่อถ้างานผ่านจะเปิดจอง ส่วนถ้างานไหนไม่ผ่านผมจะต้องสต๊อปไว้ก่อน
  งานที่ออกจากผมต้องได้คุณภาพที่ใช้ได้ ไม่ใช่ทำแบบสุกเอาเผากิน อีกทั้งการปลุกเสก มวลสาร ต้องสุดยอด นี่คือมหาเทพพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในบรรดาเหล่าทวยเทพ เป็นมหาเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา การปลุกเสกจะเน้นการปลุกเสกแบบไทยๆแบบพุทธและพรามณ์ ไม่เน้นแบบฮินดูแต่ใช้รูปลักษณ์แบบพระศิวะแบบอินเดีย พระอิศวรที่สร้างผมจะเน้นเสกพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และ เทวคุณ แบบฉบับเถรวาท มหานิกาย และ ธรรมยุต
  พระอิศวรมหาเทพ (ท้าวผกาพรหม หรือ พระศิวะมหาเทพ) รุ่น "เทพผู้พิทักษ์"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2019
 8. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  IMG_2602.PNG IMG_2603.PNG IMG_2604.jpg IMG_2591.JPG IMG_2592.JPG IMG_2593.JPG IMG_2591.JPG IMG_2592.JPG IMG_2593.JPG
  พระอิศวรสองขนาดสูง 3.5 และ 3 เซนติเมตร ออกแบบจากสถาบันระดับโลก ขนาดห้อยบูชา งานที่ออกจากผมต้องได้คุณภาพที่ใช้ได้ ไม่ใช่ทำแบบสุกเอาเผากิน อีกทั้งการปลุกเสก มวลสาร ต้องสุดยอด นี่คือมหาเทพพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในบรรดาเหล่าทวยเทพ เป็นมหาเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา พระอิศวรหรือผกาพรหมผู้ยกพระพุทธองค์เหนือท่านเป็นเอตทัคคะพระสัพพัญญูของเหล่าเทพ

  การปลุกเสกจะเน้นการปลุกเสกแบบไทยๆแบบพุทธและพรามณ์ ไม่เน้นแบบฮินดูแต่ใช้รูปลักษณ์ศิลปะแบบอินเดีย พระอิศวรที่สร้างผมจะเน้นเสกพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และ เทวคุณ แบบฉบับเถรวาท มหานิกาย หรือ ธรรมยุต

  พระอิศวรมหาเทพ (ท้าวผกาพรหม หรือ พระศิวะมหาเทพ) รุ่น "เทพผู้พิทักษ์"

  รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ร่วมสร้างพระอุโบสถและบูรณะโบสถ์ตามแต่ทางคณะผู้สร้างเห็นสมควร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2019
 9. ปุถุชน

  ปุถุชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  158
  ค่าพลัง:
  +674
  เพื่อมิให้ ศาสนาพุทธ และ ฮินดู ปะปนกันจนสะสางไม่ออก
  ซึ่งจะทำให้ชนรุ่นต่อ ๆ ไป ไม่รู้ว่า ศาสนาพุทธคืออะไร/อย่างไร
  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องถามถึง ที่มา ที่ไป
  ของที่ท่านเจ้าของกระทู้เขียนว่า
  " พระอิศวรหรือผกาพรหม "
  " พระอิศวรมหาเทพ (ท้าวผกาพรหม หรือ พระศิวะมหาเทพ) " ในกระทู้ข้างบนนี้
  ซึ่งท่านกำลังหมายความว่า ท้าวผกาพรหม คือ พระอิศวร
  ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนของพระพุทธศาสนาซึ่งนับวันก็ถูกเล่นแร่แปรธาตุไปมากแล้ว
  ท่านพอจะบอกได้ไหมครับ ว่าท่านได้ข้อมูลนี้ มาจากแหล่งใด
  ๑) จาก พระไตรปิฎก หรือ
  ๒) จาก คัมภีร์ใด / หนังสือใด หรือ
  ๓) จากบุคคล / นักบวช ท่านใด หรือ
  ๓) จาก web / facebook / you tube etc.หรือ
  ๔) จากการคาดเดา / นึกคิด ของท่านเจ้าของกระทู้เอง

  ขอขอบคุณที่ช่วยกันทำความชัดเจนในฐานะพุทธศาสนิกชนด้วยกัน ครับ
   
 10. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  46EC5E59-995D-4E7C-B9AA-1323E2425E27-672-0000023F70F1E063.jpg AF59EECD-867F-4D77-9273-C55B3F5E03D9-672-000002414D6D4228.png IMG_2615.PNG IMG_2618.PNG

  ตอบ...ดีครับที่มีคำถามแบบนี้ ผมเองจ้องอยากจะให้มีใครถามไขตอบปัญหาแบบนี้เช่นกัน
  จริงๆแล้ว คำว่า พระอิศวร ถ้าในทางพระพุทธศาสนาต้องใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้น พระอิศวรแปลความหมายว่าพระผู้บริสุทธิ์ผู้เป็นนิรันดร์ แต่คนไทยส่วนใหญ่รุ้น้อยเข้าใจแบบง่ายๆว่า พระศิวะแบบอินเดียคนไทยจะเรียกว่าอิศวรมหาเทพ ข้อมูลนี้จึงเรียกตามๆกันว่าแบบให้เข้าใจโดยง่าย พระอิศวรกับพระศิวะจึงกลายเป็นองค์เดียวกันโดยปริยาย แม้แต่การแปลภาษาในกูเกิล คำว่า พระอิศวร ภาษาอังกฤษจะแปลว่า Shiva(ชีวา หรือ พระศิวะ) เพราะถ้าไปอธิบายละเอียดยาวๆเยอะๆคนไทยไม่ชอบฟังกันหรอกครับ แต่วัยรุ่นคนไทยโดยมากไม่รู้จักไม่เคยใช้คำว่า ท้าวผกาพรหม คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้พุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงขึ้นไปโปรดผกาพรหมผู้เป็นใหญ่ในบรรดาพรหมทั้งปวง
  ผมจริงๆแล้วไม่ต้องการเบี่ยงเบนหรือทำอะไรที่บิดเบือนพระพุทธศาสนานะครับ แต่ผมอยากจะสร้างวัตถุมงคลที่เป็นรูปของเทพเจ้าหรือมหาเทพโดยชอบในศิลปะที่แตกต่างความเป็นศิลปะไทยบ้าง เพราะแต่ละที่รูปลักษณะเทพเจ้าของแต่ละประเทศย่อมมีศิลปะความเรื่องเรื่องราวต่างกัน และผมก็ไม่ได้ไปเน้นเรื่องราวในแบบฮินดูเพียงชอบในศิลปะเขาแต่ความเชื่อผมเลือกแบบเถรวาทหินยานในพระไตรปิฏก ใครจะคิดต่างยังงัยก็สุดแท้แต่
  ในพุทธศานาจริงๆแล้วไม่มีพระเจ้า มีแต่ เทวดา มีแต่พรหม รูปพรหม และ อรูปพรหม บรรดาเทพเทวาเหล่านี้เขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดเหมือนมนุษย์เรา และคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและคุ้มครองผู้ที่มีจิตน้อมเเคารพในพระพุทธองค์ แต่มนุษย์คนเราก็นับถือเหล่าเทวดา เหล่าพรหม เป็นเทพเจ้าที่เขาเคารพศรัทธาเช่นกัน เพราะเขาทราบเป็นอย่างดีว่าเทพพรหมนั้นมีฤทธิ์บุญบารมีมากมีภูมิธรรมที่สูงละเอียกกว่ามนุษย์ทั่วไปและคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอ เขารู้กันว่าพระพุทธเจ้าคือที่สุดเหนือเทพทั้งปวง ในพุทธประวัติไม่มีกล่าวถึงคำว่าพระศิวะหรือพระอิศวร มีแต่กล่าวถึงผกาพรหม ท้าวจตุมหาราช พระอินทร์ พระยามารวัสบดี เป็นต้น ก่อนท่านมาจุติเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นพรหมเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนหลายแสนล้านกัปกัลป์จนมาเป็นเจ้าชายสิทธัทธะ เจ้าชายสิทธัทธะท่านก็เรียนศาสตร์ของพรามณ์มาก่อนจนแตกฉานในศาสนาพรามณ์ แต่ในสายเทพไม่ใช่การหลุดพ้นอย่างแท้จริง ไม่ใช่โลกุตระธรรม นิพพานพรหมกับนิพพานพระพุทธเจ้าสูงและใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกัน การที่มนุษย์คนเราทำบุญใส่บาตร เป็นการฝึกจิตใจสะสมเสบี่ยงบุญเพื่อในภพภูมิข้างหน้าจะได้ไปอยู่ในภพภุมิที่ดี บนสวรรค์ชั้นต่างๆ หรือการนั่งสมาธิกัมฐานตัดกิเลศให้เหลือน้อยที่สุดจนกว่าตนจะถึงซึ่งพระนิพพาน การอยู่ในสายเทพ สายพระโพธิสัตว์ คือสายเทพทั้งหมด จนกว่าตนจะหลุดพ้นไม่ต้องมาเกิดอีก เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในกาลหน้าที่แสนยาวนานเป็นแสนล้านกัลป์กัลป์
  ศาสนาพรามณ์และศาสนาฮินดู จริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะ ศาสนาฮินดูเป็นการเรียกโดยรวมหลายๆนิกาย มีการเติมแต่งหลายปุราณ หลายนิกายหลายเรื่องราวต่างกัน จึงกลายเป็นมนุษย์สร้างพระเจ้ามาแทนโดยยกนิกายของตนข่มความเชื่อต่างนิกายว่าเทพเจ้าของตนเหนือกว่าเทพเจ้าของอีกฝ่าย ซึ่งส่วนตัวผมเองไม่เห็นด้วยเช่นกันในบางนิกาย เช่น นิกายปุราณะ เป็นการเสริมเติมแต่งเมื่อพันกว่าปีก่อน แต่ในประเทศไทย ผมชอบพรามณ์ไทยแบบโบราณ ดั่งประว้ติศาสตร์ชาติไทยได้รับ พุทธและพราณ์เป็นของคู่กัน เช่นสายใต้ สำนักตักศิลาพุทธเวทย์ไสยเวทย์เขาอ้อ พัทลุง สำนักพุทไธศวรรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สายวัดประดู่ทรงธรรม เป็นต้น เป็นการรวมพุทธและพรามณ์วิชาการพุทธเวทย์ไสยเวทย์วิชาการต่างๆอยู่คู่กัน อย่าไปอะไรหรือต่อต้านกันมากเลยครับ จริงอยู่ศาสตร์วิชาอาคมไสยเวทย์บางอย่างเป็นเครื่องกรีดกั้นขวางทางนิพพาน เปรียบเปรยเสมือนขั้นบรรได ถ้าเราอยู่กึ่งกลางให้เลือกเดิน บางอย่างขวางกั้นก็จริงแต่ก็อยู่ระดับสูงแล้วใกล้หนทางนิพาพาน ถ้าอยู่ขั้นใกล้ยอดสุดถึงแม้จะเป็นเส้นแนวนอนขวางอยู่ก็จริงแต่จะปรับจากเส้นแนวนอนเป็นเส้นตั้งก็จะง่ายกว่าพวกที่อยุ่เส้นล่างๆ ที่มีอวิชาขวางกันหนาก้ค่อยปรับทางสู่โลกุตระธรรมกันไป มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะสำเร็จกันง่ายๆ แม้แต่ฤษีผู้ทรงญานสมาบัติชั้นสูงเขาจะไม่ไหว้พระสงฆ์ที่ไม่สำเร็จภูมิธรรมชั้งสูงถ้าไม่ได้ขั้นอนาคามีขึ้นไป. ถ้าต่ำกว่านันเป็นโสดาบันฤษีจะไม่ไหว้
  ผุ้มีวิชาอาคมเล่นฤทธิ์มักโดนเหมารวมว่าเป็นสายดำจากพวกสร้างภาพโดยอ้างหลักของพระพุทธศาสนามาอ้างว่าเป็นอวิชาโดยลืมมองตนเองไปว่าแท้จริงแล้วตนเองก็ไม่ใช่ผู้สำเร็จบรรลุธรรม เพียงแค่จะให้คนเขามองว่าตนนั้นเเป็นผู้ทรงความรุ้จริงเข้าใจและถึงธรรม แท้จริงแล้วบุคคลนั้นภายในอาจจะไม่ได้อะไรเก่งแต่เปลือกเก่งแต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติสอบตก เบสิคกสินพื้นๆยังไม่ได้เลย แต่มักเอาคำพระพุทธองค์มาอ้างสอนเพือเอาชนะ ในส่วนตัวผมแล้วพระที่เก่งต้องเก่งทั้งบู๊และบุ๋น ถ้าเก่งฤทธิ์แบบพระโมคลา เก่งธรรมแบบพระสารีบุตร รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระสงฆนั้นๆ นั่นแหละพระสงฆ์นั้นเป็นพระที่ผมชื่นชอบที่สุด แต่บางคนมักจะอ้างสายธรรมยุตที่ไม่เอาหรือไม่เน้นสายเทพ แต่ภูมิธรรมในจิตไม่ได้อะไรหาได้รุ้จริงไปกว่าอีกฝ่ายไม่ บางคนก็บอกว่าพวกสักยัต์เป็นของไม่ดี ของต่ำ เป็นมนต์ดำ เป็นอวิชชา พวกนี้ไม่ต่างอะไรกับขยะสังคม รู้ไหมยันต์อุณาโลมที่เขาสักมันเป้นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามันอวิชาตรงไหน พวกนี้ชอบขวางโลก ชอบโลกสวย บางคนชอบยุแยงให้พุทธศาสนาแตกทั้งๆที่ตนก็คนพุทธ แต่หารู้ไม่ว่าตนนั้นอยู่ในพวกเดรถี
  ในประเทศอินเดีย มีคนพุทธน้อย มีฮินดูและอิสลามเยอะเขตใครเขตมัน คนศาสนาฮินดูเขาก็รักพระพุทธศาสนาเฉกเช่นเดียวกับศาสนาที่เขานับถือพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม ในสถานที่ของพระพุทธศาสนาเขาเอาศิวลึงค์ไปวางไว้เช่นกันว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นชุมชมของพวกเขา เขากันพวกมุสลิมเข้ามาทำลายพุทธสถาน ถ้าไม่มีฮินดูในอินเดีย ป่านนี้พุทธสถานก็โดนทำลายจนสิ้นไปแล้วเช่นกัน ผมถือว่าเขามีบุญคุณต่อเราชาวพุทธ จึงอยากจะฝากแง่คิดไว้ให้รับทราบกัน ส่วนใครจะโลกสวยแบบจะต้องใสๆ ก็ไปอยู่ทางของท่านไป มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะอยู่ตัวคนเดียวรอให้ลัทธิเข่นฆ่าทำลายพระพุทธศาสนาก็แล้วแต่ เสมือนว่า ถ้าคิดว่าบ้านของจิตตนมีอะไรเพียบพร้อมกันขโมยโจรมาปล้นฆ่าดีแล้ว คิดว่าตนไม่ต้องพึ่งบ้านใกล้เรือนเคียงให้ช่วยเป็นหูเป็นตา คุณก็ไม่ต้องไปคบหรือพึงใครเขา นักรบไทยที่กอบกู้เอกราชมาได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือไสยเวทย์ศาสตร์พรามณ์เช่นกัน แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็คือเทพหรือพระโพธิสัตว์ลงมาบำเพ็ญบารมี จริงไหมครับ ถ้าแอนตี้เทพก็ไม่ต้องไปนับถือผู้มีคุณเช่นกัน สำหรับผมผมนับถือหมดแหละครับทั้ง พระพุทธเจ้า พระะธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์เทพพรหมและผู้มีพระคุณ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2019
 11. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
 12. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
 13. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
 14. ปุถุชน

  ปุถุชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  158
  ค่าพลัง:
  +674
  ผมก็มีความเคารพใน พระ และพรหม เทวดา
  กับทั้งต้องขอขอบคุณ ที่ลงรายละเอียดมาให้ดูเยอะครับ
  อย่างไรก็ดี จากรายละเอียดทั้งหมดข้างต้น
  ก็ยังไม่พบตรงไหนระบุว่า "พระอิศวร คือท่านผกาพรหม "
  หรือ " ท่านผกาพรหม คือพระอิศวร "
  หรือ " พระศิวะ คือท่านผกาพรหม " ตามที่คุณเขียนในกระทู้
  ที่ผมเขียนถามมา ก็ประเด็นเดียวแหละครับ หากคุณพอจะมีนะครับ
  ช่วยลงเพื่อความกระจ่างชัด ด้วยครับ
  ขอขอบคุณ
   
 15. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  RG11034458A-4876.jpg RF06012967C-1171.jpg
  ข้อมูลทั้งผมและแหล่งพจานานุกรมก็เขียนไว้ดีแล้วให้คุณไปอ่านหลายๆรอบ ที่ผมพิมพ์เยอะก็ไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะคุณ แต่ฝากไว้ให้คนที่รู้น้อยอ่านกัน คุณจะอ้างสั้นๆแบบนั้นโดยหาหลักวิชาใดมาพิมพ์ก็หามีไม่ คุณเป็นเพียงพวกยึดติดอัตตา มีมิจฉาฐิทิต่อภาพลักษณ์ คำศัพท์ภาษา และบทบาทของความต่างของศาสนา จึงตั้งกระทู้แบบนั้น ผมไม่มีความจำเป็นที่จะให้คุณมาเชื่ออะไร และหวังว่าคุณคงไม่เข้ามาอีก ให้คุณไปอยู่โลกสวยของคุณ ถ้าคุณอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คุณว่า คุณก็ควรไปเอาชนะสังคมภายนอกเอง เปลี่ยนความหมายของคำให้คนไทยเขารู้ด้วยตัวเองดีกว่า อย่ามาอาศัยพึ่งผมเป็นเครื่องมือ ผมไม่มีเวลามาถกเถียงปัญหาเล็กๆ ผมไม่ใช่พวกโลกสวยที่เข้าใจโลกความเป็นจริงยาก ผมว่าผมพิมพ์ไว้ดีแล้ว อธิบายไปอีกก็ป่วยการเปล่า สรุปง่ายๆให้ฟังอีกครั้งเพื่อเอาบุญนะ
  *ถ้าในสายเทพ คำว่า "พระอิศวร"โลกเขาเข้าใจคือ "พระศิวะ" ภาษาอังกฤษคือ Shiva God
  โลกเขาเข้าใจอย่างนั้นจะไปฝืนคุณก็ไปทำตนให้เขาเชื่อคุณเองที่อื่น หัดแยกแยะว่าอะไรเทพอะไรพระอย่ามาปะปนกัน ที่นี่หมดหน้าที่คุณแล้ว
  *ถ้าในทางฮินดู ทั้งอินเดียและไทยรวมทั้งรามเกียรติ์ พระอิศวรคือ มหาเทพ หรือพระศิวะ
  *คำว่า ศิวะ ในพจนานุกรรมไทย คือ นิพพาน ใช้สายเทพอินเดีย และชื่อพระศิวะก็มีหลากหลายให้เรียกกัน
  *ถ้าในทางพุทธ คำว่า "พระอิศวร"คือ พระผู้บริสุทธิ์พระผู้เป็นนิรันดร์ใช้แทนองค์พระพุทธเจ้า แล้วยังมีคำนามอีกหลายคำที่แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น พระจอมมุนี พระตรีโลกเชษฐ์ พระโลกนาถ พระอังคีรส ตถาคต สยัมภู พระสัพพัญญู พระสุคโต เป็นต้น
  *ส่วนผกาพรหมสัญลักษณ์นั่งหลังโคแบบเดียวกับพระศิวะ พระศอสีม่วงมีงูพันคอ มีเสี้ยวจันทร์ มีหลายกร มีศิลปทั้งไทยและอินเดีย ไปดูในยูทูปการ์ตูนพระพุทธเจ้า จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ หรือพระบูชาอิศวรทรงโคในยุครัตนโกสินทร์ หรือเทวรูปเทวาลัยยุคขอมหรือยุคไหนๆก็มี ก็หมายถึงพระอิศวรไปหาศึกษาเองมันเยอะ (ผกาพรหมพระศิวะพระอิศวรจึงมีรูปลักษณะแบบเดียวกัน)
  ส่วนคุณจะเข้าใจไปว่าเป็นคนละองค์มันก็เรื่องของคุณเมื่อคุณรู้จริงว่าใช่เช่นนั้นแสดงว่าคุณคงขึ้นไปพรหมโลกได้ถึงรู้จริงเช่นนั้น จริงไม่จริงผู้อ่านเขาพิจารณาเอง

  อยากรู้ความจริงโลกหลังความตายให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เข้าใจตรงกันนะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019
 16. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  รูปหล่อองค์พระศิวะ เนื้อทองผสม ผลงาน อ.เบิ้ม (สุวัฒน์ พบร่มเย็น ศิษย์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่และเป็นศิษย์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
  ชนวนที่นำมาสร้าง มหาชนวนฤาษีแก้วสารพัดนึก ชนวนวัดบวร เหรียญทองเหลือง และเหรียญดีบุกจากงานไว้ครูเมื่อ 20 ปีก่อน
  มวลสารที่อุดสุดยอดครับ ประกอบด้วย
  1.พลอยเสกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
  2.ปฐวีธาตเจ้าคุณนร
  3.ศิลาน้ำคุณแม่บุญเรือน
  4.ผงมวลสาร อ.อนันต์
  5.ผงกำยานบูชาพระศิวะพระแม่อุมา
  6.หินลาวาจากภูเขาหิมาลัย
  7.ผงทรายเงิน ทรายทองพระธาตุพนม
  8.ผงเจ้าคุณนร,ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
  9.ทรายเสก 32 อาจารย์
  10.ผงพุทธคุณ อ.เบิ้ม ที่รวบรวมไว้
  11.ทรายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  และอื่นๆอีกมากมายมหาอนันตัง
  อ.เบิ้ม บูชาเสกตามพิธีของท่าน
  นับได้ว่าสุดยอดจริงๆครับ
  ขนาดสูงประมาน 2 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว
  ด้านหลังตอกโค้ด
  สร้างน้อยครับ 219 องค์

  get_auc1_img (1).jpg get_auc1_img (2).jpg get_auc1_img.jpg 38719.jpg 38723.jpg 38724.jpg
  ภาพจากหนังสือวัตถุมงคลหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ที่ปลุกเสกที่วัดและนอกวัด
  38725.jpg 38726.jpg 38727.jpg 38719.jpg 38723.jpg 38724.jpg 38725.jpg 38726.jpg 38727.jpg
  แด่ พวกโลกสวยปีศาจคาบคัมภีร์ กับ 3 มหาเทพฮินดู พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ ปลุกเสกโดยอมตพระเถราจารย์เถรวาท หินยาน มหานิกาย หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ปลุกเสก
  หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค บอกว่า ถ้าจะปลุกเสกให้เต็ม เสกได้ ต้องใช้เวลา 500 ปี แต่ถ้าเชิญมหาเทพทำให้ใช้เวลาเพียงแปบเดียว อย่าไปทำเป็นเก่งเสกเองทนงตนว่าทำเองได้ ขลังก็ขลังแค่แปปเดียวไม่นานก็เสื่อม ต้องยกให้ครูท่านเก่ง ท่านลงมาช่วยประสิทธิให้
  พระกริ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมปลุกเสก 7 วัน เทพเบื้องบนบอกให้คณะที่มีวัตถุมงคลของสมเด็จโต หลวงปู่ทวด หลวงปู่ศุข นำไปเข้าพิธีที่วัดละหารไร่ วัตถุมงคลนั้นออกวัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี ได้รับการปลุกเสกทันในวันสุดท้ายจากหลวงปู่ทิม มีคนแอบดูในกุฏิหลวงปู่ทิม พระในหีบเหล็กอเมริกันลอยขึ้นไปอีกมิติในภาพกลางนภา มีเหล่าทวยเทพขนาบข้างซ้ายขวา มหาเทพได้นำคทาจุ่มคนในหีบเหล็กพระกริ่งชินบัญชร และหีบนั้นได้ลอยลงมาดั่งเดิม
  พระอรหันต์มีทั้งเก่งไม่เก่ง แบ่งเป็น 4 ระดับ เมื่อไม่ได้เรียนศาสตร์ใดมาในวิชาไสยเวทย์บางเรื่องใช่ว่าจะทำได้
  พลังพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ไว้ ต้องให้พระที่เก่งดึง ต้องให้เทพที่เก่งดึง นำมาบรรจุในวัตถุมงคล พลังงานพุทธคุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานธรรมชาติเป็นโลกุตรธรรมพระพุทธคุณ9ปรการ เสกเป็นรูปเป็นนามเข้มขลังพุทธคุณสามารถคุ้มครองผู้ใช้ได้ครอบจักรวาล
  อวิชาหรือไม่อวิชา ขึ้นอยู่กับเจตนา วัตถุประสงค์ เมื่อนำวิชาศาสตร์นั้นๆมาทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองถูกธรรมนองครองธรรม อวิชานัเนคือของที่มีประโยชน์ต่อเราทุกคน
  พระที่เก่งจริงสามารถเคลื่อนกายเนื้อไปเที่ยวพรหมโลกได้สบายๆโดยไม่ต้องถอดจิตไป
  โองการ=อักษรโอม โอมเสียงแรกของกำเนิดจักรวาลวาล อะ อุ มะ
  ในศาสตร์พรามณ์ หมายถึงมหาเทพทั้ง 3 คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม (ไม่ใช่โลกุตระแบบพระพุทธเจ้า)
  ในศาสตร์พระพุทธศาสนา อะ อุ มะ คือ อรหันต์ (พระพุทธเจ้า) อุตตมะธัมมัง ธรรมอันสูงสุด มหาสงฆ์(พระสงฆ์)
  พระนามพระพุทธเจ้าในโลกุตรธรรม พระพุทธเจ้า คือ พระอิศวร(โลกุตระ)พระพุทธเจ้าคือพระนารายณ์ (โลกุตระ)พระพุทธเจ้าคือพรหม(โลกุตระ)
  หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา บอกกับลูกศิษย์ว่า อดีตชาติ ผกาพรหม เป็นมารดาของมานพทั้ง5 มานพทั้ง5 ต่อมา คือพระพุทธเจ้าทั้ง 5 ภัทรกัปนี้
  แรงครูสำคัญ แบ่งครูเป็นหลายระดับชั้น หนุนนำผู้เรียนวิชาให้เดินถูกทาง เมื่อไม่เอาครู ถึงเวลาอับจน ใครที่ไหนจะช่วยคุณ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019
 17. ปุถุชน

  ปุถุชน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  158
  ค่าพลัง:
  +674
  ขอขอบคุณครับที่ลงข้อมูลเพิ่มไว้
  "พระอิศวร คือท่านผกาพรหม" พระศิวะ คือท่านผกาพรหม"
  หากผมจะสรุปก็คงไม่หนี "ต้องจินตนาการเอาเอง"
  เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หลวงปู่ทุกองค์ข้างต้น ท่านก็ไม่มีพูดว่า
  "พระอิศวร คือท่านผกาพรหม" พระศิวะ คือท่านผกาพรหม"
  อย่างที่คุณบอกไว้ ว่าหมดหน้าที่แล้ว

  ขอขอบคุณอีกครั้งที่นำเอารายละเอียดต่าง ๆ มาลงไว้
   
 18. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971

  ลองเอาข้อมูลนี้ไปคิดดูครับ จะว่าใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ ต้องแยกแยะเอา
  โองการ=อักษรโอม โอมเสียงแรกของกำเนิดจักรวาลวาล อะ อุ มะ
  ในศาสตร์พรามณ์ หมายถึงมหาเทพทั้ง 3 คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม (ไม่ใช่โลกุตระแบบพระพุทธเจ้า)
  ในศาสตร์พระพุทธศาสนา อะ อุ มะ คือ อรหันต์ (พระพุทธเจ้า) อุตตมะธัมมัง ธรรมอันสูงสุด มหาสงฆ์(พระสงฆ์)
  พระนามพระพุทธเจ้าในโลกุตรธรรม พระพุทธเจ้า คือ พระอิศวร(โลกุตระ)พระพุทธเจ้าคือพระนารายณ์ (โลกุตระ)พระพุทธเจ้าคือพรหม(โลกุตระ)
   
 19. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971
  30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg

  เปิดจอง มหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" Open reservations great god
  มหาเทพ หรือ เทพเจ้า่ ในทางพุทธศาสนา คือ มหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมและเหล่าเทพเทวดาทั้งปวง ในแต่ละที่แต่ละภูมิภาคมีความเชื่อรูปลักษณ์ต่างกันออกไป บางเรื่องราวบ้างก็แต่งเสริมเรื่องราวขึ้นเองจากความคิดของมนุษย์เราและเ่ชื่อตามๆกันมาว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง จริงๆแล้วในพรหมแต่ละชั้นแบ่งหน้าที่การปกครองลดหลั่งกันไป ดูแลความสงบสุขทั้งสามโลก และที่สำคัญ เหล่าพรหมนั้นเป็นผู้ปกปักษ์พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
  คำว่า ผกาพรหม พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นองค์เดียวกันมีเพียงหนึ่งเดียวจะรูปลักษณ์แบบใดก็ตาม ท่านเป็นผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่ในเหล่าทวยเทพ ท่านเป็นผู้เทิดทูลยกย่องบรมครูพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเกล้าเป็นพระสัพพัญญูของเหล่าเทพพรหมเทวาทั้งปวง
  ในอดีตกาลนานมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์มีการบูชาเทพเจ้าทั้งทางอารยันตะวันตก ได้แก่ เทพเจ้าซูส(เทพแห่งท้องฟ้า) โพไซดอน(เทพแห่งมหาสมุทร) และ เฮเดส (เทพบาดาล) ยุค่นั้นก็มีนักพรตหรือโยคีที่ปฏบัติบูชาเทพเจ้าของเขาเหมือนฝั่งโยคีทางพรามณ์ของอินเดีย แต่ต่อมาชาวโรมันได้ตีกรีกได้โดยให้นักปราชญ์โรมันได้นำเทพเจ้าของชาวกรีกโบราณมาบรรจงสรรค์สร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับการปกครองของจักรวรรดิ์
  ส่วนฝ่ายอารยันตะวันออก ได้แก่ 3 มหาเทพ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ มีการบูชาพระเวทย์ นับถือเทพเจ้า การบูชายัญ เดิมก่อนเก่าคือ ศาสนาพรามณ์ ได้มีการแบ่งแยกนิกายพรามณ์ไปหลากหลาย และ ยกย่องเทพเจ้าของลัทธิตนเหนือกว่าเทพเจ้าองค์อื่่น เมื่อพรามณ์มีเรื่องราวปุราณมากมายจึงเรียกโดยรวมใหม่ว่า "ศาสนาฮินดู"
  ส่วนในฝั่งไทยที่ศานาพรามณ์ "ไศวะนิกาย" เข้ามาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ ได้เจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่สมัยยุคขอมเรืองอำนาจ มีเทวาลัยบูชาพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม มาตั้งแต่ครัั้งโบราณกาล และผนึกผสมผสานกับพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา ความเชื่อของลัทธิไศวะมีหลายรูปแบบ บางกลุ่มถือว่าพระศิวะคือมหาเทพพระผู้สร้าง รักษา และทำลายล้างโลก บางกลุ่มมองว่าพระศิวะหมายถึงอาตมันอันเป็นภาวะแก่นสารของสรรพสิ่ง ในด้านการปฏิบัติ มีการบูชาพระศิวะรวมถึงพระปารวตีผู้เป็นศักติ (ซึ่งแบบขนบของลัทธิศักติ) ตามโบสถ์พราหมณ์ต่าง ๆ บางกลุ่มเน้นการถือพรตฝึกโยคะเพื่อให้เข้าถึงพระศิวะที่เป็นอาตมันภายในตนเอง
  แต่ก็มีบางนิกายของศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียคือนิกายปุราณะได้แต่งขึ้นใหม่ในยุคศาสนาตนเริ่มเสื่อมถดถอยลงผู้คนได้เปลี่ยนแปลงและหันมานับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น นิกายปุราณะจึงรวบเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหนึ่งในนิกายของตนแล้วกล่าวว่า พระพุทธเจ้า่เป็นส่วนหนึ่งของพระนารายณ์อวตาร เพื่อมาหลอกเหล่ามารไม่ให้บำเพ็ญเพียรทำให้เสื่อมในฤทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นทีหลังไม่นานเมื่อพันปีเศษ
  ส่วนในประเทศไทยนั้นการได้รับอิทธิพลของเทพเจ้าส่วนใหญ่จะบูชาพระอินทร์เป็นใหญ่ พระพรหมเป็นใหญ่ กัน สมัยก่อนไม่นานมานักบ้านเราไมค่อยได้รับอิทธิพลหรือมีความรู้ของศาสนาที่บูชาพระศิวะกันมากนัก บางคนแทบไม่รู้จักเลยว่าพระศิวะคือใคร คือเทพองค์ไหน่ แต่จะคุ้นชินและรู้จักความเป็นไทยๆ กับคำว่า "พระอิศวร" มากกว่า จริงๆแล้ว พระศิวะ ก็คือ พระอิศวร หรือ ผกาพรหม แต่เรื่องราวของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูอาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละประเทศ
  กล่าวถึงการกำเนิดจักรวาล เสียงแรกของจักรวาลคือ เสียงโอม แบ่งเป็น 3 เสียง ได้แก่ อะ อุ มะ
  ในทางพระพุทธศาสนา อะ คือ พระอรหันต์(พระพุทธเจ้า) อุ คือ อุตมะธัมมัง (ธรรมอันสูงสุด) มะ คือ มหาสงฆ์ (อรหันต์สาวก)
  และหัวใจพระรัตนตรัย อักขระยันต์ขอม การจารยันต์พระสูตรพุทธคุณจะเขียนคำว่า มะ อะ อุ แปลกว่า ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
  พระพุทธเจ้าในทางพระนิพพานโลกุตตระธรรม คือ พระพุทธเจ้าคือพระอิศวร
  พระพุทธเจ้าคือพระนารายณ์
  พระพุทธเจ้าคือพระพรหม
  พระพุทธเจ้าคืิอ ผู้สร้างผู้ชี้นำทาง ผู้ปกป้องป้องกันและเป็นผู้กำจัดกิเลศให้ผู้ปฏิบัตตนตามพ้นจากวัฏจักรสงสาร ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
  ส่วนในทางศาสนาพรามณ์ และ ศาสนาฮินดู ในการบูชาเทพเจ้าสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึง "นิพพานพรหม" (ต่ำกว่านิพพานโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าแต่ใกล้เคียงกัน)
  โดยการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพรามณ์และบูชาเทพเจ้าสูงสุด คือ
  อะ คือ พระอิศวรบรมเทพ (พระศิวะ) อุ คือ พระนารายณ์ มะ คือ พระพรหม
  มนุษย์ยกย่องบูขาเหล่าเทวดาเหล่าพรหมว่าเป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้า ในพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกเทพเจ้าหรือพระเจ้าเหล่านั้นว่า "พรหม" พรหมเหล่านี้ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือหรือเสมอเหมือนพระพุทธองค์
  เทพพรหมเทพเจ้าที่มนุษย์ยกย่อง แบ่งเป็น เทวดาเทพเจ้าในชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงบูชา เทพเจ้า ชั้นพรหมโลก
  พรหมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  พรหมที่มีกายเนื้อ(รูปพรหม)
  พรหมที่มีจิตสูงละเอียดว่าคือ พรหมที่ไม่มีกายเนื้อ(อรูปพรหม)
  เหล่าเทพพรหมเหล่านี้มีการเสวยบุญเป็นระยะเวลายาวนานเป็นแสนๆล้านๆกัปป์กัลป์ แบ่งตามระดับชั้นในระยะเวลาไม่เท่ากัน มีบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มากลดหลั่งตามลำดับชั้น เทพพรหมเหล่านี้โดยเฉพาะเทพเทวดาชั้นล่างๆถ้าหมดบุญจะต้องตกลงมาตามระดับชั้นของสวรรค์เป็นขั้นๆ จนถึงต้องลงมากำเนิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะตกต่ำไปนรกภูมิอยู่ที่ภูมิธรรมของเทพพรหมเทวดาตนนั้นๆ
  การบูชามหาเทพพระอิศวร ในความคิดคนบางคนอาจจะแอนตี้สายเทพ แต่ลืมมองตนเองไปว่าตนนั้นก็เป็นมนุษย์ มีบุญบารมีน้อยกว่าเทพเหล่านั้น ส่วนใหญ่ต้องมาชดใช้กรรม ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญบารมีเพื่อตนจะได้ขึ้นไปสวรรค์เป็นเทวดา เป็นเทพพรหมดั่งเดิม หรือไม่ก็ต้องหาหนทางที่จะให้พ้นจากวัฏจักรสงสารเพื่อให้บรรลุพระอหันต์สาวกจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือพรหมอีก
  อย่างไรเสีย เทพพรหมเหล่านั้นก็มีบุญบารมีมากกว่าเราๆ และเทพชั้นสูงๆไม่ต้องเสียเวลามาเกิดบนโลก สามารถบำเพ็ญบารมีเพื่อให้บรรลุธรรมสูงสุดในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในพรหมโลกได้
  เทพพรหมเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ทีประกอบปฏิบัติธรรมทำกรรมดี และคอยช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะเทพพรหมที่ดีเหล่านั้นเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าองค์เป็นสรณะสูงสุดเช่นเราๆ
  เปิดจองจองแล้ว ! ต้นแบบสองมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระศิวะมหาเทพ แห่งเขาไกรลาส และ ซูสมหาเทพแห่งเขาโอลิมป้ส.
  รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" ขนาดห้อยคอ มหาเทพ
  สร้างไว้เป็นของที่ระลึกในตำนานเทพผู้เป็นอมตะในหัวใจผู้ศรัทธาและชื่นชอบในงานศิลป์
  มหาเทพซุส รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" สูง 4.5เซนติเมตร
  สนใจสั่งจองได้ที่ผม
  1.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองคำ สร้าง ..ตามสั่งจอง ไม่เกิน 19..... องค์
  2.เทพเจ้าซูสมหาเทพเนื้อเงิน สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน ..108..... องค์ ราคา ...3000.... บาท
  3.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองสัมฤทธิ์ สร้างตามสั่งจอง แต่ไม่เกิน ...300.... องค์ องค์ ราคา ...1500.... บาท
  4.เทพเจ้าซูสมหาเทพ เนื้อทองแดง สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...400....องค์ องค์ ราคา ...1000.... บาท
  พระอิศวรมหาเทพ รุ่น "เทพผู้พิทักษ์" ขนาด สูง 3 เซนติเมตร กว้าง 2เซนติเมตร ตอกโค๊ตรันนัมเบอร์
  สนใจสั่งจองรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ทุกเนื้อผสมชนวนชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อุดผงพุทธคุณ และ ชนวนศักดิ์สิทธิ์ยุคเก่าหลายที่
  1.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองคำ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...ตามสั่งจอง ไม่เกิน 59.... องค์ ราคา ...โทรถาม.... บาท
  2.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อนวะเต็มสูตรใส่ทองคำ
  2.1 ไซด์ใหญ่จัมโบ้ สูง 3.5 เซน ราคา ...5000.... บาท สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน 56 องค์
  2.2 พิมพ์เล็ก สูง 3 เซนติเมตร ราคา 4000 บาท สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน 108 องค์
  3.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อเงิน สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...108.... องค์ ราคา ...3500.... บาท
  4.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองทิพย์ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...200.... องค์ ราคา ...1500.... บาท
  5.พระอิศวรมหาเทพ เนื้อทองแดงรมดำ สร้างตามสั่งจองแต่ไม่เกิน ...300.... องค์ ราคา ...1200.... บาท
  สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มค่าจัดส่ง
  วัตถุมงคลทุกชิ้น บรรจุผงพุทธคุณ ตอกโค๊ต และหมายเลข เพื่อกันการปลอมแปลง
  สนใจสั่งจองโอนเงินได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย 213-2-06006-4 ชื่อบัญชี นาง เกตน์สิริ หัวใจเพชรรัตน์
  โทร.0891397954,0818619789
  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปการกุศล ร่วมช่วยผู้ยากไร้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล และ ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งในกล่องข้อความ
  วัตถุมงคลทุกองค์หลังการปิดจอง ผู้สร้างจะนำวัตถุมงคเหล่านี้ไปปลุกเสกกับพระเกจิอาจารย์ในพระพุทธศาสนา
  กำหนดปิดจองเดือน ..(แจ้งอีกครั้ง)... พ.ศ.2562
  กำหนดรับของประมาณเดือน...(แจ้งอีก่ครั้งแต่ไม่เกินสิ้นปี)..... พ.ศ.2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact:
  ร้าน วุธจันทบุรี พระเครื่อง
  or
  วุธจันทบุรี สราวุธ หัวใจเพชรรัตน์
  Opened reservations!
  Shiva God Of Krailas Mountain and Zeus god of Mount Olympus
  Size hanging neck. "Guardian deity" Height about 3.5 cm and 3 cm
  Created for customers to be a souvenir in the legendary immortal deity in the heart of believers and art lovers.The guardian deity will protect the good people.
  The Great Zeus God amulet,"Guardian deity Height 4.5 Cm.
  Interested in ordering
  1.Zeus, gold , Create to order, but not more than ...19.... pieces, Price per 1 piece: ...Contact.... baht.
  2.Zeus, silver, Create to order, but not more than ..108..... pieces, Price per 1 piece: ....3000... baht
  3.Zeus, bronzed , Createt according to order, but not more than ...300.... pieces, Price per 1 piece: ...1500.... baht
  4.Zeus ,copper, Create according to order, but not more than ...400.... pieces, Price per 1 piece: ..1000..... baht
  The Great Shiva god amulet, "Guardian deity"
  Interested to book the following details
  1. Shiva God, Gold , Create to order, but not more than ..59..... pieces, Price per 1 piece: ...Contact me.... baht
  2. Shiva God, Nawabronze+Gold metal,
  2.1 Size bigest Height 3.5 cm Create to order, but not more than ...56.... pieces,Price per 1 piece: ...5000.... baht
  2.2 Size big Height3 cm Create to order, but not more than ...108.... pieces, Price per 1 piece: ...4000.... baht
  3. Shiva God, Silver, Create to order, but not more than .108...... pieces, Price per 1 piece: ...3500.... baht
  4. Shiva God ,Brass Alloy, Create to order, but not more than ..200..... pieces, Price per 1 piece: ...1500.... baht
  5. Shiva God,Copper,Create to order, but not more than ...300.... pieces. Price per 1 piece: ...1200.... baht
  For customers located abroad, Must increasing the cost of shipping parcels Please contact me in inbox.
  All sacred objects contain the powder of the Buddha. And counterfeiting protection by hammering code and numbers.
  Interested in order to book, transfer money at
  Kasikorn Bank 213-2-06006-4 Account Name Mrs. KetSiri huajaiPetcharat Thailand.
  Tel. 0891397954 , 0818619789
  or
  Western Union : Bangkok Bank Account Number : 380-037050-8 Account Name Katesiri HuajaiPhetcharat
  Income after deduction of expenses to charity Helping the poor in government hospitals and contributing funds to build the temple.
  When you transfer money Please provide the shipping address in the message box.
  After the reservation was closed, the creators brought these amulet into consecate by monks and magician(ascetic) with power of Buddha and power of god.
  Schedule to close the booking ....... 2019
  Delivery time is around ................................ 2019.
  For more information, please contact
  www.facebook.com/WuthChanthaburiAmuletShop
  or
  www.facebook.com/WuthChanthaburi
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2019
 20. วุธ จันทบุรี

  วุธ จันทบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  880
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +971

  สุดยอดพระพุทธคุณพระเครื่องมงคลจักรวาลสายพุทธสายเทพ "มงคลชีวิต,สะท้านไตรภพ,เทพผู้พิทักษ์"
  พระพุทธเจ้าอยู่เหนือเทพเจ้าทั้งปวง พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเหล่าทวยเทพ ไม่มีผู้ใดสูงไปกว่าพระพุทธเจ้าแล้ว
  มหาเทพผู้ใหญ่ในเหล่าทวยเทพ รูปลัษณะแบบใดก็ตาม จะภูมิภาคใดก็ตาม จะเรื่องราวต่างกันและความเชื่ออย่างไรก็ตาม จะเกิดจากการสรรค์สร้างเติมอย่างไรก็ตาม จะปฏิบัติต่างกันอย่างไรก็ตาม ให้คุณลบฐานข้อมูลของคุณออกให้หมด ให้เป็นความว่างเปล่าเป็นสูญญตา ให้คุณจำไว้เสมอว่า มหาเทพมีเพียงหนึ่งเดียว
  57267751_2249758971902434_4447129096714977280_n.jpg 57303949_2177189359258806_3700874246952583168_n.jpg 57614984_868308276862414_9188331696494215168_n.jpg 58461458_799849090394445_4515673819821637632_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 เมษายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...