เปิดทรัพย์"ทักษิณ"มี512ล้าน ภริยา-บุตรมี1.2หมื่นล้านบ.

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย guawn, 20 ตุลาคม 2006.

 1. guawn

  guawn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  10,642
  ค่าพลัง:
  +42,103
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=585 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>เปิดทรัพย์"ทักษิณ"มี512ล้าน ภริยา-บุตรมี1.2หมื่นล้านบ.</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG] ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีตนายกฯทักษิณ มี 512 ล้านบาท ภริยาและบุตร มีกว่า 12,000 ล้านบาท


  (20ตค.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ
  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 3 ครั้ง มีทรัพย์สินรวม 512 ล้านบาท จากเดิมยื่นครั้งแรก มี 506 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน ขณะที่ภริยาและบุตร มีทรัพย์สินรวมกันถึง 12,200 ล้านบาท จากเดิมมี 12,100 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 110 ล้านบาท
  พ.ต.ท.ทักษิณ ยื่นบัญชีทั้งหมด 3 ครั้ง คือ เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2548 มีทรัพย์สิน 506 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ครั้งที่สองเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง วันที่ 14 มี.ค.2548 มีทรัพย์สินเท่าเดิม ที่ 506 ล้านบาท และครั้งที่สาม เมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ของรัฐ บาลสมัยแรก วันที่ 14 มี.ค.2549 มีทรัพย์สิน 512 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน
  สำหรับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 3 ครั้งเช่นกัน โดยยื่นครั้งแรก มีทรัพย์สิน 8,910 ล้านบาท มีหนี้สิน 110 ล้านบาท หลังจากนั้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้าน 9 แสน 7 หมื่นล้านบาท และมีหนี้สิน 110 ล้านบาท
  บุตรสาวหนึ่งคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นครั้งแรก มีทรัพย์สิน 3,260 ล้านบาท ไม่มีหนี้สินหลังจากนั้น ลดลงเป็น 3,240 พันล้านบาท ไม่มีหนี้สิน
  ทั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ยื่นบัญชีขณะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2544 มีจำนวน
  569 ล้านบาท และมีหนี้สิน 60 ล้านบาท คุณหญิงพจมาน มีทรัพย์สิน 9,960 ล้านบาท มีหนี้สิน 110 ล้านบาท บุตรสองคน ซึ่งขณะนั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มี 4,760 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

  -->
  ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีตนายกฯทักษิณ มี 512 ล้านบาท ภริยาและบุตร มีกว่า 12,000 ล้านบาท
  (20ตค.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ
  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 3 ครั้ง มีทรัพย์สินรวม 512 ล้านบาท จากเดิมยื่นครั้งแรก มี 506 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน ขณะที่ภริยาและบุตร มีทรัพย์สินรวมกันถึง 12,200 ล้านบาท จากเดิมมี 12,100 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 110 ล้านบาท
  พ.ต.ท.ทักษิณ ยื่นบัญชีทั้งหมด 3 ครั้ง คือ เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2548 มีทรัพย์สิน 506 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ครั้งที่สองเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง วันที่ 14 มี.ค.2548 มีทรัพย์สินเท่าเดิม ที่ 506 ล้านบาท และครั้งที่สาม เมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ของรัฐ บาลสมัยแรก วันที่ 14 มี.ค.2549 มีทรัพย์สิน 512 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน
  สำหรับคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 3 ครั้งเช่นกัน โดยยื่นครั้งแรก มีทรัพย์สิน 8,910 ล้านบาท มีหนี้สิน 110 ล้านบาท หลังจากนั้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้าน 9 แสน 7 หมื่นล้านบาท และมีหนี้สิน 110 ล้านบาท
  บุตรสาวหนึ่งคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นครั้งแรก มีทรัพย์สิน 3,260 ล้านบาท ไม่มีหนี้สินหลังจากนั้น ลดลงเป็น 3,240 พันล้านบาท ไม่มีหนี้สิน
  ทั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ยื่นบัญชีขณะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2544 มีจำนวน
  569 ล้านบาท และมีหนี้สิน 60 ล้านบาท
  คุณหญิงพจมาน มีทรัพย์สิน 9,960 ล้านบาท มีหนี้สิน 110 ล้านบาท บุตรสองคน ซึ่งขณะนั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มี 4,760 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=8>[​IMG]</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle><!-- open banner center 1 --><!-- <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="468" HEIGHT="60" id="perfect.swf" ALIGN="">


  <EMBED src="/imgs/ads/propertyperfect/perfect.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="468" HEIGHT="60" NAME="propertyperfect" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED> </OBJECT> --><!-- open banner center 2 --></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
   

แชร์หน้านี้

Loading...