เปิดสอบแล้ว’ธรรมศึกษา’ปี62 พอใจคนร่วมทะลุเกิน2ล.

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,743
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,681
  ค่าพลัง:
  +6,177
  e0b89ae0b981e0b8a5e0b989e0b8a7e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b89be0b8b5.jpg

  วันนี้ (29 พ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) จ.น่าน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “90ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงานโดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งก็คือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ร่วมกันสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ซึ่งจะได้ชื่อว่า สังคมอุดมปัญญาตามแนววิถีพุทธวิถีไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยจะให้การเรียนธรรมศึกษาเป็นหนึ่งในวิชาเลือกให้แก่นักศึกษาด้วย

  ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดสอบธรรมศึกษา ในปี 2562 นี้ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ปี แล้ว โดยจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลาง ในวันที่ 29 พ.ย. 62 พ.ย. 62 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร. จังหวัดน่าน พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษามากกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ในส่วนของ จ.น่าน มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษา 6,271 คน

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเริ่มมาตั้งแต่ปี 2472 และหลังจกานั้นคณะสงฆ์ก็มีการดำเนินการจัดการสอบดังกล่าวทุกปี โดยมีผู้สมัครมากขึ้นตามลำดับจากหลักพันจนปัจจุบันมีมากกว่าล้านคนแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ในส่วนของคณะสงฆ์ยังถือว่าน่าจะมีผู้เข้าสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษามากกว่านี้ เพราะในประเทศไทยมีบุคลากรด้านการศึกษาทั้งหมดประมาณ 15 ล้านคน แต่มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาเพียง 2 ล้านคนเท่านั้น โดยจำนวนที่หายไปอยู่ตรงไหน ดังนั้นขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ พศ. ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มีคนเข้ามาเรียนและสอบธรรมศึกษามากขึ้น เพราะการเรียนธรรมศึกษาเป็นการสอนหลักธรรมที่คณะสงฆ์จัดให้ฆราวาส เพื่อที่จะนำหลักธรรมไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน จึงอยากให้มองเห็นความสำคัญด้วย นอกจากนี้กำลังหาทางที่จะทำความร่วมมือกับศธ.ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าว่าประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน หลังจากที่เคยทำความร่วมมือไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สิ้นสุดไปแล้ว.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/744202
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,743
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,681
  ค่าพลัง:
  +6,177
  e0b989e0b8b2e0b899e0b884e0b899e0b8aae0b8ade0b89ae0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9.jpg

  วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.08 น.

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” “เทวัญ”เผยมีประชาชนกว่า 2 ล้านคน ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมสนามสอบกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ


  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ที่สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเพียง จ.น่าน

  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการดำเนินการสอบธรรมศึกษาในปีนี้ มีนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าร่วม

  การสอบธรรมศึกษาเป็นการเรียนรู้หลักวิชาทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นโดยพระดำริของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรฯ ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ มีสติปัญญารู้เท่าการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว

  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาปีนี้เป็นปีที่ 90 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสอบ ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่านแห่งนี้ พร้อมกับสนามสอบธรรมศึกษากว่า 6,000 แห่ง รวมผู้สมัครสอบทั่วประเทศ จำนวน 2,310,185 คน สำหรับ สนามสอบ จ.น่าน มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 744 คน


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/171741
   

แชร์หน้านี้

Loading...