เรื่องเด่น เปิด”หมู่บ้านรักษาศีล 5″

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 19 มิถุนายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,089
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,755
  ค่าพลัง:
  +6,582
  588f56ab9cbadgd7bh9ik.jpg

  เปิด”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบริหาร สร้างความความปรองดองสมานฉันในชุมชน นำร่องเอราวัณ


  18 มิถุนายน 2562 ที่วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ให้การต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

  โดยใช้กลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกรูป พร้อมด้วยพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ พระอธิการบุญมา วิสารโท เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตวนาราม คณะสงฆ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยให้ความสำคัญและขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มาโดยตลอดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเลยมีวัด 715 แห่ง มีที่พักสงฆ์กว่า 500 แห่ง มีพระอริยสงฆ์และพระเถระจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นระดับประเทศ ได้แก่ ประเพณีผีตาโขน ผีขนน้ำ การดำเนินชีวิตของชาวจังหวัดเลยสอดคล้องและกลมกลืนกับหลักธรรมทางศาสนา โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  “โดยเฉพาะศีล 5 ซึ่งทำให้จังหวัดเลยเป็นเมืองสงบ สันติสุข และเป็นเมืองที่น่าอยู่ ในปี 2562 จังหวัดเลยได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นำร่องที่อำเภอเอราวัณ และขยายไปยังอำเภอต่างๆ ทั้ง 14 อำเภอ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นำลูกบ้านเข้าวัด สวดมนต์ โดยเฉพาะสวดบท “ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร” ทุกวันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ และมีการเปิดเสียงสวดมนต์ตามหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ทุกเช้าเย็น ด้วย” ปลัดจังหวัดเลยกล่าว

  นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ดำเนินงานตามโครงการสวดมนต์หน้าบ้าน ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ประเด็นเลยเมืองแห่งคุณธรรม อำเภอเอราวัณ เป็นอำเภอนำร่อง นำบทสวดธรรมจักกัปปวัฒนสูตร

  ซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 โดยประชาชนสวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระที่วัดใกล้ชุมชน ทำให้ประชาชนมีศีล มีสุข มีความสามัคคีปรองดองมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม ทำให้เกิดความสงบสุขตามมา

  ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล บรรยายธรรมเรื่อง “ศีล 5 กับการสร้างสังคมสันติสุข” พระครูศรีธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอภูเรือ ประธานฝ่ายการเผยแผ่จังหวัดเลย สรุปการทำงานของหมู่บ้านต้นแบบกับเรื่องศีล 5 และการพัฒนาสังคมสันติสุข รายงานผลการดำเนินงานจากหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ นายกเทศมนตรีเทศบาลผาอินทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม วัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นต้น

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.komchadluek.net/news/local/376104
   
 2. โอปะนะยิโก

  โอปะนะยิโก สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +2
  ดีเยี่ยมเลยครับเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่งเลย มีโอกาสจะไปเยือนครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...