เรื่องเด่น เผยแพร่บารมีไปทั่วโลก!! วธ. เตรียมเสนอ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต"ต่อองค์การยูเนสโก

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,083
  ค่าพลัง:
  +30,693
  เผยแพร่บารมีไปทั่วโลก!! วธ. เตรียมเสนอ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ต่อองค์การยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก

  4941.jpg

  จากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมผลงานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ในปี 2562 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย

  พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า หรือ พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า สืบมาจนปัจจุบัน

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลการหารือเตรียมเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยด้านวัฒนธรรมเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้รวบรวมและจัดทำข้อมูลประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไทยด้านวัฒนธรรมเพื่อเสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลกจำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่ พระยาโบราณราชธานินทร์ ผู้บุกเบิกการค้นคว้าทางโบราณคดีของเมืองอยุธยา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับการยกย่องจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย นายไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียง อาทิ เพลงค่าน้ำนม มนต์รักลูกทุ่ง โลกนี้คือละคร และพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ และกวีเอกของไทย จากพระนามแฝง “น.ม.ส.” ที่ได้ทรงนิพนธ์บทร้อยกรองและร้อยแก้วที่สำคัญของประเทศ อาทิ จดหมายจางวางหร่ำ นิทานเวตาล กนกนคร สามกรุง

  ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดรวบรวมประวัติและผลงานเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการยูเนสโก ที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอยูเนสโก ในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2562 เบื้องต้นจะดำเนินการเสนอ 2 รายชื่อ คือ พระยาโบราณราชธานินทร์ และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ส่วนนายไพบูลย์ บุตรขัน จะเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาในการประชุมในปี 2564 และพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จะเสนอให้พิจารณาในปี 2568

  นอกจากนี้ถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว หลวงปู่มั่นจะเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ทีได้รับเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย โดยพระสงฆ์รูปแรกคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพระสงฆ์รูปที่ 2 ที่ได้รับเกียรตินี้ก็คือ ท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเอง

  ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์

  เรียบเรียงโดย
  เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

  http://www.tnews.co.th/contents/409127
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • _46_397.jpg
   _46_397.jpg
   ขนาดไฟล์:
   65.2 KB
   เปิดดู:
   361
  • dhamma14.jpg
   dhamma14.jpg
   ขนาดไฟล์:
   48.7 KB
   เปิดดู:
   357
  • 34_190(1).jpg
   34_190(1).jpg
   ขนาดไฟล์:
   181.6 KB
   เปิดดู:
   352
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เผยแพร่บารมีไปทั่วโลก เตรียมเสนอ หลวงปู่มั่น
 1. HONGTAY
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,659
 2. goodjob2u
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  927
 3. พุทธศาสนิกชนไทย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  506
 4. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  594
 5. sithiphong
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  397

แชร์หน้านี้

Loading...