เรื่องเด่น เผยโลกยอมรับ"พระพุทธเจ้า-โสคราตีส"ฉลาดที่สุด

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย อกาลิโก!, 27 พฤษภาคม 2018.

 1. อกาลิโก!

  อกาลิโก! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  606
  กระทู้เรื่องเด่น:
  529
  ค่าพลัง:
  +3,486
  เผยโลกยอมรับ"พระพุทธเจ้า-โสคราตีส"ฉลาดที่สุด

  112835_th.jpg

  พระพรหมบัณฑิตแถลงสรุปการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 15 ระบุ โลกยอมรับ"พระพุทธเจ้า-โสคราตีส"ฉลาดที่สุด

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แถลงการณ์สรุปการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 โดยมีการประชุมวิชาการนานาชาติที่ มจร และจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

  โดยเฉพาะที่ มจร นั้น มีการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างจากการจัดงานที่ผ่านที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการกล่าวสุนทรพจน์และช่วงที่นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกนำเสนอประสบการณ์ทำงานในเวทีของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย 4 กลุ่ม คือ (1) พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development) (2) การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างพลังของเยาวชน Empowering youth through Buddhist Education (3) การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน (Preservation Cultural Identity in Inter-Connected World) และ (4) พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม (Engaged Buddhist for Social Welfare)

  พระพรหมบัณฑิต ได้ระบุว่า จากผลการกล่าวสุนทรพจน์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกนำเสนอประสบการณ์ทำงานนั้น พบว่า มีการเปรียบเทียบบุคคลในอดีตที่ฉลาดที่สุดในโลกที่เป็นที่ยอมรับอยู่ 2 คนคือทางตะวันออกได้แก่พระพุทธเจ้าส่วนตะวันตกคือโสคราตีส นอกจากนี้มีผู้เสนอเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย พร้ือมกันนี้พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาฯ ได้กล่าวถึงมิติในการพัฒนามนุษย์ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้ส่งพระสาวก 60 รูป ออกไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์สุขแห่งชาวโลกจะเห็นว่าศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนามนุษย์

  "จึงมีถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคำตอบคือตรัสรู้อริยสัจ 4 เพื่อจัดการความทุกข์ของมนุษย์ ตลอด 45 ปี พระพุทธเจ้าสอนวิธีการสอนด้วยไตรสิกขา มีเป้าหมายของการสอนด้วยการพัฒนามนุษย์ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เดินตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ด้วยการฝึกสติ เป็นการฝึกจิตผ่านจิตสิกขาและปัญญาสิกขา การพัฒนามนุษย์ต้องศึกษาจากภายในของตนเอง ภายในกายของมนุษย์มีขันธ์ 5 การฝึกจิตที่ได้ผลคือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แต่ต้องเริ่มจากศีลจากพัฒนาไปสู่ปัญญาทางพระพุทธศาสนาจนถึงอภิญญา สิ่งเดียวจะจัดการความทุกข์ได้ ต้องปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานและการฝึกสติเป็นวิธีทางเดียวเท่านั้นตามแนวทางพระพุทธศาสนา"

  ขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/112835
   

แชร์หน้านี้

Loading...