เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f449.png ต้องการเจ้าภาพเสาเข็มอีก 1 ต้นร่วมบุญต้นละ 2,500 บาทหรือตามกำลังค่ะ
  2728.png บอกบุญค่ะ
  1f449.png งานบุญนี้น้ำฝนได้รับฉันทานุมัตจากพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อย สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรี ให้เป็นสะพานบุญ เงินจะมากจะน้อยถือว่าได้ร่วมบุญอย่างแน่นอนค่ะ
  1f64f.png ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ เสาเข็ม เพื่อดำเนินการสร้าง สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 12ห้อง
  โดยทางสวนฯมีโครงการจะสร้างไว้ด้านหลังทางขวามือ อาคารพระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐม-หลวงปู่เทพโลกอุดร เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  1f449.png ขอบอกบุญดังนี้
  เสาเข็ม 6 เมตร จำนวน 12 ต้น
  ร่วมบุญต้นละ 2,500บาท หรือตามร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  2728.png ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพห้องละ 50,000 บาท
  (ห้องน้ำที่จะสร้างจะเทคานยกพื้นสูง 1 เมตร สร้างทีเดียวอย่างดีไปเลยไม่ได้สร้างกันบ่อยๆ)

  1f449.png หมายเหตุ
  -งานบุญในส่วนเสาเข็มไม่เป็นราคาต่างหากที่เเยก
  ออกมาบอกบุญไม่รวมกับการบอกบุญยกห้อง
  -ราคาร่วมบุญนี้รวมทั้งค่าเสาเข็มและค่าแรงในการตอกด้วยปั่นจั่น
  -ตอกเสาเข็มเพื่อให้รับน้ำหนักได้พอสมควร ไม่ทรุดและคงทนถาวร
  -ราคาบอกบุญห้องละ 50,000บาท //ไม่รวมค่าตบแต่งสี ฝ้า พื้นกระเบื้องฯลฯ แต่เป็นห้องน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้เลยและถาวร
  -การบอกบุญมุ่งเน้นเป็นไปตามความเป็นจริง เป็นไปตามราคาว่าจ้าง สามารถสร้างได้จริง
  2728.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์944-229939-0
  น้ำฝน บุญสิงห์
  ………………………………………
  2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png
  1f607.png อานิสงส์การสร้างการถวาย ห้องน้ำ-สุขา”
  พระพุทธองค์เสด็จประทับในเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง ทำกิจการค้าขายทองอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก อยู่มาวันหนึ่งมาณพคิดว่าเราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความอยากลำบากก็ไม่อยากให้สูญหายไปโดยเร็ว มีวิธีไหนบ้างหนอ ที่จะรักษาเก็บทรัพย์สมบัตินี้ไว้ได้ เขาตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์สมบัติให้อยู่ได้นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์สมบัติไว้ได้ ก็เห็นมีอยู่แต่วิธีเดียวเท่านั้น ที่จะรักษาและให้ทรัพย์สมบัติติดตามตัวไปในอนาคตได้ ก็คือฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
  จากนั้นก็ใคร่ครวญต่อๆไปว่า จะทำอะไรดีสิ่งอื่นๆก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่จะมีห้องน้ำเท่านั้น ที่ยังไม่มีใครทำเลย เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้สร้างห้องน้ำขึ้น เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร พร้อมมอบถวายแก่สงฆ์ แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆ อย่าได้บังเกิดมีกับข้าพเจ้าเลย พระสงฆ์ก็โมทนาว่า ขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิด ครั้นเมื่อมาณพได้ตายไปแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ มีวิมานทอง มีเทพธิดา ๑๐๐๐ องค์ เป็นบริวาร
  อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึงมานพนั้นอยู่ พระพุธเจ้าเสด็จมาถึงที่นั้นจึงตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกท่านนั่งสนทากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูให้ทรงทราบแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสต่อภิกษุทั้งหลายว่า มาณพผู้เป็นช่างทองผู้นี้ เป็นผู้ไม่ประมาท ได้สร้างห้องน้ำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส บูชาพระรัตนตรัย ได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล
  ในครั้งอดีตที่พระพุธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกร เราตถาคต ก็เคยสร้างห้องน้ำเช่นกัน และได้ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลของอานิสงส์ที่ได้สร้างห้องน้ำเป็นสาธารณะทานนี้ ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยเถิด เราตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏฏ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจุบันกาลนี้แล

  1f607.png อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด 1f607.png

  2728.png ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ ควรสร้างห้องน้ำห้องสุขา

  66263083_2056728704438862_5576984337724735488_n.jpg
  66051558_2056728744438858_2654273287663648768_n.jpg
  66088506_2056728791105520_7422040758384852992_n.jpg
  66129124_2056728871105512_383166968917655552_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  2728.png ความคืบหน้างานปั้นหุ่นขี้ผึ้งต้นเเบบ สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางพุทธลีลาประทานพร (ทุ่งเศรษฐี)สูง2.09เมตรเเละ สมเด็จพระปทุมตตระสัมมาสัมพุทธเจ้า(หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)ที่จะเททองหล่อในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมค่ะ…….
  สนใจอยากมีส่วนร่วมในการเททองครั้งนี้อ่านด้านล่างเลยค่ะช่วยกันเเชร์ข่าวบุญนะคะ
  …………………
  1f64f.png ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางพุทธลีลาประทานพร และสมเด็จพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)

  ในวาระพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร-ภาณยักษ์ (ต่อชะตา เสริมบารมี) ประจำปี๒๕๖๒

  ณ สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ บ้านหัวถนน ซอย ๒๑ ถ.โพธิ์พระยาสายเก่า ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี

  ประกอบพิธีเททอง ดังนี้

  ๑.สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางพุทธลีลาประทานพร สูงรวม ๒.๐๙ เมตร

  ๒.สมเด็จพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์) หน้าตัก ๓๐นิ้ว

  ๓.เททองหล่อส่วนหัวใจ องค์พญานาคราชทั้ง๒ ตน นามว่า พญามุจจรินทร์จอมนาคราช และพญาศรีสัตตนาคราช

  สมเด็จองค์ปฐมฯและหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ จะประดิษฐานในอาคารปฏิบัติธรรมพระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ เป็นที่สักการบูชา ปฏิบัติบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  ในส่วนหัวใจที่เททองหล่อนั้น จะบรรจุในส่วนหน้าอกขององค์พญานาคราชทั้งสองตน ซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นนมัสการพระพุทธสิริสัตตราช ( หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

  จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ทุกสายบุญมาร่วมสร้างบารมีร่วมกันในครั้งนี้

  ขออาราธนาบารมีแห่งสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ บารมีแห่งท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาฬ จงอภิบาลรักษาและอำนวยพรให้ท่านผู้มิจิตศรัทธาทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้เจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ตามที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

  กำหนดการ

  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒
  เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องสักการบูชาบูรพาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดร และบวงสรวงเทพยดา
  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพิธีธรรมเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร-ภาณยักษ์
  เวลา๑๖.๐๐ น. ประธานในพิธีหย่อนทองคำลงเบ้าเททองเป็นปฐมฤกษ์ ,ประกอบพิธีเททอง ,พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธี

  ……………………..

  เชิญบริจาคร่วมบุญทองเหลืองหล่อพระดังนี้
  -ทองเหลืองขนาดเเท่งเล็ก ๓๐๐บาท
  -ทองเหลืองขนาดเเท่งกลาง ๕๐๐บาท
  -ทองเหลืองขนาดเเท่งใหญ่ ๑,๐๐๐บาท
  หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

  ท่านที่บริจาคเป็นประธานอุปถัมภ์ ๕,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สลักชื่อที่ฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ เป็นที่ระลึกบุญสืบไป

  ……………………

  ติดต่อร่วมบุญได้ที่
  ธ.กรุงเทพ388-056359-2
  น้ำฝน บุญสิงห์ค่ะ
  ………………………….

  ส่งทองคำเพื่อใส่หล่อพระเกศสมเด็จองค์ปฐมเเละเเผ่นทองได้ที่
  โครงการหล่อพระ( ๑๔กรกฎาคม๖๒)
  สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่
  ๑๑๖/๙ ซ.๒๑บ้านหัวถนน
  ถ.โพธิ์พระยาสายเก่า หมู่ ๑
  ต.สนามชัย อ.เมือง
  จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  …………………………………………….
  หมายเหตุ

  -กรุณาอย่าส่งเงินสดมาทางไปรษณีย์เพราะอาจสูญหาย เพราะสวนพุทธธธรรมฯ มีงานบุญตลอดต่อเนื่อง เงินหายทุกงานหากส่งมาทางไปรษณีย์ ซึ่งทางสวนฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  -ยินดีรับเเผ่นทองเหลืองบริสุทธิ์ เเผ่นเงินบริสุทธิ์ เเผ่นทองเเดงบริสุทธิ์ เเผ่นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อนำมาหล่อพระ ไม่รับโลหะชนิดอื่น

  -ขณะที่องค์ประธานกำลังหย่อนทองคำลงในเบ้าเอก เพื่อเททองหล่อพระเกศองค์พระ งดรับเม็ดเงินและแผ่นทองคำเปลว รวมถึงโลหะชนิดอื่นนอกจากทองคำ (หากท่านนำมาร่วมบุญสามารถใส่ในเบ้าเททองได้ก่อนถึงเวลาเททองนำฤกษ์)

  -ท่านที่จะเดินทางมาถวายปัจจัยก่อนวันงาน กรุณาโทรนัด
  พระอาจารย์ ๐๘๖๘๐๓๒๐๐๑ เพื่อจะได้เดินทางมาเสียเที่ยวเนื่องจากในบางวันท่านต้องออกไปประกอบศาสนกิจ

  -การบอกบุญของสวนพุทธธรรมนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเสมอมาว่า บอกบุญจริง สร้างจริงและมีการนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างมาโดยตลอดทุกโครงการ

  ……………………
  เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นสะพานบุญ นำพาญาติธรรมกัลญานมิตรมาร่วมสร้างบารมีใหญ่ ในครั้งนี้รอติดตมรายละเอียดอีกครั้งนะคะ
  ……………….

  อานิสงส์แห่งการสร้างพระประธาน

  พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ…กล่าวว่า…การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยากคือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่โดยใช้บัญชีสีทองเป็นทองคำล้วนทั้งเล่มจดบันทึก (เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา)ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ต้องเป็นคนมีบุญมากและไปนิพพานได้เร็วมาก”

  หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว…กล่าวว่า…..ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

  หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา……การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม กล่าวว่า..การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี”ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

  66152596_2058095174302215_2794567844631674880_n.jpg
  66651480_2058095237635542_8795237043815841792_n.jpg
  66403975_2058095297635536_7404865038139260928_n.jpg
  66174698_2058095367635529_3531029279900958720_n.jpg
  66169416_2058095397635526_3294977546600316928_n.jpg
  66124383_2058095447635521_793713130281631744_n.jpg
  65930697_2058095584302174_7879000260494753792_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  ขออนุญาตลงรูปให้ผู้ที่ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันนะคะ
  1f64f.png ถวายงานบุญเจ้าภาพเทียนเสริมบารมีหนัก9บาทเทียนขี้ผึ้งแท้จำนวน6,186บาท
  1f64f.png ถวายงานบุญถมดิน750บาทและถวายเจ้าภาพสังฆทาน3ชุด900บาทแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อย สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่สุพรรณบุรี
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

  66442990_2058491440929255_7872481509456740352_n.jpg
  66137270_2058491510929248_7734805821682352128_n.jpg
  66335644_2058491574262575_7254089382284492800_n.jpg
  65444810_2058491620929237_3929296052456259584_n.jpg
  66320268_2058491684262564_9144484852110721024_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f64f.png วันนี้ยอดงานบุญทองคำแท้ใส่เบ้าเอกงานเททองของสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่สุพรรณบุรีเปิดรับวันนี้วันสุดท้ายนะคะ
  1f449.png ท่านใดจะร่วมโอนได้เลยค่ะ
  1f4f2.png ธ.ไทยพาณิชย์712-244171-0
  น้ำฝน บุญสิงห์

  66426146_2058501754261557_6309461254524108800_n.jpg
  66607064_2058501850928214_7532669804440715264_n.jpg
  66197463_2058501894261543_8371045771352473600_n.jpg
  66311965_2058501964261536_6501735000356945920_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f607.png บุญชำระหนี้สงฆ์…
  1f64f.png เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมหินคลุก สำหรับถมพื้นที่บริเวณที่เพิ่งถมดินไปด้านหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดร
  ซึ่งหากฝนตกก็จะช่วยบรรเทาความลำบากได้พอสมควร
  ถมด้านหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดร ณ สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรี
  1f607.png การถวายดิน หิน ถมที่วัด เป็นบุญใหญ่อเนกอนันต์
  จึงขอบอกบุญดังนี้ค่ะ
  1f449.png 1. กองบุญหินคลุก จำนวน 16 เที่ยว
  -หินคลุก ร่วมบุญตันละ 200 บาท
  -หินคลุก 1 คัน รถสิบล้อ(14ตัน) ร่วมบุญคันละ 2,800 บาท

  *** 2728.png ท่านที่เป็นเจ้าภาพหินคลุก 1 คันรถสิบล้อ
  มอบหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 1f33c.png เนื้อมหาชนวนรมดำ หน้าตัก 2.5 นิ้วเป็นที่ระลึก กรุณาช่วยค่าส่ง 100 บาทค่ะ
  1f4f2.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ 406-337594-3
  2728.png น้ำฝน บุญสิงห์
  1f603.png โทร091-5145635
  2728.png อานิสงส์การถมดินและ หินคลุก ถมลานวัด และสร้างถนนเข้าออกวัด 2728.png
  1.ส่งผลให้มี”ลู่ทางในการทำมาหากิน” มีช่องทางเสมอเดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาดสะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ติดขัด
  2. มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญในวัดได้ง่ายดาย
  3. เเละยังทำให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยหลงทาง
  4. ทำการงานใดไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  5. มีคนนำพาไปในที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย ไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  6. เดินทางไปไหนมาไหน ก็สะดวกสะบาย เป็นต้น
  อนึ่ง..การอำนวยความสะดวกในผู้มีศีล มีธรรม ผู้มาบำเพ็ญบุญบารมี สะสมอริยทรัพย์ ผู้เเสวงหาทางพ้นทุกข์ ได้มีถนนหนทาง ได้มีสถานที่อันเอื้อเเก่การบำเพ็ญบารมี สั่งสมบุญอันสูงสุดในพระศาสนา
  ก็ได้ชื่อว่าผู้อำนวยความสะดวกได้รับผลเเห่งมหากุศลอันสูงสุดที่เกิดจากการอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติเช่นกัน
  1f353.png ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านทุกประการค่ะ

  66251525_2059780330800366_6391351205523619840_n.jpg
  66806603_2059780370800362_7041830002572132352_n.jpg
  66203801_2059780420800357_8623623812958650368_n.jpg
  66526240_2059780487467017_8529448889692979200_n.jpg
  66405470_2059780570800342_1833348210962202624_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  ทำบุญหนีบาป

  …..ไม่ใช่ทำบุญล้างบาป ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่ทำความชั่วเลยน่ะไม่มี

  …..ดังนั้นถ้าเราจะชดใช้บาปก็คงจะชดใช้กันไม่ไหว
  มีทางเดียวในกิจของพระพุทธศาสนาคือ หนีบาป ด้วยการปฏิบัติดังนี้
  ๑) การคิดถึงคุณพระรัตนตรัยคือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระอริยสงฆคุณ
  ๒) ทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
  ๓) มีพรหมวิหาร ๔ ให้ครบถ้วน
  ๔) มีอิทธิบาท ๔ ทรงตัว
  ๕) มีการภาวนาให้จิตทรงตัว
  ๖) พยายามรวบรวมบารมี ๑๐ ประการให้มีในจิตให้ครบถ้วน
  ๗) พยายามตัดสังโยชน์ ๑๐ ประการให้หมด
  ๘) จรณะ ๑๕ ปฏิบัติให้ครบถ้วน

  …..เมื่อมีการทรงตัวดังกล่าวมาแล้วนี้ได้ทั้งหมด ก็เป็นอันว่าไม่ต้องเกิดกันอีกต่อไป
  นั่นคือตายเมื่อใดก็ไปพระนิพพานอันเป็นแดนที่มีความสุขที่สุด..”

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง)

  66428201_2059778144133918_1992594624656441344_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  2728.png วันนี้ฝนกับน้องปุ้ยมาซื้อทองคำแท้เพื่อใส่ในเบ้าเอกงานเททองหล่อพระของสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่สุพรรณบุรีค่ะ
  ยอดเงินในบัญชีที่ญาติธรรมร่วมบุญมา27,729บาท
  1f449.png ซื้อทองคำแท่งขนาด1สลึง4แท่งๆละ5,140บาท
  รวมราคา20,560บาท
  1f449.png ซื้อแหวนทองคำขนาด1กรัม5วง
  (ราคาวงละ1,500บาท)
  ยอดที่ซื้อวันนี้28,060บาทค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  66372779_2060045250773874_6014779502486355968_n.jpg
  66349716_2060045307440535_4441680462548566016_n.jpg
  66058195_2060045354107197_3365005029856509952_n.jpg
  66691782_2060045400773859_5340355657172254720_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f64f.png ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ
  เททองหล่อในวันที่14กรกฎาคม2562เวลา16.00น.
  1f449.png เเผนที่มาสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรี..
  หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ขับรถตรงเข้ามาจาก กทม. ผ่านบางบัวทอง เข้าสู่อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมือง เเล้วจะผ่านห้างโลตัส เเม็คโค ให้สังเกตุซ้ายมือผ่านวัดลาวทองนะคะ ขับชิดซ้ายไปเรื่อยๆเข้าถนนโพธิ์พระยาสายเก่า จะผ่านวัดสำปะซิว วัดปู่บัว เเละวัดโพธิ์เจริญ สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ฯ จะอยู่ในซอย ตรงข้ามวัดโพธิ์เจริญ (ซอยหัวถนน 21)

  หรือตั้งจีพีเอส ว่า สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรี จะง่ายมากค่ะ….

  เวลาที่ควรเดินทางมา 10.00น.-16.00น. ไม่ควรเดินทางมาตอนค่ำ

  ขอให้เดินทางมาโดยสวัสดิภาพค่ะ

  สอบถามเส้นทาง 0818582094 (คุณเดิมชัย)

  66381864_2061301470648252_8202328078597226496_n.jpg
  66299398_2061301547314911_4567299434093740032_n.jpg
  64853590_2061301593981573_3899356539810480128_n.jpg
  66365658_2061301633981569_5272403218645647360_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  คำสอนหลวงพ่อฤาษี

  รวมความว่า เวลาจะอุทิศส่วนกุศล ให้ใช้ภาษาไทยสั้นๆ อย่างทำบุญสังฆทาน เราก็ตั้งใจว่า “การบำเพ็ญกุศลในวันนี้ ผลนี้จะมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ …(บอกชื่อ)… ขอให้มาโมทนารับผลเช่นเดียวกับข้าพเจ้า”

  และตอนที่พระสงฆ์ให้พรนี้ ก็ขอเจ้าภาพทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้ว ตั้งจิตปรารถนาเอาตามประสงค์ สมมติท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อ พระนิพพาน อันนี้ก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าหากสมมติว่าเราตายจากชาตินี้แล้ว ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร สมมติว่าเราตาย ถ้าเราไม่เผื่อไว้ละก็มันจะขลุกขลัก ฉะนั้นการอธิษฐานจิต คือตั้งอธิษฐาน เขาเรียกว่า อธิษฐานบารมี

  เจริญพระกรรมฐานก็ดี ถวายสังฆทานก็ดี อธิษฐานว่า “ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน แต่ทว่าถ้าหากข้าพเจ้ายังเข้าไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด จะเกิดใหม่ไปในชาติใดก็ตาม ขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฎแก่ข้าพเจ้า” ถ้าเราต้องการอะไรให้มันมีทุกอย่าง จะไม่รวยมากก็ช่าง เท่านี้ก็พอแล้ว”

  หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑

  64817192_2062156090562790_3884840203185029120_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f449.png มีเจ้าภาพแล้ว9เที่ยวยังต้องการอีก7เที่ยวค่ะ
  1f607.png บุญชำระหนี้สงฆ์…
  1f64f.png เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมหินคลุก สำหรับถมพื้นที่บริเวณที่เพิ่งถมดินไปด้านหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดร
  ซึ่งหากฝนตกก็จะช่วยบรรเทาความลำบากได้พอสมควร
  ………………

  1f607.png การถวายดิน หิน ถมที่วัด เป็นบุญใหญ่อเนกอนันต์
  จึงขอบอกบุญดังนี้ค่ะ
  1f449.png 1. กองบุญหินคลุก จำนวน 16 เที่ยว
  -หินคลุก ร่วมบุญตันละ 200 บาท
  -หินคลุก 1 คัน รถสิบล้อ(14ตัน) ร่วมบุญคันละ 2,800 บาท

  *** 2728.png ท่านที่เป็นเจ้าภาพหินคลุก 1 คันรถสิบล้อ
  มอบหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 1f33c.png เนื้อมหาชนวนรมดำ หน้าตัก 2.5 นิ้วเป็นที่ระลึก กรุณาช่วยค่าส่ง 100 บาทค่ะ
  1f4f2.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ 406-337594-3
  2728.png น้ำฝน บุญสิงห์
  1f603.png โทร091-5145635
  2728.png อานิสงส์การถมดินและ หินคลุก ถมลานวัด และสร้างถนนเข้าออกวัด 2728.png
  1.ส่งผลให้มี”ลู่ทางในการทำมาหากิน” มีช่องทางเสมอเดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาดสะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ติดขัด
  2. มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญในวัดได้ง่ายดาย
  3. เเละยังทำให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยหลงทาง
  4. ทำการงานใดไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  5. มีคนนำพาไปในที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย ไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  6. เดินทางไปไหนมาไหน ก็สะดวกสะบาย เป็นต้น
  อนึ่ง..การอำนวยความสะดวกในผู้มีศีล มีธรรม ผู้มาบำเพ็ญบุญบารมี สะสมอริยทรัพย์ ผู้เเสวงหาทางพ้นทุกข์ ได้มีถนนหนทาง ได้มีสถานที่อันเอื้อเเก่การบำเพ็ญบารมี สั่งสมบุญอันสูงสุดในพระศาสนา
  ก็ได้ชื่อว่าผู้อำนวยความสะดวกได้รับผลเเห่งมหากุศลอันสูงสุดที่เกิดจากการอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติเช่นกัน
  1f353.png ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านทุกประการค่ะ

  66418675_2063116927133373_2529026230221537280_n.jpg
  66469261_2063116973800035_5683010411494899712_n.jpg
  66398427_2063117013800031_1745175972644126720_n.jpg
  66612307_2063117070466692_4018982374120357888_n.jpg
  66683267_2063117120466687_987330522273284096_n.jpg
  66313054_2063117217133344_1326809101035896832_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  หลวงพ่อวัดพระราชพรหมยานตอบปัญหาธรรม
  อานิสงส์การสวดอิติปิ โส

  ที่ลูกหลานหลวงพ่อสวดอิติปิ โส กันทุกวันถวายหลวงพ่อ หลังจากสวดจบแล้ว
  หลวงพ่อ(พระราชพรหมยาน) ท่าน พูดถึงการสวดอิติปิ โส ว่ามีอานิสงส์อย่างไรต่อบรรดาลูกหลาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  หลวงพ่อ : “วันนี้เมื่อกี้พอเขาสวด ก็เริ่มจิตสบาย ใจก็จับอยู่ที่พระใช่ไหม
  เป็นธรรมดา ได้ยินเสียงสวดมนต์นี่ไม่ได้หรอกได้ยินเสียงสวดมนต์ปั๊บ จิตจะเข้าสู่ปกติของมันทันที จะเห็นอะไรทั้งหมด ได้เห็นบัญชี ๒
  บัญชี มายืนอยู่ข้างหลัง”

  ผู้ถาม : “อะไรบ้างครับ..?”

  หลวงพ่อ : “บัญชีนรก และก็บัญชีสวรรค์
  บัญชีนรกน่ะ ลุง (พยายม) ใช่ไหม
  บัญชีสวรรค์คือ ท่านปัญจสิกขเทพบุตร จดเหมือนกันว่า

  ทุกคนที่เจริญ พุทธานุสสติ

  ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐาน

  การสวดนี่เขาถือกันว่าเป็นสมาธิในกรรมฐานในอนุสสติ ๓ อย่าง อานิสงส์สูงมาก
  นี่ฉันรู้วันนี้นะ เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ อานิสงส์มากจริงๆและก็ลุงก็เลยล้อว่า..

  “ไอ้พวกนี้มันแกล้งไม่ไปนรก มันนึกว่ามันสวดให้พ่อมันความจริงมันได้” (หัวเราะ) ..”

  ผู้ถาม : “ผมนึกว่าได้หลวงพ่อองค์เดียว”

  หลวงพ่อ : “ที่ไหนได้ล่ะ เขาสวดยาวเหยียดเลยทำมากี่ปีแล้ว เท่าไหร่แล้ว อานิสงส์เป็นยังไงแล้ว

  แล้วก็การสวดอิติปิ โส
  สรรเสริญทั้งคุณพระพุทธเจ้า สรรเสริญคุณ
  พระธรรม พระอริยสงฆ์ระดับ พระโสดาบัน
  พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

  สุปฏิปันโน นี่ พระโสดาบัน
  อุชุปฏิปันโน นี่ พระสกิทาคามี
  ญายะปฏิปันโน นี่ พระอนาคามี
  สามีจิปฏิปันโน นี่ พระอรหันต์
  สามี ผัว (หัวเราะ) ความจริงภาษาบาลีเรียก “ปติ”
  “ปติ” นี่เขาแปลว่า ผัว “สามี” นี่แปลว่านาย คือผู้เป็นใหญ่ เราใช้ผิด

  คือว่าท่านบอกว่า ไอ้บทท้ายนี่ให้ใช้ทุกวัน อย่าลืม ที่บอกว่า ให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด ท่านบอกว่า
  “ถ้าคนไหนถ้าตัวหนังสือที่จดไว้เป็นแก้ว คนนั้นไปนิพพานชาตินี้แน่”
  มันจะเปลี่ยนสีทุกวัน มันจะค่อยๆ ใสทุกวันๆ ขึ้นไปนะ”

  ผู้ถาม : “แสดงว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่ ก็ใสเป็นแก้วหมดแล้ว”

  หลวงพ่อ : “บางคนก็เป็นแก้วเหล้า บางคนก็เป็นแก้วเบียร์ แก้วน้ำชา นี่ยังดีดีกว่าแก้วปลาร้า
  แต่ว่าเอาส่วนใหญ่กันจริงๆ นะ มีหวัง เมื่อกี้นี้เขาบัญชีมาให้ดูตัวใสขึ้นมาก ท่านบอกตัวใสๆแบบนี้มีหวังทุกคน ให้ดูสีตัวหนังสือที่เขียนนะ”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๐๑ หน้า ๘๐
  โดย หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  66713885_2064478343663898_4892288176179118080_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  *หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร
  วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  *ตอบปัญหาธรรม…

  “นักบวชสมัยนี้ ลงนรก ง่ายกว่าสมัยก่อน”
  ————————————–

  ผู้ถาม “ดิฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่ง ก็อยากจะให้บวช แต่เมื่อคราวก่อนได้ฟังหลวงพ่อพูดถึง
  พระไปนรกกันเยอะ เลยคิดว่าไม่ต้องบวชก็ได้ เอาแค่เจริญกรรมฐานดีกว่า แต่อีกใจหนึ่งก็เสียดาย ที่ไม่ได้เป็นญาติของพระศาสนา”

  หลวงพ่อ “โอ้ย… อย่า อย่า ถ้าไม่ได้บวช เป็นญาติของ พระศาสนา ง่ายกว่า
  ถ้าบวช เป็นญาติกับ นรก ง่าย”

  ผู้ถาม (หัวเราะ) “นั่นสิคะ ดิฉันจึงคิดว่า ความคิดนี้ ไม่ผิดนะคะ”

  หลวงพ่อ “อันนี้ดีโยม ถ้าบังเอิญเขาเป็นพระโสดาบัน อันนี้เป็นพระสมบูรณ์แบบ

  พระสงฆ์ที่บวชเข้ามา ถึงแม้ครั้งแรกที่บวชเข้ามา ตั้งใจจะบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อศีล สมาธิ ภาวนา
  ถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันเพียงใด พระพุทธเจ้ายังไม่เรียกว่า พระ
  เรียกว่า สมมติสงฆ์

  ถ้าฆารวาสเป็นพระโสดาบัน
  ท่านเรียก พระ ทันที

  หรือพระก็เหมือนกัน ถ้าเป็นพระโสดาบัน ท่านเรียกว่าพระ

  ค่ามันอยู่ที่ จิต ตัดกิเลสหรือเปล่า

  ไม่ใช่เพศ ใช่ไหม…

  บางทีถึงเปรียญ ๙ ยังลืมศีลเลย อันนี้ไม่มีความหมาย การศึกษาไม่มีความหมาย

  อาตมาอยู่กับสังคมนี้ อาตมารู้
  แต่ท่านที่ดีก็มี
  แต่ที่ท่านเอาศาสนา เป็นบันไดก็มี
  ถ้ามีจิตแบบนี้ เข้ามาบวชวันแรก ไม่เป็นพระเลย
  เพราะ จิต แกไม่ได้เป็นพระ
  ไม่สนใจเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา
  เวลานี้ เยอะละมั๊ง ?”

  -ผู้ถามไม่ตอบ ได้แต่ยิ้มๆ หลวงพ่อจึงพูดต่อไปว่า-

  หลวงพ่อ “คำว่าบวช บวชนี่มันหนัก
  พระพุทธเจ้าบอกว่า “บรรพชาเป็นของหนัก”
  พระ โผล่ปุ๊บเข้ามาแล้ว
  อันดับแรก ศีล สมาธิ ปัญญา เริ่มต้นเลย จะไปรออีก ๓ วันน่ะ มันไม่ได้
  เขาเรียกว่า ปูชนียบุคคล
  เป็นบุคคลที่ชาวบ้านต้องกราบไหว้

  ไอ้ลูกเวลาไม่ได้บวช ก็ไหว้พ่อ ไหว้แม่
  ไหว้ปู่ย่า ตายาย ใช่ไหม…
  พอบวชวันนั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มาไหว้ทันที

  นี่ มันจะตกนรกกัน ก็ตรงนี้แหละ
  ที่หนักกว่ากัน ก็ตรงนี้แหละ เห็นชัดๆ
  พระพุทธเจ้าเรียก “สามัญญผล”

  ฉะนั้น นักบวชสมัยนี้ ลงนรก ง่ายกว่าสมัยก่อน”

  -ผู้ถามฟังแล้วอึ้ง ไม่รู้จะถามอะไรต่อ หลวงพ่อจึงพูดต่อไปว่า-

  หลวงพ่อ “โอ… ลำบากมาก ไม่ใช่เบา
  มีผู้หญิงหลายคนชอบพูด แหม… ฉันเสียดาย ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชาย เลยไม่ได้บวช

  เลยบอก ควรจะดีใจนะ จะได้ไกลนรก
  แหม… ยังอุตส่าห์ดิ้นรนไปหานรก”

  ผู้ถาม (หัวเราะ) “เมื่อก่อน ดิฉันก็เคยคิดอย่างนี้แหละค่ะ”

  -คงไม่ใช่แต่โยมคนนี้เท่านั้นหรอก คงมีอีกเยอะ รู้แล้วก็เปลี่ยนใจ เสียเถอะนะครับ-

  *คัดย่อจากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ฉบับรวมเล่ม
  ปีที่ ๑ ,พศ.๒๕๒๓, เล่ม ๑-๘,
  หน้า ๕๙๘-๕๙๙
  ————————————–

  จัดพิมพ์โดย ท่าน สุวโจ-ผาลา…สาธุๆๆครับ

  66527579_2065921566852909_144986508091195392_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  ขอลงรูปให้ผู้ที่ร่วมบุญร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ
  2728.png วันนี้14กรกฎาคม2562เวลาประมาณ16.20น.
  2728.png พระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อยเป็นประธานในการเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิปางพุทธลีลาประทานพรสูง2.09เมตร หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดท่าซุงหน้าตัก30นิ้ว และหัวใจนาคราช2ตนค่ะ
  ณ สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรี
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  66784483_2067983739980025_7091290476585680896_n.jpg
  66863027_2067983803313352_2849828362740826112_n.jpg
  66851919_2067983876646678_6652616054709157888_n.jpg
  66526245_2067983946646671_4961108223869321216_n.jpg
  66496340_2067983996646666_3354156182984982528_n.jpg
  66595508_2067984073313325_2418596358979059712_n.jpg
  66586467_2067984173313315_4519054573263912960_n.jpg
  67340714_2067984236646642_933300443574960128_n.jpg
  67258353_2067984316646634_1656740736298647552_n.jpg
  67457065_2067984376646628_6241772020183334912_n.jpg
  67064540_2067984466646619_3710666136732303360_n.jpg
  66699230_2067984536646612_8224332673523384320_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f64f.png การอธิษฐานบารมีตั้งใจตรงต่อพระนิพพานมีความสำคัญ 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png 2728.png

  2728.png การบำเพ็ญบารมีใดๆ หรือสร้างความดีใดๆ
  เราจะตั้งมโนปณิธานความปรารถนาหรือไม่ก็ตาม
  ถ้าทำความดีมากครั้งเข้า ในที่สุดความชั่วก็สลายตัวไป
  เราก็เข้าถึงพระนิพพานตามเจตนา หรือไม่เจตนาเราก็จะต้องเข้าถึง
  ในเมื่อความชั่วถูกตัดเป็นสมุจเฉทปหาน

  “แต่ทว่าถ้าปราศจากอธิษฐานบารมี
  กว่าจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางก็รู้สึกว่า
  มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือไม่ค่อยจะตรงนัก”

  ฉะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
  จึงทรงแนะนำบรรดาพุทธบริษัทให้มีอธิษฐานบารมี
  ในการที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจกล่าววาจาว่า

  ” อิมาหัง ภควา อัตตะ ภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ
  แปลเป็นใจความว่า
  ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ”

  นี่ก็หมายความว่า
  เราจะเอาชีวิตของเราเข้าแลกกับความดี ที่องค์สมเด็จพระชินศรีทรงแนะนำไว้
  อย่างนี้ อาศัยเจตนาและความตั้งใจ
  จัดว่าเป็น “อธิษฐานบารมี”
  บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงความดี
  ด้วยความรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

  อธิษฐานบารมี เราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่า
  เราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไป
  ใครจะมายกยอปอปั้นอย่างไรเราไม่เอา
  เพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้า

  พระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเรา เป็นกษัตริย์ และก็มีสมบัติมาก
  มีความดีมีปัญญาทุกอย่าง ทุกสิ่งสมบูรณ์
  พระองค์ยังไม่หลง

  ตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆ
  เราเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้า
  ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้ เราก็ทิ้งได้

  เราจะเก็บมันไว้ทำไม
  เราตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพาน
  ใครจะชวนไปทางไหน ฉันไม่ยอมไป
  ไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้น

  ตั้งใจไว้โดยเฉพาะ
  ทำอะไรนิดหน่อย เราก็ทำเพื่อพระนิพพาน”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

  66709017_2069442519834147_8236354634877239296_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f449.png มีเจ้าภาพแล้ว14เที่ยวยังต้องการอีก2เที่ยวค่ะ
  1f607.png บุญชำระหนี้สงฆ์…
  1f64f.png เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมหินคลุก สำหรับถมพื้นที่บริเวณที่เพิ่งถมดินไปด้านหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดร
  ซึ่งหากฝนตกก็จะช่วยบรรเทาความลำบากได้พอสมควร
  ………………

  1f607.png การถวายดิน หิน ถมที่วัด เป็นบุญใหญ่อเนกอนันต์
  จึงขอบอกบุญดังนี้ค่ะ
  1f449.png 1. กองบุญหินคลุก จำนวน 16 เที่ยว
  -หินคลุก ร่วมบุญตันละ 200 บาท
  -หินคลุก 1 คัน รถสิบล้อ(14ตัน) ร่วมบุญคันละ 2,800 บาท

  *** 2728.png ท่านที่เป็นเจ้าภาพหินคลุก 1 คันรถสิบล้อ
  มอบหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 1f33c.png เนื้อมหาชนวนรมดำ หน้าตัก 2.5 นิ้วเป็นที่ระลึก กรุณาช่วยค่าส่ง 100 บาทค่ะ
  1f4f2.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ 406-337594-3
  2728.png น้ำฝน บุญสิงห์
  1f603.png โทร091-5145635
  2728.png อานิสงส์การถมดินและ หินคลุก ถมลานวัด และสร้างถนนเข้าออกวัด 2728.png
  1.ส่งผลให้มี”ลู่ทางในการทำมาหากิน” มีช่องทางเสมอเดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาดสะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ติดขัด
  2. มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญในวัดได้ง่ายดาย
  3. เเละยังทำให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยหลงทาง
  4. ทำการงานใดไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  5. มีคนนำพาไปในที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย ไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  6. เดินทางไปไหนมาไหน ก็สะดวกสะบาย เป็นต้น
  อนึ่ง..การอำนวยความสะดวกในผู้มีศีล มีธรรม ผู้มาบำเพ็ญบุญบารมี สะสมอริยทรัพย์ ผู้เเสวงหาทางพ้นทุกข์ ได้มีถนนหนทาง ได้มีสถานที่อันเอื้อเเก่การบำเพ็ญบารมี สั่งสมบุญอันสูงสุดในพระศาสนา
  ก็ได้ชื่อว่าผู้อำนวยความสะดวกได้รับผลเเห่งมหากุศลอันสูงสุดที่เกิดจากการอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติเช่นกัน
  1f353.png ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านทุกประการค่ะ

  66943516_2069439279834471_3778082696484356096_n.jpg
  66715384_2069439366501129_9119675673605046272_n.jpg
  66770606_2069439423167790_7789942846596841472_n.jpg
  66670195_2069439456501120_3650118239003869184_n.jpg
  66448705_2069439499834449_5122332830780620800_n.jpg
  64918588_2069439519834447_3767190195565232128_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  1f6a9.png 1f6a9.png เหตุที่ลูกลิง..ต้องขอขมาพระรัตนตรัย ทุกวัน!
  เรื่องเล่า…บทสนทนาระหว่าง “ท่านย่า” สุชาดา(คู่บารมีท่านปู่พระอินทร์) กับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

  ‪ท่านย่า‬: “เวลาขึ้นไปข้างบนนะพระคุณเจ้า ลูกพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเขาหรอก บางทีเขานั่งคุยกัน เดินผ่ากลางเข้าไป แหวกเข้าไปนั่งตรงกลาง องค์อื่นเขาก็ชี้ นั่นไงญาติคุณ ฉันก็นั่งอยู่ด้วยไม่รู้จะพูดยังไง ฉันละอาย‬‬‬

  ‪หลวงพ่อ‬: “เทวดาไม่มีมรรยาท เห็นคนขึ้นไปไม่หลีก” (หลวงพ่อแก้แทนลูกๆ) “ก็ไปหาย่า หาปู่ ไม่ได้ไปหาคนอื่น”‬‬‬

  หลานไม่ยอมแพ้ “ความจริงท่านย่าน่าจะภูมิใจว่า ลูกหลานมีฝีมือนะ”

  ท่านย่า: “ฝีมืออย่างเดียวไม่ไหวหรอกว่ะ อายเขาว่ะ แถมบางคนขึ้นไป ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ส่งเสียงดังอีกที่หน้าวิมาน หาย่าไม่เจอ มันก็เรียกท่านย่า ท่านย่า เทวดาองค์อื่นเขาก็แตกตื่นมาดูกันใหญ่ ดูลูกท่านซิพระคุณเจ้า ทั้งๆ ที่ฉันก็นั่งอยู่ข้างในนั่นแหละ มันมองไม่เห็นเรียกเสียงดังเชียว มีอย่างที่ไหนไอ้เรื่องเชย เรื่องเฉิ่ม ยกให้ลูกพระคุณเจ้า”

  หลวงพ่อ: “ไม่ได้เชย ไม่ได้เฉิ่ม เขาเรียกว่า นักแสดงปลุกใจ(ขึ้นไปไหนทีเทวดาแตกตื่นมามุงดู)” (หลวงพ่อแก้แทนลูกๆอีก)

  เรื่องเช่นนี้หลวงพ่อเคยเล่าว่า เวลาพวกฝึก(วิชามโนมยิทธิ)ใหม่ ขึ้นไปทั้งเทวดาทั้งพรหม ทั้งพระอริยะ ลุยแหลก คือจะไปหาพระพุทธเจ้า พระอรหันต์นั่งอยู่กี่องค์ไม่ได้ดู ขอให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกัน ทั้งนี้เพราะสมาธิแคบ ไม่เห็นทั้งหมด
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้แนะนำไว้ให้ลูกหลานขอขมาพระรัตนตรัยทุกๆวัน

  หลวงพ่อจึงต้องรับแทนว่า “เวลาลูกลิงขึ้นไป อย่าไปว่าอะไรมันเลยนะ”

  ถ้าสังเกตดี ไม่ว่าท่านย่าจะว่าอะไรลูกๆหลานๆมา หลวงพ่อก็จะแก้ให้หมดทุกอย่าง หรือจากหลายๆบทความที่ท่านย่าและท่านแม่มาบอกเล่าว่า องค์หลวงพ่อนั้นทั้งรักทั้งห่วงลูกๆ ยิ่งกว่าใครๆ ทั้งรักทั้งห่วง เป็นแบบนี้มาทุกๆชาติไม่ว่าชาติไหนๆ

  1f4d6.png ข้อมูลจาก : นิตยสารธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๔๘ ปี ๒๕๒๗

  67314455_2069702579808141_7982270940945842176_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
 19. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
 20. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +107
  หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เล่าอานิสงส์การถวายเทียน-หลอดไฟ ในวันเข้าพรรษา พร้อมบอกคาถาเสริมชีวิตดีรุ่งเรืองโชติช่วง

  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เล่าถึงเรื่องราว อานิสงส์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่า “การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธ-ศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก
  ถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศใน ทิพจักขุญาณ อย่างพระอนุรุทธ”

  ท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมา ถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้าย เมื่อเป็น พระอรหันต์วิชชาสาม ท่านสามารถมี ทิพจักขุญาณสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่ พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้

  อีกประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดา นางฟ้า และพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญ องค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก เมื่อมีจิตใจเลื่อมใส ได้ทำการบูชาเช่นนี้ พระชินศรีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด
  ดังพระบาลีว่า “ปูชาปูชะนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง” การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด อนึ่งชื่อว่าได้ขวนขวายในกิจ อันปราศจากโทษความเดือนร้อนในภายหลังมิได้ ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
  การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี

  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

  คำถวายเทียนพรรษา

  ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

  คำแปล

  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

  66784859_2072863096158756_4355090911089131520_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...