เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  1f308.png 1f308.png ร่วมบุญทุกอย่างในวัดท่าซุงจำนวน 2,600 บาทค่ะ
  1f607.png 1f607.png 1f607.png ทุกท่านที่ฝากฝนร่วมบุญวันนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะ
  1f33c.png ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่านที่ร่วมบุญมาและผู้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

  24852638_1325944614183945_1469786653298533378_n.jpg
  24774692_1325944644183942_6524881137172199867_n.jpg
  24312915_1325944674183939_5368167754937978328_n.jpg
  24301113_1325944710850602_3266772299185108523_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  โอวาทหลวงพ่อฯ เล่ม 1 หน้า 25
  ทรงความดี
  ให้ลืมความชั่วทั้งหมด ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลิกกัน ไม่คิดถึงมันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตาย ถ้าเราตายแล้วไม่ยอม
  มานรกมันทุกข์ เราไม่ต้องการ เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าไปสวรรค์หรือพรหม หมดบุญวาสนาบารมีต้องพุ่งหลาวลงนรก เพราะบาปเก่าที่มีอยู่ ฉะนั้นมุ่งอย่างเดียวคือ
  ไปนิพพาน อารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวเขาเรียก พระโสดาบัน
  บาปทั้งหมดทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่ทำต่อไป

  24796321_1326073580837715_5451513510133328706_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  จากหนังสือ ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒๐
  โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง
  การนอนด้วยอภิญญาผลสมาบัติ หรือการนอนด้วยการทรงสมาธิใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียว ก็ดีกว่านอนธรรมดาแปดชั่วโมง ตื่นมาก็มีความอิ่ม ขึ้นมาก็ไม่รอแล้ว เรื่องล้างหน้าไม่มี มันเสียเวลา นอกจากจะปวดอุจจาระปัสสาวะนั่นถึงจะไป ตื่นขึ้นมาปัปใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ตัดสังโยชน์ เมื่อตื่นขึ้นมารู้สึกว่าใจยังพิจารณาสังโยชน์อยู่ นี่การนอนหลับไปด้วยกำลังของสมาธิเป็นอย่างนี้ เวลาหลับมันก็ทำของมันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก พอตื่นมาครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้สึกตื่นไม่เต็มตัว จิตมันพิจารณาสังโยชน์ก็ทำต่อไป

  25289382_1331609090284164_711431684032650295_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง ( ธัมมวิโมกข์ ฉบับธรรมทาน )
  เรื่อง ความมุ่งหมาย ในการเจริญสมาธิ
  เกิดดี ไม่มีการไปอบายภูมิ
  เมื่อยังต้องเกิดก็เกิดดีไม่มีการไปอบายภูมิ
  ท่านให้ปฏิบัติดังนี้
  เราเป็นนักสมาธิคือมีอารมณ์มั่นคง
  ถ้ามุ่งแต่สมาธิธรรมดาที่นั่งหลับตาปฏิบัติ
  ความดีไม่ทรงตัวได้นานต่อไปอาจจะสลายตัว
  ได้ มีมากรายแล้วที่ทำได้แล้วก็เสื่อม
  และก็เสื่อมประเภทเอาตัวไม่รอด คือสมาธิ
  หายไปเลยในอดีต เช่น พระเทวทัต ขนาด
  ได้อภิญญายังเสื่อมแล้วก็ลงอเวจี
  ในปัจจุบันนี้ที่ได้แล้วเสื่อมก็มีมาก เพื่อ
  เป็นการป้องกันการเสื่อม และเป็นผู้มีหวังใน
  การเกิดที่ดีแน่นอน ท่านให้ทำดังนี้
  ท่านให้ทำจิตให้ทรงตัวในอารมณ์ต่อไป
  นี้คือ
  (๑) คิดว่า ชีวิตนี้ต้องตายแน่ แต่เรา
  ไม่ทราบวันตาย ให้คิดตามที่พระพุทธเจ้าทรง
  สอนไว้ว่า
  วิธีฝึกกรรมฐาน
  ด้วยตนเองแบบง่ายๆ
  ตอนที่ ๔
  เรื่อง ความมุ่งหมาย
  ในการเจริญสมาธิ
  “เธอทั้งหลาย จงอย่าคิดว่าความตายจะ
  เข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้คิดว่าอาจจะตาย
  วันนี้ก็ได้”
  เมื่อคิดถึงความตายแล้วไม่ใช่ทำใจห่อเหี่ยว
  คิดเตรียมตัวว่าเราตายเราจะไปไหน
  จงตัดสินใจว่าเราต้องการนิพพาน
  ถ้าไปนิพพานไม่ได้ขอไปพักที่พรหมหรือ
  สวรรค์ ถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้อง
  ไม่ลงอบายภูมิ แล้วพยายามรักษากำลังใจให้
  ทรงตัวในความดีที่เป็นที่พึ่ง เพื่อให้เราเข้าถึง
  ได้แน่นอนตามที่เราต้องการ
  (๒) ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความ
  เคารพ โดยปฏิบัติใน พุทธานุสสติ ตามที่
  แนะนำมาแล้วอย่าให้ขาด
  (๓) เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระ
  พุทธเจ้า โดยใจนึกถึงความตายอย่างไม่ประมาท
  ทรงอารมณ์ไว้ใน อานาปานุสสติกรรมฐาน และ
  กรรมฐานข้ออื่นๆ ที่ทำได้แล้วเป็นปกติ
  อย่าให้กรรมฐานนั้นๆ เลือนหายจากใจ
  ในยามที่ว่างจากการงาน
  เวลาทำงาน ใจอยู่ที่งาน
  เวลาว่างงาน ใจอยู่ที่กรรมฐาน
  (๔) ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์สาวกของ
  พระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมของ
  พระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์นำมาแนะนำ และเลือก
  ปฏิบัติตามที่พอจะทำได้
  (๕) ปฏิบัติและทรงกำลังใจใน ศีล และ
  กรรมบถ ๑๐ อย่างเคร่งครัด ไม่ยอมละเมิด
  ศีล และ กรรมบถ ๑๐ อย่างเด็ดขาด เว้น
  ไว้แต่ทำไปเพราะเผลอไม่ตั้งใจ

  25158115_1333968466714893_2776565186153350516_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  “ลูกรักทั้งหลาย ธรรมส่วนใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอน ที่พ่อจะปกปิดไว้ไม่มี พ่อสอนหมดทุกอย่าง เมื่อพ่อตายแล้ว ขอลูกแก้วของพ่อจงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยส่วนนี้ทั้งหมด ในเมื่อขันธ์ ๕ มันทรงไม่ไหว พ่อก็อยู่ไม่ได้ พ่อสอนลูกอยู่เสมอว่า ขันธ์ ๕ เป็นของธรรมดา มันเกิด แก่ เจ็บ และในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันหมด ลูกจะเกาะขันธ์ ๕ ของพ่ออยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ ความดีที่จะเกิดมีขึ้นนั้นไซร้ก็คือการปฏิบัติตนเอง ฟังแล้วก็จำ จำแล้วก็คิด คิดแล้วก็ปฏิบัติตาม ถ้าสามารถทำได้ ในที่สุดไม่ช้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล”
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  _________
  จากหนังสือ “พ่อรักลูก ๓” หน้า ๑๘๕

  25289742_1334239310021142_2954215104649237846_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  1f607.png 1f607.png 1f607.png เมื่อวานนี้{16ธันวาคม2560}ฝนนำงานบุญมาถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อยดังนี้ค่ะ
  1f607.png ถวายงานบุญเททองหล่อพระสังกัจจายน์หน้าตัก1เมตรจำนวน10,500บาท(ที่นำมาลงในเพจนะคะ)
  1f607.png 1f607.png 1f607.png ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

  25395750_1336006713177735_2289309140756516969_n.jpg
  25498220_1336006769844396_3441346340959347119_n.jpg
  25443047_1336006813177725_7773836200637702023_n.jpg
  25398832_1336006836511056_3412173766727460043_n.jpg
  25348326_1336006876511052_5838148386599851709_n.jpg
  25348553_1336006913177715_2971164914167711348_n.jpg
  25395791_1336006956511044_3781258319413405157_n.jpg
  25498289_1336007009844372_5330299988541917818_n.jpg
  25395921_1336007049844368_1881677622551961332_n.jpg
  25354094_1336007103177696_2198067854690611259_n.jpg
  25396215_1336007139844359_1124281768718118751_n.jpg
  25396027_1336007173177689_1079056755401812694_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 13. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  *** สภาวะพระนิพพาน ***

  ใจความในหนังสือประวัติหลวงพ่อปาน (ชุดเก่า)
  เล่าเรื่องโดยหลวงพ่อฤาษี (ลิงดำ) ตอนหนึ่งว่า ….
  เมื่อเห็นทางสวยระรื่นฉันก็เดินไป เดินไปแล้วก็ไปเข้าวัด ๆ หนึ่ง ซึ่งกำแพงก็เป็นแก้ว คล้าย ๆ แก้วผสมทอง แลดูเหลืองเลื่อมอร่าม พื้นที่ก็เหมือนแก้วผสมทอง ไปดูก็เจอะหอระฆังหลังหนึ่ง แต่ว่ามีกุฏิอยู่ ๓ หลังแต่ว่าไม่เหมือนกุฏิ แต่มันสวยเหลือเกิน มียอดระยิบระยับแพรวพราว แต่ละหลังสวยงามมาก มองเท่าไรก็สวยงาม แต่ฉันรู้สึกว่าอ่อนเพลียมาก ไปอย่างคนไม่มีแรง

  เมื่อไปถึงที่ตรงนั้นแล้วก็เลยนั่งพักอยู่ที่หอระฆัง รู้สึกว่าอากาศมันเย็นสบาย ก็เลยเอนกายลงนอน เมื่อนอนลงไปแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เห็นพระองค์หนึ่งมีฉัพพรรณรังสีรัศมีทั้ง ๖ ประการผ่องใส เดินมาทางด้านทิศตะวันออก พอถึงกำแพง ท่านไม่ได้ลอดประตู พอถึงกำแพง กำแพงมันแยกออกไป เปิดเป็นช่องให้ท่านเดินเข้ามา เมื่อท่านเดินเลยมาแล้ว กำแพงมันก็ติดกันเข้าไป ท่านก็เดินตรงมาหาฉัน

  ฉันรู้เลยทีเดียวว่าองค์นี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วย่อมไม่เหมือนใคร มีรัศมีทั้ง ๖ ประการ พวยพุ่งจากพระวรกาย พระอื่นไม่มี ท่านเดินเข้ามาหาฉัน ฉันก็เลยลุกจากที่นอน มานั่งพื้นข้างล่าง ท่านก็นั่งไปบนเชิงของหอระฆัง หน้าบริเวณที่อยู่ แล้วพระองค์ตรัสว่า

  สัมพเกษี รู้ไหมว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
  ฉันบอกว่า ฉันไม่รู้
  ท่านบอกว่า สัมพเกษี รู้ไหมว่าสถานที่นี้เป็นที่ของใคร
  ฉันก็บอกว่าฉันไม่รู้
  ท่านก็เลยบอกว่า สัมพเกษี ที่นี่เป็นที่ของเธอ ( ความจริงไม่มีคนเลย ฉันขึ้นไปเงียบหาคนไม่ได้ ) เพราะอาศัยบุญบารมีที่เธอถวายวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา สร้างกุฏิวิหารการเปรียญ นี่เป็นผลให้สถานที่ในที่นี้บังเกิดขึ้น
  จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าค่ะ

  พระองค์ทรงตอบว่า ที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพาน พอท่านตอบว่าที่นี่เป็นพระนิพพาน ฉันตกใจมาก เพราะตามที่ฉันเรียนมาแล้วนั้น ครูบาอาจารย์สอนว่าพระนิพพานไม่มีสภาพ ไม่มีที่อยู่ ไม่มีรูปร่าง ไม่มีอัตภาพใด ๆ มีสภาพเหมือนควันไฟที่ลอยไปบนอากาศ จะไม่ปรากฏรูปร่างใด ๆ เลย

  ท่านบอกว่าถ้ายังมีความเกิดอยู่แล้ว ความทุกข์มันย่อมปรากฏ อันนี้เป็นการเข้าใจผิดของคนสอน หรือตำราที่ท่านเรียนมา หรือครูที่สอนท่านมา ฉันไม่โทษครูฉัน เพราะครูที่สอนนักธรรมให้แก่ฉัน ท่านไม่ได้อะไร แม้แต่ฌานโลกีย์ท่านก็ไม่ได้ เขาสอนกันมาอย่างไร ท่านจำมาได้ ท่านก็ว่าไปตามนั้น จะไปโทษครูไม่ได้

  เมื่อเป็นอย่างนี้ เมื่อฉันได้ฟังท่านบอกว่าที่นี่เป็นนิพพานฉันก็ตกใจ ก็ทูลถามว่า ภันเต ภควา ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธ เจ้าค่ะ เขากล่าวกันว่าพระนิพพานย่อมไม่ปรากฏรูปร่าง พระนิพพานย่อมไม่ปรากฏสถานที่ ข้าพระพุทธเจ้ามาพบอย่างนี้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกแปลกใจว่าคำสอนเหล่านั้น ไม่เป็นการผิดหรือพระพุทธเจ้าค่ะ

  พระองค์ก็ตรัสว่า สัมพเกษีเธอพบนิพพานแล้วไม่ใช่หรือ
  ก็ตอบว่า พบแล้วพระเจ้าค่ะ
  แล้วทำไมมาถามตถาคตอีก ก็สถานที่นี้เป็นนิพพาน วิมานที่อยู่นี้เป็นวิมานของเธอ เธอคงจะมองเห็นว่าไม่มีใครอยู่เลย เป็นวิมานที่เงียบสงัด นี่แหละเป็นสมบัติของเธอ ถ้าเธอละอัตภาพจากความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ เธอจะถึงนิพพานนี้ได้ทันที

  เมื่อฉันฟังอย่างนั้นก็ปลื้มใจ แต่ก็นึกไม่ออกว่าฉันจะไปนิพพานได้อย่างไร เวลานั้นกำลังใจของฉันไม่มีจริง ๆ มันรู้สึกอิดโรย ทั้งนี้ไม่ใช่อะไร เป็นเพราะวิปัสสนาญาณยังอ่อน ความจริงฉันคิดไม่ออกว่าฉันเจริญวิปัสสนาญาณเมื่อไร เพราะขณะที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานบอกจะสอนวิปัสสนาญาณให้

  แต่ฉันบอกว่าฉันต้องการแต่เพียงฌานโลกีย์ ทั้งนี้เพราะว่าฉันคิดว่าวิปัสสนาญาณเป็นของยาก ฉันเจริญไม่ไหว แต่ว่าหลวงพ่อปานท่านก็สอนสมถะควบวิปัสสนา คือทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วให้ปลงสังขารไปด้วย ฉันก็เข้าใจว่าเป็นสมถะล้วน ๆ แต่ความจริงเป็นวิปัสสนาญาณด้วย ฉันไม่เข้าใจ นี่เป็นความฉลาดของครูบาอาจารย์ของฉัน

  ในเมื่อท่านเห็นฉันโง่ ท่านก็เลยใช้ความฉลาดของท่านสอนฉัน เอาวิปัสสนาเป็นสมถะไปในตัวเสร็จ นี่ถ้าหากฉันไปได้ครูโง่กว่านี้ ฉันอาจจะไม่มีความดีได้ขนาดนั้น ไม่มีโอกาสจะได้เห็นนิพพาน ป่านนี้ฉันก็คงจะโง่ตามคนที่เคยบอกเล่าเก้าสิบฉัน และคนที่กำลังพูดอยู่ สมัยนี้คนพูดถึงนิพพานว่าเป็นสภาพสูญยังมีอีกเยอะ แต่ว่าฉันก็ไม่ว่าเขาโง่ เพราะเขายังไม่ได้เห็น แต่คนไหนที่เห็นแล้ว ไม่มีใครพูดหรอกว่านิพพานมีสภาพสูญ

  เอาละเรื่องอื่นจะยกไว้ จะขอพูดถึงเรื่องราวที่สนทนากับพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงชี้ให้ดูแล้วว่าสภาพพระนิพพานและสถานที่นั้นเป็นที่อยู่ของฉัน ฉันมองไปรอบ ๆ มันมีของสวยสดงดงาม มีบริเวณปราสาทใหญ่ วิมานใหญ่อยู่ถึง ๓ หลัง แล้วมองไปทางด้านทิศตะวันออก เห็นมีต้นไม้ต้นหนึ่ง แต่ก็แพรวพราวไปด้วยแก้ว ไม่เหมือนกับต้นไม้ธรรมดา ระยิบระยับสวยงามมาก มีแท่นใต้ต้นไม้นั้นแถมมีสระโบกขรณีสวยสดงดงาม นํ้าก็แพรวพราว มองไปด้านรอบ ๆ ยังไม่เห็นมีอะไร

  องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า สัมพเกษี พอใจไหม อาคารอย่างนี้
  ก็บอกท่านว่า พอใจพระพุทธเจ้าค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสุขมาก

  ————————————————–
  จากหนังสือ : ประวัติหลวงพ่อปาน (ชุดเก่า)
  ที่มา : tinyurl.com/qctycxm

  25507918_1338475739597499_8381358232047829842_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 15. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  อธิษฐานขอให้บุญเก่าช่วย

  ผู้ถาม : หลวงพ่อขอรับ เวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน เราจะอธิษฐานขอบุญที่เคยบำเพ็ญมาแล้วในอดีตช่วยสงเคราะห์ในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลในปัจจุบันดียิ่งขึ้น จะมีผลได้หรือเปล่าขอรับ?
  หลวงพ่อ : ก็ดีนะ ทำแบบนี้ดี มันกระตุ้นความรู้สึกหรือบุญเก่า กำลังก็จะเสริมขึ้น อันนี้ฉันเคยใช้ เมื่อก่อนก็เคยใช้ แม้แต่อุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน ฉันก็ใช้แบบนี้ ดึงตั้งแต่แรกที่เคยทำ ตั้งแต่ชาติไหนก็ตามเรื่อยมาทั้งหมด รวมทั้งเวลาปัจจุบันที่อุทิศส่วนกุศล อันนี้ดีมาก

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ___________
  จาก “ธัมมวิโมกข์” ฉบับที่ ๓๗๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ หน้า ๑๐๔

  25498267_1339315929513480_4393684320575767940_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
 17. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  1f33b.png อย่าลืมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะอาศัยความดีหลายอย่าง
  1f33b.png ๑.เราเคยมีศีล ๕ บริสุทธิ์ หรือมีกรรมบถ ๑๐ บริสุทธิ์ เราจึงเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ได้
  1f33b.png ๒.เรามีทรัพย์สินเพราะเราเคยให้ทาน
  1f33b.png ๓.เรามีปัญญาคิดอะไรได้บ้าง เพราะเราเคยอบรมในด้านความดี ในด้านธรรมมาก่อน
  เราต้องคำนึงของ ๓ อย่างนี้ เพราะมันเป็นความดีเดิม
  ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ได้แล้ว เราจะกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกไหม…
  ถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่ง นั่นแสดงว่ามันจะกลับไปนรกอีก
  1f33b.png ประการที่ ๒ เราเกิดมาเป็นคนตระหนี่ เป็นคนดีพอกลับไปเราก็ต้องกลับไปแก้ผ้าใหม่
  1f33b.png ..และประการที่ ๓ เราทำลายสติสัมปชัญญะของเราให้มันเสื่อมทรามลง เป็นการทำลายของเดิมที่เราก่อมาแล้วให้สลายตัวไป ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วจะดีขึ้น
  1f340.png ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสั่งสอน อย่าตามนึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว และจงอย่าคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง พยายามรักษาความดีปัจจุบัน
  ถ้าปัจจุบันของเราดี เพราะอารมณ์ของเราจริงๆ ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตหรอก มันมีแต่ปัจจุบัน คือให้มีความรู้สึกว่าเดี่ยวนี้อยู่เสมอ คืออารมณ์ทำเป็นอาจิณกรรม ถึงแม้ว่าครั้งละเล็กละน้อยมันก็ชิน อาจิณกรรมถ้าเป็นฝ่ายอกุศล มันมีโทษถึงอนันตริยกรรมได้ แต่ถ้าอาจิณกรรมฝ่ายกุศลมันก็มีผลมหันต์เหมือนกัน
  1f340.png .ถ้าเราไม่ตามนึกถึงมัน เรามุ่งหน้าทำแต่ความดี อันดับเลวที่สุดถ้าเราเป็นพระโสดาบัน กรรมที่ไม่ดีนั้นจะให้ผลลงอบายภูมิไม่ได้ มันจะให้ผลแต่เพียงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไหม่เท่านั้น มันตัดอบายภูมิ ใช่ไหม…ได้กำไรตั้งเยอะ ดีไม่ดีเป็นอรหันต์เสียชาตินี้หมดเรื่องหมดราวไปเลย เพราะมันเหลือแค่เศษกรรม ใช่ไหม…ดอกเบี้ยมันนิดหน่อย เอาอย่างนั้นนะ
  1f340.png ..จำไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะ เอาเวลานี้ให้มันดีอยู่เสมอ อย่าไปเอาเวลาอื่นนะ เวลาปัจจุบันนี้เมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ ให้จิตมันว่างจากอารมณ์ที่เป็นอกุศล ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทรง อนุสสติ
  อนุสสติ แปลว่า การตามนึกถึง คือให้นึกถึงความดีอยู่เสมอ
  อนุสสติ ก็มี พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ มรณานุสสติ กายคตานุสสติ อุปสมานุสสติ และ อานาปานุสสติ
  1f340.png ..ถ้าเราตามนึกถึงอนุสสติอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเป็นเรื่องของความดี ทีนี้ความดีที่เราจะไปชำระหนี้ความชั่วเดิมให้หมดไป ถ้าจะไปนิพพานรับรองไม่ได้ไปแน่ เพราะอะไร เกิดทุกชาติก็สร้างเรื่อย เสริมความชั่วอยู่เสมอ ทีนี้ทางพระพุทธศาสนาเราไม่มีการล้างบาป แต่ว่าในทางพุทธศาสนาให้สร้างกำลังจิตในด้านความดีให้มีกำลังสูงเพื่อหนีบาปให้พ้นไป
  1f64f.png จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ หน้า ๔๘-๕๘ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 1f64f.png

  25550230_1340098406101899_3132427259047863529_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  ใครมีบ้านอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับ.!
  สถานที่ฝึกมโนมยิทธิ
  – บ้านสายลม เลขที่ 9 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 271-3868
  – วัดกระทุ่มเสือปลา มีพระอาจารย์องอาจ อาภาโร เจ้าอาวาส ซอยอ่อนนุช 67 เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. (02) 328-7776
  – ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง ฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจร และงานบุญของศูนย์ฯ
  – วัดท่าซุง (จันทาราม) ต. น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. (056) 511-366
  – วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ๖๒/๑ หมู่ ๕ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  โทร. ๐ ๓๖๓๔๗-๗๓๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔๗-๗๓๑ มือถือ : ๐๘๔ ๓๑๐-๙๔๔๒,๓
  – บ้านทิพย์ปฏิบัติธรรม เลขที่ 6 ถนนสันติรักษ์ ข้างวัดสันติธรรม ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 219-831
  โดย คุณแม่ เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ จะมาอยู่ทุกปี ๆ ละ 3-6 เดือน (ช่วงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน) ฝึกทุกวันเวลา 19.00-21.00 น. ยินดีฝึกตามวัดโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ ที่มีผู้สนใจติดต่อ แล้วแต่จะเห็นสมควร
  – พระมหาสิงห์ วิสุทโธ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าไผ่ ถนนลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 51110 โทร. (053) 536-137
  – ถานที่ฝึกมโนมยิทธิ จ.นคราชสีมา 160 ถ.เทศบาล10 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร..044-461729
  – พระอนันต์ อานันโท วัดพระธาตุ 5 ดวง ถนนลี้ อ. ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร. (053) 570-244
  – คุณภุชงค์ บุญยัง ป่าซาง จ. ลำพูน โทร. (053) 522-032
  คุณสุวัตร์ เลิศชยันตี บ้านแสงธรรมชาติ หมู่บ้านต๋อม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 50000 โทร.01-7967141
  สำนักส่งเสริมปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน (คุณแม่ชีประทุม โชติอนันต์) อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ฝึกทุก ๆ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-14.00 น. ในพระมหาวิหารโคตรเศรษฐี มีครูฝึกประจำ 2 ท่านคือ แม่ชีสมพรและอาจารย์ทิพมาศ สอบถามรายละเอียดจาก คุณอิ๊ด โทร. 01-9069140
  – บ้าน พอ.นายแพทย์ นพพร กลั่นสุภา บ้านหลังที่ 3 ซอย 3 ค่ายสุรสีห์ ถ. กาญจนบุรี-บ่อพลอย อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โทร.(034) 589-233 ถึง 5 ต่อ 1295 ฝึกทุก ๆ ต้นเดือน
  – พันตรีนายแพทย์ ฉัตรมงคล คนขยัน รพ. ค่ายจิตรศิวลา สกลนคร โทร. (042) 730-318
  – คุณสถาน เทพนานนท์ โทร. (042) 730-322 สกลนคร
  – คุณทรงพล กุลวงศ์ 250 หมู่ 3 กกส้มโฮง ต.พระธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
  – บ้านคุณทิพยา วิลาวัลย์ บ้านเลขที่ 470 หมู่ 1 อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว โทร.(037) 269-055 (ฝึกที่บ้านคุณชัย-คุณหัทยา พัฒนนิติศักดิ์ โทร. (037) 269-044
  – พระครูโสภณ จริยานุกุล วัดโพธ์ปฐมวาส ถนนไทร้บุรี ต.บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. (074) 326-011
  – พระมหาอำนวย ฐานวโร เจ้าอาวาส วัดชนะสงคราม ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร. (074) 424-862
  – ณ. วัดชัยชนะสงคราม ( สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 10 ) ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 คุณดารณี เรืองมณี มือถือ : 089-7355319
  http://www.watchai.org e-mail : info@watchai.org
  แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อโทนขาว ( ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย )
  – คุณปกรณ์ ชาติพันธ์ 33 ถนนรามัญ อ. เมือง จ. สงขลา โทร.(074) 04-732
  – บ้าน รอ.วิวัฒน์ เรืองมณี บ้านเลขที่ 12 ซอย 15 ถ. ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.(074) 424-862 ฝึกทุกวันที่มีคนมาติดต่อ
  – บ้าน คุณสมชาย ขวัญพิเซษฐ์สกุล (โกส้ม) บ้านเลขที่ 133/ 31 ถ. วิเชียรชม อ. เมือง จ. สงขลา โทร. (074) 312-859
  – คุณสุภิตา คานธี ร้านกฤษณา 126 ถ. เพชรคีรี ตลาดใหม่ จ. สงขลา 90000 โทร. (074) 317-250
  – วัดพุทธไชโย มีพระครูปลัดนิภัทร อคัคธัมโม เป็นเจ้าอาวาส ต. หนองแก อใหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 513-519 ฝึกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 น.
  – วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) พระวินัยธรวัชรชัย อินทวังโส เจ้าอาวาส อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี โทร. (037) 269-044
  – พ.ต.ต. สันติรักษ์ สันติพูน สภ.อ. เมือง พังงา อ. เมือง จ.พังงา 82000 โทร. (01) 476-3880
  อาจารย์สถาพร มงคลวัจน์ 78/5 ถนนพิทักษ์บำรุง อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67120 โทร.(056) 709-114
  – คุณสิทธิชัย นุชัยเหล็ก หมู่บ้านบุญประคอง เขาค้อ เพชรบูรณ์ โทร. (01) 8236473
  – พระมหาสิงห์ สุทธจิตโต วัดป่าโนเขาหลวง บ้านจาน ต. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด 45170 โทร.(01) 954-9839
  – อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร (บ้านก๋ง) ผู้บริหาร รร. ประสาทวิทยา 57 หมู่ 1 ต. เทพราช ปณช คลองสวน จ. ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 595-201

  25552120_1340915686020171_2840324831465886121_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
  1f607.png 1f607.png 1f607.png ขออนุญาตบอกบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ(ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว13,500บาทยังขาดอีก11,500บาทค่ะ)
  1f33a.png ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อข้าวของเครื่องใช้ในโรงครัวถวายที่สำนักสงฆ์บ้านขุนแม่ต้อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ✨✨ 1f33a.png เนื่องจากที่นี่ขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้เป็นอย่างมาก(ถ้วย จาน กะละมัง กระติกน้ำฯลฯ) มีก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น(เท่าที่เห็นค่ะ)เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ ฝนจึงขอบอกบุญเพื่อที่จะนำไปถวายนะคะ
  งบประมาณที่จัดซื้อมาแล้วจำนวน 25,010 บาทค่ะ สามารถร่วมบุญได้ที่
  1f33a.png ✨ธ.กสิกรไทย011-1-98323-2 น้ำฝน บุญสิงห์ค่ะ
  1f607.png 1f607.png 1f607.png เปิดรับจนกว่าจะมีเจ้าภาพครบ
  1f607.png 1f607.png 1f33a.png ✨ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาด้วยนะคะ
  #ราคาของทุกชิ้น ซื้อจากร้านส่งค่ะ จะได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด

  25551871_1340966112681795_1523255443837293413_n.jpg
  25552191_1340966152681791_3898875421750560131_n.jpg
  25508208_1340966199348453_4217672577393499219_n.jpg
  25508142_1340966249348448_1961281619250106891_n.jpg
  25550584_1340966289348444_6517510267126765306_n.jpg
  25552267_1340966322681774_927888267380047805_n.jpg
  25550216_1340966352681771_8370048923826660442_n.jpg
  25550279_1340966396015100_8105269447916915457_n.jpg
  25593984_1340966432681763_6507647807312955981_n.jpg
  25659787_1340966456015094_7567089132397540531_n.jpg
  25594095_1340966476015092_223392705423278367_n.jpg
  25551927_1340966522681754_6704241886252718045_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,642
  ค่าพลัง:
  +7
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 1. supatorn
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  72
 2. แม็ค ดอกกระเจียว
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  269
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  126
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  432
 5. ธิญาดา
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  733
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...