เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  #นึกถึงศพ

  แล้วก็นึกถึงศพใครคนใดคนหนึ่งที่เราเคยเห็น ว่าเขาคนนั้นในสมัยก่อนก็มีชีวิต เช่นเดียวกับเรา บางคนก็เคยคบหาสมาคมกันพูดจาปราศัยกัน แต่เวลานี้เขามีจิตออกจากร่าง หรือวิญญาณออกจากร่าง เพราะร่างกายมีสภาพไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมด

  ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ คนนั้นก็บอกว่าเป็นลูก คนนี้ก็บอกว่าเป็นหลาน คนนั้นก็เป็นพี่ คนนี้ก็เป็นน้อง คนนั้นก็เป็นเพื่อนทุกคนต่างมีการคบหาสมาคมซึ่งกันและกัน

  แต่ว่าพอจิตออกจากร่างหน่อยเดียวทุกคนไม่อยากรู้จัก มองก็ไม่อยากจะมองจับก็ไม่อยากจะจับ เพราะอะไร เพราะร่างกายไร้วิญญาณ (จิต) แล้วก็มีสภาพเลวกว่าท่อนไม้ที่เขาไม่ต้องการ เพราะท่อนไม้ไม่เน่า แต่ร่างกายเน่า เป็นสภาวะที่ทุกคนไม่ต้องการ

  ในเมื่อร่างกายมีสภาพแบบนี้ ร่างกายก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรา มันเกิดมาเบื้องต้นเต็มไปด้วยทุกข์ฉันใด กว่าจะตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  __________________
  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๒
  ฉบับที่ ๓๖๕ หน้า ๕๗ คัดลอกโดย คณะบุญสุประวีณ์

  53469073_1867706973341037_8513143944001880064_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  1f33c.png 1f338.png 1f33c.png 1f338.png
  1f449.png บอกบุญค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพื้นฟลอร์เเละอาสนะพระสงฆ์(เวทีเหล็ก)
  ในเต็นท์พิธีเททองของสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ สุพรรณบุรีค่ะ
  1f449.png งบประมาณในการบอกบุญ 4,500 บาท
  ขอแบ่งเป็น45กองบุญๆละ100บาทหรือเชิญร่วมบุญได้ตามกำลังค่ะ
  1f4f2.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.กสิกรไทย004-3-88112-4
  2728.png น้ำฝน บุญสิงห์
  อานิสงส์ของการถวายอาสนะสงฆ์

  ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยกรุงสาวัตถี อันเป็นที่โคจรบิณฑบาต เสด็จประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร ณ ป่าเชตวัน มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านสถาน ชื่อว่า หะโตสะเศรษฐีปลูกโรงมณฑปไว้หน้าเรือนของตน และทำสร้างแปลงอัฏฐะบริหาร ๘ ประการเป็นต้นว่า ผ้าจีวร สบง สังฆาฏิ บาตรและผ้ากรองน้ำ คิลานเภสัช และขวานสิ่ว เสื่อสาดอาสนะ ครบเครื่องอัฏฐะ แล้วทำการมหรสพอันยิ่งใหญ่ประจบครบ ๗ วัน แล้วจึงนำกองอัฏฐะ เข้าไปสู่ป่าเชตวัน ณ บุพพรามวิหารอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ถวายบิณฑบาต และอัฏฐะ แก่พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป เสร็จจากการภัตตากิจแล้ว ก็กราบทูลถามถึงองค์ผู้เจริญ อันบุคคลที่มีจิตศรัทธา ประสันนาการ มาสร้างอัฏฐะ บริขาร ๘ ประการให้เป็นทาน จะได้อานิสงส์ อย่างไรพระเจ้าข้า

  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเทศนาว่า ดูกรเศรษฐีบุคคลใด ที่มีใจศรัทธาเลื่อมใส มาก่อสร้างบริการ ๘ ประการ ถวายเป็นทานก็จะได้อานิสงส์ ๓๖ กัล์ป บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิได้ ๑๐๐ ชาติ จะได้เสวยสมบัติในชั้นสวรรค์ภายหลัง จะได้พระนิพพานสมบัติ อันสิ้นภพ สิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นภัย ไม่เวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏสงสาร การถวายทานด้วยเครื่องอัฏฐะบริขารนี้ เป็นเยี่ยงอย่างประเพณี แห่งพระบรมโพธิสัตว์สืบ ๆ กันมา พระพุทธองค์จึงนำอดีตนิทานมาเทศนาว่า

  ดูกรเศรษฐีในอดีตกาลล่วงมาแล้ว ในครั้งพระบรมโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมีบริบูรณ์ ได้ตรัสรู้ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงพระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณาโปรดเวไนยบรรพสัตว์ ให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และทางนิพพาน ครั้งนั้นยังมีบุรุษเข็ญใจ เลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากไปเที่ยว เก็บผักหักฟืน มาขายเลี้ยงชีวิตอยู่มาวันหนึ่งไปเห็นพระปัจเจกโพธิองค์หนึ่ง อยู่ในป่า ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ในพระปัจเจกโพธิ เข้าไปถวายอภิวาท แล้วแบกเอามัดฟืน และผักกับมาขายได้เงินพอสมควร แล้วจึงนำไปซื้อผ้าแพรมาทำเป็นผ้าสบง จีวรสังฆาฏิบาตรครบเครื่องอัฎฐะ แล้วจึงนำเข้าไปถวายแก่ พระปัจเจกโพธิเจ้า แล้วจึงตั้งปฏิธานด้วยเดชะบุญแห่งข้าพเจ้าได้ทำทานในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเข็ญใจได้ยาก เหมือนดั่งชาตินี้ และเมื่อข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยว อยู่ในวัฏฏสงสารตราบใด ขอให้ข้าพเจ้า บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ให้ได้จำแนกแจกทานแก่ท่านผู้มีศีล และคนยาจกวณิพกคนขอทุกทั่วหน้า และขอให้ข้าพเจ้า ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ ครั้นปรารถนาแล้วก็กลับไปสู่บ้านเรือนของตนขวนขวายหาเลี้ยงมารดา ตราบเท่าสิ้นอายุ ก็ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต มีวิมานทองสูง ๒๘ โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสร ๕๐๐ เป็นบริวาร ครั้นจุติจากตุสิตพิภพแล้ว มาถือกำเนิดในตระกูล สากยะเสตะราชกรุงสาวัตถี บริบูรณ์ด้วย โภคสมบัติ ครั้นเจริญวัยขึ้นก็ได้เสวยราชสมบัติแทนบิดา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระยาปัสเสนทิโกศล ในกาลบัดนี้ ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว หะโตสะเศรษฐีได้ทูลลาไปสู่เรือนของตน ครั้นเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปบังเกิดในดุสิต เสวยทิพย์สมบัติ มีวิมานทองสูง ๒๐ โยชน์ มีเทพอัปสร ๓ หมื่นเป็นบริวาร

  53728809_1870193149759086_1718349164531679232_n.jpg
  53472686_1870193183092416_6658842279819608064_n.jpg
  53652028_1870193229759078_515682360860082176_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  #อย่าบังคับกายและใจ
  ก็รวมความว่ากรรมฐานเบื้องต้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ใช้อารมณ์ อานาปานุสสติให้หนัก แต่ว่าจงอย่าบังคับร่างกายเกินไป อย่าบังคับใจเกินไป
  เวลาเจริญกรรมฐานจริงๆ จงอย่าบังคับเวลา บางทีบังคับเวลาว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง เราจะบังคับใจให้ทรงตัว หรือเวลา ๑ ชั่วโมงบังคับใจให้ทรงตัว อย่างนี้จิตจะฟุ้งซ่าน
  ถ้าเกิดการบังคับขึ้นมานี่ จิตจะเริ่มฟุ้งซ่านจะคุมอารมณ์ไม่อยู่ ให้ทำตามแบบสบายๆ เพราะว่าสมาธิ หรือวิปัสสนาญาณก็ตาม เราทำเพื่อจิต เป็นสุข
  ถ้าจะถามว่า จะใช้นั่ง ใช้นอน ใช้ยืน หรือใช้เดิน
  ก็ต้องตอบว่า นั่ง นอน ยืน เดิน ใช้ได้ ทั้ง ๔ อิริยาบถ สุดแล้วแต่สบายแบบไหน
  แต่เวลานั่งก็อย่าให้เครียดเกินไป นั่งนี่ ขยับตัวได้ ถ้านั่งขัดสมาธิไม่สบาย นั่งสมาธิไม่สบาย ก็นั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้ตามใจชอบ หรือนั่งจะเหยียดขาก็ได้
  ถ้านั่งหน้าพระพุทธรูปอย่าเหยียดขาไป ทางพระ เหยียดขาไปทางอื่น อย่างนี้ ก็ใช้ได้ นอนก็ได้
  “รวมความว่าการปฏิบัติจริงๆ อยู่ที่ การรักษากำลังใจ”
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  _________________
  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ปีที่๓๒
  ฉบับที่ ๓๖๕ หน้า ๕๓ คัดลอกโดย คณะบุญสุประวีณ์

  53050784_1870542316390836_7171783467997331456_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  #สวดมนต
  สวดมนต์เป็นสรณะอันหนึ่ง
  การสวดมนต์นี่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ เป็นเทวดาชั้นยามา
  ท่านกล่าวว่า
  “สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน”
  หมายความว่า สวดไม่ต้องมากนัก “อิติปิ โส” บทเดียวนั่นคุ้มแล้ว
  ห้องต้นสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า
  ใช่ไหม
  ห้องกลางสรรเสริญคุณพระธรรม
  ห้องท้ายสรรเสริญคุณพระสงฆ์
  หมดแค่นี้ ไอ้ว่าบทอื่นว่าไปก็ไปสรรเสริญ ๓ อย่างนี่ ฉันเลยไม่เอาเปลือกเอาเนื้อ อย่างเดียว ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้สวดไม่ได้
  พอเริ่มจะสวด… เปิดเลย
  พอเริ่มจะสวดปุ๊บไปแล้ว
  พอเริ่มจะสวดหยุดกึ๊กแล้ว มันชิน
  ถ้าจะสวดให้ได้ทำไง ต้องเริ่มปล่อยให้ ใจไปตั้งอยู่สักพักหนึ่งก่อน แล้วถอยหลังมาให้กำลังมันทรงตัวแล้วถอยหลังมานิด ก็ว่า
  แต่พอว่าไปก็อีกนั่นแหละ ถ้าว่าถึงบท พุทธคุณ พอถึง “อิติปิ โส” ท่านก็มาแล้ว แจ๋ว!
  พอถึง “สวากขาโต” พระธรรม
  “ธัมมานุสสติ” นี่นิมิตเป็นดอกมะลิแก้ว เป็นดอกมะลิแก้วใส ไหลจากพระโอษฐ์
  “หลวงพ่อปาน” ท่านเคยสอนยังงั้น แล้วเป็นยังงั้นจริงๆ
  พอขึ้นสวากขาโต เป็นดอกมะลิแก้วไหลลงหัว พอขึ้นสุปฏิปันโน พระอริยะมากันเต็มพรึบ
  ต้องพยายาม ต้องไม่ปล่อยจิตให้มันลึก เกินไป ต้องพยายามดึงไว้แค่ “อุปจารสมาธิ”
  พอสวดจบพับไปเลย ออก(จากร่าง) พอสวดจบก็พั๊บออกไปแล้ว ไปหาท่านนั่งคุยสบายๆ
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  _______________
  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๓
  ฉบับที่ ๓๗๗ หน้า ๘๗ คัดลอกโดย คณะบุญสุประวีณ์

  53061929_1870544649723936_6024403433274998784_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  มาร่วมบุญบัญชีทองคำด้วยกันนะคะ
  1f64f.png สวัสดีวันหยุดค่ะ..
  2728.png ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทองคำแท้ขนาด2กรัมราคา 3,000 บาท เพื่อเททองหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก 109 นิ้ว
  พระประธานพระอุโบสถ วัดโพธิ์ลังกา อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรี..(เททองหล่อวันนี้เวลา17.39น.)
  1f449.png ท่านใดจะร่วมบุญนี้โอนได้ที่
  ธ.กสิกรไทย025-1-92179-2
  1f338.png น้ำฝน บุญสิงห์ค่ะ
  (งานนี้ฝนเดินทางไปเททองหล่อด้วยตนเองค่ะ)

  54351016_1872504126194655_7756337471989743616_n.jpg
  54435948_1872504156194652_289413716951171072_n.jpg
  54230575_1872504192861315_3154195863031513088_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  1f607.png ขอลงรูปให้ผู้ที่ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันค่ะ
  2728.png เมื่อวานนี้9มีนาคมถวายทองคำ 1 กรัม(ราคา1,590บาท)และร่วมบุญเททองหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก 109 นิ้ว พระประธานพระอุโบสถวัดโพธิ์ลังกา จ.สุพรรณบุรี
  2728.png วันนี้ 10 มีนาคมถวายทองคำ 2 กรัม (ราคา 3,000 บาท)และเงิน 310 บาทเพื่อเททองหล่อพระพุทธเมตตาหน้าตัก 99 นิ้ว พระประธานพระอุโบสถสำนักสงฆ์ธรรมจักร จ.สุพรรณบุรี
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ
  2728.png ติดตามรายละเอียดงานบุญได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100004016811944

  53367915_1874318132679921_5840130734773239808_n.jpg
  53465095_1874318226013245_9214583807917686784_n.jpg
  53703444_1874318726013195_5505190227045515264_n.jpg
  53556625_1874318846013183_3740057104744972288_n.jpg
  53050701_1874319096013158_8743945152797605888_n.jpg
  53783950_1874319236013144_2631341031341162496_n.jpg
  54409142_1874319339346467_4556673143837556736_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  ขาดอีกเพียง 10,000 บาทก็จะปิดบุญนี้ได้ค่ะ
  1f607.png บุญชำระหนี้สงฆ์…
  1f64f.png เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมหินคลุก สำหรับถมพื้นที่บริเวณ ลานรอบอาคารปฏิบัติธรรมพระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐม-หลวงปู่เทพโลกอุดร ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางนั่งเมืองเเก้ว เเละเททององค์พระมหาธาตุเจดีย์พุทธบารมีศรีสัตตนาคราช
  รวมถึงเต็นท์พิธีรองรับผู้มาร่วมบุญ เต็นท์โรงทานต่างๆฯลฯ ในวันงานบูชาบูรพาจารย์หลวงปู่ใหญ่ ประจำปี 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งถมทางเข้า-ออก ให้กว้างขึ้น เวลาวันงาน รถจะสามารถเข้า-ออกได้สะดวกและสามารถเป็นที่จอดรถของญาติธรรมที่มาทำบุญอีกด้วยค่ะ
  ในวาระก่อนๆ ก็ได้เคยบอกบุญถมหินคลุกมาหลายรอบแล้ว พื้นเริ่มแข็งดี หากถมรอบนี้คงจะแน่นไปอีกนาน ซึ่งหากฝนตกก็จะช่วยบรรเทาความลำบากได้พอสมควร
  ………………

  1f607.png 1f352.png การถวายดิน หิน ถมที่วัด เป็นบุญใหญ่อเนกอนันต์ 1f352.png

  จึงขอบอกบุญดังนี้ค่ะ

  1f449.png 1. กองบุญหินคลุก จำนวน 15 เที่ยว
  -หินคลุก ร่วมบุญตันละ 200 บาท
  -หินคลุก 1 คัน รถสิบล้อ(14ตัน) ร่วมบุญคันละ 2,800 บาท

  *** 2728.png ท่านที่เป็นเจ้าภาพหินคลุก 1 คันรถสิบล้อ
  มอบหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ 1f33c.png เนื้อมหาชนวนรมดำ หน้าตัก 3 นิ้วเป็นที่ระลึก กรุณาช่วยค่าส่ง 100 บาทค่ะ
  1f4f2.png โอนร่วมบุญได้ที่ธกสิกรไทย 004-3-88112-4
  2728.png น้ำฝน บุญสิงห์
  1f603.png โทร091-5145635

  ………………………………………………………

  1f34f.png อานิสงส์การถมดินและ หินคลุก ถมลานวัด และสร้างถนนเข้าออกวัด 1f34f.png
  1.ส่งผลให้มี”ลู่ทางในการทำมาหากิน” มีช่องทางเสมอเดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาดสะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ติดขัด
  2. มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญในวัดได้ง่ายดาย
  3. เเละยังทำให้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยหลงทาง
  4. ทำการงานใดไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  5. มีคนนำพาไปในที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย ไม่ค่อยมีอุปสรรค์
  6. เดินทางไปไหนมาไหน ก็สะดวกสะบาย เป็นต้น
  อนึ่ง..การอำนวยความสะดวกในผู้มีศีล มีธรรม ผู้มาบำเพ็ญบุญบารมี สะสมอริยทรัพย์ ผู้เเสวงหาทางพ้นทุกข์ ได้มีถนนหนทาง ได้มีสถานที่อันเอื้อเเก่การบำเพ็ญบารมี สั่งสมบุญอันสูงสุดในพระศาสนา
  ก็ได้ชื่อว่าผู้อำนวยความสะดวกได้รับผลเเห่งมหากุศลอันสูงสุดที่เกิดจากการอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติเช่นกัน
  1f64f.png ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านทุกประการค่ะ

  53695275_1875424289235972_7139406514166431744_n.jpg
  53229519_1875424415902626_7877598129766268928_n.jpg
  54422021_1875424829235918_3222259764549386240_n.jpg
  54222294_1875424952569239_410516431600353280_n.jpg
  53779480_1875425029235898_4860443854127497216_n.jpg
  53531803_1875425135902554_4319558951592001536_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 12. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  1f342.png#อานิสงส์บริจาคโลหิตเป็นทาน” 1f342.png

  ผู้ถาม :- “ทีนี้การ บริจาคโลหิตเป็นทาน นั้น อยากจะเรียนถามว่าเป็นทานขั้นไหนครับ…?”

  หลวงพ่อ :- “เขาเรียกว่า “ทานภายใน” นะ จะถือว่าเป็นปรมัตถทานก็ยังไม่ได้ เขาเรียกทานภายใน คือให้ของภายในกายนี่เป็น “ทานภายใน” ให้ของนอกกายเขาเรียก “ทานภายนอก” นะ ยังจะถือว่าเป็นปรมัตถทานไม่ได้นะ ถ้าเป็นปรมัตถทานต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำ”

  ผู้ถาม :- “เป็นยังไงครับหลวงพ่อ…?”

  หลวงพ่อ :- “เชือดเนื้อเอาไปเลี้ยงเขาเลย”

  ผู้ถาม :- “ถึงขนาดนั้นเชียวหรือครับ…?”

  หลวงพ่อ :- “ใช่ นั่นเป็น “ปรมัตถทาน” เราถือว่าเป็นปกติทานก็แล้วกัน แต่เป็นทานภายในเพราะอานิสงส์สูงมาก อาจจะสูงกว่าทานภายนอกสักหน่อยหนึ่งนะ”

  ผู้ถาม :- “แล้ว การบริจาคโลหิต กับ การอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล เป็นทาน อันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันครับ…?”

  หลวงพ่อ :- “อุทิศเลือดให้ขณะยังไม่ตายมีอานิสงส์สูงกว่าเมื่อตายแล้ว ตายแล้วเหมือนของเขาทิ้งแล้ว ร่างกายใช้อะไรไม่ได้ มีประโยชน์เพียงแค่วัตถุทาน จะให้มีอานิสงส์สูงเท่ากับให้เลือดตอนมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้แน่ ใช่ไหม… ดูอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระเวสสันดร ตอนนั้นที่คนเขามาขอช้างหรือของต่าง ๆ พระองค์ก็คิดว่าทำไมไม่ขอดวงตา ถ้าขอท่านก็จะให้ ไม่ว่าจะเป็นแขนซ้ายหรือแขนขวาก็จะให้ นี่ท่านตั้งใจให้ตอนมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ตอนตายแล้ว ฉะนั้นถ้าให้ได้ก็เป็นปรมัตถบารมี

  ผู้ถาม :- “ทีนี้ถ้าจะบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เขาศึกษาต่อเมื่อเราตายแล้ว แต่อธิฐานไว้ว่า “ตายเมื่อไรขอพ้นจากวัฏฏสงสาร” อย่างนี้จะมีโอกาสไม่ให้มาเกิดอีกใช่หรือเปล่าครับ…?”

  หลวงพ่อ :- “ถ้าเวลาจะตายนะ จิตตัดกิเลสแน่นอน ไม่อยากมาเกิดอีก หรือเมื่อนั้นเมื่อเวลาจะตาย จิตตัดความรักในระหว่างเพศ ตัดความโกรธ ก็ไม่มาเกิดอีก มันไม่แน่นะ เดาส่งไม่ได้ มันเฉพาะจิตใช่ไหม…จะเดาไม่ได้ แต่บังเอิญก่อนที่จะตาย เวลานี้ทรงอารมณ์ของพระโสดาบันได้นะ และก็ตัดสินใจไว้เสมอทุกเช้าว่า “ร่างกายนี้ตายเมื่อไร ขอไปนิพพานเมื่อนั้น” อันนี้จิตทรงตัวแน่นอน อย่างนี้ไปได้ทันที”

  1f342.png คัดลอกจากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔ หน้า ๗๖-๗๗
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

  54220438_1876073009171100_939164495568175104_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 14. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 15. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  โลกันตนรกเป็นนรกขุมพิเศษมีโทษหนักกว่าอเวจีมหานรก

  “..โลกันตนรก เป็นนรกขุมพิเศษ ซึ่งไม่นับเนื่องกับนรกขุมใหญ่ ๘ ขุมหรือนรกบริวารหรือยมโลกียนรก นรกขุมนี้แปลกประหลาดกว่านรกขุมอื่นๆ เพราะว่า
  นรกขุมอื่นๆ มีการลงโทษด้วยความร้อน แต่ทว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความเย็น และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลาย สถานที่ตั้งของนรกขุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม เปรียบเหมือนกับเอาดอกบัว ๓ ดอกมาตั้งติดกันเข้า ก็จะเกิดมีช่องว่างระหว่างกลาง ที่ตรงช่องว่างนั้นแหละเป็นสถานที่ตั้งของ โลกันตนรก แปลว่า นรกอันอยู่ที่สุดของโลก ๓ โลกคือ เทวโลก มนุษยโลก นรกหรือยมโลกียนรกหรือยมโลก
  ถ้าท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่จะไปดูโลกันตนรก ตั้งจุดไว้ว่าจากโลกมนุษย์เราจะมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก มีทางใหญ่ขาวโพลนแลดูสะอาดจะว่าเหมือนสีขาวทาก็ไม่ใช่ ใสกว่าดีกว่าถนนชั้นหนึ่งในเมืองมนุษย์ เดินไปตามทางทิศตะวันออกจะไปพบทาง ๔ แพร่ง จะพบท่าน “เทวดาอิน” ยืนยามอยู่แต่ไม่ใช่ท่านปู่พระอินทร์ สมัยท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นพระชื่อว่า “หลวงตาอิน” คือจากที่เราเดินไปสายหนึ่ง แล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆ ลาดเป็นเนินขึ้นไปน้อยๆ เป็นทางขาวใหญ่นั่นเป็นแดนสวรรค์ อีกสายทางขวาจะเป็นทางชันเป็นแดนพรหม จากนั้นมองไปข้างหน้าเป็นทางขาวใหญ่ค่อยๆ ลาดลงตํ่าถึงที่สุดของทางนั้นเป็นแดนของนรก ถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ เป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ เทวโลกและยมโลก ณ จุดนี้จะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ ภายในเป็นถํ้าที่ใหญ่โตมโหฬารมากเรียกว่า “โลกันตนรก” ภายในถํ้ามีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลย ไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จากดวงจันทร์และดาว มองอะไรไม่เห็นทั้งหมด แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้า ขณะใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณวันไหน วันนั้นจะปรากฏแสงของพระองค์ลอดเข้าไปสู่ในโลกนี้แว้บหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแลบเท่านั้น
  บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โต มีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถํ้าไต่ไปไต่มา มองไม่เห็นกัน ในถํ้ามีความเย็นสูงมากไม่สามารถจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้ เครื่องทำความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือตู้เย็น ถ้าจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลกันตนรก มองลงไปส่วนลึกในถํ้าจะเห็นนํ้าใสเต็มไปด้วยความเย็นมาก แต่ความเย็นของนํ้าเป็นอันตรายกับร่างกาย เพราะนํ้าเย็นนี้เป็นนํ้ากรดที่มีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกลงไปในนํ้านั้นให้ละลายหายไปในพริบตาเดียว บรรดาสัตว์นรกจะมีทั้งความเจ็บความแสบและความเย็นเข้ามาทับถม จะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสและมีความหิวเพราะไม่มีอะไรจะบริโภค ต่างคนต่างไต่ไปตามข้างๆ ขอบของถํ้าใหญ่ บรรดาแง่หินที่มีความคมก็เชือดเฉือนร่างกายของสัตว์นรกที่ผ่านไปเป็นแผลเหวอะหวะทั้งตัว เลือดไหลโทรมอยู่ตลอดเวลา และสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปเพื่อหนีให้พ้นจากความคมของแง่หิน แต่จะไปทางไหนก็ตาม ไปเกาะหินอันไหนก็ตามมันก็คมบาดตลอดเวลา ต่างก็ร้องครวญครางหาการเงียบเสียงไม่ได้ และการไต่ไปนั้นก็มองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตน
  เมื่อสัตว์นรกกระเสือกกระสนไปกระทบกันเข้า ร่างกายมันมีความนุ่มนิ่มกว่าหิน สัตว์นรกมีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นอาหาร ต่างคนต่างก็เอาเล็บจิกเนื้อซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างปลํ้ากันแต่ไม่ทันจะได้กินสักที ก็หล่นลงไปในนํ้า จะเห็นกระแสนํ้ามีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นนํ้ากรดค่อยๆ ละลายเนื้อและหนังของสัตว์นรกไปทีละน้อยๆ แต่ว่าเร็วมาก ชั่วเวลา ๒-๓ นาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นรกไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูก กระดูกก็ดิ้นไปดิ้นมามีการแสบหนักขึ้นแต่ก็ไม่ตาย เมื่อถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ บรรดาสัตว์นรกก็ว่ายกระเสือกกระสนเข้าหาฝั่ง บางตัวก็ว่ายไปกลางถํ้ากว่าจะไปหาผนังถํ้าได้ก็แสนจะลำบาก ตอนนั้นถ้าพบกันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในนํ้าอีก ปลํ้ากันไปปลํ้ากันมาต่างคนต่างจะจิกกินซึ่งกันและกัน ตอนนี้นํ้ากรดก็แผลงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆ ละลายเนื้อและหนังของสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันออกไปทีละน้อยๆ จนกระทั่งหมดตัวเหลือแต่กระดูกล่อนจ้อน กระดูกก็ดิ้นเร่าๆ มันดิ้นสุดฤทธิ์สักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังขึ้นมา ค่อยๆ เกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่ คราวนี้ก็ว่ายไปเกาะฝั่งได้ก็ไต่ขึ้นไปข้างเขา ก็ถูกความคมของหินเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลโทรม วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีการหยุดพัก ต้องถูกทรมานไปจนกว่าจะถึงที่สุดของกรรม เพราะโลกันตนรกไม่มีอายุ แล้วก็จะไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในอเวจีมหานรกและไล่ขึ้นมาแต่ละขุม แสดงว่าโลกันตนรกมีโทษหนักกว่าอเวจีมหานรก ถือว่าเป็นนรกขึ้นต้น
  โลกันตนรกเป็นที่อยู่ของคนอกตัญญูไม่รู้คุณคน ประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้ามากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาหรือการทรมานบิดามารดาโดยปราศจากความกตัญญูรู้คุณ และคนที่ไม่รู้คุณงามความดีของครูบาอาจารย์ สามารถจะทำลายครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างหรือทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่าง นินทาว่าร้าย อิจฉาริษยาท่าน เป็นคนจอมอกตัญญูไม่รู้คุณคน..”

  จากหนังสือ ตายแล้วไปไหน

  54257916_1878426985602369_4785749833069625344_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  1f607.png วันนี้ฝนนำเงินงานบุญเจ้าภาพหินคลุกถมทางเข้าออกพระเจดีย์สมเด็จองค์ของสวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่สุพรรณบุรีมาถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อยค่ะยอดที่นำถวาย 43,700 บาท(สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
  1f64f.png ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมบุญทุกท่านค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านร่งมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  53835456_1878672498911151_3065497590003924992_n.jpg
  53801500_1878672665577801_3052428738961604608_n.jpg
  54364888_1878672742244460_6187244086055927808_n.jpg
  54203997_1878672778911123_3136803392966361088_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  1f449.png ทำไมต้องห้าม #ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์และวิหาร

  บุคคลส่วนใหญ่ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง คนส่วนใหญ่ไม่ใส่รองเท้าเข้าไป เพราะเห็นว่าโบสถ์ วิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชา จึงจัดเป็นธรรมเนียมและประเพณีนิยมที่ทำกันมานาน เรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนให้รู้ความจริงไว้ดังนี้
  #พระเจ้าพิมพิสารหรือท้าวเวสสุวรรณ ท่านมาบอกว่าให้หลวงพ่อเตือนลูกหลานว่าอย่าใส่รองเท้าเข้าไปในเขตพัทธสีมาเพราะกรรมอันนี้ท่านทำมาแล้ว จึงได้ถูกลูกชายของท่าน คือ พระเจ้าอชาติศรัตรู เอามีดโกนกรีดฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้าง จนเดินไม่ได้

  ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย:พล.ต.ท. นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน คัดลอกโดย Kong Thong

  54044985_1878689795576088_3681138077658513408_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
 19. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  2728.png วันนี้แอดมินฝนและน้องปุ้ยได้ไปซื้อทองคำแล้วนะคะ..
  2728.png ได้ทองคำแท่ง1สลึง1แท่งราคา 4,925 บาท
  2728.png แหวนทอง2กรัม ราคา 3,000 บาท
  2728.png แหวนทอง0.6กรัม ราคา 940 บาท
  2728.png รวมที่ซื้อทั้งหมด 8,865 บาท
  2728.png เงินในบัญชีบอกบุญมี 8,599 บาท
  1f64f.png ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ
  1f449.png พรุ่งนี้จะนำภาพถวายทองคำแก่ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงมาให้โมทนาบุญกันอีกครั้งค่ะ

  53439657_1879908715454196_5392402504656879616_n.jpg
  53165000_1879908765454191_670662596424105984_n.jpg
  54217405_1879908808787520_5027084955964932096_n.jpg
  54522339_1879908858787515_5765785430700064768_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +94
  2728.png ถวายทองคำแก่พระครูปลัดสมนึกเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเพื่อหล่อสมเด็จองค์ปฐมและเททองหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล(อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง)
  1f607.png น้อมถวายทองคำ 1 แท่งหนัก 1 สลึง
  1f607.png แหวนทองคำขนาด 1 กรัม 2 วงและขนาด 0.6 กรัม 1 วงค่ะ
  1f64f.png ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคล่องตัวทั้งทางธรรมและทางโลกตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  53869271_1881366078641793_1510538924261376000_n.jpg
  53924504_1881366225308445_3013306599121879040_n.jpg
  53889024_1881366308641770_3499430522604486656_n.jpg
  53777534_1881366455308422_420174752192135168_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...