เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  2728.png ขออนุญาตบอกบุญค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญถวายมุ้งครอบหลังละ250บาทต้องการจำนวน5โหล(60หลัง)หรือเชิญร่วมบุญได้ตามกำลังค่ะ
  1f449.png ฝนไปบ้านพ่อที่จ.อุทัยธานีครั้งล่าสุด มุ้งที่มีก็เก่าแม่ที่ดูแลต้องซ่อมแล้วแล้วอีก ฝนเลยอยากทำถวายใหม่ค่ะ(เคยไปถวายเมื่อ4ปีที่แล้ว) ปีนี้ไปก็ยังเห็นใช้ได้แต่เก่ามากและซ่อมมามากแล้ว จึงขอเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาร่วมบุญกันนะคะ
  2728.png โอนร่วมบุญได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ 712-244171-0
  ชื่อบัญชีน้ำฝน บุญสิงห์ค่ะ
  1f449.png การบอกบุญนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวัดแต่อย่างใดเป็นความศรัทธาของน้ำฝนและคณะญาติธรรมค่ะ
  1f607.png ปิดบุญได้วันไหนจะลงรายละเอียดยอดเงินทุกยอดให้อนุโมทนาบุญกันค่ะ
  1f607.png อานิสงส์ถวายอัฏฐะบริขาร

  1f449.png อัฎฐมีทั้งหมด๘ อย่างคือ ผ้าไตร, บาตร ,เครื่องกรองน้ำ ,มีดเล็ก, ผ้าปูนั่ง ,ประคตเอว, เข็มและด้าย ,กรด ในพระวินัยมุขเล่ม๑
  ผู้ใดได้ถวายอัฏฐะบริขาร จะอุดมไปด้วยทรัพย์ พานพบที่สิ่งที่เป็นมงคล นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ
  และความเจริญทั้งปวง
  ถวายอาสนะ, ที่นอน, หมอน, มุ้ง
  จะได้ไปเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลบริบูรณ์ ได้ทรัพย์สมบัติ และบริวารที่ดีเป็นอันมาก อีกทั้งยังถือเป็นการ
  ต่ออายุให้บิดา มารดา
  ถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้านุ่งห่มต่างๆ
  ได้ผลบุญตอบแทนทันทีในปัจจุบันจากแรงอธิษฐาน นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความเจริญทั้งปวง
  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นผู้มีผิวพรรณ งดงาม สุ้มเสียงไพเราะ มีลาภยศ และบริวารแวดล้อมถึงซึ่งความ
  สำเร็จเสมอไป อีกทั้งยังเป็นการสะสมปัจจัยอันยิ่งใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ภพต่อไป เมื่อดับชีพวายชนม์
  ก็ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติสืบไป

  เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล
  ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยกรุงสาวัตถี อันเป็นที่โคจรบิณฑบาต
  เสด็จประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร ณ ป่าเชตวัน มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านสถาน ชื่อว่า หะโตสะเศรษฐี
  ปลูกโรงมณฑปไว้หน้าเรือนของตน และทำสร้างแปลงอัฏฐะบริหาร ๘ ประการเป็นต้นว่า ผ้าจีวร
  สบง สังฆาฏิ บาตรและผ้ากรองน้ำ คิลานเภสัช และขวานสิ่ว เสื่อสาดอาสนะ ครบเครื่องอัฏฐะ แล้วทำการ
  มหรสพอันยิ่งใหญ่ประจบครบ ๗ วัน แล้วจึงนำกองอัฏฐะ เข้าไปสู่ป่าเชตวัน ณ บุพพรามวิหารอันเป็นที่ประทับ
  แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ถวายบิณฑบาต และอัฏฐะ แก่พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป เสร็จจาก
  การภัตตากิจแล้ว ก็กราบทูลถามถึงองค์ผู้เจริญ อันบุคคลที่มีจิตศรัทธา ประสันนาการ มาสร้างอัฏฐะ บริขาร
  ๘ ประการให้เป็นทาน จะได้อานิสงส์ อย่างไรพระเจ้าข้า

  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเทศนาว่า ดูกรเศรษฐีบุคคลใด ที่มีใจศรัทธาเลื่อมใส มาก่อสร้างบริการ
  ๘ ประการ ถวายเป็นทานก็จะได้อานิสงส์ ๓๖ กัล์ป บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิได้ ๑๐๐ ชาติ จะได้เสวยสมบัติ
  ในชั้นสวรรค์ภายหลัง จะได้พระนิพพานสมบัติ อันสิ้นภพ สิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นภัย ไม่เวียนว่ายตายเกิด
  ในวัฏฏสงสาร การถวายทานด้วยเครื่องอัฏฐะบริขารนี้ เป็นเยี่ยงอย่างประเพณี แห่งพระบรมโพธิสัตว์
  สืบ ๆ กันมา พระพุทธองค์จึงนำอดีตนิทานมาเทศนาว่า

  ดูกรเศรษฐีในอดีตกาลล่วงมาแล้ว ในครั้งพระบรมโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมีบริบูรณ์
  ได้ตรัสรู้ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงพระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณา
  โปรดเวไนยบรรพสัตว์ ให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และทางนิพพาน ครั้งนั้นยังมีบุรุษเข็ญใจ
  เลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากไปเที่ยว เก็บผักหักฟืน มาขายเลี้ยงชีวิตอยู่มาวันหนึ่งไปเห็น
  พระปัจเจกโพธิองค์หนึ่ง อยู่ในป่า ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ในพระปัจเจกโพธิ เข้าไปถวายอภิวาท
  แล้วแบกเอามัดฟืน และผักกับมาขายได้เงินพอสมควร แล้วจึงนำไปซื้อผ้าแพรมาทำเป็นผ้าสบง
  จีวรสังฆาฏิบาตรครบเครื่องอัฎฐะ แล้วจึงนำเข้าไปถวายแก่ พระปัจเจกโพธิเจ้า แล้วจึงตั้งปฏิธาน
  ด้วยเดชะบุญแห่งข้าพเจ้าได้ทำทานในครั้งนี้
  ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเข็ญใจได้ยาก เหมือนดั่งชาตินี้ และเมื่อข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยว
  อยู่ในวัฏฏสงสารตราบใด ขอให้ข้าพเจ้า บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ให้ได้จำแนกแจกทานแก่ท่านผู้มีศีล
  และคนยาจกวณิพกคนขอทุกทั่วหน้า และขอให้ข้าพเจ้า ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ
  ครั้นปรารถนาแล้วก็กลับไปสู่บ้านเรือนของตนขวนขวายหาเลี้ยงมารดา ตราบเท่าสิ้นอายุ ก็ไป
  บังเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต มีวิมานทองสูง ๒๘ โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสร ๕๐๐
  เป็นบริวาร ครั้นจุติจากตุสิตพิภพแล้ว มาถือกำเนิดในตระกูล สากยะเสตะราชกรุงสาวัตถี
  บริบูรณ์ด้วย โภคสมบัติ ครั้นเจริญวัยขึ้นก็ได้เสวยราชสมบัติแทนบิดา ทรงพระนามว่าสมเด็จ
  พระยาปัสเสนทิโกศล ในกาลบัดนี้ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว หะโตสะเศรษฐีได้ทูลลาไป
  สู่เรือนของตน ครั้นเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปบังเกิดในดุสิตเสวยทิพย์สมบัติ มีวิมานทองสูง
  ๒๐ โยชน์ มีเทพอัปสร ๓ หมื่น เป็นบริวาร

  60207175_1965143200264080_4527701033920495616_n.jpg
  60138994_1965143220264078_4464825998357037056_n.jpg
  60114905_1965143270264073_7663073953669185536_n.jpg
  60600416_1965143313597402_8082380319308644352_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  อานิสงส์ถวายอัฏฐะบริขาร

  อัฎฐมีทั้งหมด๘ อย่างคือ ผ้าไตร, บาตร ,เครื่องกรองน้ำ ,มีดเล็ก, ผ้าปูนั่ง ,ประคตเอว, เข็มและด้าย ,กรด ในพระวินัยมุขเล่ม๑
  ผู้ใดได้ถวายอัฏฐะบริขาร จะอุดมไปด้วยทรัพย์ พานพบที่สิ่งที่เป็นมงคล นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ
  และความเจริญทั้งปวง
  ถวายอาสนะ, ที่นอน, หมอน, มุ้ง
  จะได้ไปเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลบริบูรณ์ ได้ทรัพย์สมบัติ และบริวารที่ดีเป็นอันมาก อีกทั้งยังถือเป็นการ
  ต่ออายุให้บิดา มารดา
  ถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้านุ่งห่มต่างๆ
  ได้ผลบุญตอบแทนทันทีในปัจจุบันจากแรงอธิษฐาน นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความเจริญทั้งปวง
  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นผู้มีผิวพรรณ งดงาม สุ้มเสียงไพเราะ มีลาภยศ และบริวารแวดล้อมถึงซึ่งความ
  สำเร็จเสมอไป อีกทั้งยังเป็นการสะสมปัจจัยอันยิ่งใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ภพต่อไป เมื่อดับชีพวายชนม์
  ก็ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติสืบไป

  เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล
  ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยกรุงสาวัตถี อันเป็นที่โคจรบิณฑบาต
  เสด็จประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร ณ ป่าเชตวัน มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านสถาน ชื่อว่า หะโตสะเศรษฐี
  ปลูกโรงมณฑปไว้หน้าเรือนของตน และทำสร้างแปลงอัฏฐะบริหาร ๘ ประการเป็นต้นว่า ผ้าจีวร
  สบง สังฆาฏิ บาตรและผ้ากรองน้ำ คิลานเภสัช และขวานสิ่ว เสื่อสาดอาสนะ ครบเครื่องอัฏฐะ แล้วทำการ
  มหรสพอันยิ่งใหญ่ประจบครบ ๗ วัน แล้วจึงนำกองอัฏฐะ เข้าไปสู่ป่าเชตวัน ณ บุพพรามวิหารอันเป็นที่ประทับ
  แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ถวายบิณฑบาต และอัฏฐะ แก่พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป เสร็จจาก
  การภัตตากิจแล้ว ก็กราบทูลถามถึงองค์ผู้เจริญ อันบุคคลที่มีจิตศรัทธา ประสันนาการ มาสร้างอัฏฐะ บริขาร
  ๘ ประการให้เป็นทาน จะได้อานิสงส์ อย่างไรพระเจ้าข้า

  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเทศนาว่า ดูกรเศรษฐีบุคคลใด ที่มีใจศรัทธาเลื่อมใส มาก่อสร้างบริการ
  ๘ ประการ ถวายเป็นทานก็จะได้อานิสงส์ ๓๖ กัล์ป บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิได้ ๑๐๐ ชาติ จะได้เสวยสมบัติ
  ในชั้นสวรรค์ภายหลัง จะได้พระนิพพานสมบัติ อันสิ้นภพ สิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นภัย ไม่เวียนว่ายตายเกิด
  ในวัฏฏสงสาร การถวายทานด้วยเครื่องอัฏฐะบริขารนี้ เป็นเยี่ยงอย่างประเพณี แห่งพระบรมโพธิสัตว์
  สืบ ๆ กันมา พระพุทธองค์จึงนำอดีตนิทานมาเทศนาว่า

  ดูกรเศรษฐีในอดีตกาลล่วงมาแล้ว ในครั้งพระบรมโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมีบริบูรณ์
  ได้ตรัสรู้ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงพระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณา
  โปรดเวไนยบรรพสัตว์ ให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และทางนิพพาน ครั้งนั้นยังมีบุรุษเข็ญใจ
  เลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากไปเที่ยว เก็บผักหักฟืน มาขายเลี้ยงชีวิตอยู่มาวันหนึ่งไปเห็น
  พระปัจเจกโพธิองค์หนึ่ง อยู่ในป่า ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ในพระปัจเจกโพธิ เข้าไปถวายอภิวาท
  แล้วแบกเอามัดฟืน และผักกับมาขายได้เงินพอสมควร แล้วจึงนำไปซื้อผ้าแพรมาทำเป็นผ้าสบง
  จีวรสังฆาฏิบาตรครบเครื่องอัฎฐะ แล้วจึงนำเข้าไปถวายแก่ พระปัจเจกโพธิเจ้า แล้วจึงตั้งปฏิธาน
  ด้วยเดชะบุญแห่งข้าพเจ้าได้ทำทานในครั้งนี้
  ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเข็ญใจได้ยาก เหมือนดั่งชาตินี้ และเมื่อข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยว
  อยู่ในวัฏฏสงสารตราบใด ขอให้ข้าพเจ้า บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ให้ได้จำแนกแจกทานแก่ท่านผู้มีศีล
  และคนยาจกวณิพกคนขอทุกทั่วหน้า และขอให้ข้าพเจ้า ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ
  ครั้นปรารถนาแล้วก็กลับไปสู่บ้านเรือนของตนขวนขวายหาเลี้ยงมารดา ตราบเท่าสิ้นอายุ ก็ไป
  บังเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต มีวิมานทองสูง ๒๘ โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสร ๕๐๐
  เป็นบริวาร ครั้นจุติจากตุสิตพิภพแล้ว มาถือกำเนิดในตระกูล สากยะเสตะราชกรุงสาวัตถี
  บริบูรณ์ด้วย โภคสมบัติ ครั้นเจริญวัยขึ้นก็ได้เสวยราชสมบัติแทนบิดา ทรงพระนามว่าสมเด็จ
  พระยาปัสเสนทิโกศล ในกาลบัดนี้ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว หะโตสะเศรษฐีได้ทูลลาไป
  สู่เรือนของตน ครั้นเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปบังเกิดในดุสิตเสวยทิพย์สมบัติ มีวิมานทองสูง
  ๒๐ โยชน์ มีเทพอัปสร ๓ หมื่น เป็นบริวาร

  60341518_1965444643567269_287295078303531008_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  อานิสงส์บรรเลงดนตรีตามวัด
  …..หลวงพ่อ ทีนี้มาเรื่องของฉันบ้าง เวลาไปธุดงค์เมื่อก่อนฉันธุดงค์อย่างต่ำ ๖ เดือน อย่างดีก็ถึง ๘ เดือน คือไม่เดินแบบเขา เข้าป่าเลย ธุดงค์มี ๒ แบบ คือแบบปกติกับแบบอุกฤษฏ์
  ถ้าแบบปกติ เขาเดินไปก็ปักกลดให้ชาวบ้านใส่บาตร
  …..ถ้าแบบอุกฤษฏ์ ก็ต้องถือว่า ๓ วันต้นพ้นเขตคน แล้งก็มีความเป็นอยู่กับเทวดา กินข้าวกับเทวดา ถ้าเทวดาไม่ให้ก็ยอมอดตาย แต่ว่าประเภทนี้ก่อนจะออกไปได้ก็ฝึกกันหนักหน่อยนะ ต้องซ้อมจนกว่าเทวดาจะให้ข้าวกิน ทำแบบไหนเทวดาจะเอาข้าวให้กิน ทำแบบไหนเทวดาไม่ให้กิน ต้องจำไว้
  …..แต่ ว่าทุกวันมีดนตรีฟังทุกวันนะ ไม่ใช่แว่วนะ บรรเลงข้าง ๆ เลย เห็นถนัด ทีแรกไม่เห็นตัวหนักเข้า ๆ พอจิตเราสู้ได้เห็นตัวแดง เวลานั้นฉันก็รำคาญไม่ได้ รำคาญเมื่อใดเสือกินเมื่อนั้นแล้วฟังแต่เสียงดนตรีมันก็ไม่หนัก ถ้าจิตติดเสียงดนตรีมันก็เป็นกามฉันทะ และไอ้คนบรรเลงมันก็ไม่มีผู้ชาย มันเสือกมีแต่ผู้หญิง
  …..แต่ผู้หญิงไม่สวยเขาก็ไม่มา แจ๋ว ๆ ไอ้แบบไหนที่เราชอบ
  …..ปรากฏแบบนั้น ไอ้ทรงที่เราเคยชอบสมัยก่อนมาแบบนั้นเลยแต่สวยกว่าพวกนี้พวกนางฟ้านางไขว่ ในที่สุดหนักเข้า ๆ อารมณ์ชิน จับเสียงดนตรีเป็นวิปัสสนาญาณ พอกลับมาวัดก็ถามหลวงพ่อปานว่า “มันเป็นยังไงครับ.?”
  …..หลวงพ่อปานบอกว่า “แกใช้อตีตังสญาณดูซิ ทำอะไรในชาติก่อน”
  …..ปรากฏว่าชอบบรรเลงดนตรีตามวัด

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง)

  60262387_1966984073413326_2414517166545043456_o.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  1f449.png อัพเดตยอดงานบุญมุ้งครอบถวายวัดให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้กันนะคะยอดวันนี้15,530บาท(ได้มา62หลัง)ครบยอดที่บอกบุญไปเรียบร้อยค่ะ
  1f69b.png ทางร้านมีบริการส่งตรงนี้ดีมากเราไม่ต้องจ้างรถเพื่อที่จะขนไปที่วัดและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการจะร่วมบุญนี้ไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้เวลา12.00นช่วงเย็นวันที่16ฝนจะได้สั่งเพิ่มให้อีกนะคะ.
  274c.png ปิดรับ16พฤษภาคมเวลา12.00น.
  2728.png เช้าวันที่18พฤษภาคมทางร้านจะไปส่งถึงที่วัดยังไงจะอัพเดตยอดให้ดูอีกครั้งหลังปิดบุญนะคะ
  1f64f.png ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญมาทุกท่านค่ะ
  อนุโมทนาสาธุค่ะ

  60179291_1967751280003272_596686251516493824_n.jpg
  60300315_1967751323336601_3961408633870221312_n.jpg
  60364009_1967751366669930_8471935077121523712_n.jpg
  60215429_1967751396669927_7976064425440313344_n.jpg
  60141846_1967751436669923_1728917829211652096_n.jpg
  60276164_1967751480003252_2462918359889477632_n.jpg
  60335760_1967751533336580_2814072515188490240_n.jpg
  60426574_1967751580003242_24453168666509312_n.jpg
  60277444_1967751620003238_4048686887630536704_n.jpg
  60345165_1967751646669902_307413555521519616_n.jpg
  60187753_1967751680003232_7779738193280106496_n.jpg
  60492322_1967751726669894_279321200935567360_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  สรรเสริญ กับนินทา

  ….. สรรเสริญ กับนินทา พ่อบอกแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “นัตถิโลเก อนินทิโต” คนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก
  และคนไม่ถูกสรรเสริญเลยก็ไม่มีในโลก

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ)

  60621008_1969551266489940_5271406395390951424_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  274c.png ปิดรับอย่างเป็นทางการสำหรับงานบุญถวายมุ้งครอบที่บ้านของพ่อเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้กันยอดที่มีผู้ร่วมบุญทั้งหมด17,071บาท
  1f607.png ทางร้านคิดราคาหลังละ240บาท(จากครั้งแรกที่ถามหลังละ250บาท)ได้ทั้งหมด6โหล72หลังนะคะ..
  มีค่าขนส่งไปที่วัด500บาท(น้องเปาเป็นเจ้าภาพ)
  1f64f.png ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านค่ะ
  1f64f.png ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

  60308404_1969546816490385_554623983224356864_n.jpg
  60242627_1969546863157047_9071631280373760000_n.jpg
  60352133_1969546923157041_3974698748742729728_n.jpg
  60384812_1969546966490370_673634692318101504_n.jpg
  60330924_1969546999823700_8155821902133198848_n.jpg
  60283419_1969547053157028_824791466390847488_n.jpg
  60357936_1969547089823691_7961374460466954240_n.jpg
  60249456_1969547149823685_4126160602932445184_n.jpg
  60439426_1969547236490343_4186627738095845376_o.jpg
  60562090_1969547283157005_1248146379872665600_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  …..ไอ้คนเกิดมาชาติหนึ่งจะทำแต่ความดีไม่ได้ เกิดมาแต่ละชาติเราทำทั้งความดีและก็ทำทั้งความชั่ว

  …..ทีนี้เรากลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ไอ้ผลมันไม่เหมือนกัน มนุษย์รับผลสองอย่าง รับผลเศษ คือเศษของความดี แล้วก็เศษของความชั่ว ถ้าอย่างอบายภูมินี่รับผลฝ่ายเดียว อบายภูมิรับเนื้อๆ ของความชั่วอย่างเดียว

  …..ถ้าสวรรค์หรือพรหมก็รับผลอย่างเดียว คือผลของความดี ถ้ามนุษย์นี่รับทั้งสองอย่าง ทั้งความดีและความชั่ว

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  60304118_1969549826490084_6906202674895519744_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  274c.png ปิดรับค่ะมียอดเงินครบตามจำนวนที่บอกบุญแล้วขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญมาทุกท่านนะคะ.วันที่19จะนำภาพมาลงให้อนุโมทนาบุญอีกครั้งค่ะ
  1f449.png งานบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดตาลเอนจ.พระนครศรีอยุธยาค่ะ

  60436575_1970821503029583_351475062370467840_n.jpg
  60337417_1970821539696246_7326229710277443584_n.jpg
  60340889_1970821583029575_8755376465953947648_n.jpg
  60515951_1970821646362902_44419754366074880_n.jpg
  60345536_1970821683029565_5040821000111915008_n.jpg
  60616563_1970821729696227_5926433579985797120_n.jpg
  60617652_1970821776362889_986322772621787136_n.jpg
  60360152_1970821823029551_792072787782008832_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  พ่อสอนลูก…คำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี…

  “จะให้คาถาบทหนึ่ง เพื่อไปนิพพานเร็วๆ

  ค่อยๆ ว่าไปเรื่อยๆ “ช่างมันๆๆ”
  ใครด่าก็ช่างมัน นินทาก็ช่างมัน
  ค่อยๆ ช่างมันไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็ชิน
  อารมณ์ช่างมันนี่
  ถ้าด้านโลกีย์เขาเรียกว่า “อุเบกขา” ถ้าด้านวิปัสสนาญาณ เขาเรียกว่า “สังขารุเปกขาญาณ”

  การตัดกิเลส ให้ตัดที่ ร่างกายตัวเดียว

  นิพพาน ไปไม่ยากสำหรับคนดี
  นรก ก็ไปไม่ยากสำหรับคนเลว”…

  (พ.ศ.๒๕๒๖)…
  ————————————–
  …คำว่า “ปลุกพระ” คืออาราธนานี่เอง ถ้าเขาไม่อาราธนา แสดงว่าจิตไม่ยอมรับ
  ถ้าสักแต่ว่าคล้อง (พระเครื่อง) ก็มีผลน้อยหน่อย
  คำอาราธนา หลวงพ่อปานท่านใช้แบบนี้นะ

  “อิทธิ ฤทธิ พุทธะ นิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ นี้เถิด”
  จำได้ไหม

  ได้คาถาปลุกพระแล้ว ต่อไปนี้จะให้คาถาปลุกคน

  “อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาท
  ให้ถึงพร้อม”

  ถ้าประมาทไม่ปลุกเมื่อไร ตายเมื่อนั้น”…

  -จากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้าที่ ๖-๗
  ————————————–

  -น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อ
  โดย สุวโจ-ผาลา…

  60282134_1974777435967323_1332370684252258304_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,193
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +97
  1f607.png สำเร็จเรียบร้อยทุกๆประการค่ะ
  วันนี้ฝนและน้องปุ้ยเดินทางไปร่วมบุญผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยาค่ะ..
  1f449.png ยอดที่ร่วมบุญทั้งหมดจำนวน 10,248 บาท(โอนไปครั้งแรก2,562บาทวันนี้อีก7,686บาท)
  1f64f.png ขอเชิญทุกท่ายอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

  60273863_1974486229329777_4032144035110977536_n.jpg
  60358788_1974486372663096_6122358915603628032_n.jpg
  60808010_1974486509329749_753005997185826816_n.jpg
  60518461_1974486639329736_5965771327183781888_n.jpg
  61094212_1974487025996364_7142088227321544704_n.jpg
  60954861_1974487322663001_3660755021865156608_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...