เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  สัตว์มาจากคนที่ทำความชั่ว.

  ให้จำไว้ด้วยว่าสัตว์ทุกประเภท เนื้อแท้จริงๆ เขาเป็นคน อาศัยคนที่ทำความชั่ว ทำตัวให้ตกในบาปอกุศล เมื่อตกอบายภูมิคือตกนรกมาแล้ว ผ่านนรก ผ่านเปรต ผ่านอสุรกายมาแล้ว ก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นการชำระกรรมหนักขั้นสุดท้าย เป็นวาระสุดท้าย แต่ว่าไม่ใช่ชีวิตเดียวนะ ชำระกรรมหนักครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่ครั้งเดียว เคยฆ่าปลามากี่ตัว ต้องเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าเท่านั้นครั้ง หนักใจตรงเกิดเป็นยุงละซีจำไม่ได้ ถือว่าต้องใช้ชีวิตตามที่ฆ่าเขา พวกทำได้กำไรที่สุดคือพวกเรือตังเก โอ้โฮ วันหนึ่งแกล่อเป็นลำๆ เลย ไปเห็นใจหายวาบ ไอ้สัตว์ทุกประเภทก็คือคน ก็รวมความว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันใช่ไหม ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเหมือนกัน แล้วก็รักสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน

  โดยหลวงพ่อฤาษี วัดจันทาราม (ท่าซุง)

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  การให้อภัย..โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  ” นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขึ้นชื่อว่าความประมาท
  พลาดพลั้งใดๆ ที่ท่านทั้งหลายอาจจะกล่าววาจา
  ไปโดยไม่เจตนาบ้าง แต่อาจจะคิดประมาทพลาด
  พลั้งไปบ้าง ก็จงถือว่าได้รับอภัยจากผมเสมอ
  ผมจะไม่ยอมถือโทษโกรธเคืองใดๆ ท่านทั้งหมด “

  -โดยหลวงพ่อพร.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิ
  *** “ศีลนี่เป็นเครื่องค้ำจุน ฌานสมาบัติ
  สมาธิหรือฌานจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีล
  ถ้าศีลบกพร่อง ฌานก็บกพร่องด้วย
  ถ้าศีลสมบูรณ์แบบสมาธิหรือฌานจึงจะ
  สมบูรณ์แบบ เรื่องนิวรณ์ ๕ ประการอย่า
  นึกถึงมันเลย” ***

  ธรรมโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  “..พราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้า หาว่าพระพุทธเจ้า
  แพ้เพราะไม่ตอบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
  “ฉันคิดว่า คนที่ด่าฉัน แล้วฉันด่าตอบ ฉันคิดว่า
  ฉันเลวกว่าคนที่เขาด่าฉัน”
  นี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเรา ว่าเรา ทำให้เราไม่ชอบ
  ใจเขาเลว เราจงอย่าเลวมากกว่าเขา ถ้าเราไม่
  ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแต่ผู้เดียว..”

  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง)

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  ท่านจะปฏิบัติกรรมฐานหมวดใดก็ตาม ถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินในอานาปานุสสติกรรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงฌาน แม้แต่ฌานโลกีย์มันก็ไม่มี อารมณ์ใดที่เป็นอกุศลอย่าให้มันเข้ามายุ่งกับใจ ใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ

  จากธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๐๐ หน้า ๗๐

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  ทิพจักขุญาณ..ปฏิบัติไม่ยาก

  ู”..ทิพจักขุญาณนี้มันมีประโยชน์ ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยาก เป็นของธรรมดาๆ ที่เราจะสามารถชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้เสียอย่างเดียว เราไม่ซ่านไปทั้งหมดหรอก
  ซ่านในด้านความรัก ในกามารมณ์เราก็ไม่ซ่าน
  ซ่านในด้านความโกรธ ความพยาบาทเราก็ไม่ซ่าน
  ซ่านในด้านคิดถึงอารมณ์ภายนอก เราก็ไม่ซ่าน
  ซ่านในด้านแห่งความสงสัย เราก็ไม่ซ่าน
  ปักมันตรงเข้าไว้ สร้างกำลังใจปักตรงดิ่งในอารมณ์ที่เราต้องการในนิมิตที่เราต้องการ นี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่มีอะไรยาก ไม่มีอะไรหนัก

  สำหรับท่านที่บอกว่าทำไม่ได้ ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไร ถ้าเราจะเอากันจริงๆ ครั้งละ ๕ นาทีพอ นั่งจับภาพไฟก็ดี ภาพสีขาวก็ดี ภาพแสงสว่างก็ดี ลืมตาดูภาพจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายใน ๕นาที จะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่น

  เรื่องสภาวะนี่ชอบพูดนัก ใครเขาจะรู้เรื่อง ไอ้ที่รู้ก็มีไม่รู้ก็มี เป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตกับอารมณ์อื่นเป็นอันขาด ให้จิตทรงตัวอยู่ตามนั้น นี่มันขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบาก..”

  ที่มาจาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๓ หน้า ๘๕

  -ปฏิบัติไม่ย.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  การทรงความดีทำได้ทุกเวลา

  ” ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าการทรงความดี ไม่มีเวลาสำหรับเรา คำว่าไม่มีเวลานี้ เราไม่ต้องตั้งเวลาไว้แน่นอน ขณะใดที่ตื่นอยู่ เราสามารถประกอบความดีที่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนไว้ได้ทุกขณะ

  คือไม่ใช่ไปตั้งเวลาจะเพราะเวลาเช้า เวลาสายเวลาเที่ยง เวลาเย็นหัวค่ำ เช้ามืด ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้น ทำกระจุ๋มกระจิ๋ม เล็กๆ น้อยๆ ไปตลอดวัน ทำบ้างหยุดไปบ้าง เวลาทำก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิ

  เวลาที่เราจะประกอบกิจการงาน ก็มองอารมณ์ให้เป็น ถ้าเป็นอุเบกขารมณ์ได้ก็จะดีมาก ถ้าเป็นอุเบกขารมณ์ไม่ได้ ก็ทรงกำลังใจไว้เฉพาะ คุมสติสัมปชัญญะให้คงอยู่ในด้านของความดี ”

  หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  คาถาป้องกันอันตราย

  “รูปพระพุทโธ โหหิ”

  คาถาบทนี้ หลวงพ่อ(พระราชพรหมยาน) ให้พระในพระอุโบสถ หลังจากทำพิธีพุทธาภิเษกแล้ว

  วิธีใช้คือให้ภาวนาคาถานี้ เสกน้ำลายกลืนลงไปก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้แต่ปืนก็ยิงไม่ออก

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  งานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าซุงปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม เริ่มงานกฐิน

  วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

  เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงกรานกฐินในอุโบสถ

  ..ข้อมูลจากธัมมวิโมกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  .
  .

  อานิสงส์การทอดกฐิน

  การทอดกฐินอานิสงส์มาก ท่านบอกว่าเอาแค่ทอดกฐินโดยเฉพาะ ตายแล้วเป็นเทวดา ๕๐๐ ชาติ คือเกิดเป็นเทวดาแล้วหมดอายุแล้วเกิดเป็นเทวดาน่ะ ๕๐๐ วาระ แล้วตายจากเทวดาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แล้วเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นมหาเศรษฐี เป็นอนุเศรษฐี แล้วเป็นคหบดีอย่างละ ๕๐๐ ชาติ นี่ท่านบอกอานิสงส์ทอดกฐินให้ประโยชน์มาก คนที่เขาร่ำรวยนี่เขาทอดกฐินกันทั้งนั้นแหละ คนที่ไม่ได้ทอดกฐินรวยก็ไม่มาก แค่คหบดีก็เต็มกลืนแล้ว แต่คนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆ มหาศาล ส่วนมากเป็นอานิสงส์กฐิน

  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๑๖๒ หน้า ๓๕ โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

  .jpg
  1507343584_44_งานทอดกฐินสามัคคีวัดท่.jpg
  1507343584_417_งานทอดกฐินสามัคคีวัดท่.jpg
  1507343584_683_งานทอดกฐินสามัคคีวัดท่.jpg
  1507343584_934_งานทอดกฐินสามัคคีวัดท่.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  ขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถ้วนหน้า จงยับยั้งชั่งใจในตัวเอง อย่ามีความประมาทในตัวเอง คิดว่า อะไรเราอ่านหนังสือแล้ว เรารู้นะนั่นน่ะชวนลงนรกดีมากที่สุด เพราะว่าการเข้าใจผิดที่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นผิด มีความเข้าใจผิด มันก็ปฏิบัติผิด ถ้าคนที่ปฏิบัติผิด มีความเข้าใจผิด เขามีที่เก็บมีที่อยู่ คือ มีสำนักพยายม ควบคุมอยู่

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
 13. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  การขนศิษย์ไปนิพพาน

  …ผู้เขียนเคยถาม
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านว่า

  ” ท่านจะตัดตอนหยุดเก็บลูกศิษย์แค่ไหน
  (ที่เหลือก็ฝากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป) ”

  ท่านตอบว่า “ฉันจะเก็บของฉันไปจนหมด ฉันเก็บของฉันครบแน่”

  ท่านยืนยันว่า ลูกศิษย์ของท่าน
  หนึ่งแสน เจ็ดหมื่น ห้าพัน สี่ร้อยคนเศษนี้ท่านพบหมดแล้ว (ในภพภูมิต่างๆ) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๓
  …และส่วนใหญ่จะถึงนิพพานในชาตินี้ แต่ทุกคนจะถึงนิพพานหมดในชาติหน้า

  ท่านได้ยืนยันความรู้นี้ไว้หลายแห่งด้วยกัน…

  **วิธีการเก็บศิษย์ของท่านเท่าที่ทราบมีอยู่ ๗ วิธี คือ

  ๑. การออกหมายเกณฑ์ คือการตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าผู้ใดเป็นเชื้อสายของท่าน เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งของท่าน หรือได้ฟังเทป หรือฟังวิทยุที่ท่านเทศน์ หรือได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านแล้วขอให้เกิดศรัทธาปสาธะ จนต้องมาหาท่าน

  ๒. ฝากพระ พรหม หรือเทพยดา ให้ไปเข้าฝันตามตัวให้ หรือให้ไปบอกในสมาธิ

  ๓. ท่านไปเข้าฝันเอง ทำให้ต้องตามมาหาท่าน (มีเรื่องเล่ากันหลายเรื่องแล้ว) หรือไปสงเคราะห์ด้วยอภิญญา

  ๔. ตามเพื่อน ญาติ พี่ น้อง หรือคนรักมาวัด หรือซอยสายลม หรือที่อื่นๆเพื่อมากราบท่าน แล้วก็มาติดใจหลวงพ่อ

  ๕. แสวงหาพระดีทั่วประเทศ พอมาเจอหลวงพ่อวัดท่าซุงเข้า ก็เลิกแสวงหา

  ๖. พอเห็นท่านครั้งแรกโดยบังเอิญ ก็ติดใจ ทำบุญด้วยทันที โดยไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใคร

  ๗. ท่านไปตามเก็บเอง เมื่อเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว ทุกคนจะทราบซึ้ง ในมหากรุณาอันมหาศาลของท่านเอง โดยมิต้องบรรยายในที่นี้ เพราะท่านทำทุกๆอย่าง เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานของท่านในทุกโอกาส

  เรื่อง ลูกศิษย์ของท่านตายไปถึงพระนิพพานนั้น มีนับหลายร้อยคนแล้ว…
  .
  ………………………………………………………….
  จากหนังสือประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี หน้า ๔๖๗ – ๔๗๑

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
 15. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  คาถาระงับเวทนาของพระยายมราช

  “…ที่วัดสะพานนี่ หลวงพ่อสำเภาท่านเป็นโรคชนิดหนึ่งคือ เวลาเป็นขึ้นมามันแน่นเสียดหน้าอก มันแน่นถึงกับทะลึ่ง วันหนึ่งก็กำลังนอนอยู่ ท่านพระยายมท่านก็มา ท่านก็บอกว่าคุณโรคอย่างท่านสำเภานี่ ผมมีคาถาจะรักษา แต่คาถารักษาของผมนี่รักษาโรคไม่หายนะ กันไม่ให้ตายก็ไม่ได้ รักษาโรคก็ไม่หาย แต่สามารถระงับทุกขเวทนาได้ ถ้ามีเวทนาหนักๆ อย่างท่านสำเภานี่ คุณไปเป่าที่หัวเถอะ ประเดี๋ยวเดียวก็ระงับ

  ก็เป็นอันว่าคาถานี้ต่อมาภายหลัง มีหลายคนรับไปใช้ มีประโยชน์มาก คนที่มีทุกขเวทนามากๆ พอไปเป่าเข้านิดเดียวก็สงบทันที จะบอกให้ ทีแรกจะลืมแล้ว คาถา นี่ท่านบอกว่าให้ว่า #นะโมพุทธายะ และเวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์เสียก่อน แต่ถ้าเราจะเอาจริงๆ นะ ให้นึกถึงพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ด้วย นึกถึงพระยายมด้วย

  และต่อมาประมาณเดือนยี่ก็เห็นจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หลวงพ่อสำเภาก็ป่วย ท่านแช่ม ท่านเป็นลูกศิษย์ก็วิ่งมาบอกว่าหลวงพ่อสำเภาป่วย กำลังทะลึ่งพรวดๆ เข้าไปถึงก็ตกใจ ท่านแน่นหน้าอก เสียดจนกระทั่งโดดทะลึ่งพรวดๆ ขึ้นมา

  ก็เลยช่วยกันจับ จับท่านมา เอาศีรษะท่านวางบนตักแล้วก็เป่า นึกในใจ บอกแช่ม ไปจุดธูปบอกพระยายมเดี๋ยวนี้นะ บอกให้ช่วยระงับทุกขเวทนา แช่มก็ไปจุดธูป ๕ ดอก บอกพระยายม อาตมาก็นึกในใจ แต่ไม่ได้เป่าพรวดๆ นึกในใจเฉยๆ พอเริ่มนึกในใจเพียงแค่วินาทีเดียว อาการทุกขเวทนาของท่านก็หยุด ท่านนอนสงบ อาตมามาก็ให้นอนอย่างนั้น เป่านึกอยู่อย่างนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมง

  เห็นท่านสงบสงัดดีแล้ว ก็ค่อยๆ เอาศีรษะวางบนหมอน แล้วก็ลุกมาข้างนอก มานั่งคุยข้างนอก ประเดี๋ยวเดียว เสียงว้ากอีกแล้ว ทะลึ่งอีกแล้ว ก็กลับเข้าไปใหม่ กลับเข้าไปเป่าใหม่ ทีนี้เป่าไม่เลิก คือไม่ได้เป่าพรวดๆ นะ นึกในใจเฉยๆ ว่า #นะโมพุทธายะๆ ว่าช้าๆ สบายๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์นึกถึงพระยายมด้วยขอให้ระงับทุกขเวทนา

  เป็นอันว่า ต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพล ท่านลืมตาขึ้นมาถามว่า เหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเพลครับ ท่านพูดเป็นปกติ ก็แหงนดูนาฬิกาก็เลยบอก ท่านว่า เวลานี้เหลืออีก ๓ นาทีจะเพลแล้วครับ
  ท่านก็เลยบอกว่า ผมขอลาครับ ถ้าเพลแล้วผมขอลา พอเสียงตีกลองเพลตึ่งๆๆ ปรากฏว่าหลวงพ่อสำเภาหลับตาปั๊บ ตายไปเลย

  เป็นอันว่า คาถาบทนี้ไม่หวงนะ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะ ถ้าท่านผู้ใดต้องการจะระงับ ทุกขเวทนาของใคร ใครเขาป่วยไข้ไม่สบาย มีทุกขเวทนามาก ให้จุดธูป ๕ ดอก จุดเทียน ๑ เล่ม มีดอกไม้ก็ใช้ด้วย
  ถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นไม่มีธูป ไม่มีเทียน ไม่มีดอกไม้ ก็ไม่เป็นไร ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ แต่พระศรีอาริย์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแล แต่ทว่าต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้า และก็นึกถึงพระยายมด้วย แล้วเป๋าที่ศีรษะ ค่อยๆ เป่า ไม่ต้องเป่าพรวดๆ ให้คนเป่าเหนื่อยหรอกนะ นึกในใจ นั่งทางด้านเหนือศีรษะของเขา นึกว่า ขอให้ทุกขเวทนาระงับไป

  และจงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่า คาถาบทนี้รักษาโรคไม่หาย กันตายก็ไม่ได้ แต่ว่าระงับทุกขเวทนาได้ คาถาบทนี้ไม่ต้องเสียค่าครู เป็นแต่เพียงว่า ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในท่าน ยอมรับนับถือพระยายม ก็ใช้ได้แล้ว…”
  .
  .
  ที่มา: หนังสือสมบัติพ่อให้หน้า ๒๐๒-๒๐๓ โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม-ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  “โดยมากพระอริยเจ้าท่านไม่ประกาศตนเป็นพระอริยเจ้า ถ้าคนที่ประกาศตัวเป็นพระอริยะ คนนั้นไม่ใช่ พระอริยเจ้ามีความต้องการเพียงอย่างเดียวว่า การเกิดเป็นทุกข์ มันมีร่างกายจึงเป็นทุกข์ เห็นทุกข์จึงไม่มีการอวด”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  พระพุทธเจ้าทรงยกย่องคนที่ละสังโยชน์ตั้งแต่ ๓ ประการขึ้นไปว่าเป็นพระสงฆ์ แม้แต่บุคคลนั้นจะเป็นฆราวาสก็ตาม ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฆราวาส พระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่าพระ

  พระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  เรื่องการลอยกระทง

  การลอยกระทงนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเราจะปรารภแต่รอยพระพุทธบาทอย่างเดียวก็เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล ความจริงแล้วขอให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นั่นก็คือบูชา พระพุทธเจ้า บูชาพระธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวร แล้วก็บูชาพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย อย่างนี้เราจะมีบุญใหญ่ได้รัตนะถึง ๓ ประการ หรือว่าอนุสสติทั้ง ๓ ประการ

  การลอยกระทงนี้ ตามโบราณเขาถือว่าเป็นการขอขมาโทษต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเด็กๆ ท่านผู้ใหญ่เคยบอกว่า เราเคยถ่ายอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี ลงในแม่น้ำ ถือว่าเป็นการไม่เคารพรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ความจริงเรื่องนี้เห็นว่าจะไม่สมเหตุสมผล เพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น แต่ว่าโบราณท่านตั้งใจทำก็เป็นความดี เพราะการขอขมากับองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ หมดจากการปรามาสในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
  .
  .
  จากหนังสือธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๑๗๖ หน้า ๓๖-๓๗ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) อุทัยธานี

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  ธรรมะจากหลวงพ่อถึงลูก

  “..ลูกเอ๋ย…ลูกอย่าหลงใหลต่อไปเลย มุ่งเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้ง ปลดความรัดรึงในโลกเสียให้หมด ความสบายใจจะมีแก่ลูก การที่เล่าเรื่องในอดีตให้ฟัง ก็เพื่อจะให้รู้ว่า เราสร้างวีรกรรมที่ชาวโลกสรรเสริญไว้มาก

  การรบเก่งโลกยกย่อง แต่กฏของกรรมกลับลงโทษเรา บางครั้งสุข บางคราวมีความทุกข์ บางคนเราทำดีแก่เขา แต่เขาไม่เห็นความดี กรรมอย่างนี้มาจากสงครามเป็นผล

  แต่ที่ลูกมีผลในด้านความเป็นอยู่พอสมควร ก็เพราะผลของทาน ที่สร้างร่วมกับแม่และพ่อมา จึงช่วยพยุงตัวไม่ให้ล่มจม การที่มีอายุยืนเพราะเหตุที่เกื้อกูลแก่พระศาสนา มีการรักษาศีล บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเหตุ ลูกจึงมีบุญเข้าถึงธรรมได้รวดเร็ว..”

  โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,289
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +102
  การปฏิบัติ อย่าชูงวงเข้าบ้าน คืออย่าโอ้อวดเขา อย่านั่งให้เขาเห็น การทำสมาธิเพื่ออวดคน นั่งปั๊บตรงนี้ คนเดินผ่านไปผ่านมามันจะได้เห็น นี่เป็น อุปกิเลส ไม่ได้อะไรเลย แทนที่จะได้นั่งไล่กิเลสได้ กลับนั่งดึงกิเลสเข้ามา ไอ้ตัวอวดน่ะมันเป็นกิเลสนี่อันนี้ท่านห้าม ถ้าหากรักษาความดีขนาดนี้ก็ถือว่าเป็น สะเก็ดความดี ที่ท่านสอน

  จากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ หน้า ๕๒

  -อย่าชูงวงเข้.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...