เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ***คำอธิษฐานได้ผล***

  ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง เมื่อคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ นี้ ลูกได้ทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อที่อธิษฐานว่า ” ความซวยจงหมดไป พร้อมกับปีเก่า และขอความร่ำรวย จงมาพร้อมกับปีใหม่ ๒๕๓๒ นี้ ” ปรากฏว่าวันนี้การค้าของลูกคล่องตัว ลูกอยู่ในโอวาท (แหม..นี่แกคงจะดีใจว่า ลูกอยู่ในโอวาทนะ) หากลูกจะอธิษฐานอย่างนี้ทุกคืน ๆ ไป จะผิดกฏที่เทวดาเขาสงเคราะห์อยู่ในเวลานี้หรือเปล่าเจ้าคะ

  หลวงพ่อ : ดีมาก ถ้าทำตามนั้นนะ จะดีมากเลย จะมีการทรงตัว เงินจะเหลือใช้ เอาทุกวันดีกว่า ไม่ใช่ทำวันเดียว

  ผู้ถาม : อ๋อ..ยิ่งว่าบ่อยๆ ยิ่งดีหรือครับ

  หลวงพ่อ : ใช่ ทำเป็นสมาธิแบบนั้น ก็ไม่ต้องใช้เวลาใกล้ ๒ ยาม เวลาไหนก็ได้ที่เราเห็นสมควร ที่ว่าใกล้ ๒ ยาม เพราะปีเก่าจะไป ปีใหม่จะมา เวลานี้เป็นเวลาของปีใหม่ ก็ใช้ได้ทุกเวลาตามที่ชอบใจ นั่นดีมากนะ ต่อไปจะรวยใหญ่ เมื่อทุกคนรวยใหญ่ ฉันก็สบายใจ สร้างวัดอีก ๑๐ วัด (หัวเราะ)

  ผู้ถาม : นี่ก็เป็นผลดีแก่แม่บ้านนะ มีผัวอยู่ในโอวาท เอ..ถ้าผู้ชายว่าบ้าง ลูกเมียจะอยู่ในโอวาท หรือเปล่าครับ

  หลวงพ่อ : เราอยู่ในโอวาทเขา เขาก็อยู่ในโอวาทเรา ” วันทโก ปฏิวันทนัง ” ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ ” ปูชา ลภเตปูชัง ” ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ในเมื่อเราอยู่ในโอวาทเขา เขาก็อยู่ในโอวาทเรา

  จาก หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหา ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2532
  โดย หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514648105_849_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ความแตกต่างของอารมณ์พระอริยะ กับฌานโลกีย์

  จิตใจของพระอริยเจ้าไม่หนักเหมือนใจของฌานโลกีย์ อารมณ์ของฌานโลกีย์มันกดหนักแนบสนิท ไม่อยากจะเคลื่อนตัว แต่อารมณ์ของพระอริยเจ้านี่ไม่หวั่นไหว สบาย เคลื่อนไหวสบายมีการคล่องตัว ความสำรวมน้อยลงความเคร่งครัดมัธยัสถ์น้อยลง เพราะใช้อารมณ์คิดแทนที่จะใช้อารมณ์กด

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๐๐ หน้า ๒๔
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  สูงค่าด้วยกำลังใจ

  วัตถุใดที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายมาจงอย่าละเลย จงอย่าคิดว่าของนั้นเป็นของน้อยให้ถือว่าทุกท่านถวายด้วยกำลังใจ กำลังใจของคนเราซื้อกันไม่ได้ด้วยเงิน

  จากธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๑๖๒ หน้า ๕๔
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514906465_769_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “พุทโธ เป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแค่นึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปสวรรค์นับไม่ถ้วน”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514906224_507_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  เพียรละชั่วทรงความดี

  พยายามเพียรทรงตัวไว้ ทำใจว่าจะไม่ฝืนคำ
  สั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เพียรทรงไว้แต่
  ความดี ละความชั่วอยู่ตลอดเวลา
  กรรมอะไรก็ตาม อารมณ์ใดก็ตาม ที่พระพุทธเจ้า
  กล่าวว่าเป็นอารมณ์ของความชั่ว ต้องเพียรต่อ
  ต้านมันนะ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความ
  เป็นจริงให้พบ เมื่อพบความเป็นจริงแล้วก็เพียร
  ถือมันเข้าไว้ คือทรงความเป็นจริงไว้ในใจ ยอมรับนับถือความเป็นจริง คิดไว้เสมอว่าไม่มี
  ที่ใดที่จะดีไปกว่าพระนิพพานนะ

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ดูใจของเราว่ามันดีหรือมันชั่ว
  ดูใจของเราว่ามีพรหมวิหาร ๔ หรือเปล่า
  ศีลบริสุทธิ์ไหม จิตว่างจากนิวรณ์ไหม
  จิตเราเกาะอยู่ในขันธ์ ๕ ไหม
  จิตยังหวั่นไหวต่อนินทาและสรรเสริญไหม
  ถ้าเป็นอย่างนี้เราเลว

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1515685743_72_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “ทุกท่านจงจำไว้ อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่น
  มองดูความเลวของตน ไม่ต้องไปปรับปรุงบุคคลอื่น
  ปรับปรุงเราเองให้มันดีที่สุด”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1515685505_599_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คำว่าถือมงคลตื่นข่าว ไม่มีความมั่นใจในตนเองมีข่าวว่าดีที่ไหนไปที่นั่น ส่วนข้อวัตรปฏิบัติก็ไม่มีอารมณ์ทรงตัว ใครเขาว่าอย่างไรดีทำตามนั้น ในที่สุดก็กลายเป็นคนจับจด ไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังผลที่ได้รับก็เหลวทั้งเรื่องตลอดชีวิต เห็นมามากรายแล้วคนอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนขาดสัญญา คือความจำและไร้ปัญญา คือไร้ความคิดความฉลาด จะว่าโง่เฉยๆ ก็ไม่แน่ใจนัก ถ้าจะพูดว่าโง่แกมหยิ่งเห็นจะพอไปได้…”

  จาก รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ ของหลวงพ่อพระราช
  พรหมยาน เล่ม ๗ หน้า ๒๘

  1515773463_49_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  การเจริญพระกรรมฐานต้องหาจุดลงให้เจอ

  “…การเจริญพระกรรมฐานต้องรู้จุด คือ ต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง
  ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกลงมาตายอย่างกับนักเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไป คุยกันถึงเรื่องนั่งนาน ภาวนานาน เดินนาน ยืนนานนั่งนาน เอานานๆ เข้าว่ากันไม่มีอะไรเป็นผลผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัว คือผลจริงๆ ที่เราต้องการก็คือความเป็น “พระอริยเจ้า” อย่างเลวที่สุดเราควรเป็นพระโสดาบัน นี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหันต์…”

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ความไม่แน่นอนในศีล ทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบ
  ศรัทธาหัวเต่า ผลุบเข้าผลุบออก เคารพในศีลบ้าง
  ไม่เคารพในศีลบ้าง อันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิ…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1516204984_793_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ศีล ๕ ถ้าบังเอิญมันจะพลาดพลั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็ไม่ถือว่าศีลขาด ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดศีล เพราะศีลทุกสิกขาบทต้องเป็นไปด้วยเจตนาจะสลายตัวได้เพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญ…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  26731398_1492699717451691_2336219831708741393_n.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…อย่าลืมว่าคนที่เป็นพระอริยเจ้านั้น เวลามีทุกขเวทนาขนาดไหนก็ตาม สติสัมปชัญญะเขาจะดีอยู่เสมอ ปวดมันก็ปวด แต่จิตใจจะตั้งไว้ซึ่งความดี จิตมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1516814648_280_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  วัดแรกในพระพุทธศาสนา

  “…หลังจากนั้น พระเจ้าพิมพิสาร บรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอ ก็ทรงถวาย พระเวฬุวัน คือ ป่าไม้ไผ่ ไม่ใช่มีแต่ป่าเฉยๆ มีตึกรามบ้านช่องอาคารใหญ่ พอเป็นที่พักพระสงฆ์ได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ รูป ให้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดว่า เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา คือการที่พระเจ้าพิมพิสาร บรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอเป็นพระโสดาบัน นับตั้งแต่ฟังเทศน์ครั้งแรกก็เพราะอาศัยบุญบารมีเดิมที่ได้สะสมไว้ …”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๗๙ หน้า ๓๕
  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1516820163_696_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ความแตกต่างระหว่างไตรสรณคมน์ กับ พระโสดาปัตติผล

  “…คำว่า “ไตรสรณคมน์” กับ “พระโสดาปัตติผล” นี้คล้ายคลึงกันมาก คำว่า “ไตรสรณคมน์” เป็นคนที่มีความเคารพในพระพุุทธเจ้าจริง ในพระธรรมจริง ในพระสงฆ์จริง และก็มีศีล ๕ บริสุทธิ์จริงแต่ว่าทั้งชายและหญิงพวกนี้ไม่มั่นใจในพระนิพพาน เพียงแค่รักษาศีล เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เพื่อหวังผล ความสุขในปัจจุบัน และสัมปรายภพบางส่วน
  คือต้องการแค่เทวดาหรือพรหม อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นพระโสดาบัน

  สำหรับท่านที่ฟังแล้วเป็นพระโสดาบัน คือมี ความเคารพในพระพุทธเจ้าจริง ในพระธรรมจริง ในพระอริยสงฆ์จริง มีศีล ๕ บริสุทธิ์จริง ถ้าจิตก็ยิ่งไปกว่านั้น ก็คือต้องการพระนิพพาน
  เป็นที่ไป หมายถึงว่า มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าถ้าตายแล้วเมื่อไรขอไปนิพพาน ต้องการจุดเดียวในการทำความดี
  ฉะนั้น คนที่เข้าถึงไตรสรณคมน์ กับพระโสดาบัน และพระสกิทาคามี ต่างกันอยู่นิดเดียวที่จิตต้องการนิพพานหรือไม่ต้องการนิพพาน …”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1516819864_994_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  …การเป็นอรหันต์อยู่ที่มรณานุสสติกรรมฐาน ตัวเดียวเป็นสำคัญ ในด้านสมถะเราเรียกว่า “มรณานุสสติกรรมฐาน” ในด้านวิปัสสนาเราเรียกว่า สักกายทิฏฐิ คือ พิจารณาว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุ ๔ นี้ มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา เมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายของเราเสียอย่างเดียว จิตมันก็หมด หมดอารมณ์เกาะ กำลังของตัณหาคือความอยากไม่มี เมื่อจิตมันไม่ติดในร่างกายเสียอย่างเดียว คำว่า
  ความอยากอย่างอื่นมันก็หมดไป…

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๗๓ หน้า ๕๔
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1517150465_617_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยอย่างน้อยก็หนึ่งตายแล้วไม่ตกนรกถ้าเราเกิดเป็นคนก็เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญามาก รูปร่างหน้าตาสะสวยมีความทรงตัวดี มีความเป็นอยู่ดี…”

  จากธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๒๖๑ หน้า ๕๒
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1517155687_659_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง กระผมได้ฟังเรื่อง “มุมเศรษฐี” “มุมทุคตะ” เกี่ยวกับการซื้อบ้านสร้างบ้านใหม่ ตอนนี้กำลังจะตกลงซื้อ กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าตำราที่จะดู ดูแบบไหน ช่วยเมตตาบอกหน่อยเถิดเจ้าค่ะ ?

  หลวงพ่อ : เขาดูที่วัดไม่ใช่ดูที่บ้าน ระหว่างโบสถ์กับกุฏิพระอยู่มุมไหน ไม่ใช่ดูบ้านนะ

  ผู้ถาม : อ๋อ..ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเหรอครับ

  หลวงพ่อ : เกี่ยวซิ ! ถ้าเราทำบุญกับวัด วัดนั้นอยู่ใน “มุมมหาเศรษฐี” การคล่องตัวดีมาก ถ้าวัดนั้นเข้า “มุมมหาทุคตะ” ก็ไม่ต้องห่วงล่ะ พอมั่งไม่พอมั่ง

  (คงเข้าใจแล้วนะ ไม่เกี่ยวกับบ้าน แต่เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในบ้าน ถ้าไปทำบุญกับวัดที่สร้างเข้า “มุมเศรษฐี” ก็พลอยดีไปด้วย แล้วจะรู้ยังไงล่ะว่าวัดไหนสร้างเข้า “มุมทุคตะ” วัดไหนสร้างเข้า “มุมเศรษฐี” ตามตำราเขาว่าอย่างนี้)

  เอาโบสถ์เป็นหลัก
  หน้าโบสถ์หันไปทางทิศตะวันออก
  “มุมเศรษฐี” อยู่ตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  “มุมทุคตะ” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
  ถ้าสร้างกุฏิเจ้าอาวาสอยู่ตรง “มุมทุคตะ” ก็ลำบากหน่อย
  ถ้าสร้างกุฏิเจ้าอาวาสอยู่ตรง “มุมเศรษฐี” ก็จะรวย

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีฝึกให้อารมณ์ทรงตัว ให้รู้ลมหายใจเข้าออกมากๆ ทุกๆ วันนะ หายใจเข้าก็รู้อยู่ หายใจออกก็รู้อยู่ ภาวนาว่า “พุทโธ”หายใจเข้าก็ “พุท” หายใจออกก็ “โธ”
  อย่างนี้เวลาสัก ๕ นาทีก็พอก่อนหลับ ๕ นาที ตื่นใหม่ๆ ๕ นาทีเหลือแหล่แล้ว”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๗๐ หน้า ๘๔
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

  1518011345_421_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,152
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +327
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง มันเป็นของไม่เที่ยง มีสภาวะไม่ทรงตัว ถ้าเราไปยึดถือมันเข้า มันก็เป็นทุกขัง คือเป็นอาการของความทุกข์ เนื้อแท้ของมันจริงๆ ต้องสลายตัวหมด ที่เรียกว่า อนัตตา…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1518016569_433_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...