เพราะรักจึงทุกจริงหรือเปล่า

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย digimon1234, 3 พฤศจิกายน 2019.

 1. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ขอสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความรักคับ ในแง่ของธรรมะคับ
   
 2. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ความรักนี้รสชาติมันออกเค็มๆป่ะคับ หรือแบบในนิยามที่บอกความรักมันหอมหวาน
   
 3. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  ยากหน่อยนะ....บทแรก.....

  เทวดา มาเหน คำถาม จขกท ใน
  บทว่า ความรัก กับ อารัมนูปณิชฌาณ

  เทวดาองค์นั้น ก้ กล่าวกถาสั้นๆ แล้ว
  ก้ อันตรธานหายไป .....

  มี พระอรรถกถาจารย์ ช่วยให้เชิง
  อรรถ ก้ พอรับฟังได้.......ดังนี้....  ๔. เอกมูลสูตร
  ว่าด้วยบาดาลมีรากอันเดียว
  [๔๔] เทวดากล่าวว่า

  บาดาลมีรากอันเดียว ๑
  มีวนเวียน ๒ อย่าง
  มีมลทิน ๓ ประการ
  มีเครื่องลาด ๕ ประการ
  เป็นทะเลหมุนไปได้ทั้ง ๑๒ ด้าน

  ฤาษีข้ามพ้นได้แล้ว

  เอกมูลสูตรที่ ๔ จบ


  [๔๔]@เชิงอรรถ :
  @๑ รากอันเดียว หมายถึงอวิชชา
  (สํ.ส.อ. ๑/๔๔/๘๒)

  @๒ วนเวียน ๒ อย่าง หมายถึงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ
  (สํ.ส.อ. ๑/๔๔/๘๒, สํ.ฏีกา ๑/๔๔/๑๒๔)

  @๓ มลทิน ๓ ประการ หมายถึงราคะ
  โทสะ โมหะ
  (สํ.ส.อ. ๑/๔๔/๘๒)

  @๔ เครื่องลาด ๕ ประการ หมายถึง
  กามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
  โผฏฐัพพะ
  (สํ.ส.อ. ๑/๔๔/๘๒)

  @๕ หมุนไปได้ทั้ง ๑๒ ด้าน หมายถึง
  หมุนไปในอายตนะ ๑๒ (สํ.ส.อ. ๑/๔๔/๘๒)
  {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย
  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เล่ม : ๑๕ หน้า : ๕๙}
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2019
 4. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  บทที่สอง.....ไก่ เว้ยเฮ้ย ไก่ตัวนึง
  ที่พระท่านนึง เลี้ยงไว้ ผ่านมาให้
  ธรรมยท อีก บทนึง....

  391 บาดาลในพุทธศาสนา

  ปัญหา คนเชื่อกันว่าใต้มหาสมุทรมี
  บาดาล บาดาลในทางพุทธศาสนา
  หมายถึงอะไร ?

  พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
  ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมพูดว่าในมหา
  สมุทรมีบาดาล... ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มี ไม่
  ปรากฏ....

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่า บาดาล
  นี้เป็นชื่อของทุกขเวทนาที่เป็นไปใน
  สรีระแล ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกทุกข
  เวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมโศกเศร้า
  ลำบาก คร่ำครวญ ทุบอกร่ำร้อง
  ถึงความหลงเพ้อปุถุชนผู้ไม่ได้เรียน
  รู้นี้เรากล่าวว่าไม่โผล่มาจากบาดาล
  ไม่ถึงแผ่นดินแข็ง.....

  “ส่วนอริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้แล้ว ถูกทุกข
  เวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่โศกเศร้า
  อริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้แล้วนี้ เรากล่าวว่า
  โผล่พ้นจากบาดาล และบรรลุถึงฝั่ง
  แผ่นดิน......”
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2019
 5. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  ทีนี้...ต่อไปเปน อัดตา กถา

  บาดาลคืออะไร ให้นึงถึง แรงกด
  อากาศที่จะมี.ตามระดับความลึก
  ของน้ำทะเล ยิ่งลึก ยิ่งมี แรงกด
  สูง......

  อัน ปุถุชน ไปไม่ถึง เพราะลำพัง
  อกหัก รักสลาย พ่อตาตาย แม่ยาย
  เตะ ไตพิการ อาหารไม่ย่อย ก้ตีอก
  ร่ำไห้ ขาดใจตาย แล้ว.....

  ส่วน...ปุถุชนเคยสดับ เทวดาแก้ว่า
  ฤาษี ดิจิม่อนแก้ว่า อารัมนปณิช
  ฌาณอัน ฤาษีฝึกหัด มีมากกว่า
  ปุถุชนขาดการสดับ ทำตนให้ถึง
  บาดาลได้ คือ ทะลึ่งสร้างทุกข
  เผารนตนเองสาหัส !!!!

  ทะลึ่งล้วนๆเลยนะ เพราะคนละทาง
  กับ ฝั่งที่เปนบก
   
 6. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  ดังนั้น อารัมฯ จัดเปน วังวน 2

  ความรัก จัดเข้า กามคุณ5 (ถ้า
  จขกท แฝง ความรักน่าจิ้มลิ้ม
  ตาแป๋วๆ จะจัดไปเรื่อง ปลาร้าย
  กัดกิน .....พระสูตร บาดาลมี
  หลายพระสูตร แต่ มักโดนตัด
  ให้สั้นเข้า เพราะ คนสังคยานา
  มึน เสียก่อน )

  อย่าง มลทิน3 อรรถกาว่าไป
  โลภะ โทสะ โมหะ แต่ถ้าเปน
  นัก อารัมนู มลทิน คือ เพ่ง
  ประครอง และปล่อย อันเปน
  ปัญหา อุธัจจะ ขวางนิพพานไว้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2019
 7. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  เริ่มพอจะเข้าใจมานิหน่อยละคับ ขอขอบคุงคับ
  แต่เรื่องบาดาลนี้มันยากยุนาค้าบบ
   
 8. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  รีบ ภาวนา นะ

  อย่า พยายามวิจัยธรรม ด้วยสำคัญว่า

  สาวก จะสามารถ กลั่นอริยสัจจ
  ได้จากจิต

  สำคัญว่า

  สาวก จะสามารถ สร้าง 84000 ออก
  มาจากจิต ( สาวก ไม่มีทางจะ
  หยุดที่ อนุโลมญาน ได้ )


  คำสอน เฮียๆ !!! อย่าทรงจำไว้
  เด็ดขาด


  ปัญญานิรุตติ เปนของ ศาสดาแต่ ผู้เดียว
  พึง ทำปัญญาให้ทุรพลเสีย ( ทำปัญญา
  อิรทรียให้ อ่อนกำลังลง ซะ อย่าสะเออะ
  สำคัญตนเปน สัพพัญญ )


  ปล. ทุรพลปัญญา พบ อรรกถา แปล
  ไปในเชิงเปน เรือ นอติลุส ดำลึกสุด
  ประมาณ แล้ว ยกว่า ฤาษีทำตนให้
  ถึงบาดาลได้ ( ต้องไม่ลืมว่า เปนเรื่อง
  ของการ ผิดทาง.ภาวนาผิดทาง
  ..สาวก จะเข้าไปเปน พยานใน
  การไปผิดทาง .....ซึ่ง ปุถุชน
  เวลาสดับ จะยกย่อง พวกภาวนา
  ก้นแตก ส้นแตก เลือดอาบทาง
  จงกรม จริงๆ คือ โง่แล้วไม่รู้ว่าโง่
  ( แก้ไม่ได้นะ หากเคยโง่ กรรม
  จะให้ผลต้อง ทำ อารัมณูนั้น จน
  กว่าจะ สำเร็จแล้ว อ้าว โง่นี่หว่า
  ไม่ใช่ทางเลย ฝั่งอยู่ข้างบนโน้น
  ปีนขึ้นไป ก้ จบ ))
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2019
 9. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  ยาก อยู่

  ยิ่ง ทำ สมถะ มา.... ยิ่งต้อง ไปบาดาล

  จนกว่า วิบาก ที่เคยสำคัญผิดใน
  อารัมณฯมันจะสำเร็จ ตาม สัจจ
  ที่ อธิษฐานไว้เองมาหลายชาตตตตตตตติ

  หรือ แค่ ไปปรามาส วิปัสสนา
  ง่ายอะไรปานนั้นไว้ แค่ นิดเดียว
  ก้ต้องทุกข 6ปี( โชติปาละ ปรามาส
  พระกัสสปพุทธเจ้า)

  เหน สหพรหมจรรย นักภาวนา
  จริงๆ มาถึงจุดนี้ ก้ อดขำไม่ได้
  ( เว้นแต่ พวกเฮีย งาบเทวดา
  อะไรงี้ อยากเอา สันติ ประเคน)

  ต้องลุย ทั้งๆที่ รู้ว่า ไม่ใช่ทาง
  จะ ละ กลางทางไม่ประกอบ
  ก้ ม่ายด้าย ...แต่ ต้องสำเร้จ
  เจโตสมาธิไหม ....บางคนไม่
  บางคนต้อง ....เปนเงื่อนของ
  ความสมเหตามผลของ กรรม
  หรือ สมควรแก่ธรรม อันมี
  ศาสดาเท่านั้นที่รู้จริง (สาวก
  หน้าอื่น รู้จริง ไม่มี เปน อฐานะ
  ที่จะเกิด มหาบุรุษซ้อนโลกธาตุ)


  แต่ ศาสดา ...พระ ศาสดาตรัส
  เองว่า "ธรรม และ วินัย"( ง่าย รึ จยังก์)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2019
 10. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  อย่า ลืม นะฮับ

  ว่า ป๋ม จะลวงให้ เนิ่นช้า

  จขกท ต้องไป พินา ความไม่ประมาท
  และ สังขารทั้งหลาย เปน ภัย เอาเอง
  ทุกๆ คำพูด ทุกลมหายใจ
   
 11. ขาจอน

  ขาจอน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  893
  ค่าพลัง:
  +396
 12. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  มาป่านนี้แล้ว ใครจะมาแพ้ง่ายๆ ได้คับป๋ม
   
 13. ขาจอน

  ขาจอน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  893
  ค่าพลัง:
  +396
  น้องแมวส่งถึงหน้าวังแว้ว
  อย่ามัวแต่แวะถ่ายรูปนะ
   
 14. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  มันส์

  รู้เห็นได้ยาก ลึกซึ้ง .....ฯลฯ

  ผุ้มีความเพียร ....... ทุกรูปนาม
   
 15. ยศวดี

  ยศวดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2010
  โพสต์:
  4,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +5,786
  เพราะรักจึงทุกข์
  รักแล้วยึด..ทุกข์คะ
  รักที่ ประกอบด้วย พรหมวิหาร ๔ ไม่ทุกข์คะ

  รักที่ไม่ทุกข์
  รักคือการให้คะ ไม่ใช่ไปเอาเขามาเป็นของตัว
  รัก แล้ว ปล่อย คะ
  ปล่อยให้คนที่เรารักมีความสุข
  นั้นคือรักที่แท้จริงคะ
   
 16. ธรรมจาริกา

  ธรรมจาริกา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2019
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +38
  ฟังดูง่ายค่ะ เเต่พอโดนเข้าจริงๆ ใจแทบขาดรอนๆ
  ยิ่งตอนไหว้พระน่ะ อื้อหือ น้ำหูน้ำตา แต่ก็ยอมรับว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเเล้วก็ยิ้มค่ะ ยิ้มทั้งน้ำตา
  และใจที่ปราถนาให้เขาเป็นสุข.....ขอบคุณนะที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่ารักที่แท้จริง... คืออะไร
   
 17. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ความรักไม่ใช่การครอบคองคับ
   
 18. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  [​IMG]

  บักเซคั่นพลิกเจอเหรอ คัมแสตนติน...
   
 19. Pngtree

  Pngtree เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  1,613
  ค่าพลัง:
  +1,330


  เอาคลิปคุณอาดังตฤณมาฝาก...หายเร็วๆ นะคะ ^^
   
 20. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,488
  ค่าพลัง:
  +996
  ctn01161262p1-728x520.jpg

  ตุ๊กข์ เพราะ รับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...