เสียงธรรม เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'เพลงธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย พระธนปญฺโญ, 27 ธันวาคม 2010.

 1. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60020&amp;stc=1&amp;d=1293467005" target="_blank">01 กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ.mp3</a>[PHP][PHP]<a href="attachment.php?attachmentid=60021&amp;stc=1&amp;d=1293467005" target="_blank">02 เกิดสุบินนิมิต.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60022&amp;stc=1&amp;d=1293467005" target="_blank">03 เกิดสมาธินิมิต.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60024&amp;stc=1&amp;d=1293467005" target="_blank">05 ออกธุดงค์เร่งภาวนา.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60025&amp;stc=1&amp;d=1293470664" target="_blank">04 วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว.mp3</a>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  ธนปญฺโญภิกขุ

  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60027&amp;stc=1&amp;d=1293477472" target="_blank">06 ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน.mp3</a>[PHP]<a href="attachment.php?attachmentid=60028&amp;stc=1&amp;d=1293477472" target="_blank">07 สู่ถ้ำสาริกา.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60029&amp;stc=1&amp;d=1293477472" target="_blank">08 ธรรมโอสถ.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60030&amp;stc=1&amp;d=1293477472" target="_blank">09 เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60031&amp;stc=1&amp;d=1293477472" target="_blank">10 รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์.mp3</a>[/PHP]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  ธนปญฺโญภิกขุ

  ขอเปลี่ยนเป็นเพลงนี้แทนแล้วกัน

  คติธรรมสอนใจ
  ๑, ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ตัวเราเอง
  ๒, ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความอวดดี
  ๓, การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การหลอกลวง
  ๔, สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา
  ๕, ความผิดผลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
  ๖, สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การหลอกตังเอง
  ๗, สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความถดถอยของตังเอง
  ๘, สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความอุสาหะ วิริยะ
  ๙, ความล้มละลายที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง
  ๑๐, ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
  ๑๑, หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ หนี้บุญคุณ
  ๑๒, ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การให้อภัยและเมตตากรุณา
  ๑๓, ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การมองโลกในแง่ร้าย
  และไร้เหตุผล
  ๑๔, สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ การทำบุญและให้ทาน
  ๑๕, บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา ก็คือ สร้างเขตอภัยทานและเลี้ยงดูพระ
  อรหันต์ในบ้าน

  “พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ใด้ มากเท่าไร ก็เอาแค่พอดี”
   
 4. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  ต่อจะ

  PHP:
  [PHP]
  [/PHP]
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60034&amp;stc=1&amp;d=1293500089" target="_blank">11 อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา.mp3</a>[PHP]<a href="attachment.php?attachmentid=60035&amp;stc=1&amp;d=1293500089" target="_blank">12 พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60036&amp;stc=1&amp;d=1293500089" target="_blank">13 จำใจลาจากถ้ำสาริกา.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60037&amp;stc=1&amp;d=1293500089" target="_blank">14 กลับสู่แดนอีสาน.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60038&amp;stc=1&amp;d=1293500089" target="_blank">15 ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60039&amp;stc=1&amp;d=1293505858" target="_blank">16 เมตตาทั่วสรรพสัตว์.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60040&amp;stc=1&amp;d=1293505858" target="_blank">17 บวชโยมมารดา.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60041&amp;stc=1&amp;d=1293505858" target="_blank">18 จาริกสู่ภาคเหนือ.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60042&amp;stc=1&amp;d=1293505858" target="_blank">19 เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย.mp3</a>[/PHP]
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60043&amp;stc=1&amp;d=1293505858" target="_blank">20 ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา.mp3</a>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  ต่อจะ

  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60044&amp;stc=1&amp;d=1293515210" target="_blank">11 อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา.mp3</a>[PHP]<a href="attachment.php?attachmentid=60045&amp;stc=1&amp;d=1293515210" target="_blank">12 พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง.mp3</a>
  <a href="attachment.php?attachmentid=60046&amp;stc=1&amp;d=1293515210" target="_blank">13 จำใจลาจากถ้ำสาริกา.mp3</a>[/PHP]<a href="attachment.php?attachmentid=60047&amp;stc=1&amp;d=1293515210" target="_blank">14 กลับสู่แดนอีสาน.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60048&amp;stc=1&amp;d=1293515210" target="_blank">15 ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน.mp3</a>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พระธนปญฺโญ

  พระธนปญฺโญ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +11
  ต่ออีกจะ

  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60068&amp;stc=1&amp;d=1293594368" target="_blank">21 โปรดบาทบริจาริกา.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60069&amp;stc=1&amp;d=1293594368" target="_blank">22 พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60070&amp;stc=1&amp;d=1293594368" target="_blank">23 ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น.mp3</a>[PHP]
  <a href="attachment.php?attachmentid=60071&amp;stc=1&amp;d=1293594368" target="_blank">24 พุทโธ หาย.mp3</a>
  PHP:
  <a href="attachment.php?attachmentid=60072&amp;stc=1&amp;d=1293594368" target="_blank">25 ความอัศจรรย์แห่ง พุทโธ.mp3</a>[/PHP]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ปรมัติ

  ปรมัติ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  มีต่อเร็วๆนะครับ
   
 8. sancity

  sancity Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +86
  ขอน้อมโมทนาบุญด้วยครับ!!!
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,743
 2. kittichai13
  ตอบ:
  115
  เปิดดู:
  5,059
 3. kittichai13
  ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  4,548
 4. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  12,393
 5. Tanakorn
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,619

แชร์หน้านี้

Loading...