เสียงธรรม เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ในห้อง 'เพลงธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ไม่กินผัก, 27 พฤษภาคม 2010.

 1. ไม่กินผัก

  ไม่กินผัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2010
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +590
  มีเรื่องเล่ากันมาว่า นักดนตรีเอกของโลก ได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่า
  หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต้องทรงเป็น ราชานักดนตรีของโลก
  แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์ และทรงเป็นนักดนตรีได้พร้อมๆกัน


  พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

  [​IMG]

  [FONT=&quot]พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง
  ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน[/FONT]
  [FONT=&quot]
  ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง
  สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน

  [/FONT] [FONT=&quot]พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา[/FONT][FONT=&quot] ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส ชื่อ นายเวย์เบรชท์ ([/FONT][FONT=&quot]Wey-brecht)
  โดยทรงเรียนเป่าแซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต และสเกลต่าง ๆ ในแนวดนตรีคลาสสิค [/FONT]
  [FONT=&quot]ต่อมา จึงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊ส และทรงดนตรีสากล
  โดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟนกับเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรีที่มีฝีมือ เช่น
  [/FONT][FONT=&quot]John Hodges และ Sidney Bechet เป็นต้น
  จนทรงมีความชำนาญ จึงทรงเป่าสอดแทรกกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ได้เป็นอย่างดี ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz มาก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องดนตรีได้ดี หลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลม เช่น แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง
  เช่น ทรัมเปต รวมทั้งเปียโนและกีตาร์ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์
  [/FONT]

  [​IMG]

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลง เมื่อมีพระชนมพรรษาได้ ๑๘ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก
  และจนถึงปัจจุบัน มีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น ๔๘ เพลง
  ได้แก่

  แสงเทียน, ยามเย็น, สายฝน, ใกล้รุ่ง, ชะตาชีวิต, ดวงใจกับความรัก, เพลงมาร์ชราชวัลลภ, อาทิตย์อับแสง, เทวาพาคู่ฝัน, คำหวาน, มหาจุฬาลงกรณ์, แก้วตาขวัญใจ,
  พรปีใหม่, รักคืนเรือน, ยามค่ำ, ยิ้มสู้, มาร์ชธงไชยเฉลิมพล, เมื่อโสมส่อง, ลมหนาว, ศุกร์สัญลักษณ์,
  OH I SAY, CAN’T YOU EVER SEE, LAY KRAM GOES DIXIE, ค่ำแล้ว, สายลม, ไกลกังวล : เกิด เป็นไทยตายเพื่อไทย
  แสงเดือน, ฝัน : เพลิน ภูพิงค์, มาร์ชราชนาวิกโยธิน, ภิรมย์ รัก, NATURE WALTZ, THE HUNTER, KINARI WALTZ,
  แผ่นดินของเรา, พระมหามงคล, ธรรมศาสตร์, STILL ON MY MIND : ในดวงใจนิรันดร์, OLD FASHIONED MELODY : เตือนใจ,
  NO MOON : ไร้จันทร์ ไร้เดือน, DREAM ISLAND เกาะในฝัน, ECHO : แว่ว, เกษตรศาสตร์, ความฝันอันสูงสุด,
  เราสู้, เรา-เหล่าราบ 21, BLUES FOR UTHIT รัก, และเมนูไข่ ตามลำดับ


  [FONT=&quot]ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะ ประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง ซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย
  ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจแก่ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

  มิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและต่อสังคม
  [/FONT]

  [FONT=&quot]พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เครื่องดนตรี เป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิต นักศึกษา[/FONT][FONT=&quot] โดยเสด็จฯ ไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  รวมทั้งเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่นเมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
  ซึ่งมีชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนักดนตรีที่สำคัญ และคีตกวีเอกของโลก ได้ยกย่องพระปรีชาสามารถด้านการดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ
  คือ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
  วงดุริยางค์ซิมโฟนี ออเคสตร้า แห่งกรุงเวียนนาได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุด ” มโนราห์ ” ” สายฝน ” ” ยามเย็น ” ” มาร์ชราชนาวิกโยธิน ” และ ” มาร์ชราชวัลลภ ”
  ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมกันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ส่งกระจายเสียงเพลง
  และเสนอข่าวนี้ไปทั่วประเทศ หลังจากนั้นอีก ๒ วัน คือ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ [/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot][FONT=&quot][​IMG][/FONT][/FONT]

  [FONT=&quot]นักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงหลายคนของอเมริกา ชื่นชมในพระปรีชาสามารถ ทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง
  เพราะทรงใช้เครื่องเป่าได้อย่างคล่องแคล่วทุกชนิด[/FONT]


  [FONT=&quot]เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๓ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปที่บ้านเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ค ทรงดนตรีที่นั่น
  หลังจากนั้น “เบ็นนี กู๊ดแมน” ยอดนักดนตรีแจ๊สของอเมริกา ได้กราบบังคมทูลเชิญไปที่บ้านของเขา นักดนตรีที่ร่วมวงอยู่ด้วยกล่าวว่า
  “ทรงพระสำราญมากในคืนนั้น ทรงเป็นกันเองกับพวกเรามาก เป็นวาระที่พวกเราจะจดจำไปชั่วชีวิต”
  [/FONT]

  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]


  [​IMG]


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักดนตรีในธรรมชาติ ทำให้ทรงถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกอย่างอิสระ
  จากโลกส่วนพระองค์สู่โลกดนตรี Jazz ได้ ทรงนำดนตรีมาชุบชีวิตและจิตใจ ให้เกิดพลังความสามารถในการดำเนินชีวิต ท่ามกลางภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง
  ด้วยพระราชจริยวัตร ที่พระองค์ทรงดำเนินมาโดยตลอด ดังพระราชดำรัส พระราชทานแก่สื่อมวลชนอเมริกัน ปีพุทธศักาช ๒๕๐๓ มีใจความตอนหนึ่งว่า

  <q>...ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา
  สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีต งดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท
  เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม ตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆ กันไป..
  .</q>


  <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style>
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภว่า ดนตรีเป็นภาษาสากล
  ที่สามารถขจัดอุปสรรคทางภาษา วัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

  เพราะภาษาดนตรีสามารถสื่อความหมายให้คนเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันได้
  ดนตรี จึงเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันแม้ว่าเป็นคนละชาติ คนละภาษา หรือต่างศาสนา
  [​IMG]

  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
  โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงลลาฏล้างห่างไกลโรคาพยาธิทั้งปวง
  พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรไพบูลย์ในสิริราชสมบัติ
  ทรงพระเจริญจำรัสด้วยพระเกียรติคุณอดุลยศ ปรากฏขจายขจรไปทั่วทิศานุทิศ
  ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์
  ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"


  ************************


  Download แบบเป็นชุด

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดชะตาชีวิต.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดพรปีใหม่.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดยามเย็น.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดสายฝน.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดแสงเทียน.rar

  More Download

  เพลงพระราชนิพนธ์ ชุด The Jazz King

  เพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปิน อาร์.เอส.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลง ชุดที่1.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลง ชุดที่2.rar

  เพลงพระราชนิพนธ์สุนทราภรณ์.rar


  เพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ อัลบั้ม ๘๐ พรรษา.rar

  เพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์.rar

  เพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.rar
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 พฤษภาคม 2010
 2. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,144
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  เว็บทางนิพพาน
  เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่

  www.tangnipparn.com<O[​IMG]
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา  [​IMG]</O:p>
   
 3. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  [​IMG]

  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 4. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  15,736
  ค่าพลัง:
  +40,652
  อนุโมทนาจ่ะ.
   
 5. D_pat

  D_pat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 เมษายน 2010
  โพสต์:
  171
  ค่าพลัง:
  +498
  อนุโมทนาค่ะ
   
 6. PITINATTH73

  PITINATTH73 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,002
  ค่าพลัง:
  +9,627
  ขอ อนุโมทนา สาธุ ครับ
   
 7. Attila 333

  Attila 333 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +716
  ขอบคุณมากคร่าบบบ
   
 8. snk_wan

  snk_wan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2006
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +29
  ขอบคุณครับ
   
 9. อรชร

  อรชร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,768
  ค่าพลัง:
  +11,466
  [​IMG]

  ชอบฟังมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะ
   
 10. ท้องฟ้าและแผ่นดิน

  ท้องฟ้าและแผ่นดิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +127
  ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน
  ทรงมีชัยชนะเหนือพญามารและเหล่าเสนามารทั้งสิ้นด้วยเทอญ
   
 11. หลานกวนอิม

  หลานกวนอิม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +42
  ทรงพระเจริญ
  เพราะมากๆ
   
 12. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +456
  ขอในหลวงจงทรงพระเจริญ

  และขออนุโมทนากับเจ้าของกระทู้ครับ
   
 13. อู๋ใช้

  อู๋ใช้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  389
  ค่าพลัง:
  +507
  ทรงพระเจริญ อนุโมทนาบุญครับ
   
 14. ppf

  ppf สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +1
  อนุโมทนา
   
 15. ปาลิโต

  ปาลิโต สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +0
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.....
   
 16. ร้อนแรง

  ร้อนแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +713
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 1. chakaj
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  177
 2. patz_bkk
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  440
 3. cat13
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  85
 4. cat13
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  107
 5. TupLuang
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  556

แชร์หน้านี้

Loading...