เพิ่มบุญ-สร้างบารมี เพื่อพระโพธิญาณ

ในห้อง 'อนุโมนาบุญ - อุทิศบุญส่วนกุศล' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 23 พฤษภาคม 2010.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 7 ก.พ.61
  ร่วมบุญต่างๆ วัดสระพัง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  ทำบุญ 15 รายการ
  1/ ปล่อยปลา (4 ตัน)
  2/ ถวายภัตตาหารพระ 100 รูป
  3/ หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ (ซื้อทองคำ)
  4/ บูรณะอุโบสถ
  5/ สร้างศาลากุฏิ
  6/ ซื้อที่ดิน
  7/ ชำระหนี้สงฆ์
  8/ ทุนการศึกษานักเรียน
  9/ อาหารสุนัข แมว
  10/ ค่านํ้า ค่าไฟ
  11/ สร้างบันไดปล่อยปลา
  12/ บูรณะศาลาเอนกประสงค์
  13/ ผ้าป่าซื้อที่ดิน
  14/ ปล่อยโค-กระบือ
  15/ ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 20 เมตร

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 9 ก.พ.61
  ร่วมทำบุญ ค่า hosting เวปพลังจิต


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 10 ก.พ.61

  1.ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

  2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 4. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 11 ก.พ.61

  1.ร่วมทำบุญหล่อพระ 6 องค์
  ณ วัดป่าภูสววรค์ อ.ท่าลี่ จ.เลย


  2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 5. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 14 ก.พ.61
  ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง ดังนี้

  1. งานทำบุญ ๑๐๐ วัน ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล"
  2. ซ่อมพระบรมรูป "พระเจ้าตากสิน" (หน้าวิหาร ๑๐๐ เมตร)
  3. ซ่อมตึกอินทราพงษ์ (ห้องทำงานของหลวงพ่อ), ตึกกองทุน, ห้องทำบายศรี ...
  4. ซ่อมอาคารเสริมศรี (เคยเป็นที่เจริญกรรมฐาน), อาคารที่พักพระอาคันตุกะ (บนหอฉัน)
  5. ซ๋อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
  6. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
  7. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
  8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
  9. ชำระหนี้สงฆ์
  10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
  11. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
  12. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 6. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 16 ก.พ.61

  ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 7. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 18 ก.พ.61

  ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 20 ก.พ.61

  ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 9. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 22 ก.พ.61

  ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 10. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 23 ก.พ.61

  1.ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

  2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 11. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 24 ก.พ.61

  1.ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร
  ณ. วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ


   
 12. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 1 มี.ค.61

  1.ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

  2.ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 13. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 14 มี.ค.61
  ร่วมทำบุญ ค่า hosting เวปพลังจิต


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 14. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 15 มี.ค.61

  ร่วมทำบุญ "พระพุทธวิโมกข์มุนี" พระประธานอุโบสถวัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 15. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 16 มี.ค.61

  ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง ดังนี้
  1. งานทำบุญประจำปี 17-18 มีนาคม 2561
  2. งานทำบุญ 100 วัน ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล"
  3. ซ่อมพระบรมรูป "พระเจ้าตากสิน" (หน้าวิหารร้อยเมตร)
  4. ซ่อมตึกอินทราพงษ์ (ห้องทำงานของหลวงพ่อ), ตึกกองทุน, ห้องทำบายศรี
  5. ซ่อมอาคารเสริมศรี (เคยเป็นที่เจริญกรรมฐาน), อาคารที่พักพระอาคันตุกะ (บนหอฉัน)
  6. ซ่อมองค์พระศรีอาริยเมตไตรย (ประดับเพชรใหม่)
  7. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
  8. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
  9. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
  10. ชำระหนี้สงฆ์
  11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
  12. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
  13. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 16. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 17 มี.ค.61

  ร่วมบุญค่า Hosting เวปพลังจิต

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 17. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 26 มี.ค.61
  ร่วมทำบุญ ค่า hosting เวปพลังจิต


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 18. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 27 มี.ค.61
  ร่วมทำบุญออนไลน์ วัดท่าซุง ดังนี้
  1. ทำบุญงาน "วันสงกรานต์" วันที่ 13-15 เมษายน 2561
  2. ทำบุญงานศพ 100 วัน (และ โลงศพใหม่) ท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล"
  3. ซ่อมพระบรมรูป "รัชกาลที่ 1, 5, 6, 7, 9" (หน้าวิหารร้อยเมตร)
  4. ซ่อมตึกอินทราพงษ์ (ห้องทำงานของหลวงพ่อ), ตึกกองทุน, ห้องทำบายศรี
  5. ซ่อมอาคารเสริมศรี (เคยเป็นที่เจริญกรรมฐาน), อาคารที่พักพระอาคันตุกะ (บนหอฉัน)
  6. ซ๋อมอาคาร หลังวิหารร้อยเมตร (เดิมเป็นที่พักของหลวงพ่อ "พระราชพรหมยาน" ท่านเรียกว่า "เล้าเป็ด")
  7. เสริมมุขลายไทย ข้างอาคาร 25 ไร่ (ด้านติดกับปราสาททองคำ)
  8. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
  9. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
  10. ชำระหนี้สงฆ์
  11. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
  12. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
  13. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มีนาคม 2018
 19. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 28 มี.ค.61
  ร่วมทำบุญ ค่า hosting เวปพลังจิต


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
 20. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  วันที่ 1 เม.ย.61
  ร่วมทำบุญ ค่า hosting เวปพลังจิต


  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอจงเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ สาธุครับ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพิ่มบุญ สร้างบารมี เพื่อพระโพธิญาณ
 1. uwinpupagare
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  124
 2. uwinpupagare
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  234
 3. แสงแห่งบารมี
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  9,339
 4. Moderator4
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 5. ธรรมวิวัฒน์
  ตอบ:
  579
  เปิดดู:
  31,820

แชร์หน้านี้

Loading...