เพียง๙๙บาทร่วมบุญรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ร่วมกฐินวัดดอนตองจ.ลำพูน

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 15 ตุลาคม 2020.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,289
  ตามที่ได้บอกบุญ กฐินวัดดอนตองและร่วมถวายพระพุทธชินราชทันใจ ขนาด๓๙นิ้ว ณวัดดอนตอง บัดนี้ได้มีผู้มอบพระผง .."องค์ชัมภาลาโพธิสัตว์ธรรมบาล" รุ่น "สมบัติรัตนโครต"..}มาให้จำนวน ๔๐ ชุด ผมจึงบอกบุญร่วมกฐินวัดดอนตอง
  โดยให้ร่วมบุญ องค์ละ ๙๙ บาท รวมค่าส่ง แล้ว สนใจร่วมบุญ ได้ที่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0384312810 สาขาสยามสแควร์ ภูชิชย์ สุรรัตน์
  ท่านใดโอนแล้วแจ้งที่อยู่และสลิปในโพสได้เลย

  ประวัติการสร้าง.."องค์ชัมภาลาโพธิสัตว์ธรรมบาล" รุ่น "สมบัติรัตนโครต"..}
  จัดสร้างโดย คุณ วัชรพล ประคัลภวงษ์

  องค์ชัมภาลาที่ผมจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญคืออยากจะให้ผู้ศรัทธาได้น้อมนำบารมีของพระองค์ มาปกปักรักษาคุ้มครอง เป็นกำลังใจ ส่งเสริมชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทรุดหนักจากพิษโควิด-๑๙ นี้ไปได้ด้วยดี
  ผมได้รวบรวมอภิมหามวลสารมากมายสุดคณานับ มาเป็นส่วนผสมหลักรวมกันกว่า ๒๒ กิโลกรัม และได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ประกอบพิธีบวงสรวง อธิษฐานจิต บรรจุทิพยบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ มาสู่รูปเคารพองค์ชัมภาลานี้ บังเกิดเป็นมงคลมหามงคลแก่ผู้บูชาทุกท่าน ดีนอก ดีใน ควรค่าแก่การบูชาอย่างแท้จริงครับ !!!
  V
  V
  V
  {.."องค์ชัมภาลาโพธิธรรมบาล" ผู้ทรงประทานโลกียทรัพย์ ความอุดมสมบูรณ์ในทางโลก และอริยทรัพย์ความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณ..}
  ..องค์ชัมภาลา (สีเหลือง) เป็นนิรมาณกายของรัตนสัมภวพุทธเจ้า เอาชนะความเชื่องช้า และในทางโลกหมายถึง "ความมั่งคั่ง" ตามคติพุทธตันตระ/วัชรยาน ซึ่งนับถือว่าเป็นองค์เดียวกับท้าวกุเวร ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู และ ท้าวเวสสุวรรณ จตุโลกบาล ในความเชื่อของชาวไทยเรานี้
  องชัมภาลาเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และยังปกป้องสรรพสัตว์ทุกชนิดจากความโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ยากลำบากทั้งหลาย เป็นผู้ประทานความมั่งคั่งในทางโลก และสมบัติทางจิตวิญญาณให้แก่ผู้บูชา
  ตามความเชื่อแต่โบราณ ผู้ใดบูชาองค์ชัมภาลา เขานั้นย่อมได้รับพรอันประเสริฐ เกิดเป็นโภคทรัพย์ศฤงคาร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารหลั่งไหลมาบริบูรณ์ไม่ขาดสาย เหล่าเทพเทวดาแลผู้มีบารมีเมตตาหนุนนำ มีข้าทาสบริวาร หมู่กัลยาณมิตรพร้อมพรั่ง เป็นที่นิยมรักใคร่ในหมู่ชน สมบูรณ์พูนสุขสมหวังมีชัยชนะ กระทำการสิ่งใดสำเร็จทุกประการ
  ปณิธานขององค์ชัมภาลานั้นคือการช่วยคนจนและคนที่ทุกข์ทรมานจากเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ผู้ศรัทธาบูชาเองนั้นต้องตั้งอยู่บนความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความยากจนและความทุกข์ด้วย เราจึงจะได้กุศลและกุศลนั้นจะบันดาลให้เทพ โพธิสัตว์ และพุทธะช่วยเกื้อหนุนด้วยแรงกรรมดี..
  #รายละเอียดการประกอบพิธีบวงสรวง - มหาพุทธาภิเษก - ไคกวงเบิกพระพุทธรัศมี
  วาระที่ ๑...
  ร่วมในพิธีสมโภชศาลเจ้ากรุงพาลี ของทางคณะสงฆ์วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) โดยท่านอาจารย์วีระพงษ์ โพธิจิตต เป็นเจ้าพิธีบวงสรวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
  และในช่วงค่ำได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าองค์สังฆรักษ์จักรพันธ์ (เถียนเหว่) ประกอบพิธีไคกวงเบิกพุทธรัศมี เป็นมงคลฤกษ์ในกาลนี้
  วาระที่ ๒...
  "..พิธีบวงสรวงองค์ชัมภาลาโพธิสัตว์ธรรมบาล วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑล พระอุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว).."
  ประกอบด้วยพิธีภาคเช้า ณ มณฑล วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) โดยองค์สังฆรักษ์จักรพันธ์ (เถียนเหว่) เมตตาในพิธีฝ่ายสงฆ์ อาจารย์วีระพงษ์ โพธิจิตต เจ้าพิธีบวงสรวง และเข้ารับสวดทำวัตรเช้า พระสงฆ์เจริญพระศูรางคมธารณีสูตร
  เบิกฤกษ์เศรษฐี เปิดโชคลาภ บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันสถิตสถานมงคล ในมณฑลวัดสมณานัมบริหาร ได้ทรงปกปักรักษาประทานพร ให้พิธีการใด ๆ ในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรค เป็นทิพยมงคลพรอันประเสริฐ แก่วัตถุมงคลรูปเคารพ และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน
  ในพิธีช่วงเช้าได้มีการเสี่ยงทายปัวะโป้ย ได้ผลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้อนุญาต และจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ และได้มีการเสี่ยงศาสตร์ทำนาย ได้ผลว่า เบื้องบนเมตตา หยั่งรู้ในคำอธิษฐาน เปิดโลกเปิดทาง กำเนิดมงคลดี สิ้นทุกข์ภัย สำเร็จสุขความสมปรารถนาทุกประการ
  พิธีภาคบ่ายประกอบด้วยราชาฤกษ์ - สมโณฤกษ์ - มหัทธโนฤกษ์ และตรงกับวันสำเร็จมรรคผลแห่งคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม จึงนับเป็นวันมหามงคลอันดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิอำนวยพระพร ให้สำเร็จพลันสำเร็จ สมดังที่ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดิน และดวงทิพยจิตอันสถิตสถาน ณ มณฑล วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว)
  วาระที่ ๓...
  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันธงชัย อันประกอบด้วยดิถีสิทธิโชค ภูมิปาโลฤกษ์ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) อธิษฐานจิตบรรจุทิพยมงคลในวัตถุมงคล "องค์ชัมภาลาโพธิสัตว์ธรรมบาล" เป็นตติยวารครบถ้วนสมบูรณ์ในคุณอันศักดิ์สิทธิ์ หนุนนำชีวิตของผู้ศรัทธาบูชาให้ประสบพบแต่ความสุข สำเร็จ เจริญดี ทั้งในทางโลกและทางธรรม ขอน้อมกราบถวายนมัสการ..
  #รายละเอียดมวลสารด้านล่างนี้ครับ...
  {..ผงรวมมวลสารมหามงคล จะเรียกว่า "โครตมวลสาร" ก็คงไม่ผิด ถ้าปัจจุบันใบบันทึกรายการมวลสารไม่ถูกปลวกกินไปเสีย ก็คงได้อ่านกันอย่างตื่นตาตื่นใจ แต่ก็จะขอสรุปรวมคร่าว ๆ ที่พอจำได้และบันทึกไว้ส่วนหนึ่งตามรายการด้านล่างนี้..}
  - ผงจิตรลดา (จากพระกำลังแผ่นดินที่ชำรุด)
  - ผงเก่า หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
  - ผงเก่า สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
  - ผงเก่า หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
  - ผงเก่า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ
  - ผงเก่า หลวงปู่กล้าย วัดหงส์รัตนาราม
  - ผงเก่า หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
  - ผงฤๅษีเสก (สุดยอดมวลสารในตำนาน)
  - ผงว่านยาวิเศษ สายเขาอ้อ
  - ผงใบลานเก่าอายุหลายร้อยปี
  - ผงผ้าห่อพระคัมภีร์ อายุหลายร้อยปี
  - ผงดินจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย
  - ผงพระพุทโธน้อย
  - ผงวิเศษคง ไชย ชุม
  - ผงหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ๒๔๙๗
  - ผงลูกสวาท สายเขาอ้อ
  - ผงสัมฤทธิ์ พระอาจารย์พิจารย์ วัดโพธิ์ผักไห่
  - ผงไม้พญางิ้วดำ
  - ผงฐานชุกชีเก่า อุโบสถ วัดหงส์รัตนาราม
  - ผงไม้ช่อฟ้า ใบระกา อายุหลายร้อยปี วัดหงส์รัตนาราม
  - ผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ วัดหงส์รัตนาราม
  - ผงทองคำเปลว ที่กระเทาะออกมาครั้งบูรณะ พระพุทธโสธรองค์จริง
  - ผงยาจินดามณี วัดกลางบางแก้ว
  - ผงยาวาสนาจินดามณี หลวงปู่พิศดู
  - ผงยาวาสนาจินดามณี อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร
  - ผงยาวาสนาจินดามณี หลวงปู่อั๊ป วัดท้องไทร
  - ผงยาวาสนาจินดามณี หลวงปู่เล็ก วัดทำนบ
  - ผงยาอมฤตทิเบต
  - ผงนิล
  - ผงพลอย
  - ผงเพชร
  - ผงแร่ดีบุก
  - ผงเหล็กไหลน้ำ
  - ผงโครตเหล็กไหล
  - ผงอำพันโบราณ
  - ผงพระท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส
  - ผงหอยสังข์ อายุหลายร้อยปี
  - ผงพระขุนแผนรุ่นแรก พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์
  - ผงไม้ตะเคียน อายุหลายร้อยปี
  - ผงพระขุนแผนครูบาดวงดี
  - ผงแป้งมหาเสน่ห์พุทธคุณ
  - ผงแมงกระเบื้อ
  - ผงว่านจำปาสัก
  - ผงมวลสารเก่า หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์
  - ชานหมากหลวงปู่ฤทธิ์
  - ลูกอมอาจารย์ธรรมนูญ
  - ผงมวลสาร อธิษฐานจิตโดย หลวงปู่โส กัสสโป
  - ผงมวลสารรวม มวลสารกว่า ๕,๐๐๐ ชนิด
  - หยาดน้ำทิพย์มณีโชติ ,ผงอนันตจิต อนันตธาตุ จากธนาคารมวลสารแห่งประเทศไทย คณะสหธรรมมิกราช
  - ผงธูปจากหลายวัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  - ผงดินพระกรุต่าง ๆ
  - ผงพุทธคุณอธิษฐานจิตโดย หลวงปู่ครูบาแก้วมา วัดร่องดู จ.พะเยาว์
  - ผงพระแตกหัก หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
  - ดินจากบ้านพระอรหันต์ ประเทศอินเดีย
  - จตุคามรามเทพ รุ่น บันดาลประทานลาภ
  - จตุคามรามเทพ รุ่น เสาร์ ๕ คลังมหาสมบัติ
  - พระผงสุพรรณ จากวัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
  - หลวงปู่ทวด พระสมเด็จกับพระอัครสาวก อธิษฐานจิต โดย หลวงปู่ลี กุสลธโร
  - ลูกอมรวมผงมวลสาร จากวัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรฯ
  - พระลีลา เนื้อดินเผา จากวัดหน้าพระเมรุราชิการาม อยุธยาฯ
  - ผงธูปจากศาลเทพเจ้านาจา
  - ผงธูปจากศาลเจ้าแม่เขาสามมุก
  - ผงธูปจากศาลเจ้าแชกงหมิว
  - ผงธูปศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
  - ผงธูปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  - ผงธูปศาลพระคลังมหาสมบัติ
  - ผงธูปสามเจ้าสัว
  - ผงมหาว่าน 200 กว่าชนิด
  - ชานหมากของ หลวงปู่คำพันธ์ จ.นครพนม
  - ผงเกสร ๑๐๘
  - ผงมวลสารจากสาริกา ครูบากฤษณะ
  - ผงพระขุนแผน หลวงปู่ลุน วัดโพนแพง
  - ผงมวลสาร หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์
  - ผงมวลสาร หลวงพ่อประเทือง วัดด่านเจริญชัย
  - ผงพระธาตุเขาสามร้อยยอด
  - ผงดินกากยายักษ์
  - ผงดิน ๗๗ จังหวัด
  - ผงดอกตะไคร้
  - ผงจตุรชาติสุคนธ์
  - ผงเครื่องหอมตำรับโบราณที่ใช้ในการบูชาองค์ชัมภาลาจาก ประเทศเนปาล ภูฏาน ทิเบต อินเดีย จีน
  - ผงประคำอิติปิโสรัตนมาลา
  - ผงไม้มงคลต่าง ๆ
  - พระกรุกำแพงเพชร
  - น้ำทิพย์พญามังกร วัดทิพยวารีวิหาร
  - น้ำทิพย์พระแม่ธรณี
  - สีผึ้งและน้ำมัน จากหลากหลายคณาจารย์
  - ผงพุทธคุณ จากหลากหลายพระเกจิอาจารย์ ที่รวบรวมไว้
  - มวลสารจากพระเครื่อง วัตถุมงคล แตกหักชำรุดอีกมากมายหลายคณาจารย์
  ฯลฯ
  ถ้าจะแจงรายละเอียดปลีกย่อยคงมากกว่า ๑๐ หน้ากระดาษ A4 (Font 12) *ที่โดนปลวกกินใบรายการไป เอาเป็นว่าไม่มากไม่น้อย เพียงกว่า ๑๐,๐๐๐ ชนิด ขอจัดสร้างไว้ให้เป็นมงคลสืบไป ฯ
  ภาพพระและพิธีเสก
  60492936227_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MGxvu3qYxMYAX-QxZGz&_nc_ht=scontent.fbkk2-5.jpg
  22686130223_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=vw8flALMpzUAX-JWG6i&_nc_ht=scontent.fbkk2-7.jpg
  22541718412_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=_wSa_N5CCOgAX_OGYYD&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.jpg
  27260519335_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UAzarq14EV8AX97VtoB&_nc_ht=scontent.fbkk2-3.jpg

   
 2. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,289
  คุณสุนิษาร่วมบุญมา500บาทรับ5องค
  เหลือ35องค์
  Screenshot_20201015-200609.png
   
 3. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,289
  ขณะนี้เหลือ๓๓กองบุญครับ
   
 4. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,289
  มีผู้ร่วมบุญมาอีกสองท่าน รับพระ8องค์ขออนุโมทนาครับ ขณะนี้เหลือ 26กองบุญครับ
  Screenshot_20201018-031759.png Screenshot_20201018-031759.png
   
 5. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,479
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +63,289
  จัดส่งให้ผู้ร่วมบุญแล้วนะครับ 16031934461676939521134125269857.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...