เมื่อกระผมและคณะได้น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมต้นพุทธวงศ์ที่วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย waythai, 24 ธันวาคม 2010.

 1. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 กระผมและคณะญาติธรรมได้น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมต้นพุทธวงศ์พร้อมตู้แก้วครอบ ประดิษฐานที่วิหารแก้วร้อยเมตรแก่ท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี และถวายพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมณ.มณฑปสมเด็จองค์ปฐม แก่พระคุณเจ้าวัดท่าซุง พร้อมด้วยการถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยบำรุงวัดท่าซุงในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมณ.มณฑปสมเด็จองค์ปฐม แก่พระคุณเจ้าวัดท่าซุง ขอน้อมนำบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ส่งแผ่ไปยังทั้งสามภพ ให้ทุกดวงจิตได้รับส่วนกุศลนี้พร้อมกันโดยทั่วหน้า ขอผลบุญส่งให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลอันสมควรด้วยเทอญ สาธุ..... (สามารถเข้าไปชมภาพบรรยากาศการถวายได้ด้านล่างครับ)


  **แจกบุญกุศลฟรีครับ** เพียงแค่ใจร่วมอนุโมทนาในบุญ ผลของบุญและกุศลกรรมก็จะบังเกิดแก่ท่านทุกเมื่อครับ ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ เพราะผมเชื่อว่าเมื่อเรารวบรวมกุศลจิตนำบุญต่อบุญกันจะเป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครับ (รายการบุญต่างๆด้านล่างครับ)


  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  <LEGEND></LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]

  <LEGEND></LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG][​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  <FIELDSET class=fieldset>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  </FIELDSET>


  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 พฤษภาคม 2011
 2. วรพจ

  วรพจ เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +137
  ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ สาธุ...
   
 3. Senseless guy

  Senseless guy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  287
  ค่าพลัง:
  +991
  อนุโมทนา ค่ะ

  รูปมีขนาดใหญ่มาก ดูลำบาก ถ้าเนทอืด นี่รอนาน นะคะ ควรลดความกว้าง ของรูปก่อนอัพโหลด อย่าให้เกิน 700 จะดูง่าย เพื่อประยัดเนื้อที่ของเวป และควรเลือกเฉพาะรูป ที่เป็นสารธาณะ เพื่อให้เพื่อนสมาชิก ร่วมอนุโมทนา
   
 4. zelphyroth

  zelphyroth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  184
  ค่าพลัง:
  +884
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
  บุญใหญ่มากๆ
  กระผมขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสิกขีทศพลที่1
  ได้ไหมครับ
   
 5. dewvader

  dewvader Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +88
  ผมอยากรู้ว่า
  พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมต้นพุทธวงศ์

  ได้มากจากไหนเหรอครับเห็นมีมากมายจัง หรือเกิดขึ้นเอง

  (อยากรู้ถึงที่มามากครับ )

  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 6. สุวรรณหงส์

  สุวรรณหงส์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  118
  ค่าพลัง:
  +570
  เห็นภาพแล้วเกิดปิติขึ้นมามากมายเลยครับ ขออนุโมทนาบุญที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวล
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 7. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  ติดต่อขอรับพระบรมสารีริกธาตุ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)ได้ที่ 08-2685-5608 หรือ 08-0261-0811 อั๋นครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 8. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,186
  *
  [​IMG]
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา </O:p>
  *
  [​IMG]
   
 9. อรชร

  อรชร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,768
  ค่าพลัง:
  +11,464
  กราบอนุโมทนาสาธุ...บุญด้วยทุกประการค่ะ
   
 10. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  ติดต่อขอรับพระบรมสารีริกธาตุ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)ได้ที่ 08-2685-5608 หรือ 08-0261-0811 อั๋นครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 11. Aimee2500

  Aimee2500 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  1,712
  ค่าพลัง:
  +1,764


  สัทธา ทานัง อนุโมทามิ
  สัทธา ทานัง อนุโมทามิ
  สัทธา ทานัง อนุโมทามิ​
   
 12. hawker

  hawker Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  133
  ค่าพลัง:
  +46
  ขออนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งปวงกับคุณ พ่อโชคดีและคณะธรรมครับ
   
 13. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  ติดต่อขอรับพระบรมสารีริกธาตุ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)ได้ที่ 08-2685-5608 หรือ 08-0261-0811 อั๋นครับ<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 14. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  รายนามผู้ที่เดินทางมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชา
  และรายชื่อที่กระผมได้จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ บารมีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ไปให้แล้วครับ

  1. คุณโสภณ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  2. คุณงำพล อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  3. คุณปราณี อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
  4. คุณสุวดี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  5. คุณธีระวุฒ อ.เมือง จ.สระบุรี
  6. คุณชัยรัตน์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  7. คุณวินัย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 17/09/53
  8. คุณวีระยุทธ อ.เก่งคอย จ.สระบุรี 17/09/53
  9. คุณธนาชัย อ.เมือง จ.สระบุรี 17/09/53
  10. คุณสุธรรม ยอดฉิม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 19/09/53
  11. คุณสิริพิสิทธิ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 22/09/53
  12. คุณภูวดิท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23/09/53
  13. สถานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 27/09/53
  14. คุณวันทิตา อ.เมือง จ.น่าน 27/09/53
  15. คุณวิทยา อ.เมือง จ.นนทบุรี 27/09/53
  16. คุณกัญธุรี ไชยวุฒิ อ.เมือง จ.น่าน 27/09/53
  17. มอบตู้พระบรมสารีริกธาตุ 17 ตู้ ให้กับคุณนนท์ตัวแทนรับ เพื่อถวายวัดในจังหวัดภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ส่งมอบกันที่วัดท่าซุง วันที่ 28/09/53
  18. คุณอุไรวรรณ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 29/09/53
  19. คุณสุธารัตน์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 30/09/53
  20. คุณบุญส่ง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 30/09/53
  21. คุณณวกรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 01/10/53
  22. คุณศักดิ์ชาย อ.หนองแค จ.สระบุรี 01/10/53
  23. คุณเสกอนันต์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 01/10/53
  24. พิพิธภัณฑ์ธรรมพร (ชมรมพระบรมสารีริกธาตุเวียงโกศัย) อ.เมือง จ.แพร่ 01/10/53
  25. คุณธรรมทิพย์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 01/10/53
  26. คุณสมบุญ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปเมื่อ 01/10/53
  27. คุณณฐา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 01/10/53
  28. ถวายวัดราชประดิษฐาน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  29. ถวายหลวงพ่อสมคิด วัดเขาวงศ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  30. ถวายเจ้าอาวาสและพระลูกวัดเขาวงศ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  31. คุณสุนี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 28/09/53
  32. คุณหญิงแจ่มใส เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
  33. คุณพนม เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  34. คุณรัตนา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  35. พระอาจารย์เมืองพัฒน์ วัดเสนาสนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  36. คุณมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  37. ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ แก่หลวงพี่ปกรณ์วิน วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถวายพร้อมเหรียญทำน้ำมนต์
  38. หลวงพี่ต่อ วัดหน้าต่างใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (บรรจุในพระเกศพระพุทธรูป)
  39. คุณไพโรจน์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมารับเหรียญทำน้ำมนต์ 02/10/53
  40. คุณป้าสุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  41. คุณณัชพิมพ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
  42. ทัศน์นันท์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
  43. คุณหฤษฏ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  44. เจ้าอาวาสวัดอินทราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  45. วัดเขาวงศ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 2 ตู้ใหญ่)04/10/53
  46. พิพิธภัณฑ์ธรรมพร (ชมรมพระบรมสารีริกธาตุเวียงโกศัย) อ.เมือง จ.แพร่ 04/10/53 (เหรียญทำน้ำมนต์ และพระธาตุข้าวบิณฑ์)
  47. คุณโอมกฤษณ์ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้วันที่ 05/10/53
  48. วัดเขาพระ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีตัวแทนอัญเชิญตู้พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน วันที่ 06/10/53
  49. คุณศรีสุดา นามเมือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 06/10/53
  50. คุณสุภพรรณ เงินพลับพลา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 06/10/53
  51. คุณอภิรัตม์ สุพีรธาดา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 06/10/53
  52. คุณพงษ์พันธ์ จึงพัฒนมงคล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 06/10/53
  53. คุณอุษา เจตอมรวิทยา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 06/10/53
  54. คุณกุลชาติ มีทรัพย์หลาก อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปวันที่ 06/10/53
  55. คุณอนุวัตร์ สมบุญ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  56. คุณศตพล ตันบุญเพิ่ม ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  57. คุณศิริเทพ ยิสารคุณ อ.แหลมงอบ จ.ตราด จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  58. คุณชฏาทอง เชื้อเชิญ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  59. คุณจิรภัทร จิตโสภี พญาไท กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  60. คุณฉัตรชัย เอกพานิช บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  61. คุณสุเทพ พงษ์เพียรชอบ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  62. คุณวัชระชัย กระจายศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  63. ร้านจิตนาคลังยา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  64. คุณธนภัทธ เอกพานิช อ.เมือง จ.ตราด จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  65. คุณสธสิช ประสงค์สุข เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  66.คุุณสุมาลี ศิริวัฒน์ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10/10/2553
  67.คุณสมยศ สุนทรศรี 784/13 ต.ปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัด สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  68.คุณครูจิราภรณ์ ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนหวาย ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10/10/2553
  69.คุณแม่เล็ก แพ้วพลสง 51 หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิม อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ วันที 10/10/2553
  70.คุณวันชัย ทาภู่ 125/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหญ่ อ.เมือง จังหวัด นครนายก วันที่ 10/10/2553
  71.คุณกริชตรี ติณชินดา 89/2 หมู่ 6 ซอยเทศบาลท่าลาน 3/3 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี วันที่ 10/10/2553
  72.สำนักสงฆ์ ปทุสุทาส ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10/10/2553
  73.วัดถ้ำเสือเหลือง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 10/10/2553
  74.วัดมหาโลก ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี วันที่ 10/10/2553
  75.วัดหนองแห้ว ตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10/10/2553
  76.คุณไพโรจน์ ขันธวุฒิ 52 หมู่ 5 ต.คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี วันที่ 10/10/2553
  77.คุณสมพงษ์ วงษ์เปิง 24/1 หมู่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี วันที 10/10/2553
  78.คุณนนท์ทิยา ผดุงวัฒน์ 10/10/2553
  79.จสอ.รชฎ ศรีเดช ค่าย ศม.สระบุรี 10/10/2553
  80.คุณทิพวรรณ์ ยอดดำเนิน 257 หมู่ 2 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 10/10/2553
  81.คุณอำนาจ จันทา 280/3 หมู่ 4 ต.บ้านสา อ.วิหารแดง จ.สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  82.คุณสมพงษ์ เจริญนิจ 36/4 ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ 10/10/2553
  83.วัดบ้านบึง ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  84.วัดท่าช้างเหนือ ต.ท่าช้างเหนือ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี วันที 10/10/2553
  85.คุณมะลิวรรณ คงสุวรรณ์ ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  86.คุณศศิธร มูลปลา 82 หมู่ 9 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.สระบุรี วันที 10/10/2553
  87.คุณธิดารัตน์ ทองประสาน 16/10 ซ.เมืองแก้ว ต.หนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ 10/10/2553
  88.คุณสมคิด เพียนุย 61 หมู่ 3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  89.คุณธีระวุฒิ นุตคำแหง 702/58 หมู่บ้านในฝัน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี วันที่ 10/10/2553
  90.คุณชนิดา วัฒนเกษม 199/120 หมู่บ้านมัณฑนา-วัชรพล บางเขน กทม วันที่ 10/10/2553
  91.คุณหฤษฎ์ คานทอง วัดป่าเป้า ต.โพกโก อ.สนม จ.สุรินทร์ รับตู้พระธาตุ 1 ตู้ วันที่ 11/10/2553
  92.นายศิริ เพชรคีรี เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย วันที่ 11/10/2553
  93.นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มเจริญ จ.หนองคาย วันที่ 11/10/2553
  94.นายยรรยง หงษ์ชารี เทศบาลตำบลเมืองหงศ์ จ.ร้อยเอ็ด วันที 11/10/2553
  95.นายสุชัจจ์ แสนราช เทศบาลตำบลบ้านนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันที 11/10/2553
  96.นายฉลอง จงราช เทศบาลตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วันที่ 11/10/2553
  97.นายพูนศักดิ์ บุญตาท้าว เทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ 11/10/2553
  98.นายเผย บริรักษ์ เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดมาก จ.สกลนคร วันที่ 11/10/2553
  99.จสอ.กิตติ พิมานันท์ เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู วันที 11/10/2553
  100.นายชัย นามปัญญา เทศบาลตำบลตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 11/10/2553
  101.นายสุธรรม ปลอดใหม่ เทศบาลตำบลบันนังสตา จ.ยะลา วันที่ 11/10/2553
  102.นายทรงพล สมตัว เทศบาลตำบลบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ วันที่ 11/10/2553
  103.นายอิทธิเดช บุญชนัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี วันที่ 11/10/2553
  104.นายฉลองชัย แย้มสระโส เทศบาลตำบลนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ 11/10/2553
  105.นายบุรศักดิ์ สุยะชัย เทศบาลตำบล ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย วันที่ 11/10/2553
  106.นายบัญชา คุ้มปรี เทศบาลตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 11/10/2553
  107.นายสมชาย รักษาเจริญ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ 11/10/2553
  108. นายชัยพร พร้อมจะบก เทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 11/10/2553
  109. นายผดุง ทีนา เทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย วันที่ 11/10/2553
  110. นายสมนึก สอนเนย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 11/10/2553
  111. นางชม้อย เหล่าสุนทรศิริ เทศบาลตำบล บางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 11/10/2553
  112. นางสายหยุด ลาสงยาง เทศบาลตำบล ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 11/10/2553
  113. นายรติภัทร สาดะระ ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม วันที่ 11/10/2553
  114. วัดอินทาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ วันที่ 10/10/2553
  115. พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ วันที่ 10/10/2553
  116. คุณอภิสิทธ์ ชามาดา อ.เมืองตราด จ.ตราด จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้ 12/10/53
  117. คุณภัคนันท์ รัตนา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 12/10/53
  118. คุณณัฐวุฒิ จำปาโพธิ์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  119. คุณวิวรรธน์ กาญจนนันทิวัฒน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  120. คุณนพลักษณ์ เชาวนศิลป์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  121. คุณสายใจ เกิดเชื้อ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  122. คุณศศิธร ชาตตระกูล อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  123. คุณองอาจ หัสคุณไพศาล อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  124. คุณอัฏฐนันท์ ณ สงขลา อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  125. คุณธนัญชัย รุจิศาตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จัดส่งเหรียญทำน้ำมนต์ไปให้
  126. คุณสุพจน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 15/10/53
  127. พระอาจารย์เชิด วัดสระคู อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุจำนวน 1 ตู้)
  128. คุณประยูร ปิยะแสง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เหรียญทำน้ำมนต์)
  129. คุณสุประพนธ์ สิริสุกัลย์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  130. พระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ จ.พระนครศรีอยุธยา (ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 1 ตู้)
  131. พระอาจารย์ต่อ วัดหน้าต่างใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุจำนวน 1 ตู้)
  132. คุณณัชพิมพ์ ศิริวรรณางกูล อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
  133. เจ้าอาวาสวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุจำนวน 1 ตู้)
  134. คุณธนากร เงินเรืองชัย จ.นนทบุรี
  135. วัดบ้านขี้เหล็ก จ.อุบลราชธานี ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  136. วัดบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.พะเยา ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  137. วัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  138. สำนักปฏิบัติธรรมสวนไผ่อุดมธรรมรังษี อ.เมือง จ.เชียงรายถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  139. วัดพุทไธสวรรค์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  140. คุณสมพร ผ่องใส อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (เหรียญทำน้ำมนต์)
  141. คุณป้องพันธุ์ ณ นคร วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  142. คุณชูพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  143. คุณณัฐชา ศรแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (เหรียญทำน้ำมนต์)
  144. คุณอัฉาภรณ์ ภูดินดาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (เหรียญทำน้ำมนต์)
  145. คุณเมทินี ศรสุนครัว หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  146. คุณนิภา ณชาตรี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี (เหรียญทำน้ำมนต์)
  147. คุณอรทิพย์ ศรีสุวรรณ ล่ดพร้าว กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  148. คุณศรรัช อภิบาลศรี อ.เมือง จ. ตราด (เหรียญทำน้ำมนต์)
  149. คุณธนเดช อธิตมนฤนาท ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  150. คุณจิดาภา คุณากูลหรรษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  151. คุณญกร ปัญญา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  152. คุณลวิตรา รัตนผล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  153. คุณจินดา พัดเสมวรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  154. คุณญกร ปัญญา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  155. คุณลวิตรา รัตรผล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  156. คุณจินดา พัดเสมา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเหรียญทำน้ำมนต์
  157. วัดตะโก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  158. วัดศรีมงคล (เหมืองลึก) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  159. วัดทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  160. วัดปราสาทพรานาราม อ.หนองปล่อง จ.บุรีรัมย์ ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  161. วัดอรัญญาจันทาราม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  162. วัดสระบัว อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  163. คุณจิรัธยา แสนสุพรรณ เป็นตัวแทนถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  164. คุณพิชิต อรรถจินดา อ.เมือง ตราด (เหรียญทำน้ำมนต์)
  165. คุณธนพล ว่องไวมีทรัพย์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  166. คุณประกาญจน์ ตุ๊มจิบ สามเสนใน กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  167. นายสัจจา พันธุวงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  168. วัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  169. สำนักสงฆ์ปัทมะประภา สุชาโต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  170. คุณเสกสรรค์ พรสวัสดิ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  171. คุณฐิตาภา แก้วมณี จตุจักร กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  172. คุณสุรภา ชาวเมือง ดุสิต กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  173. คุณเดชา พรบำรุง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  174. คุณวันเฉลิม ภักดีดินแดน บางพลัด กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  175. คุณสุธารัตน์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  176. คุณภวัต จันทาวุฒิเดช อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  177. วัดเสนาสนารามฯ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  178. คุณพลวัฒน์ ถาแก้ว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  179. คุณนพดล ประเสริฐศรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เหรียญทำน้ำมนต์
  180. คุณประไพ แก้วมีศรี อ.ท่าจาน จ.สุราษฏร์ธานี เหรียญทำน้ำมนต์
  181. คุณวงศกร แก้วมีศรี ดินแดน กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์
  182. คุณกัญญลักษณ์ สระบัวทอง อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  183. คุณจิรโรจน์ อุ่นหะวงศ์กิติกุล อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  184. คุณนนทกร โรจน์สัตตรัตน์ อ.เมือง จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  185. คุณปราญชลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์
  186. คุณพิเชษฐ์ พงษาชัย อ.บางเลน จ.นครปฐม เหรียญทำน้ำมนต์
  187. คุณสิทธิชัย วันตชวาสกุล เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์
  188. คุณสุธิดา เชษฐสิงห์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เหรียญทำน้ำมนต์
  189. คุณนพดล วังทะพันธ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เหรียญทำน้ำมนต์
  190. คุณวิรชาติ ช้างแก้ว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  191. คุณณัตถะพล ศิริเลิศ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  192. คุณพิเชษ จันทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์
  193. พระธานินทร์ โชติโก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เหรียญทำน้ำมนต์
  194. คุณพนัส เสือเพ็ง อ.กระทุ่มแบน จ.พิษณุโลก เหรียญทำน้ำมนต์
  195. คุณนพดล ยินดี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์
  196. คุณพรหมพิริยะ จิตเที่ยงธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์
  197. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกษม เขมรังษี เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  198. วัดสวนส้ม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระคุณเจ้ามาอัญเชิญตู้พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในพระอุโบสถ 1 ตู้
  199. พระพรชัย สัจจวโร วัดสวนส้ม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  200. พระสมบูรณ์ ขันติพโล วัดสวนส้ม อ.พระประแดง
  จ.สมุทรปราการ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเหรียญทำน้ำมนต์
  201. วัดสุทธิวนาราม อ.ปากคาด จ.หนองคาย พระคุณเจ้ามาอัญเชิญตู้พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์ 1 ตู้
  202. วัดสังกิจจะธรรมมาวาส อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุ ตู้ใหญ่ 1 ตู้.
  203. หลวงพ่อโพธินันทะ 35 หมู่ 9 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  204.พระโกมลปาโล วัดโนนศิลาทอง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  205. วัดเวฬุการาม จังหวัดอุบลราชธานี
  206.วัดบ่อกรุ เดินบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  207.วัดแก้วบัวสาย จ.อุบลราชธานี
  208.วัดทองบางพรม จ.กรุงเทพ
  209.วัดหน้าพระลาน จ.สระบุรี
  210.สำนักสงฆ์พระราชพรหมาจารย์ จ.เชียงราย
  211.วัดพระบาทแก้วข้าว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
  212.วัดบ้านกราบเชิง อ.กราบเชิง จ.สุรินทร์
  213.วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพฯ
  214.วัดบ้านยาง หินกอง จ.สระบุรี
  215.วัดชัยมงคล หมู่ 6 ต.บ้านนาเรา อ.เต่างอบ จ.สกลนคร
  216.วัดป่าบูรพาราม จ.สกลนคร
  217.วัดหลวงพ่อทองใบ พูนาง
  218.วัดสันกู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
  220.วัดนารีประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  221.วัดมุขธารา อ.เมือง จ.นครศรีธรรรมราช
  222.วัดถ้ำกัญญานมิตร จ.นครศรีธรรมราช
  223.วัดร่ำเปิง อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
  224.สำนักสงฆ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  225.วัดที่เกาหลี หลวงพ่อไสว
  226.พระอาจารย์มิซซูโอะ วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
  227.วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี
  228.สำนักปฎิบัติธรรม แม่ชีอมรีศรีดารักษ์ มี 12สาขา รับ 6ชุด
  229.หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  ( เป็นชุดพิเศษ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุทระ และเจดีย์ข้างล่างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพิ่มเติมไปด้วย)
  230.นิโรธาราม จ.เชียงใหม่
  231. วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช
  232.สำนักปฎิบัติธรรมเจริญ อ.ร่อนพิบูล
  233.สำนักสงฆ์ห้วยเตง อ.พรหมคิรี จ.นครศรีธรรมราช
  223.วัดร่ำเปิง อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
  224.สำนักสงฆ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  225.วัดที่เกาหลี หลวงพ่อไสว
  226.พระอาจารย์มิซซูโอะ วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
  227.วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี
  228.สำนักปฎิบัติธรรม แม่ชีอมรีศรีดารักษ์ มี 12สาขา รับ 6ชุด
  229.หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  ( เป็นชุดพิเศษ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุทระ และเจดีย์ข้างล่างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพิ่มเติมไปด้วย)
  230.นิโรธาราม จ.เชียงใหม่
  231. วัดสวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช
  232.สำนักปฎิบัติธรรมเจริญ อ.ร่อนพิบูล
  233.สำนักสงฆ์ห้วยเตง อ.พรหมคิรี จ.นครศรีธรรมราช
  234.วัดถ้ำประทุน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  235. สวนป่ารัตนาสิทธิ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
  236. สวนป่าศิลาทอง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
  237. สวนป่าพืชมงคล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  238. คุณอมราลักษณ์ ประทุมมาท อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  239. คุณนพพรรษ เหมือนแก้วจินดา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  240. คุณชณัฐพล เหมือนแก้วจินดา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  241. ร้านแสงงาม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  242. ห.จ.ก.ซังประดิษฐ์ 2010 ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  243. หลวงพ่อบุญบุญลภ อาสโภ
  244. พระครูนิทัศน์ กิจจาทร หวัดหนองสีนวล
  245. คุณสุรชัย จันมน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  246. คุณกนกลดา สุขเจริญ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  247. คุณจันทา ฐาณผุด อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  248. คุณชนันภัทร์ กิตติพัชรนนท์ สาทร กรุงเทพมหานคร
  249. คุณฐิติมน โกวัฒนาภรณ์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
  250. พระนิเวศ ปริมุตโต วัดประชุมสามัคคี จ.เพชรบูรณ์
  251. พระจันที ฉันทสุทโธ วัดโพนทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  252. พระครูนิพัทธ์ สังนิราภรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  253. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
  254. นายไกรวุฒิ โกษาธิป กรุงเทพมหานคร
  255. คุณกัลยา ยอดบำรุง โรงน้ำดื่มสิงห์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  256. คุณเฉลา ดวงชื่น โรงน้ำดื่มสิงห์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  257. สถานปฏิบัติธรรมแก้วรัตนธรรมนารายณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  258. วัดพุทธธรรม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  259. วัดตาคลีใหญ่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  260. คุณรัตนกร ชีพอุดม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  261. เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  262. วัดเขาสูง อ.คาคลี จ.นครสวรรค์
  263. คุณจิดาภา คุณกูลหรรษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  264. คุณวรัญญู กาญจนสวัดิ์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  265. คุณสำราญ จิ๋วเดช อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
  266. สำนักวงฆ์ถ้าจักรพรรดิ์ อ.สอง จ.แพร่
  297. คุณสมบัติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  298. คุณพิมล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  299. นภัสสร ธวัชพงศ์ธร โรงน้ำปลารุ่งเจริญ จ.นครสวรรค์
  300. คุณอุษามณี เหมือนแก้วจินดา อ.ตาคลี จ.ครสวรรค์
  301. พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท เข้าอาวาสวัดกายาสุขใจ เจ้าคณะตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  302. คุณสมศักดิ์ ถังทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  303. คุณชนิตา วัฒนเกษม รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
  304. วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
  305. คุณอุทัยวรรณ สมัครการ จ.ลพบุรี (เรียญทำน้ำมนต์)
  306. คุณชูชัย อยู่ทิพย์ จ.ปทุมธานี (เรียญทำน้ำมนต์)
  307. คุณสหัสชัย ช่วยสืบวงษ์สา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  308. คุณสมพร จอมโหง จ.นครราชสีมา (เรียญทำน้ำมนต์)
  309. คุณกนกพล ประเสริฐวิทย์ จ.นครปฐม (เรียญทำน้ำมนต์)
  310. คุณไพโรจน์ จ.พระนครศรีอยุธยา (เรียญทำน้ำมนต์)
  320. คุณจักริน อินทะนา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  321. คุณนเรศ อินทะนา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  322. คุณจักรวิทย์ ณ.นคร กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  323. คุณอัจจิมา ใจชื่นชม กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  324. คุณสรรชัย อินทรอักษร กรุงเทพมหานคร (เหรียญทำน้ำมนต์)
  325. คุณกัญนิกา สุขเลา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  326. คุณอรอนงค์ จันทร์ชนะ กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  327. คุณนิตยา จิตแสง กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  328. คุณกันยารัตน์ มานะจิตตา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  329. คุณวรางคณา จันทร์แดง กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  330. คุณนิตยา เจริญศิลป์ กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  331. คุณวีรวัฒน์ สุขวราห์ กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  332. คุณสมาน ศิริสกุล กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  333. คุณแน่งน้อย แย้มรู้การ กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  334. คุณรัชนีกร หนูแสง กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  335. คุณไพรัช โตจั่น จ.พิจิตร (เรียญทำน้ำมนต์)
  336. คุณณัฐวุฒิ สุริยา อ.แหลมงอบ จ.ตราด (เรียญทำน้ำมนต์)
  337. คุณแทน พิทักษ์นิระพันธ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (เรียญทำน้ำมนต์)
  338. คุณวรากร เทียนจวง (เรียญทำน้ำมนต์)
  339. คุณวิไล วโรดมสถาน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  340. คุณวีระชัย มณีวงษ์ บางนา กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  341. คุณธเนศ บุญตามชู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เรียญทำน้ำมนต์)
  342. พระธนวุฒิ ญาณสิริโค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เรียญทำน้ำมนต์)
  343. พระจันทร์ที ฉันทสุทโธ วัดโพนทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 2 ตู้)
  344. วัดถ้ำป่าอาชาทอง ครูบาเหนือชัย พยักโฆษิโต จ.เชียงราย (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  345. วัดสวนนครเขื่อนเขตคีรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  346. หลวงพ่อบัวรตน เขมจิตโต วัดถ้ำประทุน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  347. คุณธนาภพ ศรีชัย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  348. แม่ชีสิริการย์ กีรติคุณาสินโสภณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  349. คุณหลัก ศรีไผ่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  350. คุณไพฑูลย์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
  351. คุณนิรมล วุฒิชัยรังสรรค์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
  352. คุณพัชรกันย์ ฐานเศรษฐี จตุจักร กรุงเทพมหานคร(เรียญทำน้ำมนต์)
  353. คุณณิชารีย์ ช่ำชอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (เรียญทำน้ำมนต์)
  354. คุณทวีสุข อุยสุข อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (เรียญทำน้ำมนต์)
  355. คุณรจนา พุ่มจันทร์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (เรียญทำน้ำมนต์)
  356. คุณชวลิต โกมลวานิช อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (เรียญทำน้ำมนต์)
  357. คุณโศรจิรัตน์ ทองไสว บางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เรียญทำน้ำมนต์)
  358. คุณจันทิรา สิงหรา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (เรียญทำน้ำมนต์)
  359. คุณณัฐธัญพงษ์ เคหะจิตร์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
  360. วัดแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  361. วักกษัตริย์ตราธิราชราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  362. วัดในจังหวัดกำแพงเพชร (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  363. วัดโคกหิรัญ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  364. วัดสีกุก อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  365. คุณอนุชิต ปานทน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  366. คุณวันทนี สุวรรณ จ. เชียงใหม่
  367. คุณวีระ กลิ่นขจร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  368. คุณธงชัย ศรีบูรพา อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  369. คุณจักรพงศ์ ผลเกิด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  370. คุรลักษณ์ณารัช เอื้อกีรติกาล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  371. คุณธนัชพัฒน์ เอื้อวิทยาศุภร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  372. คุณศุตกฤษ อัครกุลนันท์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  373. คุณพีรพรรณ ตั้งสงบ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี(เรียญทำน้ำมนต์)
  374. คุณธนสรณ์ จิตภักดี อ.ระโนด จ.สงขลา(เรียญทำน้ำมนต์)
  375. คุณจิดาภา เสียงเย็น อ.ปากพลี จ.นครนายก(เรียญทำน้ำมนต์)
  376. คุณธวัช กลิ่นกลั่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร(เรียญทำน้ำมนต์)
  377. คุณถวัลย์ สุดแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (เรียญทำน้ำมนต์)
  378. คุณนิรชา เหลืองอุทัยศิป์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (เรียญทำน้ำมนต์)
  379. คุณเฉลิมชัย พลอยประเสริฐ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  380. คุณธีรชัย เทพอำนวย วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  381. คุณชนิยา หนูรัตน์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  382. คุณอณิวัชร ทักษิณทวีทรัพย์ บางบอน กรุงเทพมหานคร
  383. คุณณพรต นวกิตติภัทร์ บางบอน กรุงเทพมหานคร
  384. นิธี แย้มชื่น อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  385. คุณวริทรฺ์นันท์ ศรีขันธ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  386. คุณทรงชัย อินหล้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  387. คุณนพพร บุญปลูก บางแค กรุงเทพมหานคร
  388. เสวียน ปิ่นแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
  389. คุณสมัย สิมกิ่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
  390. คุณตอง สิมกิ่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
  391. วัดเขาทับควาย (สามัคคีธรรม) อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  392. คุณขวัญชัย สุรเวคิน ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  393. วัดราชวรินทร์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้)
  394. คุณยุทธนา นิธิกิตติกุล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  395. ร.ท.ศักรินทร์ นาคเจือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
  396. คุณสุชิน รักษ์บงกชกุล บางนา กรุงเทพมหานคร
  397. คุณชุติมา ศรีตระกลูชัย และครอบครัว หนองแขม กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  399. หลวงปู่สุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง บางกรวย จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  400. หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  401. คุณคมศร วิพุธอมร คันนายาว กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  402. วัดกล้วย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  403. คุณธนะพงศ์ วงษ์บัวงาม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  404. คุณดำรง จงเสริมกลาง ประเวศ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  405. พระสมนึก สิริวัฑฒมนเมธี อ.เมือง จ.พะเยา
  เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  406. คุณนิยม ลาภยศ อ.เมือง จ.พะเยา เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  407. คุณอัครพล รุ่งเรือง อ.เมือง จ.นราธิวาส เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  408. คุณพรรธน์ปภณ พงษ์อภิธนาภัทร์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  409. คุณสุรัตยา สิงห์ธายาม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  410. คุณราชันย์ ชูช่วย อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  411. คุณกิตติ วงศ์ทันตกร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  412. คุณนันทนันท์ เหลือประเสริฐ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  413. คุณสมพงษ์ ศรีเมืองซอง กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  414. คุณกนกภรณ์ มูลทา กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  415. คุณสุขุม ศรีสนิท กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  416. คุณวิภาพร สพานแก้ว จ.พะเยา เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  417. คุณธนรัตน์ พิรักษา กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  418. คุณปณณธร เหลืองรัตนา กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  419. คุณธนา กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  420. คุณเสกสรรค์ จรดำ จ.สมุทรปราการ เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  421. คุณสมนึก เกตราพลาดิศัย กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  422. คุณอภิชิต เบ็ญสแลมัน กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  423. คุณพุทธกร ตั้งกิจสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  424. คุณสุรเชษฐ์ ตั้งกิจสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  425. คุณมนัส ตั้งกิจสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  426. คุณศิริรัตน์ ตั้วกิจสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  427. คุณชยาภรณ์ วีระพงษ์ จ.นครปฐม เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  428. คุณยุทธนา สีน้ำเงิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
  เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  429. คุณศิริกัลยา ปัญญา จ.สมุทรสาคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  430. คุณศุภวรรณ ชังชั่ว กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  431. คุณธนะชัย ไข่มุก จ.ระยอง เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  432. คุณวิชัย ราชพลี จ.ตรัง เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  433. คุณธนเสฏฐ์ พงศ์ปิยเดช จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  434. คุณชนมสวัสดิ์ ลือมั่นคง กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  435. คุณนภารัตน์ ยงไพศาลทรัพย์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  436. รองเจ้าอาวาสวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  437. กรมการศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ใหญ่
  438. วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  439. วัดคชสารมุณีศรี (วัหนองเข้) จ.ปราจีนบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  440. วัดร่มโพธิ์ธรรม จ.เลย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  441. คุณพรพัชรพรรณ วงศ์สุจริต จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  442. คุณธนินทร์ โสภณวิเชษฐวงศ์ จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  443. คุณภาวินี พลเภา จ.ชลบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  444. คุณอภิสรณ์ บุญถนอม จ.ชลบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  445. คุณยุทธนา ศักดิ์ติกุล จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  446. คุณศักดิ์รินทร์ แซ่โอ้ว จ.กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  447. วัดนาค อ.เมือง จ.เพชรบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  448. พระอาจารย์ไทรอุธ ขันติโก วัดสันโทประสิทธิ์ จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  449. วัดอุบลรัตนาราม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  450. คุณสมศรี มุตอำแหง จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  451. คุณยุพิน กิจอินทรีย์ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  452. คุณเวชยันต์ ภาษิต จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  453. คุณเตีอนใจ ภาษิต จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  454. คุณธิดา วรรณุกุล จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  455. คุณพัลลภ ใจใหญ่ คุณนริมล ทองสุข จ.ฉะเชิงเทรา
  456. คุณสุภัส ภูดรม่วง กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  457. วัดศาลาแดง จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  458. วัดหงษาส์ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  459. คุณชนะ เกียรติสมพร จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  460. คุณวิรชัย สิริโม กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  461. วัดบ้านนาจลอง จ.แม่ฮ่องสอน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  462. คุณมัลลิกา สีฬหะพันธ์ จ.ชลบุรี เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  463. คุณธนพงษ์ ติยะบุตร จ.ปทุมธานี เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  464. คุณยศวดี ศรียางนอก กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  465. คุณอรทัย เจนวณิขสถาพร กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  466. คุณอภิวัฒน์ จุติกิจ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  467. คุณชานนท์ วรรณะ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  468. คุณประสทธ์พงษ์ ศิริรัตน์ จ.นครราชสีมา เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  469. คุณชนพร มณีศรี จ.นครราชสีมา เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  470. คุณสมชาย เก็จพิรุฬห์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  471. คุณทองเพียร วันฟั่น กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  472. คุณโชติกา กตเวทีเสถียร กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  473. คุณธนะพงศ์ วงษ์บัวงาม กรุงเทพมหานคร เหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  474. พระอธิการเกรียงศักดิ์ ธมมวิริโย วัดปางเปา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  475. ท่านพระครูปิยะ คุณธาดา เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  476. คุณจันทราลักษณ์ ชินันท์นลิน จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  477. พระจิตรกร จิตตคุตโต วัดเลียบ จ.สุรินทร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  478. พระสำเร็จ ปิยสีโล วัดสี่เหลี่ยม จ.สุรินทร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  479. พระสมถวิล อนุตตสี จ.สุรินทร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  480. พระศักดิ์นรินทร์ ญาณทีโป จ.สุรินทร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  481. พระประไพ สิทธิโคตร จ.สุรินทร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  482. ภูนรินทร์ พัฒน์เลื่อน วัดแสงประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  483. พระครูนิเทศ ธรรมวิรัตน์ วัดหมื่นเก่า จ.อ่างทอง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  484. พระครูเกษม เขมรังสี เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ใหญ่
  485. คุณพจนีย์ มานะศิริสุข กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  486. สวรส เอกบุตร กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  487. คุณชนาชนม์ เอกบุตร กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  488. คุณอะเครื้อ ภักดีมาก กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  489. คุณณัฐพงศ์ กิจธนาเสรี กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  490. คุณพรรณี บางกุ้ง จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  491. คุณทัศน์นนท์ พวงบานเย็น จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ ถวายวัดที่ จ.ราชบุรี
  492. วัดคู้บอน จ.กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  493. คุณณัฏฐ์กฤตา ไตรวิวัฒน์ จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  494. วัดเกาะแก้ว จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  495. วัดหอมศีล จ.ฉะเชิงเทรา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  496. คุณวรินรัตน์ ลำเป้ จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  497. คุณสมศักดิ์ ถังทอง จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  498. วัดคลองกลาง จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  499. วัดสูงเม่น จ.แพร่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  500. คุณณรงค์ศักดิ์ คณิตทวีกุล จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  501. คุณสุภรณ์ คณิตทวีกุล จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  502. คุณณัฐดนัย คณิตทวีกุล จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  503. คุณอัจฉราภรณ์ ภูดินดาล จ.ร้อยเอ็ด อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  504. คุณธนพร วัฒนาวาคิง กทม อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  505. คุณบัญชา ชาติไทย จ.นนทบุรี อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  506. คุณประเทือง เป็งแก้ว จ.อุตรดิตถ์ อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  507. คุณประกาย พันธ์ดี จ.ร้อยเอ็ด อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  508. คุณสมพร ไชยฤทธิ์ จ.สมุทรปราการ อัญเชิญเหรียญทำน้ำมนต์ รุ่น 3
  509. พระเทพวิสุทธิมงคล ( หลวงปู่ศรี มหาวีโร ) วัดประชาคมวนาราม ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  510. พระอาจารย์จาตุรงค์ วัดถ้ำดงเข ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  511. หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  512. คุณชวลิต วิโรจน์ศิรศักดิ์ จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  513. คุณณัฐจพร สิทธิธนาสุทธิ์ จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  514. พระครูภาวนากิจจาทร วัดเก่าบ่อ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  515. วัดสุทธิวนาราม ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  516. พระสมบูรณ์ ธันติพโล วัดสวนส้ม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (สมเด็จองค์พระปฐม)
  517. พระพรชัย สัจจวโร วัดสวนส้ม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (สมเด็จองค์พระปฐม)
  518. เจ้าอาวาส วัดเขาวงศ์ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  519. คุณเกรียงไกร สุขจร กทม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  520. พระครูสีลาภิพณฑ์ ( หลวงปู่ใหญ่ ) สำนักปฏิบัติธรรมเขาถนมทองคีรีเขต จ.พิษณุโลก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 ตู้
  521. วัดเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  522. วัดราษฎร์ศรัทธาราม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  523. คุณชัชชัย ใจกรุณ จ.พิษณุโลก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  524. คุณฐานพัฒน์ ผาลม จ.พิษณุโลก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  525. วัดบ้านสันสะอาด อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  526. คุณชาตรี กาญบุตร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  527. คุณกฤษธราดล ชาตินันท์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  528. คุณกาญจนา สินมา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  529. คุณวัลลภา ดนตรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  530. คุณศิริวรรณ เรืองถิ่น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  531. คุณอัฐมาศร เอกบุตร กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ ถวายวัด
  532. คุณพจนีย์ มานะศิริสุข นำไปถวาย วัดผิงราดนิเวศ จ.แพร่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  533. คุณวิสุทธิ์ มานะศิริสุข จ.ขอนแก่น อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  534. วัดหินโค้ง จ.ระยอง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  595. คุณชนินทร์ เรืองประโคน จ.บุรีรัมย์ ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  596. คุณเอกภูมิ โคตะวัน กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  597. คุณชัยยา อยู่ดี จ.ลพบุรี ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  598. คุณชโลธร พันธ์ดี จ.ร้อยเอ็ด ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  599. คุณเชื่อม เพ็งน้อย จ.ชัยนาท ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  600. คุณเหรียญชัย นำชัยศรีค้า กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  601. คุณนพนันท์ สอนแจ้ง จ.ชัยนาท ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  602. คุณภงสกร กมลสุขสถิต จ.ชลบุรี ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  603. คุณธีระ ศรีสกุลชัย กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  604. คุณสมบุญ จงกุลฐากร กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  605. คุณวิชาดา ดีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  606. คุณยุทธนา กรุงเทพมหานคร ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  607. คุณเกรียงไกร แสงหล้า จ.อุบลราชธานี ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  608. คุณทวีพจน์ ศิริเลิศ จ.มหาสารคาม ส่งเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น 3
  609. คุณณัชนันท์ อำนวยโคกศรี จ.นครสวรรค์ อัญเชิญตู้พระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ ถวายหลวงปู่ใหญ่วัดถ้ำประทุน
  610. คุณสภาภรณ์ สิริประภาพล จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  611. ถวายวัดศาลาแดง จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  612. คุณณฐกร พยากรวงษ์ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  613. คุณธนินทร์ โสภณวิเชษฐวงศ์ จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  614. คุณสินชัย สิงห์ตา จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  615. คุณสาโรจน์ วรรณะโนมัย กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  616. พระวีรเดช วีระเตโช วัดป่าวิเวกโนนแคน จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  617. คุณรชณัฏ สงวนวนชาติ จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  618. คุณนวลจันทร์ พลพิพัฒน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  619. คุณวิมนต์ฑา กิจดำรงชัย กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  620. คุณทวี ตรีอุดม จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  621. คุณโสภี สีเมฆ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  622. คุณสุจีรา จีนบุญ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  623. พระครูบาอินทร บัญญาวัตมโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  624. พระศุภกิจ วัฒนาราพิทักษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  625. คุณกชพร อินวีรกุล กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  626. คุณเบญจมาศ เจริญศิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  627. คุณสุนันทา สิริประภาพล จ.สมุทรสงคราม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  628. คุณสุภัส ภู่ม่วง กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  629. คุณมะลิจันทร์ วงศ์สจริต กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  630. พระมหาโกศล วัดทัพคลัง จ.พิจิตร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  631. คุณฉัตรชัย แซ่โค้ว กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  632. คุณพงศ์อมร พัฒนพงศ์โสภณ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  633. คุณภานุมาศ สังข์มงคล จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  634. คุณนุกูล สำเภาเงิน จ.เพชรบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  635. คุณประยงค์ จันทพันธ์ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  636. คุณวิชาญ ยอดน้ำคำ จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  637. คุณอนุวัฒน์ กันยา จ.สระบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  638. คุณวัชระ บุตรแก้ว จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  639. แม่ชีเสาวภา อรุณศิวกุล จ.อุทัยธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  640. คุณภูษณะ ภัำดีรัตน์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  641. คุณขจร บุญเกิด กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  642. คุณเอกวัสส์ ไกรเลิศอิารากุล จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  643. คุณสรรชัย สิงหทะแสน จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  644. คุณคมสัน วันนา จ.หนองคาย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  645. คุณนภชนก พุทธาสมศรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายวัดสุทาวาสวิปัสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  646. คุณธนาภา เชื้อเสนา จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  647. พระอาจารย์วาทิตย์ จันทสีโล สำนังสงฆ์หาดเชียงราย จ.เชียงราย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  648. คุณประเสริฐ รัตนผล จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  649. คุณภาเกตุ ปัญญา จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  650. คุณญาณินี รัตนผล จ.ลพบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  651. คุณศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตร จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  652. คุณพัลลภ ห่านศรีวิจิตร จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  653. คุณสิทธิพงษ์ ประดิษฐ์เวคิน จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  654. คุณวิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  655. สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระยายัง จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  656. คุณศรยุทธ สังข์แก้ว จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  657. คุณชมิดา สิริกรศักดิ์ จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  658. คุณเวทิดา วรเชษฐบัญชา จ.กำแพงเพชร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  659. พระมหาประทวน อาภัสสโร วัดสายทอง จ.หนองบัวลำภู อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  660. พระบุญหลาย ปริปุณโณ วัดเหนือหนองแวงดง จ.กาฬสินธุ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  661. พระจิรวัฒน์ จารุธัมโม วัดสามัคคีธรรม จ.หนองบัวลำภู อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  662. พระมหามงคล อภิมังคโล วัดโนนแคน จ.อุบลราชธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  663. คุณปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  664. คุณธันวดี สุกไสว กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  665. คุณสมใจ หาเรือนชีพ กรุงเทพหมานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  666. คุณธวัช สุมาลย์โรจนฺ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  667. คุณนพรัตน์ มีฤทธิ์ จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระธาตุเจดีย์วัดบ้านป้อก
  668. คุณรุ่งพันธุ์ นาคะพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  669. วัดสระเกศ จ.สงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระธาตุเจดีย์
  670. คุณนุกูล สำเภาเงิน จ.เพชรบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  671. คุณฉัตรปรินทร์ โชติอนันวุฒิ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  672. คุณกิตติศักดิ์ กล่องชู จ.สมุทรสาคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  673. คุณอมรชัย อุดม จ.สมุทรสาคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  674. คุณณรงค์ เครือชมภู จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  675. คุณรัชนี ภักดี จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  676. คุณพยอม ศิริบุญ จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  677. คุณกัญณภัทร นิ่มนวล จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  678. คุณสมชาย ฉัตรธรรมกุล จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  679. คุณอานพ แซ่เลา จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  680. คุณวาสนา ปัญญาเลย จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  681. คุณนงเยาว์ ไหลวารินทร์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  682. คุณพรรณทิพย์ อรุณพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  683. คุณดนุชนม์ นิรมาณอรรมรกุล กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  684. คุณวีระภัทร อุทัยธรรม จ.นครสวรรค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  685. คุณสินชัย สิงห์ตา จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  686. คุณมานัส ฉลูทอง จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  687. คุณจันทร์ชริยา สิงห์ตา จ.ปทุมธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  688. คุณพัฒนา ไชยพา จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  689. คุณเกติพินิจ เยี่ยมพานิชย์ภักดี กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  690. คุณบดินทร์ นามวงษ์ กรุงเทพมหานคร
  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  691. คุณวีระวัฒน์ เลาหะคุณากร จ.สมุทรปราการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  692. พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร (หลวงปู่บุญเกิด) วัดป่าศรีคุณาราม จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวาย 1 ตู้
  693. พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่ดำ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวาย 1 ตู้
  694. พระครูอุดมชัยคณรักษ์ (หลวงปู่ศรี) วัดป่าอุดมชัยศรีมาราม จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวาย 1 ตู้
  695. พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย) วัดศรีสันติกาวาส จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวาย 1 ตู้
  696. พระครูกิติอุดมญาณ (หลวงพ่อไม อินทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  697. พระครูสมาธิวิริยัยปัญญาภรณ์ ลวงพ่อวิโรจน์) วัดป่าภูวังงาม จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  698. พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (พระอาจารย์ปัญญา กัลป์ยาณธัมโม) วัดอัมพวัน จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  699. พระอาจารย์สมควร ธัมมวโร วัดป่าโพนสูง โนนสวรรค์ จ.อุดรธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  700. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 ตู้ใหญ่
  701. ศูนย์พุทธศัทธา สาชาวัดท่าซุง จ.พระนครศรีอยุธยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้ใหญ่
  702. พระอธิการแก้ว กุสลจิตโต วัดหลวงดอยเต่า จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  703. พระยงยุทธ กัลยาณธัมโม สำนักสฆ์กู่แก้วดอนเรือง จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  704. พระจั๋น กัลลยาโณ สำนังสงฆ์พญาเต่าคำศิลาปทุม จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  705. วัดพระธาตุแก่งสร้อย จ.ตาก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  706. วัดหนองปะเลาะ จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  707. วนพุทธยานปางประทีป จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  708. วัดนาทราย จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  709. วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  710. วัดมหาวัน จ.ลำพูน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  711. วัดสันตินิคม จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  712. วัดแม่ฮวก จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  713. วัดไหล่หิน จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  714. วัดวัฒนาราม จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  715. วัดพระธาตุจอมปิง จ.ลำปาง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  716. พระครูสุธรรมวิสิฐ วัดโนนแคน จ.อุบลราชธานี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  717. คุณอรรถบูรณ์ สุวรรณอัคระเดชา จ.อ่างทอง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  718. คุณอัครา สมาศรี จ.ลพบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  719. วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 1 ตู้
  720. คุณบวร อนุรักษ์กุลกิจ จ.เชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
   
 15. M87

  M87 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +0
  ชมแล้วเป็นบางภาพ(รูปเยอะมาก)ครับสวยมากครับ ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยครับ สาธุ
   
 16. tutchanan

  tutchanan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +356
  สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ได้ชมภาพแล้วชุ่มชื่นใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
 17. pom_chaovarit

  pom_chaovarit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  3,805
  ค่าพลัง:
  +9,776
  สาธุ สาธุ สาธุ ...... กราบอนุโมทนาด้วยครับ.......ที่สุดแห่งชีวิตแล้วครับ:VO
   
 18. kruoya

  kruoya Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +51
  ขออนุโมทนาบุญกับพ่อโชคดีค่ะ...สาธุ<!-- google_ad_section_end --> (y)
   
 19. pucca2101

  pucca2101 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  5,808
  ค่าพลัง:
  +20,892
  [​IMG]สาธุขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 20. pinecoconut

  pinecoconut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2008
  โพสต์:
  911
  ค่าพลัง:
  +1,253
  ขออนุโทนาบุญ คุณอั๋นและคณะด้วยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...