เรื่องเด่น เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลยถึงอสงไขยกัป…

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย อกาลิโก!, 20 พฤศจิกายน 2017.

 1. อกาลิโก!

  อกาลิโก! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  606
  กระทู้เรื่องเด่น:
  529
  ค่าพลัง:
  +3,486
  24.jpg

  “…เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลยถึง”อสงไขยกัป…”


  “……ภควา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่พระสารีบุตรสืบต่อไปว่า ในกาลเมื่อพระพุทธศาสนา แห่งองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยเสื่อมสูญสิ้นแล้ว อันว่าประทีปแก้ว คือพระสัทธรรมนั้น ก็สูญสิ้น ฝูงสัตว์ทั้งหลายก็มืดมัวไม่รู้จักบาปและบุญ คุณและโทษ ประโยชน์และไม่ประโยชน์ ประการใด จนถึงไฟประลัยโลกล้างวินาศฉิบหายสิ้นทั้งแสนโกฏิจักรวาล เพลิงประลัยกัลป์เกิดขึ้นไหม้แผ่นดินภัทรกัปอันนี้ฉิบหายหมดแล้ว สิ้นกาลช้านาน จึงบังเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมา มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบังเกิดมีมาสำหรับแผ่นดิน ก็มีมาเสียเปล่า กัปป์แผ่นดินที่มีมาในเบื้องหน้านั้นเป็นสุญญกัปนับได้อสงไขยแผ่นดิน จะได้มีสมเด็จพระพุทธเจ้า ปัจเจกพุทธเจ้า และพระยาจักรผู้ประเสริฐบังเกิดมีมานั้นหามิได้ จึงมีนามว่าสุญญกัปป์ เกิดมีแต่มนุษย์ทั้งหลายหาบุณหาวาสนาบารมีมิได้ฯ เมื่อแผ่นดินเกิดขึ้นมา สูญเสียจากท่านผู้ทรงพระคุณแล้ว ฉิบหายไปด้วยไฟ ด้วยน้ำ ด้วยลม แล้วเกิดขึ้นใหม่อีกเล่าจนถ้วนอสงไขย แผ่นดินล่วงลับไปนับด้วยอสงไขยแผ่นดินแล้วฯ

  ในกาลนั้น บังเกิดแผ่นดินขึ้นมาใหม่เรียกชื่อว่ามัณฑกัปป์ พระพุทธเจ้าจักได้บังเกิด ๒ พระองค์ คือ – พระรามโพธิสัตว์ ๑ – พระเจ้าปเสนทิโกศล ๑….”

  ที่มา: ตำราอนาคตวงศ์

  เวลาเหลือไม่มากแล้ว ถ้าเลยยุคสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย
  ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนาน กว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตรัสรู้

  ศาสนาขององค์ปัจจุบันเองก็จักตั้งอยู่ ๕,๐๐๐ ปี ปัจจุบัน ก็กึ่งพุทธกาล กว่าแล้ว เวลาเหลือไม่มาก

  หลวงปู่ดู่(พรหมปัญโญ) ท่านสอนว่าให้เร่งปฎิบัติ ได้เกิดมาพบเจอพระพุทธศาสนาถือว่าโชคดีที่สุด

  ปฎิบัติภาวนากันไว้อย่างน้อยถ้าท่านไม่ได้ นิพพานในศาสนาองค์ปัจจุบัน กำหนดหลวงปู่เวลาปฎิบัติ ตายไปขอให้ได้ขึ้นพรหมหรือสวรรค์ก็ยังดีเพื่อที่จะได้ ทันศาสนายุคของ สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย อย่า่ลืมดูจิต ดูตัวจิตเราให้ลด โลภะ โมหะ โทสะ ด้วย หมั่นทำจิตใจให้ผ่องใส ทรงพรหมวิหารให้เป็นนิสัย

  ถ้าพลาดลงนรกนี้ ไม่ทัน ยุคของ สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยแน่ๆ เพราะถ้าได้ลงแล้วแค่ขุมแรกก็เป็นเวลานับได้หลายล้านปีโลกมนุษย์เลยละ

  เสริมความรู้ กัป กัลป์ และอสงไขย คือ…

  การนับกาลเวลามี ๒ แบบ คือ แบบที่นับเป็นตัวเลข ๑ ๒ ๓ …. เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เรียกว่านับเป็นตัวเลขสังขยา คือ ตัวเลขที่นับได้ ถ้ามากเกินจะนับไหวแล้ว ก็จะเปลี่ยนมานับโดยการอุปมา คือการเปรียบเทียบเอา

  แล้วตัวเลขแค่ไหนล่ะที่นับไม่ได้ เราจะนับกันสูงสุดแค่ไหน ตัวเลขที่กำหนดว่าไม่นับแล้ว เลิกนับแบบสังขยากันดีกว่า คือ ๑ ตามด้วย ๐ อีก ๑๔๐ ตัว ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดที่นับกัน ถ้าเกินไปกว่านี้ พระพรหมก็เบือนหน้าหนีแล้ว จำนวนที่เกินจาก ๑ ตามด้วย ๐ อีก ๑๔๐ ตัว จึงเรียกว่าเป็นจำนวน อสังขยา หรือ อสงไขยนั่นเอง

  กาลเวลาทางพุทธศาสนาที่พบเจอกันบ่อยๆ ก็คือ

  ๑. กัป
  ๒. อสงไขยปี
  ๓. รอบอสงไขย
  ๔. อันตรกัป
  ๕. อสงไขยกัป
  ๖. มหากัป
  ๗. อสงไขย
  ๘. พุทธันดร

  กัป

  ในความหมายแรก หมายถึงอายุกัป คือระยะเวลาที่เท่ากับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนั้น ซึ่งผันแปรตั้งแต่ ๑๐ – อสงไขยปี สมัยพุทธกาล อายุกัปเท่ากับ ๑๐๐ ปี ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้บำเพ็ญอิทธิบาท ๔ สามารถมีอายุอยู่ได้ตลอดกัป ก็หมายถึงมีอายุอยู่ได้ ๑๐๐ ปี นั่นเอง และเนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงอายุขาลง ทุก ๑๐๐ ปี อายุมนุษย์จะลดลง ๑ ปี ปัจจุปัน อายุกัปของเราจึงเหลืออยู่เพียง ๗๕ ปีเท่านั้น คำว่ากัป หรือกัปป์ หรือกัปปะ เป็นภาษาบาลี ส่วนภาษาสันสกฤติใช้คำว่า กัลป์ สรุปแล้ว กัป กับ กัลป์ ก็คือตัวเดียวกันนั่นเอง

  อสงไขยปี

  ก็คือ จำนวนปีที่ขึ้นต้นด้วย ๑ ตามด้วย ๐ อีก ๑๔๐ ปีนั่นเอง ตัวเลขนี้เป็นอายุของมนุษย์ยุคสร้างโลก เมื่อโลกเกิดขึ้นใหม่ พระพรหมที่หมดอายุก็จุติมาอุบัติเป็นสัตว์โลกผู้มีจิตประภัสสร ลอยไปลอยมาในอากาศได้ มีอาหารเป็นทิพย์ มีศีลธรรมดีดุจพระพรหม อายุจึงยืนยาวถึงอสงไขยหนึ่ง

  รอบอสงไขย

  ต่อมามนุษย์เริ่มไปกินง้วนดินเข้า จิตก็เริ่มหยาบ กายก็เริ่มหยาบ กิเลสก็พอกหนา เหาะไม่ได้ กลายเป็นมนุษย์เดินดิน อายุก็ค่อยๆ ลดลง ทุก ๑๐๐ ปี ลดลง ๑ ปี จนเหลือแค่ ๑๐ ปี ยุคนั้นก็เป็นยุคมิคสัญญี มนุษย์ฆ่าฟันกันเหมือนผักปลา ศีลธรรมก็ไม่มี พอฆ่ากันตายเกือบหมดโลก พวกที่เหลือสังเวชใจ เริ่มรักษาศีลกันอีกครั้ง อายุก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ทุก ๑๐๐ ปี ก็เพิ่มขึ้น ๑ ปี จนกลับไปยืนยาวถึงอสงไขยปีอีกครั้ง เวลาทั้งหมดนี้ เรียกว่ารอบอสงไขย

  อันตรกัป

  ก็คือ ๑ รอบอสงไขยนั่นเอง

  อสงไขยกัป

  โลกนี้มีเกิดดับเป็นวัฏจักร รอบหนึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๕๖ อันตรกัป คือ

  ๑ โลกกำลังถูกทำลาย อาจโดนไฟประลัยกัปเผา หรือน้ำประลัยกัปตกกระหน่ำ หรือลมประลัยกัปพัดทำลาย ทุกสรรพสิ่งจะถูกทำลายย่อยยับไม่มีเหลือเลย ทำลายตั้งแต่มหานรกขึ้นไปถึงพรหมอีกหลายชั้น ใช้เวลาทำลายทั้งสิ้น ๖๔ อันตรกัป หรือเรียกว่า ๑ อสงไขยกัป โดยมีชื่อเฉพาะว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป

  ๒ จากนั้นทุกอย่างก็ว่างเปล่า มืดมิด ไม่มีอะไรเลย เป็นเวลาอีก ๖๔ อันตรกัป หรือเรียกว่า ๑ อสงไขยกัป โดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่า สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป

  ๓ จากนั้นโลกก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่ มีผืนน้ำ มีแผ่นดิน รวมเวลาอีก ๖๔ อันตรกัป หรือเรียกว่า ๑ อสงไขยกัป โดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่า วิวัฏฏอสงไขยกัป

  ๔ จากนั้นโลกจึงมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ได้ เป็นเวลาอีก ๖๔ อันตรกัป หรือเรียกว่า ๑ อสงไขยกัป โดยมีชื่อเรียกเฉพาะว่า วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป

  มหากัป

  คือเวลา ๑ รอบวัฏจักรการแตกดับของโลก หรือเท่ากับ ๒๕๖ อันตรกัป
  ๑ มหากัป อุปมาว่ามีพื้นที่ขนาดกว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้เต็ม ทุก ๑๐๐ ปีก็มาหยิบเมล็ดผักกาดออกเมล็ดหนึ่ง แม้จะหยิบเมล็ดผักกาดออกหมดแล้วก็ยังไม่นานเท่า ๑ มหากัป
  คำว่ามหากัป มักเรียกสั้นๆ ว่า กัป

  อสงไขย

  คงเคยได้ยินคำว่า ๔ อสงไขยกำไรแสนกัป คำว่าอสงไขยในที่นี้หมายถึงระยะยาวนานมาก นับเป็นจำนวนกัปแล้วยังนับไม่ได้ คือจำนวนกัปมากกว่า ๑ ตามด้วย ๐ อีก ๑๔๐ ตัวเสียอีก ๔ อสงไขยกำไรแสนกัป ก็คือระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในช่วงปรมัตถ์ ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

  พุทธันดร

  คือระยะเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้ จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อปมาตรัสรู้ เรียกว่า ๑ พุทธันดร พุทธันดรของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ยาวไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันเราอยู่ในอันตรกัปที่ ๑๒ และพระศรีอาริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ในอันตรกัปที่ ๑๓ จากนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยนานถึงอสงไขยหนึ่ง ดังนั้น ๑ พุทธันดรของพระสมณโคดมพุทธเจ้าจึงยาวนานแค่ ๑ อันตรกัป ส่วน ๑ พุทธันดรของพระศรีอาริยเมตไตรยยาวนานถึงอสงไขยหนึ่ง

  ระยะเวลาช่างยาวนาน แต่สัตว์โลกก็ยังคงวนเวียนเวียนว่ายตายเกิด ชั่วกัปชั่วกัลป์ เมื่อใดพบพระธรรมแล้วจึงอย่าได้ประมาทพากันสั่งสมบุญบารมี ภาวนาปฎิบัติ เพื่อถึงซึ่งพระนิพพานโดยพลัน ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นนี้เสียเทิอญ…

  ที่มา : ตำราอนาคตวงศ์ และโอวาทธรรมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของภาพถ่ายนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 2. เป้า

  เป้า สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +8
  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑
  พระเทวทัตนั้นจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่าอัฏฐิสสระ ในที่สุดแห่งแสนกัลป์แต่กัลป์นี้ พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้ว เกิดในอเวจี. และเธอเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ ถูกไฟไหม้อยู่ เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหว  อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ สีหนาทวรรค
  จูฬสีหนาทสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งการบันลือสีหนาท

  http://www.84000.org....php?b=12&i=153

  ดูก่อนนกฮูกตากลม อยู่เป็นเวลายาวนานในภูเขาเวทิสสกะ
  เจ้านกฮูก เจ้ามีความสุขแล้ว เจ้านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้
  ประเสริฐผู้ลุกขึ้นตามกาล ยังจิตให้เลื่อมใสในเรา และใน
  พระภิกษุสงฆ์อันยอดเยี่ยมจะไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัป
  ครั้นเคลื่อนจากเทวโลกแล้ว อันกุศลมูลตักเตือนแล้วจัก
  เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีญาณอันหาที่สุดมิได้ ปรากฏ นามว่า โสมนัส.
   
 3. นรวร มั่นมโนธรรม

  นรวร มั่นมโนธรรม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  190
  ค่าพลัง:
  +103
 4. เป้า

  เป้า สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +8
  จากพระสูตร แสดงว่า อีก แสนกัป ต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ไม่ใช่อสงไขยกัป
   
 5. ครูเรือง

  ครูเรือง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2010
  โพสต์:
  897
  ค่าพลัง:
  +660
  ผมได้คำนวณแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากหลวงพ่อฤาษั วัดท่าซุง ได้ความว่า พระศรีอาริยเมตไตร จะลงมาเกิด (ที่ประเทศพม่าในปัจจุบัน แต่ถึงตอนนั้นก็ไม่ใช่พม่าแล้ว) ในปี พ.ศ. 1,002,531 ยุคนั้นคนเราจะมีอายุ 80,000 ปี มีความสูง 88 ศอก ครับ
   
 6. โซ

  โซ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  350
  ค่าพลัง:
  +871
  แต่ของผมคำนวณแล้วเหมือนกันครับ กว่าจะถึงยุคคน อายุ80,000ปี เป็นยุคเริ่มต้น ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4,009,000 ปี
   
 7. alkuwaiti

  alkuwaiti เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  367
  ค่าพลัง:
  +1,250
  ยุคหลังพระศรีอาริยเมตไตรยคงนานโขแน่ๆละกว่าจะได้เริ่มกัปใหม่ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น

  แต่ช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยก็กินเวลานานโขเช่นกันนะครับ คือมหากัปนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว 4 องค์ เหลืออีก 1 องค์ ดังนั้นเวลาของพุทธันดรนี้ก็คือประมาณ 20% ของ 1 มหากัป ซึ่งมี 256 อันตรกัป เอา 256/5 = 51.2 อันตรกัป ดังนั้นช่วงเวลาพุทธันดรจากพระพุทธเจ้าโคตมองค์ปัจจุบันไปจนถึงเวลาที่พระศรีอาริยเมตไตรยจะอุบัติก็คือประมาณ 51 อันตรกัป แต่ช่วงเวลาที่ผมคำนวณมันคงไม่เปะอาจจะนานหรือเร็วกว่านี้ก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์อุบัติในช่วงที่อายุของมนุษย์ไม่เท่ากัน แต่ก็เพื่อให้ทราบว่ากว่าจะถึงเวลาของพระศรีอาริยเมตไตรยนั้นมันนานหลายอันตรกัปแน่ๆ

  1 อัตรกัป คือ เมื่ออายุของมนุษย์เท่ากับ 1 แล้วตามด้วยศูนย์ 140 ตัว(อสงขัยปี) ลดลงจนเหลือ 10 ปี จากนั้นก็กลับขึ้นไปที่อสงขัยปีอีกครั้ง(1 แล้วตามด้วยศูนย์ 140 ตัว) นี่คือ 1 รอบ หรือ 1 อันตรกัป แน่นอนว่ากว่าจะถึงยุคของพระศรีอาริย์ พระเทวทัตที่กำลังตกนรกอเวจีคงพ้นโทษไปก่อนแล้ว

  เรื่องนี้มันจะเชื่อมไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะโลกที่เราอยู่นี้จะไม่ใช่ดินแดนของพระศรีอาริย์แน่นอน โลกของเราจะมีอายุนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์นั่นแหละเพราะดาวเคราะห์ทุกดวงต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์ ตามข้อมูลในเว็บอื่นบอกว่าดวงอาทิตย์เหลืออายุขัยอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านปีเท่านั้น เมื่อดวงอาทิตย์ดับไปแล้ว มันก็คือการสิ้นสุดกาแล็กซี่ทางช้างเผือก งานเลี้ยงถึงคราวต้องเลิกรา โลกของเราก็จะได้รับผลกระทบมหาศาล สิ่งมีชีวิตต่างๆคงสูญพันธ์กันหมดแน่นอน โลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเต็มตัวกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป
   
 8. Piag Klongsam

  Piag Klongsam สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +13
  นี้ล่ะ คือความยาก ยากที่พระพุทธเจ้าจะมาบังเกิด , ยากที่จักได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ฉะนั้นอย่าได้รอชาติหน้า เลย เพราะเราไม่รู้หรอก ตายไปแล้วจะได้ ภพอะไร
   
 9. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  681
  ค่าพลัง:
  +531
  sa178.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...