เรียนฟรีตลอดหลักสูตร พระอภิธรรม ทางไปรษณีย์

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 14 กรกฎาคม 2007.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  logo2.gif

  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ระเบียบการการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรักษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบต่อไป

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ผู้ที่มีเวลาเรียนน้อย ไม่สามารถที่จะไปเรียนในสำนักเรียนได้ หรือผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสำนักเรียน ให้มีโอกาสได้ศึกษาพระอภิธรรมด้วยตนเองทางไปรษณีย์

  3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก ให้แพร่หลายสู่สาธุชนทั่วไป อันจะยังประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตและรู้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ ตามพุทธประสงค์


  97.jpg


  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
  โดยความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม


  วิธีการเรียนการสอน

  1. นักศึกษาที่สมัครเรียน จะได้รับแจกเอกสารประกอบการศึกษา โดยไม่ต้องเสีย

  ค่าใช้จ่ายใด ๆ (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)​

  2. เอกสารประกอบการศึกษานี้จะแจกให้ทีละชุด เมื่อนักศึกษาตอบคำถามชุดที่ 1​

  แล้ว จะได้รับบทเรียนชุดที่ 2 เมื่อตอบคำถามชุดที่ 2 แล้ว จะได้บทเรียนชุดที่ 3​

  เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ (ในแต่ละชุด จะมีบทเรียน 1-3 ตอน)​

  3. นักศึกษาที่ตอบคำถามครบถ้วนตามหลักสูตร (ทั้ง 10 ชุด) จะได้รับวุฒิบัตร '' พระอภิธัมมัตถสังคหะทางไปรษณีย์ ''

  4.ไม่จำกัดระเวลาในการศึกษา​

  5.ไม่จำกัดพื้นความรู้​


  ---------------------------------------------​


  ใบสมัครคลิกที่รูป
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  การสมัครเรียน

  หากท่านต้องการ ศึกษาพระอภิธรรม ทางไปรษณีย์

  โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของท่านโดยละเอียด และส่งไปที่


  ตู้ ปณ. 28

  ปณฝ. หน้าพระลาน

  กรุงเทพฯ 10202


  เจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิฝากบอกมาว่า สามารถส่งใบสมัครของหลาย ๆ

  คนรวมกัน ในซองเดียวทีเดียว ได้ค่ะ จะได้ประหยัดค่าซองและแสตมป์ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม = แสตมป์ 3 บาท)


  หรือ Fax ใบสมัครส่งมาทางเบอร์ 02 - 884 5090


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  โทรศัพท์ : 02 884 5091 - 2

  โทรสาร : 02 884 5090

  e-mail : mailmcu@hotmail.com

  http : // www.buddhism-online.org

  http : // www.mcu.ac.th
  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่
  มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
  5/108 - 9 ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี​
  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700​
  โทรศัพท์ 02 - 884-5091-2​
  โทรสาร 02 - 884-5090

  การเดินทางไปมูลนิธิฯ ด้วยรถประจำทาง
  สามารถไปได้หลายสายดังนี้ :- ​
  รถประจำทาง สาย 19 , 28 , 30 , 40 , 57 , 66 , 123 , 124 , 127 , 146 , 149 ,​
  รถปรับอากาศ สาย 3 , 7 , 11 , 17 , 30 , 33 , 66​
  รถไมโครบัส สาย 4 , 8 และรถตู้อีกหลายสาย​
  ** ลงที่ป้าย เซ็นทรัญปิ่นเกล้า หรือ เมเจอร์ปิ่นเกล้า​  ใบประชาสัมพันธ์ จากเว็บสมาธิดอทคอมค่ะ

  http://www.samathi.com/meditation/showthread.php?t=476


  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Aphidham07.jpg
   Aphidham07.jpg
   ขนาดไฟล์:
   38.3 KB
   เปิดดู:
   22,638
  • Aphidham01.jpg
   Aphidham01.jpg
   ขนาดไฟล์:
   26.6 KB
   เปิดดู:
   2,390
  • Aphidham02.jpg
   Aphidham02.jpg
   ขนาดไฟล์:
   41.5 KB
   เปิดดู:
   1,617
  • Aphidham03.jpg
   Aphidham03.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40 KB
   เปิดดู:
   1,355
  • Aphidham04.jpg
   Aphidham04.jpg
   ขนาดไฟล์:
   39.5 KB
   เปิดดู:
   1,125
  • Aphidham05.jpg
   Aphidham05.jpg
   ขนาดไฟล์:
   33.1 KB
   เปิดดู:
   1,397
  • Aphidham06.jpg
   Aphidham06.jpg
   ขนาดไฟล์:
   32.5 KB
   เปิดดู:
   1,228
 3. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  พระอภิธรรมคืออะไร ?


  พระอภิธรรม คือ คำสอนหมวดหนึ่งใน "พระไตรปิฎก" ซึ่งพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ :-

  หมวดที่ 1 พระวินัยปิฎก หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระวินัย" เป็นหมวดที่กล่าวถึง วินัยสำหรับพระภิกษุ เพื่อให้ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ มีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์

  หมวดที่ 2 พระสุตตันตปิฎก หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระสูตร" เป็นหมวดที่กล่าวถึงเรื่องเล่า ตลอดจนชาดกต่างๆ และพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงไว้หลายนัย เพื่อให้เหมาะแก่จริตของผู้ฟังและเหมาะกับโอกาสต่างๆ มีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์

  หมวดที่ 3 พระอภิธรรมปิฎก หรือเรียกสั้นๆ ว่า " พระอภิธรรม " เป็นหมวดที่กล่าวถึงธรรมชาติการทำงานของกายและใจ กล่าวถึงเรื่องชีวิตว่าคืออะไรและมาจากไหน ชีวิตมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง เรื่องจิต (วิญญาณ) เรื่องเจตสิก เรื่องอำนาจจิต เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในภพภูมิต่างๆ กลไกการทำงานของกิเลส การข่มกิเลส การทำลายกิเลส การทำสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนา เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติตามแล้ว จะทำให้เกิดปัญญาสามารถละกิเลสนำตนให้พ้นทุกข์ได้ เป็นคำสอนที่มีความสุขุมลุ่มลึกที่สุด มีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์
  • สรุปแล้ว พระอภิธรรมก็คือธรรมะหมวดที่ 3 ในพระไตรปิฎก ที่สอนให้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ในตัวเรา และสัตว์ทั้งหลาย อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป และรู้จักพระนิพพาน ซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติทั้งสี่ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน นี้ รวมเรียกว่า ปรมัตถธรรม
  • หากแปลตามศัพท์ คำว่า อภิธัมม หรือ อภิธรรม แปลว่า ธรรมอันประเสริฐ ธรรมอันยิ่ง ธรรมที่มีอยู่แท้จริงโดยปราศจากสมมุติ เนื้อความในพระอภิธรรมเกือบทั้งหมด จะกล่าวถึง ปรมัตถธรรม อันเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงแท้แน่นอน ที่ดำรงลักษณะเฉพาะของตนไว้โดยไม่แปรผันเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ ความเป็นบุคคล ความเป็นตัวตนโดยสิ้นเชิง

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรม


  * จะทราบว่า หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ในพระพุทธศาสนาคืออะไร และหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน

  * จะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ ที่รวมกันเป็นชีวิตหรือขันธ์ 5 อันประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน ว่าแท้จริงแล้ว เป็นแค่เพียงสถาวะที่ปรากฏเกิดขึ้น ตามเหตุตามปัจจัย ที่ปรุงเเต่งขึ้นมาเท่านั้น มิใช่สัตว์ มิใช่เป็นบุคคล มิใช่เป็นเรา มิใช่เป็นเขา ตามที่หลงผิดกัน

  * จะมีความเข้าใจ เรื่องของบัญญัติธรรม และปรมัตถธรรมอย่างชัดเจน

  * จะตัดสินได้ด้วยตนเอง ว่าอะไรเป็น ''บุญ'' อะไรเป็น ''บาป''

  * จะมีความเข้าใจในเรื่อง ของการทำบุญมากขึ้น รู้ว่าจะต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้รับอานิสงส์สูงสุด

  * จะทราบว่าบุญบาปที่ทำไปแล้ว กลับมาส่งผลได้อย่างไร ทำไมเราจึงเกิดมาแตกต่างกัน

  * จะทราบว่าตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ นรก สวรรค์ อยู่ที่ไหน

  * จะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม (วิบาก) เป็นอย่างดี

  * จะเข้าใจเรื่องการทำสมาธิและ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง

  * จะเข้าใจเรื่อง มรรค ผล นิพพาน อย่างถ่องแท้

  * จะได้รับความรู้ในสาระอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตมากมาย ฯลฯ  ที่มา : ระเบียบการการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมมีอยู่มากมายหลายประการ แต่ที่สำคัญมี โดยสังเขปดังนี้

  ๑. การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของ พระพุทธองค์อย่างแท้จริง

  ๒. การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการทำงานของกายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิต (วิญญาณ), เรื่องเจตสิก, เรื่องอำนาจจิต, เรื่องวิถีจิต, เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม, เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด, เรื่องสัตว์ใน ภพภูมิต่างๆ และเรื่องกลไกการทำงานของกิเลส ทำให้รู้ว่าชีวิตของเราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหนและ มาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัย เมื่อได้คำตอบชัดเจนดีแล้วก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนและ ไปได้อย่างไร อะไรเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาตินี้กับชาติหน้า ทำให้หมดความสงสัยแล้วเกิดอีกหรือไม่ นรก สวรรค์ มีจริงไหม ทำให้มีความเข้าใจเรื่องกรรม และการส่งผลของกรรม (วิบาก) อย่างละเอียด ลึกซึ้ง

  ๓. ผู้ศึกษา พระอภิธรรมจะเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรม หรือสภาวธรรมอันจริงแท้ตาม ธรรมชาติ ในพระอภิธรรมจะแยกสภาวะออกให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลอะไร ทั้งนั้น คงมีแต่สภาวธรรมคือ จิต เจตสิก รูป ที่วนเวียนอยู่ในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปอีก มีสภาพเกิดดับอยู่เช่นนี้ โดยไม่รู้จักจบจักสิ้น แม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม สภาธรรมทั้ง ๓ นี้ก็ทำงานอยู่เช่นนี้โดยไม่มีเวลาหยุด พักเลย สภาวธรรมหรือธรรมชาติเหล่านี้มิใช่เกิดขึ้นจากพระผู้เป็นเจ้า พระพรหมพระอินทร์ หรือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สร้าง แต่สภาวธรรมเหล่านี้เป็นผลอันเกิดมาจากเหตุ คือ กิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นผู้สร้าง

  ๔. การศึกษาพระอภิธรรม จะทำให้เข้าใจสภาวธรรมอีกประการหนึ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมาย สูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึงนั่นก็คือนิพพาน นิพพาน หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้ที่ปราศจากกิเลสตัณหาแล้วนั้น เมื่อหมดอายุขัย ก็จะไม่มีการสืบต่อของ จิต + เจตสิก และรูป อีกต่อไป ไม่มีการสืบต่อภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง จึงกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลสตัณหา เป็นธรรมชาติที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและเป็นธรรมชาติที่ พ้นจากจิต เจตสิก รูป นิพพานมิใช่เป็นแดนสุขาวดีที่เป็นอมตะและเพียบพร้อมด้วยความสุขล้วน ๆ ตลอดนิรันดร์กาลตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

  ๕. การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่มีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่การทำทาน รักษาศีล และการทำสมาธิก็ยังมิใช่คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิดมารับผลของกุศลเหล่านั้นอีก ท่านเรียกว่า วัฎฎกุศล เพราะกุศลชนิดนี้ยังไม่ทำให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน ๔ เพื่อให้เห็นว่าทั้งนามธรรม (จิต + เจตสิก) และรูปธรรม (รูป) มีสภาพที่ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ มีการเกิดดับ เกิดดับ ตลอดเวลา หาแก่นสาร หาตัวตน หาเจ้าของไม่ได้เลย เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็จะนำไปสู่ การประหาณกิเลสและเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุด

  ๖. การศึกษาพระอภิธรรม จะทำให้เข้าใจเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งต้องใช้นามธรรม (จิต + เจตสิก) และรูปปรมัตถ์เป็นอารมณ์ เมื่อกำหนดรู้อารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ ถูกต้อง การปฏิบัติก็ย่อมได้ผลตามที่ต้องการ
  ๗. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีที่ประเสริฐที่สุดไม่มีวิทยาการใด ๆ ในโลกที่ศึกษาแล้วจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลกเท่ากับการศึกษาพระอภิธรรม

  ๘. การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการช่วยกันรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป


  http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html
   
 4. s_thit

  s_thit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2007
  โพสต์:
  785
  ค่าพลัง:
  +3,026
  โมทนาครับ ที่นำข่าวการศึกษาทางพระพุทธศาสนามาบอกกล่าว กำลังคิดว่าจะศึกษาอยู่พอดี
   
 5. lotte

  lotte เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  726
  ค่าพลัง:
  +4,545
  โมทนาอย่างยิ่งครับเห็นสมควรว่าน่าจะมีอย่างนี้ทุกๆปีครับเสนอเขาไปด้วยนะครับสาธุ
   
 6. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  หลักสูตรพระอภิธรรมทางไปรษณีย์


  พระอภิธรรมที่นำมาเป็นหลักสูตรในการศึกษาทางไปรษณีย์นี้ เป็นฉบับย่อที่มีชื่อว่า " อภิธัมมัตถสังคหะ" ซึ่งพระอนุรุทธาจารย์ พระเถระชาวอินเดียผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ได้พยายามย่อให้สั้นและแยกแยะลำดับเรื่อง เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาไว้เมื่อปี พ.ศ. ๑๒๐๐

  เนื้อหาของหลักสูตรพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ เป็นการสรุปสาระสำคัญของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ โดยใช้ภาษาง่ายๆ และมีเนื้อหาไม่พิสดารจนเกินไป เพื่อให้นักศึกษาทางไปรษณีย์สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

  เอกสารประกอบการศึกษามีทั้งหมด 10 ชุด แต่ละชุดมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ :-
  • ชุดที่ 1 แสดงเรื่อง พระอภิธรรมคืออะไร, ประวัติความเป็นมาของพระอภิธรรม, ความหมายของปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม และสาระน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับพระอภิธรรม
  • ชุดที่ 2 แสดงเรื่องชีวิตคืออะไร, องค์ประกอบของชีวิต, ขันธ์ 5, รูปกับนาม, จิตกับอารมณ์, ลักษณะของจิตและการทำงานของจิต, บุญบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร, ที่เกิดของจิตและอำนาจจิต
  • ชุดที่ 3 แสดงเรื่องจิตประเภทต่างๆ, หน้าที่ของจิต 14 ประการ และวิถีจิต
  • ชุดที่ 4 แสดงเรื่องธรรมชาติที่ประกอบปรุงแต่งจิต (เจตสิก)
  • ชุดที่ 5 แสดงรูปที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายโดยละเอียด (รูปปรมัตถ์) และความรู้เรื่องนิพพาน
  • ชุดที่ 6 แสดงเรื่องชีวิตมาจากไหน, ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ และเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ ทั้ง 31 ภูมิ
  • ชุดที่ 7 แสดงเรื่องกรรมประเภทต่างๆ และการให้ผลของกรรม
  • ชุดที่ 8 แสดงเรื่องอกุศลกรรม 9, มิสสกสังคหะ 7, โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ซึ่งประกอบด้วย สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรค 8, สรรพสังคหะ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อริยสัจ 4 และธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเวียนว่ายตายเกิด (ปฏิจจสมุปบาท)
  • ชุดที่ 9 แสดงเรื่องสมถกรรมฐาน (การทำสมาธิ) ทั้ง 40 วิธี, รูปฌาณ,อรูปฌาณ และอภิญญา
  • ชุดที่ 10 แสดงเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน, วิสุทธิ 7, วิปัสสนาญาณ 16 และความหมายของมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1

  นักศึกษาที่ตอบคำถามครบถ้วนตามหลักสูตร (ทั้ง 10 ชุด) จะได้รับวุฒิบัตร '' พระอภิธัมมัตถสังคหะทางไปรษณีย์ ''  http://www.geocities.com/gogfox/aphithum3.html
   
 7. ri_thai13

  ri_thai13 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +2,252
  มโมทนาอย่างยิ่ง น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้กว้างกว่านี้ ผ่านสื่อทางทีวีเลยยิ่งดี คนไทยจะได้รู้จัก พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์ให้มากกว่านี้และยังมีประโยชน์ อย่างกว้างขวาง หรือทางหน่วยงานของรัฐ น่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะ
   
 8. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านด้วยค่ะ ..


  :cool:
  ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ก็ฝากมาให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยน่ะค่ะ

  สำหรับใบสมัครและเอกสารรายละเอียดนั้น เราสามารถทำเองได้ค่ะ โดยการถ่ายเอกสารแล้ว

  นำไปวางแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ของชุมชนเช่นในวัด นะคะ เดี๋ยวจะสแกน

  มาให้ค่ะ หรือไปรับเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

  ทางไปมูลนิธิค่ะ http://www.palungjit.org/board/showpost.php?p=619831&postcount=2

  ส่วนการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ก็ไวค่ะ ช่วยกันก็อปข้อมูลประชาสัมพันธ์ในกระทู้นี้ แล้วนำไปประชาสัมพันธ์

  ตามเว็บธรรมะด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ _/\_
   
 9. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  สำนักศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย


  กรุงเทพมหานคร
  ๑. อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
  ๒. วัดระฆังโฆษิตาราม
  ๓. วัดบวรนิเวศวิหาร
  ๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  ๕. วัดบูรณศิริมาตยาราม
  ๖. วัดสังเวลวิศยาราม
  ๗. วัดธาตุทอง
  ๘. วัดเจริญธรรมาราม
  ๙. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
  ๑๐. วัดสุวรรประสิทธิ์

  ภาคกลาง
  ๑. วัดสร้อยทอง จ.นนทบุรี
  ๒. วัดตะวันเรื่อง ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
  ๓. วัดพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
  ๔. วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  ๕. วัดเพชรสมุทร จ. สมุทรสงคราม
  ๖. วัดมณีสรรค์ จ.สมุทรสงคราม
  ๗. วัดเขาวัง ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี
  ๘. วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  ๙. วัดแหลมทอง ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
  ๑๐. วัดชะอำ ต. ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  ๑๑. วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  ๑๒. วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  ๑๓. วัดปราสาททอง จ. สุพรรณบุรี
  ๑๔. สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร ต.ตลิ่งชัน อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
  ๑๕. วัดนาฬิกาวัน ต.หอรัตนชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๑๖. วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๑๗. วัดโกโรโกโส อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๑๘. วัดหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ๑๙. วัดเขาพระ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ๒๐. วัดป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
  ๒๑. วัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี
  ๒๒. วัดโคกโตนด ต.ห้วยเกรด อ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท

  ภาคเหนือ
  ๑. วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ต. ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
  ๒. วัดพรหมจริยาวาส ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  ๓. วัดพระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์
  ๔. วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีริมาส จ.สุโขทัย
  ๕. วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
  ๖. วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ๗. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  ๘. วัดเมืองมาง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ๑. วัดสะแกแสง ต.พะาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
  ๒. วัดป่านิมิตมงคล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  ๓. วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ฯ ต.บ้านซบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  ๔. วัดพรมศิลาแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  ๕. วัดโมฬีวงษา ต.ตรวจ กิ่ง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
  ๖. วัดวารีหงษ์ทอง ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  ๗. วัดกลาง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  ๘. วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  ๙. วัดกลาง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  ๑๐. วัดบ้านไร่ขี อำนาจเจริญ
  ๑๑. วัดบ้านโคกก่อง จ.ยโสธร
  ๑๒. วัดอุดมไพรสณฑ์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  ๑๓. วัดวิสุทธิมัคคาราม จ. อุดรธานี
  ๑๔. วัดพระบาทนาหงษ์ จ.หนองคาย

  ภาคตะวันออก
  ๑. วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  ๒. วัดเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  ๓. วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
  ๔. วัดกุณฑีธาร ต.คลองกิ่ง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  ๕. วัดเขาบ่อน้ำซับ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
  ๖. วัดเขาพุทธโคดม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  ๗. วัดนาพร้าวเก่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  ๘. สำนักสงฆ์หนองลำดวน ต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  ๙. สำนักสันตยสม จ.ชลบุรี
  ๑๐. วัดธรรมนิมิตต์ จ.ชลบุรี
  ๑๑. วัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  ๑๒. วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  ๑๓. วัดชากพรวด ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
  ๑๔. วัดบ่อทอง ต. ชาดโดน อ.แกลง จ.ระยอง
  ๑๕. วัดหินโค้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  ๑๖. วัดสุทธิวารี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

  ภาคใต้
  ๑. วัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  ๒. วัดคุณชี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

  สำนักศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
  ๑. มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ตู้ปณ. ๔๕ ปณจ. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ : ๘๘๔ - ๕๐๙๑ - ๒
   
 10. tamsak

  tamsak ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2004
  โพสต์:
  7,858
  กระทู้เรื่องเด่น:
  18
  ค่าพลัง:
  +161,118
  ขอโมทนาบุญกับน้องแอนที่นำข่าวนี้มาแจ้งให้สมาชิกได้ทราบกัน พี่คิดอยู่เชียวว่า หลังจากที่ได้ศึกษาวิชาการทางโลกมาพอสมควรแล้ว ต่อแต่นี้ไปจะเริ่มหันมาศึกษาทางธรรมให้มากขึ้น ได้เห็นประกาศนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านรายละเอียด วันนี้ได้อ่านรายละเอียดแล้ว คิดว่าจะสมัครเรียนทางไปรษณีย์ด้วยคน เพื่อจะได้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้มากขึ้น


  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2007
 11. อธิมุตโต

  อธิมุตโต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  4,741
  ค่าพลัง:
  +13,084
  ร่วม [​IMG] อนุโมทนาบุญด้วยครับ.^./|\.^. [​IMG]
   
 12. ahantharik

  ahantharik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,596
  ค่าพลัง:
  +6,343
  อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ ผมขออนุญาตินำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่นะครับ
   
 13. week

  week เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +1,323
  จะส่งจดหมายไปสมัคร ต้อง ติดสแตมป์ กี่ บาท ครับ

  ไม่เคย ส่งมานาน เลยไม่รู้ราคา แล้วคับ ( ยัง 2 บาท หรือ 3 บาท แล้วคับ)

  เพราะไปรษณีย์บัตร ยังขึ้น ราคาเลย

  ขอบคุณคับ
   
 14. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,770
  ค่าพลัง:
  +12,910
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD></TD><TD>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=20></TD><TD> </TD><TD width=20> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width=15 bgColor=#f93436>[​IMG]</TD><TD class=ms-11 width=100 bgColor=#f93436>ไปรษณียภัณฑ์</TD><TD height=18>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#f93436 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD width=10> </TD><TD> </TD><TD> </TD><TD width=10> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD vAlign=top align=middle width=200>[​IMG] </TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top width=80>ชื่อบริการ</TD><TD class=ms-13-blue vAlign=top>จดหมาย ( Letter )</TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top colSpan=2 height=10>[​IMG]</TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top>ข้อมูลบริการ</TD><TD class=ms-13-blue vAlign=top>เพื่อส่งข่าวสารถึงกัน โดยใส่ในซองหรือไม่ใส่ห่อซอง และปิดผนึกหรือไม่ปิดผนึกห่อ</TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top colSpan=2 height=10>[​IMG]</TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top>เงื่อนไขการ
  ใช้บริการ
  </TD><TD class=ms-13-blue vAlign=top>ขนาด อย่างต่ำ 140 มม. x 90 มม.
  อย่างสูง 600 มม. x 300 มม.

  น้ำหนัก สูงสุด 2 กิโลกรัม </TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top colSpan=2 height=10>[​IMG]</TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top>สถานที่ใช้
  บริการ
  </TD><TD class=ms-13-blue vAlign=top>ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง </TD></TR><TR><TD class=ms-11-blue vAlign=top colSpan=2 height=10>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>


  </TD><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" bgColor=#f93436 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD width=5 bgColor=#f93436> </TD><TD class=ms-11 align=left width="50%" bgColor=#f93436 height=25>น้ำหนัก / weight</TD><TD class=ms-11 align=left width="50%" bgColor=#f93436 height=25>อัตราค่าบริการ / ship rate (บาท / Bath)</TD></TR><TR bgColor=#fdf2ee><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>ไม่เกิน 20 กรัม / 0 - 20 gram</TD><TD class=ms-13-blue>3.00</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม / 21 - 100 gram</TD><TD class=ms-13-blue>5.00 </TD></TR><TR bgColor=#fdf2ee><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม / 101 - 250 gram</TD><TD class=ms-13-blue>9.00</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม / 251 - 500 gram</TD><TD class=ms-13-blue>15.00</TD></TR><TR bgColor=#fdf2ee><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม / 501 - 1,000 gram</TD><TD class=ms-13-blue>25.00</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD height=24> </TD><TD class=ms-13-blue>เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม / 1,001 - 2,000 gram</TD><TD class=ms-13-blue>45.00</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  http://www.thailandpost.com/product_servicedetail.asp?cat_id=4&product_id=44-S-000001
   
 15. อ้างว้าง

  อ้างว้าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  430
  ค่าพลัง:
  +577
  (verygood)

  อนุโมทนาครับ

  นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง...ต่อตัวเราเอง..และเพื่อนร่วมโลกทุกชีวิต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2007
 16. จิตต์ปภัสสร

  จิตต์ปภัสสร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +4,542
  ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลซึ่งได้รับการแจ้งมาจาก คุณทองสุข

  (ผอ.มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม) ข้อมูลที่ถูกต้องคือ


  ตู้ ปณ. 28

  ปณฝ. หน้าพระลาน

  กรุงเทพฯ 10202


  และติดต่อได้ที่ http : //www.mailmcu@hotmail.com
   
 17. อุมาสิณี

  อุมาสิณี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +58
  เราส่งจดหมายสมัครเรียน(พระอภิธรรมทางไปรษณีย์)ไปที่
  มูลนิธิเผยแผ่สัทธรรม ตู้ ปณ.24 ปณ.ฝ หน้าพระลาน กรุงเทพ 10202 เมื่อวันที่ 22/7/50 เรารอจดหมายตอบกลับก็ไม่เห็นมาสักที่เมื่อวานเราเลยมาเปิดดูที่อยู่ใหม่ปรากฏว่าเราใส่ ตู้ ปณ.ผิด นอกนั้นเราใส่ถูกหมด ใครก็ได้ช่วยบอกเราทีว่าจดหมายที่เราสมัครไปทางมูลนิธิจะได้รับหรือเปล่า หรือว่าเราควรจะเขียนสมัครเข้าไปใหม่ ช่วยตอบเราด้วย เราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกคอยรับส่งลูกไปโรงเรียน เราไม่ค่อยได้ไปไหน แต่เรารักศาสนาพุทธมากและเราก็อยากให้ลูกเรารักศาสนาพุทธเหมือนเรา เราเลยอยากเรียนให้รู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถุกต้องเพื่อที่เราจะได้นำมาสอนลูกเราอีกที่ ขอบคุณมาก มาก
   
 18. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  อนุโมทนาและขอขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยค่ะ _/\_
  พี่ผ่อนคลาย เรื่องอัตราค่าสแตมป์ และคุณทองสุข คุณจิตต์ปภัสสร คุณอุมาสิณี ที่แจ้งเรื่องที่อยู่ ได้แก้ไขแล้วค่ะ และได้โทรไปที่ กรมไปรษณีย์หน้าพระลาน เบอร์ 02 - 224-4705 , 02 - 222 - 3862 , 02 - 225 - 6155
  ทางเจ้าหน้าที่ทำงานได้ละเอียดมากค่ะ เพราะได้คัดกรองจดหมายที่คาดว่าผิด ตู้ ปณ.เก็บไว้ได้ 8 ฉบับ ที่สมัครเรียนพระอภิธรรม และจะทำการส่งต่อให้ถูกตู้ค่ะ นอกนั้นจะถูกต้องหมดค่ะ เพราะมีใบสมัครที่พิมพ์ตรงตาม ตู้ ปณ. 28 ไว้ในโพสต์ที่ 1

  ใบสมัครคลิกที่รูป


  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND>[​IMG]
  </FIELDSET>


  ใบประชาสัมพันธ์ จากเว็บสมาธิดอทคอมค่ะ

  http://www.samathi.com/meditation/showthread.php?t=476
  <!-- / message --><!-- attachments -->
  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  </FIELDSET>
   
 19. week

  week เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +1,323
  งันผมก็ส่ง ผิด สิคับ
  ผมส่งไป ตู้ ปณ 24

  ส่งสัยคงต้องส่งใหม่แล้วครับ

  ขอบคุณสำหรับ ทุกๆข้อมูลคับ
   
 20. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  สวัสดีค่ะคุณ week
  เจ้าหน้าที่กรมไปรษณีย์หน้าพระลาน ได้แยกไว้ให้ถูกตู้ปณ.แล้วค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...