เรื่องราว

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย รสมน, 2 เมษายน 2011.

 1. รสมน

  รสมน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,452
  ค่าพลัง:
  +2,047
  ความรัก ความติดข้อง ความยินดีพอใจ เป็นโลภะ เป็นกุศลธรรม เป็นกิเลส

  ตัณหา เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจ ซึ่งไม่พ้นไปจากความติดข้องยินดีพอใจใน

  กามคุณ ๕ กล่าวคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย)

  ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่มีจริงในชีวิตประจำวัน

  ส่วนเมตตา เป็นธรรมฝ่ายดี เป็นกุศลธรรม หมายถึง ความเป็นมิตร ความเป็น

  เพื่อน ความหวังดี ไม่หวังร้าย บุคคลผู้ที่มีเมตตานั้น ย่อมจะเป็นมิตรกับทุกคน

  ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ไม่ได้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือด

  ร้อนเลย แม้เพียงจิตที่คิดจะเบียดเบียนก็ไม่มี และประการที่สำคัญ เมตตา เป็นธรรม

  ที่ควรอบรมเจริญให้มีขึ้นในชีวิตประจำวัน <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  โลภะ ต่างจาก เมตตา

  พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๗๖ - หน้าที่ ๑๗<o:p></o:p>

  โลภะ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน ?การโลภ กิริยาที่โลภ ความโลภ การกำหนัดนัก

  กิริยาที่กำหนัดนัก ความกำหนัด ความเพ่งเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนั้น

  อันใด นี้ชื่อว่าโลภะมีในสมัยนั้น.

  พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๗๕ - หน้าที่ ๕๒๙

  เมตตา มีความเป็นไปโดยอาการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นลักษณะ มีการนำเข้า

  ไปซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเป็นกิจ มีการกำจัดความโกรธ ความอาฆาตเป็นอาการ

  ปรากฏ มีการมองเห็นสิ่งที่น่าพอใจของสัตว์ทั้งหลาย(คือไม่เป็นศัตรู) เป็นเหตุใกล้

  ให้เกิด เมตตานี้มีการสงบพยาบาทเป็นสมบัติ มีการเกิดขึ้นแห่งเสน่หา (ความติดข้อง

  หรือ โลภะ)เป็นวิบัติ.
  <o:p></o:p>
  </PRE><o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>

  -เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ควรที่จะมีเมตตาต่อกัน ไม่ควรที่จะโกรธกัน ไม่ควรที่จะ

  เบียดเบียนกัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

  -
  เกิดความขุ่นเคือง พร้อมทั้งซ้ำเติม ซึ่งเป็นการทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อน นั่นไม่ใช่

  ลักษณะของเมตตา

  -ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องโกรธกัน ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเบียดเบียนทำร้ายกัน

  แต่ควรอย่างยิ่งที่จะให้อภัยและทำสิ่งที่ดีให้แก่กัน

  -เมตตากับพยาบาทจะเกิดร่วมกันไม่ได้ ขณะใดที่โกรธ รู้ได้เลยว่าเพราะขาด

  เมตตาจึงโกรธ ขณะใดที่เมตตา ก็รู้ได้เช่นกันว่าขณะนั้นเป็นสภาพจิตที่ห่างไกลจาก

  ความโกรธ

  -เวลาที่โกรธแล้วไม่ลืม สังขารขันธ์ก็จะปรุงแต่งต่อไปอีก ถึงกับเป็นความพยาบาท

  เป็นความขุ่นเคืองที่คิดจะประทุษร้าย ปองร้ายเบียดเบียนผู้อื่น

  -ถ้าไม่มีเมตตา ไม่อบรมเมตตาก็ไม่สามารถจะระงับความพยาบาทได้เลย ขณะใดที่

  ขุ่นเคืองใจ แม้เพียงเล็กน้อย ขณะนั้นก็ไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นแล้ว

  -
  ในชีวิตประจำวัน มีตา เห็น มีหู ได้ยินเสียงของบุคคลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

  จึงควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ไม่อิ่มในการอบรมเจริญเมตตาให้มีมากขึ้น

  -เมตตา ต้องอบรมเจริญให้แผ่ไป จะไปจำกัดทำไมของดี (เมตตา เป็นธรรม

  ฝ่ายดี ที่ควรอบรมเจริญในชีวิตประจำวัน)

  -
  เมตตา มีคุณมากมากมาย พร้อมทั้งอุปการะเกื้อกูลให้กุศลธรรมอื่น ๆ เจริญขึ้นด้วย

  จึงควรอย่างยิ่งที่จะอบรมเจริญให้มีขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์สุข

  ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง

  -พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแเสดง เกื้อกูลให้เกิดกุศล ไม่ใช่กุศล เพื่อ

  ขัดเกลากิเลสของตนเองที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ และเพื่อสะสมปัญญา

  ซึ่งเป็นความเข้าใจถูก เห็นถูก ต่อไป

  -ทำไม ถึงไม่ค่อยได้คิดกันว่า ในที่สุดแล้วเราก็จะต้องตาย? (อะไร ควรจะอบรม

  เจริญให้มีขึ้น ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อใด) ...ฯลฯ...<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  เอาบุญมาฝากวันนี้ตั้งใจว่าจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะทาน ให้อภัยทาน รักษาศีล บอกบุญ<o:p></o:p>
  เจริญภาวนา เมื่อวานนี้ได้ไปทำบุญที่วัดแจ้งได้สักการะพระธาตุ ปิดทอง ให้อาหารปลา สักการะสังขารอดีต<o:p></o:p>
  เจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย รักษษอาการป่วยของแม่ และเมื่อวานนี้ได้ไปสักการะอนุสาวรีบุคคลที่ทำประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนอนุโมทนากับพ่อแม่ที่ได้รักษาศีล ฟังธรรม อนุโมทนากับน้องและเพื่อนๆของน้องคนหนึ่งที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรคเพื่อผู้อื่น และอนุโมทนากับผู้อื่น และวันนี้ตั้งใจว่าจะถวายข้าวพระพุทธ สร้างพระ<o:p></o:p>
  สร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรถวายพระรัตนตรัย อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น เมื่อวานนี้ได้อนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาทำบุญที่วัด อนุโมทนากับกัผู้ที่ทำบุญเลี้ยงพระ และตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครนบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ร่วมสร้างพระพุทธรูปและศาลาปฎิบัติธรรม กับหลวงปู่วิไล เขมิโย ณ วัดถ้ำพระยาช้างเผือก อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ โดยรายละเอียด ขอให้ญาติธรรมและลูกศิษย์หลวงปู่ติดต่อกับทางวัดโดยตรง
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ร่วมบูชาหลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐม เพื่อซื้อที่ดินเป็นธรณีสงฆ์
  <!-- google_ad_section_end -->เนื่องจากวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

  เดิมมีที่ <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="29 ไร่">29 ไร่</st1:metricconverter> แต่โดนเวรคืนที่ไป <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="18 ไร่">18 ไร่</st1:metricconverter> เหลือเพียง <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="11 ไร่">11 ไร่</st1:metricconverter>

  ทางวัดจึงได้จัดสร้าง หลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐม ทั้งหมด 2 พิมพ์
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  เนื่องจากหลวงพี่ พระธวัชชัย ธมฺมวโร พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดหนองเต่าคำ ได้ดำเนินการซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด อาทิเช่น ห้องน้ำ กุฎิสงฆ์ และอื่นๆอีกหลายอย่างภายในวัดหนองเต่าคำ ซึ่งตอนนี้การดำเนินการก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่สำเร็จทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ยังขาดปัจจัยที่จะมาทำการบูรณะอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการ บูรณะโบสถ์ (วิหาร),การปูพื้นในลานวัด , ซุ้มประตูวัด , ป้ายวัด, และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด ดังนั้นอาตมาภาพจึงจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จำนวน ๒๕๕๔ กองบุญ กองบุญละ 100 บาท เพื่อที่จะได้นำปัจจัยในการทอดองค์ผ้าป่าในครั้งนี้บูรณะถาวรวัตถุภายในวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้นให้สำเร็จเรียบร้อยถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป


  โดยการทอดองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศลนี้ จะได้ทำการทอดในวันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2554 เวลาในการทอดองค์ผ้าป่า 14.09 น.


  ผู้จะร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้
  ท่านสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี พระธวัชชัย ธมฺมวโร เลขที่บัญชี
  524-0-20066-1 ธ.กรุงไทย (สาขาสันป่าตอง)  หากท่านอยู่ต่างประเทศโอนเข้าบัญชี
  PRA TAWATCHAI THUMAWARO
  KRUANGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  SANPATONG BRANCH
  A/C NO. 524-0-20066-1<o:p></o:p>
  <o:p></o:p>

  084-1759890<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะ
  สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา
  (
  ป่าไผ่) อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็นสำนักปฎิบัติธรรม วิชา ธรรมเปิด โลกกรรมบันดาล” (โดยชดใช้หนี้
  กรรม เน้นปฎิบัติธรรมบำบัดรักษาโรค โดยไม่จำเป็น ต้องใช้ยา เจริญปัญญาสู่ วิปัสสนากรรมฐาน แบบเร่งด่วน
  เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น)
  พระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะ
  พุทธลักษณะ
  -
  หน้าตักกว้าง <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 นิ้ว">30 นิ้ว</st1:metricconverter> สูง <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 นิ้ว">30 นิ้ว</st1:metricconverter>
  -
  องค์สีฟ้า ใส
  -
  ทรงเครื่อง
  -
  ขัดสมาธิเพชร
  งบประมาณ
  หนึ่งแสนสามหมื่น หรือรวมตกแต่งภายในงาน หนึ่งแสนห้าหมื่น-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท โดยจะมีองค์พระที่
  ถวายพร้อมกัน 7 องค์ คือ
  -
  พระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะ (รอปัจจัย)
  -
  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต ) (มีผู้รับสร้างไปแล้ว)
  -
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และ หลวงปู่ทวด พระคู่บารมีกรุงรัตนโกสินทร์ (มีผู้รับสร้างไปแล้ว)
  -
  หลวงปู่มั่น และ หลวงปู่คง พระสายกรรมฐาน (พระอาจารย์ ของพระอาจารย์สุวัฒน์) (มีผู้รับสร้างไปแล้ว)
  -
  พระอาจารย์<st1:personName w:st="on" ProductID="สุวัฒน์ เปิดโลกกรรมบันดาล">สุวัฒน์ เปิดโลกกรรมบันดาล</st1:personName> (มีผู้รับสร้างไปแล้ว)
  หรือ จะร้างฐานพระก็ได้ครับ เพราะมีแต่ผู้รับสร้างพระ แต่ฐานไม่ได้สร้างทุกองค์ครับ งบจึงมากกว่าที่ตั้งไว้
  ถวาย ในวันที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น.-10:00 น. ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา(ป่าไผ่) อำเภอเขา ฉกรรจ์
  จ.สระแก้ว (ขึ้นรถตู้ใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัย รถไปสระแก้ว แจ้งว่าลงเขาฉกรรจ์สอบถามที่ตลาดเขาฉกรรจ์ วัดป่า
  ใผ่ อยู่ไหน )
  จึงเรียนเชิญ พุทธศานิกชน ร่วมปัจจัยสร้าง โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน
  มูลนิธิ สุวัฒนา ธนาคารออมสิน บัญชีเผื่อเรียก สาขาวัฒนานคร 053-670-597-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="425 ”">425 ”</st1:metricconverter>
  หรืออาจจะรบกวน scan หลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ email pichak1999@hotmail.com เพื่อทำ
  การ UP date ยอดสุทธิ ทุกวันจันทร์ครับ
  ติดต่อ คุณพิจักษณ์
  Tel:089-310-1337
  กทม. ตลอดเวลาครับ
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  ด้วย วัดท่าแคลง หมู่ 7 บ้านท่าแคลง ตำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี จะจัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าแคลง จำนวน 3 องค์ อันมี
  1.หลวงพ่อเปรม
  2.หลวงพ่อมุน ธมฺมโชโต
  3.พระครูจันทประโชติคุณ(ละออง)
  ในวันที่ 12 , 13 ,14 เมษายน 2554 ที่จะถึงนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่ระลึกและสักการะของประชาชนตลอดจนเพื่อการกุศลของทางวัดท่าแคลง โดยรายละเอียดงาน ดังนี้
  วันอังคารที่ 12 เมษายน 2554
  - เวลา 12.49 น. ทำพิธีบวงสรวงบูรพาจารย์
  - เวลา 13.49 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  - เวลา 14.49 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูจันทประโชติคุณ(ละออง)

  วันพุธที่ 13 เมษายน 2554
  - เวลา 14.49 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อมุน ธมฺมโชโต

  วันพฤหัสฯที่ 14 เมษายน 2554

  - เวลา 14.49 พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเปรม
  - เวลา 19.19 พิธีสวดสะเดาะห์เคราะห์ เสริมมงคลบารมี

  หมายเหตุ : เปิดให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจองทอง กิโลกรัมละ 999 บาท ครึ่งกิโลกรัมละ 499 บาท รวมถึงเปิดให้จองวัตถุมงคลรูปหล่อบูชาหรือคล้องคอ ได้ที่วัดท่าแคลง ต.สนามไชย
  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร 039 - 417137 หรือ 087 - 1296202 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ สำหรับเจ้าภาพร่วมงานมีวัตถุมงคลแจกเป็นสิริมงคลฟรี<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะทาน ให้อภัยทาน รักษาศีล บอกบุญ<o:p></o:p>
  เจริญภาวนา ทำบุญที่วัดแจ้งสักการะพระธาตุ ปิดทอง ให้อาหารปลา สักการะสังขารอดีต<o:p></o:p>
  เจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย สักการะอนุสาวรีบุคคลที่ทำประโยชน์ อนุโมทนากับผู้อื่น ถวายข้าวพระพุทธ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรถวายพระรัตนตรัย อนุโมทนาบุญกับ ขอเชิญร่วมกุศลร่วมกันนะครับ<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
   

แชร์หน้านี้

Loading...