เรื่องอนาคตของชาติโดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 2 เมษายน 2008.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]
  เรื่องอนาคตของชาติ<O:p</O:p


  (วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2518)
  <O:p</O:p
  โดย พระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)  พลตรียุทธศิลป์ เกสรศุกร์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 ได้นิมนต์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

  <O:p</O:p
  พร้อมด้วยพระเถระรวม 6 รูป เพื่อไปบำรุงขวัญของทหารในเขตกองทัพภาพที่ 2 โดยนำผ้ายันต์พิชัย สงครามไปแจก ให้ทหารตามฐาน ปฏิบัติการชายแดน ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2518 และในวันสุดท้าย คือวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ได้ทำการแจกให้ทหารค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และก่อนทำการแจกได้แสดงธรรมกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตของชาติ ที่ศาสนสถาน ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา

  <O:p</O:p
  มูลเหตุที่มาแจกวัตถุมงคล<O:p</O:p
  เจริญสุข แก่บรรดาทหารของชาติ อาตมาได้ไงทำการแจกจ่ายผ้ายันต์และเหรียญ แก่ทหารทางเหนือมาแล้ว 3 ครั้ง ต่อมาได้ทราบจากข้าหลวงสมเด็จพระบรม ราชินาถว่า สมเด็จพระบรมราชะนีนาถทรงปรารภว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่าน ไม่ห่วงทหารภาคอีสาน หรือ อย่างไร จึงไม่ไปแจกของแก่ทหารภาคอีสานบ้าง
  <O:p</O:p
  ความจริงอาตมาห่วงทหารภาคอีสานเช่น เดียวกับ ทหารภาคเหนือ เมื่อท่านผู้บัญชาการกองพล ที่ 3 รับ จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาแจกจ่าย จึงได้นำสิ่งของมาแจกให้ครั้งนี้
  <O:p</O:p
  ขั้นแรกอนุศาสนาจารย์ได้อาราชธนาให้แสดงธรรม ต่อมาท่านผู้บัญชาการกองพลได้ อาราชธนาให้เล่าเรื่องของที่มาแจกจ่ายว่าทรงคุณค่าอย่างไรบ้าง ผู้ที่รับแจกไปจะเกิดความศรัทความเชื่อมั่น<O:p</O:p
  เพื่อสนองเจตนาของอนุศาสนาจารย์และท่านผู้บังคับบัญชาการกองผลที่ที่ 3 ได้อาราชธนาจึงพูดเรื่องธรรม ก่อนสักเล็กน้อย จากนั้นจึงจะพุดถึงเรื่องสิ่งของ ของที่นำมาแจกจ่าย เราทุกคนอยากมีด้วยทั้งนั้น แม้บางคนนึกว่าอยากมั่ง ออยากมียศมีอำนาจแต่ความจริง แล้วก็คืออยากมีดีนั้นเอง
  <O:p</O:p
  แม้เราจะมียศสูง แต่ถ้าใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดี เราก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้น ใครจะอยากอะไรก็ตามเถอะ แต่มีสุดของความอยากนั้นก็คือความดีนั้นเอง
  <O:p</O:p
  รักษาศีล 5 ให้ได้
  <O:p</O:p
  ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องทำเป็นเบื้องต้น 5 ประการคือ<O:p</O:p
  • เราไม่อยากให้ใครมาฆ่า รักแก ข่มแหงเรา เราก็อย่าไปฆ่า ไปรังแก ไปข่มแหงเขา<O:p</O:p
  • เราไม่อยากให้ใครมาลักเอง เราก็อย่าลักของเขา<O:p</O:p
  • เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเรา เราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขา<O:p</O:p
  • เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเรา เราก็อย่าไปโกหกเขา<O:p</O:p
  • เราไม่อยากเป็นคนบ้า ก็อย่าไปดื่มสุราเมรัย เพราะถ้าเราดื่มสุราเมรัย เพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆ เราก็จะเป็นคนบ้า
  <O:p</O:p
  เจริญพรหมวิหาร 4 ไว้<O:p</O:p
  ความดีที่สูงกว่าขึ้นไปอีกที่เราควรประพฤติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเอง คือพรหมวิหาร 4 ประการคือ<O:p</O:p
  • เมตตา ความรัก เราต้องรักตัว รกครอบครัว รักญาติพี่น้องหมู่คณะ ตลอดประเทศชาติ<O:p</O:p
  • กรุณา ความสงสาร ก็ต้องมีบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขารับอยู่ที่เขารับอยู่<O:p</O:p
  • มุทิตา ยินดีด้วย เมื่อบุคคลอื่นได้ดีมีความสุข ไม่ริษยาเขา เขาได้ดีก็ชื่นชม อนุโมทนาด้วย<O:p</O:p
  • อุเบกขา วางเฉย เช่น เมื่อลูกของเรา ญาติพี่น้องของเราไม่ทำผิด เราต้องทำตัวเป็นกลาง เมื่อเขาได้รับโทษก็คือเป็นกรรมของเขา ไม่ช่วยเหลือในทางที่ผิด <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2008
 2. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  เว้นจากความลำเอียงทั้ง 4 ประการ<O:p</O:p
  ผู้ที่จะมีความในธรรมในข้อ 4 นี้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมข้ออื่นสนับสนุน คือเราต้องเว้นจาก อคติ<O:p</O:p
  • ความสำเอียงเพราะความรัก <O:p</O:p
  • ความลำเอียงเพราะความชัง<O:p</O:p
  • เพราะความหลง<O:p</O:p
  • ความกลัว<O:p</O:p
  ทหารแปลว่าเคยหนุ่ม <O:p</O:p
  ทหารทุคนต้องเป็นหนุ่ม แม้จะแก่อายุมากแล้วก็ต้องทำตัวเป็นหนุ่ม เพราะคำว่า ทหาร แปลว่า คนหนุ่ม<O:p</O:p
  คนหนุ่มนั้นจะต้องเป็นคนแข็งแรงว่องไว กล้าหาญบึกบึน มีไหวพริบปฏิภาณดี มีความรักใคร่กัน ไม่ทอดทิ้งกันเมื่อมีภัย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และ ข้อสำคัญที่สุดนั้นต้องยอมตาย เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เมื่อถึงคราวที่จำเป็นนี้พุดถึงทหาร เพราะอาตมาเคยเป็นทหารเรือมาแล้ว ย่อมรู้จักชีวิตวิญญาณของทหารดี<O:p</O:p
  ทหารไปรบถือว่าทำเพื่อชาติบ้านเมือง<O:p</O:p
  ทหารที่ไปราชการสงครามเพื่อป้องกันอริราชศัตรูนั้น หากไปฆ่าข้าศึกศัตรูก็ไม่คือว่าเป็นความความชั่ว แต่เป็นการทำดีต่างหาก เพราะเราหน้าที่ป้องสิ่งที่ดีงามเอาไว้ ความดีนั้นคือความอยู่รอดของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปวงชนในผืนแผ่นดินไทยทุกคน<O:p</O:p
  ความสงบสุขนั้นเป็นยอดของความดีทั้งมวล การที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของเราจึงได้ชื่อว่าว่าเราทุกคนได้ทำความดี สมศักดิ์ศรีของความเป็นทหารไทย จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบาปกรรม<O:p</O:p
  ภูอันธพาน ( ภูพาน )<O:p</O:p
  อาตมาขึ้นเครื่องบินผ่านภูอันธพาน ไม่อยากเรียกว่า ภูพาน ดังที่เขาเรียกกัน เพราะภูนี้มีแต่พวกอันธพานทั้งนั้น ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์บ้านเมือง การสู้รบของทหารเห็นว่า เราทุกคนจะไม่แพ้ จะไม่ตกเป็นทาสของใครๆ ดังที่พวกเราพากันวิตกกังวลกันอยู่ในขณะนี้ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงวิตก และทรงมีความห่วงใย ประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง<O:p</O:p
  ดังที่เห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518 พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดของอาตมา ( วัดท่าซุง ) และได้ตรัสถามความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตว่าจะเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร<O:p</O:p
  อนาคตของชาติ<O:p</O:p
  อาตมาได้ถวายพระพระองค์ว่า ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใคร อาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป<O:p</O:p
  ประเทศจะดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏ ความมั่นคงสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน แต่จะยังไม่ปรากฏชัดนัก แต่จะมองเห็นได้ชัดๆ ก็ต้องปี พ.ศ.2524 เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นนัก และเริ่มจะฉายแสงให้เห็นความมืดหมดไป ที่อาตมากล้ายืนยันต่อพระองค์ เช่นนั้น เพราะเหตุผลหลายประการ คือ<O:p</O:p
   
 3. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  คำทำนายของพระพุทะโฆษาจารย์<O:p</O:p
  ในประการแรก อาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดข่อย ซึ่งพระอรหัตน์ ในอดีตนามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ (ลำไย ) เขียนไว้ ทำนายเกี่ยวกับชะตาบ้านเมือง ท่อนที่กรุงศรีอยุธยามากู้ชาติ ได้แล้ว จะต้องไปตั้งเมืองหลวงใหม่ และเหตุการณ์ ต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียเสียอิสรภาพแก่พม่า ตอนที่กรุงเพฯยังไม่ปรากฏ<O:p</O:p
  โดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่า กรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกข้าศึกตีแตก แต่จะเสียอิสระไม่นานนัก จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติได้แล้ว จะต้องไปตั้งเมืองหลวงใหม่ และ เหตุการณ์ต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นความจริงตามคำทำนายทุกอย่าง<O:p</O:p
  ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้ง 10. รัชกาล<O:p</O:p
  ในสมุดข่อยเล่มเดียวเดียวนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงใหม่ ในวันข้างหน้า ซึ้งเป็นการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละ รัชกาลดังนี้<O:p</O:p
  รัชกาลที่ 1. ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์<O:p</O:p
  รัชกาลที่2. รู้จักธรรม<O:p</O:p
  รัชกาลที่3. จำต้องคิด<O:p</O:p
  รัชกาลที่4. สนิทธรรม<O:p</O:p
  รัชกาลที่5 .จำแขนขาด<O:p</O:p
  รัชกาลที่6.ราษฎร์ราชาโจร<O:p</O:p
  รัชกาลที่7. นั่งทนทุกข์<O:p</O:p
  รัชกาลที่8. ยุคทมิฬ<O:p</O:p
  รัชกาลที่7. ถิ่นกาขาว<O:p</O:p
  รัชกาลที่9. ชาววิไล<O:p</O:p
  ความแม่นยำของคำทำนาย<O:p</O:p
  เมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาลก็จะเห็นได้ชัดว่า คำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใด<O:p</O:p
  ความแม่นยำของคำนำนาย<O:p</O:p
  เมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาลก็จะเห็นได้ชัดว่าคำว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใด<O:p</O:p
  รัชกาลที่1. ผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชย์สมบัติ<O:p</O:p
  รัชกาลที่2.ท่านว่างจากศึกสงครามก็เห็นมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้สงฆ์ค้นคว้าธรรมวินัยรวบรวมเป็นใหญ่<O:p</O:p
  รัชกาลที่3.ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้<O:p</O:p
  รัชกาลที่4. ท่านสนิทธรรมก็เพราะราชาองค์นี้ทรงผนวชถึง 27 พรรษา มีความคล่องตัวในธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิกฎอย่างแตกฉาน และยังมีความสนิทสนมกับ สมเด็จพระพุทธพุฒาจารย์ ( โต ) อย่างยิ่ง เป็นคู่บารมีกัน<O:p</O:p
  รัชกาลที่5. จำแขนขาด เราเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนดีกว่าเสียหมดทั้งตัว คือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้<O:p</O:p
  รัชกาลที่6. ราษฎร์าชาโจร เพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระพระคลังจนหมดสิ้น แต่อาตมาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นชาตินิยม มีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชน ให้รักชาติบ้านเมือง เช่นมีเพลงบทบทหนึ่งพระราชนิพนไว้ว่า ใครมาเป็นเจ้าของเจ้าข้าครอง คงจะต้องบังคับไล่ เคี้ยวเข็ญ เย็นค่ำร่ำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงได้ทำทุกอย่าง ให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ถือพระองค์ยังสามารถทำให้ไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก โดยส่งทหารไป ช่วยสงครามโลกครั้งที่1. จึงจำต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมาก แต่ก็เกิดประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนัก<O:p</O:p
  รัชกาลที่7. นั่งทนทุกข์ พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี เงินท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกาลก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ ต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์ ต่อดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอ ต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนม์<O:p</O:p
  รัชกาลที่ที่8.ยุคทมิฬ บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่2. ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากแค้นแสนสาหัส พระมหากษัตริย์ลูกลอบปลงพระชนม์จนสวรรคต<O:p</O:p
  รัชกาลที่9.ทำนายว่า ถิ่นกาขาว เราก็เห็นว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้าน เต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้น<O:p</O:p
  รัชกาลต่อไป คือรัชกาลที่ 10. ทำนายว่า ชาววิไล หมายความว่า บ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็ญ จะประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียที<O:p</O:p
  เราจะมั่งคั่งสมบูรญ์เหมือนานาอรยะธรรมประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย<O:p</O:p
  ราชวงศ์จักรีจะมีเพียง 10 รัชกาลเท่านั้นรึ ?<O:p</O:p
  ปัญหาที่น่าคิดไปคือว่า ทำไมพระพุทธโฆษาจารย์จำทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียง 10 รัชกาลเท่านั้น ?<O:p</O:p
  กรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียง 10 พระองค์เท่านั้นหรือ ? เป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษ จึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปาน และพระอาจารย์ต่างๆ ซึ่งจิตของท่านเองเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญา สามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบัน อนาคต ซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ขณะนี้ ทุกๆรูปอาตมาได้สอบถามจากท่านเรื่องต่างก็ยืนยันตรงกันว่า<O:p</O:p
  พระมหากษัตริย์จะมียังมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนาน มิใช่เพียงแค่ 10 พระองค์ เท่านั้น แต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่10 เป็นต้นไป บ้างเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ร่มเย็นผาสุก ประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไป ไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมา จึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปอีก<O:p</O:p
   
 4. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  พระพุทธทำนายเหตุการณ์ของโลก<O:p</O:p
  ประการที่2 ที่ยืนยันว่าประเทศไทยจักไม่ตกเป็นทาสของใครๆ นั้นคือ พระพุทธทำนายเหตุการณ์ของโลก พระพุทธทำนายนี้ก็มีปรากฏในสมุดข่อยของพระพุทธโฆษาจารย์เช่นเดียวกัน ซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้<O:p</O:p
   
 5. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  อ่านจบแล้วอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลด้วยนะครับ<O:p  คำอุทิศส่วนกุศล
  โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
  วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี<O:p  อิทังปุญญะผะลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

  และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด


  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกัน<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <!-- / message --><!-- edit note --><HR style="COLOR: #ffffff" SIZE=1>
   
 6. อกนิษฐกา

  อกนิษฐกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +116
  สาธุครับ ที่มีวิริยะอุตสาหะหามาให้อ่าน จากหนังสือมโนมยิทธิและประวัติของฉัน ทำให้เรารู้ว่าจากที่หลวงพ่อของเราเปิดเผยเรื่องนี้ ได้ถูกโจมตีจากผู้รู้ดีในสมัยนั้นอย่างหนัก คอลัมเล็ก คอลัมน้อยในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ โจมตีหลวงพ่อของเราอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลย ตอนนี้เรื่องน้ำมั่น ไม่เหลือให้ใครได้โจมตีแล้ว เหลือแต่เรื่องกรรมฐาน มโนมยิทธิ เรื่องพระนิพพานนี่แหละ ที่ยังต้องรอยุคอภิญญา มาย้ำคำสอนของหลวงพ่อเราอยู่ ต่อไปเรื่องอภิญญา เรื่องนรก สวรรค์ เรื่องพระนิพพาน ก็จะเป็นเรื่องที่ประจักษ์แจ้งแก่คนทั่วไปว่า ที่หลวงพ่อสอนไว้ คือความจริง คนจะสนใจที่จะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานกันมากขึ้นอย่างหลวงพ่อท่านว่า พระอริยะเจ้าก็จะมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวแล้ว คิดว่ายิ่งกว่าการพบน้ำมันเป็นไหนๆ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันนะครับ โมทนาด้วยครับ
   
 7. mahaasia

  mahaasia เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1,130
  ค่าพลัง:
  +4,970
  ร. 10 นี่ท่านปราดเปรื่องมาก เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 วางพื้นฐานไว้ให้หมดแล้ว(จากหนังสือในหลวงพบพระอริยะ) ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ แสดงว่า ร. 10 ท่านก็ไม่ธรรมดา เพราะว่าถึงขนาดทำให้ประเทศชาติไม่ล้มลุกคลุกคลานได้นี่แสดงว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาแน่นอน
   
 8. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ตั้งกระทู้ และท่านที่อนุโมทนาบุญ ครับ
  สาาาาา...ธุ
  สาาาาา...ธ
  สาาาาา...ธุ<O:p</O:p

  ทรัพยากรอันมีค่า ย่อมคู่ควรกับผู้มีบุญเท่านั้น
  แล้วท่านล่ะ สั่งสมบุญใหญ่ไว้รองรับสมบัติใหญ่หรือยัง
  ผลบุญเป็นอจินไตย
   
 9. อรวี จุฑากรณ์

  อรวี จุฑากรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +185
  โมทนาสาธุ

  (smile) (smile)
  ขออนุโมทนาบุญ กับธรรมะดีๆ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 10. oounoo

  oounoo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +2
  ขอบคุณมากเลยผมสมาชิคใหม่
   
 11. ธนานุวัตร

  ธนานุวัตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +968
  สาธุ อนุโมทนาด้วยครับ กำลังหาบทความแบบนี้ของหลวงพ่อมาอ่านพอดี
   
 12. อกนิษฐกา

  อกนิษฐกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +116
  เรื่องการเตรียมตัวของเราเพื่อรับสถานะการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชึวิตบนโลกมนุษย์มากเหมือนกันนะครับ นั่งรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เตรียมตัวเองเพี่อจะต้อนรับสิ่งนั้น ประโยชน์ก็คงไม่เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของเรา ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความเป็นไปทุกๆท่านนะครับ
   
 13. กิตติรัตน์ นพต

  กิตติรัตน์ นพต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2008
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +360
  อนุโมทนาด้วยนะครับ หากเป็นจริงตามที่หลวงพ่อท่านทำนายไว้ก็สุดยอดเลยครับคนไทยจะได้รวยเสียที
   
 14. CharnK

  CharnK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  440
  ค่าพลัง:
  +1,398
  ข่าวดี เราพบแหล่งน้ำมันดิบที่เพชรบูรณ์แล้ว เห็นว่ามากกว่าบรูไนอีก

  เรื่อง "ถิ่นกาขาว" ผมสงสัยว่าจะเป็นการเปรียบเปรย อย่างเรื่อง "แขนขาด" ก็ว่าเป็นการเสียดินแดนต่าง ๆ ตามความเห็นของผมคิดอย่างนี้ ปกติเราคิดถึงอีกาว่าเป็นสัตว์ไม่ดี สีดำ ขณะที่สีขาวมักจะเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น "กาขาว" อาจจะหมายถึงว่าทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนไม่ดีที่หลอกชาวบ้านทั่วไปว่าตนเองดี จะด้วยการมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเงินทองก็ตาม แต่เนื้อแท้แล้วก็ยังเป็นอีกาสีดำอยู่นั่นเอง
   
 15. อกนิษฐกา

  อกนิษฐกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +116
  ถ้าเราย้อนไปสมัยปี ๑๘ ที่หลวงพ่อท่านเปิดเผยเรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆ แรกทีเดียวท่านได้ถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ที่นำมาเผยแพร่ในกระทู้นี้ก็พูดในค่ายทหาร เหตุที่ท่านปรารภเรื่องเหล่านี้ก็คือว่า ช่วงนั้นลัทธิการปกครอง รอบๆบ้านเราและทั่วโลกมีความผันผวนมาตลอด มีการรบราฆ่าฟันกัน มีการล้มล้างการปกครอง มีการล้มล้างระบบกษัตริย์ ฯลฯ เกิดภัยพิบัติต่อชาติ ต่อประชาชน แทบทุกประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปริวิตกต่อเหตุการณ์โลก เหตุการณ์รอบๆประเทศ และ เหตุการภายในประเทศมาก ทรงรักประเทศ ทรงรักประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์พบองค์หลวงพ่อทรงมีพระราชศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อจึงทรงปรารภความปริวิตกในพระราชหฤทัย กับองค์หลวงพ่อเราในเรื่องสำคัญหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน มีบางส่วนที่องค์หลวงพ่อท่านนำมาเล่าให้ลูกหลานฟังได้คิดว่าลูกหลานที่ติดตามคำสอนขององค์หลวงพ่อคงได้เคยผ่านหู ผ่านตามาบ้าง ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อท่านจึงปรารถถึงคำพยากรณ์ อนาคตของประเทศไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด และนำไปแสดงแก่เหล่าทหารในค่ายที่กล่าวถึงในกระทู้นี้ เพื่อคลายความกังวลใจแก่ผุ้ที่เป็นห่วงชาติบ้านเมือง ห่วงประชาชน อย่างพระเจ้าอยู่หัว และทหารหาญทั้งหลาย ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นห่วงชาติบ้านเมือง ได้คลายความกังวลใจ และเพื่อต่อต้านข่าวลือต่างๆที่เป็นไปในทางทำลายขวัญ ทำลายความมั่นคง ของคนในยุคนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ เพลงเราสุ้ ก็ในช่วงระหว่างเหตุการณ์นั้น
  ทีนี้การปรารภเรื่องทั้งหมดนี้ขององค์หลวงพ่อในโบสถ์วัดท่าซุงกับในหลวง และปรารภกับทหารในค่ายทหาร มันไม่ได้หยุดอยุ่แค่ในโบสถ์ และในค่ายเสียแล้ว มันแพร่กระจายไปไกลพอสมควร เกิดการวิภาควิจารณ์จากผู้รู้หรือนักวิชาการต่างๆสมัยนันบ้าง จากฝ่ายไม่หวังดีหรือฝ่ายตรงข้ามบ้าง อย่างแพร่หลายพอดูเหมือนกัน บางกลุ่มบางพวก ก็โจมตีอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่นักบวช ถามว่าหลวงพ่อท่านรู้หรือไม่ว่ามีคนด่าท่านอย่างหนักในเรื่องนี้ คำตอบคือท่านรุ้ แต่ท่านจะสนใจหรือ ในเมื่อท่านมีเจตนาอย่างที่บอกมา มีแค่ลูกศิษย์เราๆท่าน โดยเฉพาะอย่างผมนี่แหละที่ค่อนข้างจะไม่พอใจเอามากๆ ช่วงนั้นถ้าท่านนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง ท่านจะย้ำอยู่เสมอว่า เราอย่าไปโกรธเขานะลูก สำหรับพระเณรก็ให้วัดกำลังใจตัวเองว่า เรายังโกรธกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่า ถ้าเรายังโกรธเราก็ยังเลว แล้วองค์ท่านก็นำลูกหลานในช่วงนั้น ทำงานด้านสาธารณะประโยชน์อย่างหนัก ออกเยี่ยมแจกของทหาร แจกของผุ้ยากจนในถิ่นทุระกันดาร สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล ฯลฯ ไปศึกษากันดูก็แล้วกัน กล่าวในที่นี้ก็จะเฝือไป จนมาถึงทุกวันนี้ ประเทศเราอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งระดับหนึ่ง พอที่จะวางใจได้บ้างแล้วว่าไม่เสี่ยงต่อการล่มจม แม้จะมีเหตุการณ์ ๓ - ๔ จังหวัดชายแดนภาคไต้ทีล่อแหลมอยู่มาก แต่ก็ขอให้พวกเราทุกคน ยึดคำสอนขององค์หลวงพ่อ และปฏิบัติตามอย่างเต็มกำลังให้ครบถ้วน โดยเฉพาะคำสอนที่นำมาโพสในกระทู้นี้ ถ้าเราในฐานะลูกศิษย์ ปฏิบัติครบถ้วนจริงๆ ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบสุข ส่งผลให้ครอบครัวเราสงบสุข ส่งผลให้ประเทศชาติประสบความสงบสุขร่มเย็น และเป็นมหาอำนาจในทุกๆด้านประเทศหนึ่งในเอเชีย และในโลก "เกิดมาทั้งที เอาดีให้ได้ เกิดมาทั้งที ฝากดีเอาไว้ ในโลกนี้ ในนามคณะศิษย์ พระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง ถึงคราวที่เราต้องละจากโลกนี้ไป ขอให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ ได้แก่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด
   
 16. พรหมมรกต

  พรหมมรกต Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +46
  มาเตรียมพร้อมฟื้นฟูจิตใจกันดีกว่าครับ ประเทศชาติกำลังแย่
   
 17. nunyy

  nunyy สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2008
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +17
  รู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย เพราะตอนนี้ประเทศเราก็ย่ำแย่น่าดู
   
 18. อกนิษฐกา

  อกนิษฐกา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +116
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ หันมาช่วยกันสวดมนต์ ภาวนา ทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามกำลังที่เราทำได้กันเถอะครับ สร้างความสุข ความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรากันเพราะว่า เมื่อจิตผ่องใส สุคติเป็นที่หวังได้
   
 19. แขไฉไล

  แขไฉไล สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  345
  ค่าพลัง:
  +9
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ตั้งกระทู้ และท่านที่อนุโมทนาบุญ ค่ะ
   
 20. นายดอกบัว

  นายดอกบัว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  1,695
  ค่าพลัง:
  +5,674
  ยุคนั้นก็คงเป็นยุคของผมล่ะสิ

  อีกสิบสองปีข้างหน้า
   

แชร์หน้านี้

Loading...