เรื่องเด่น เรื่องเล่า "นักขุดกรุ"มือขลัง ขมังเวทย์ที่สุดในแผ่นดิน

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย wanwi, 11 ตุลาคม 2016.

 1. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  ทักตรงวันจากน้องติ้ก
  พักผ่อนให้สบายอีกวัน
   
 2. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  คนทางไกลส่งพระ3องค์
  ตรงกับพระไตรลักษณ์
  เขียนนิดในวันแล้งหน้าฝน...

  พุทธวิถี......ศรีรัตนา
  บุญรักษา....เทวาคุ้ม
  คุมสุขกาย...คลายทุกข์รุม
  รัตนะกุม......ขุมทรัพย์ธรรม!
   
 3. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  ทักตรงวันน้องปรายฯ
  ตอบอย่างสบายตามวัน
   
 4. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  อีกภาพที่สร้างความชื่นตา
  ในวัน"ภัยแล้ง"คุกคามหนัก...

  มุมแดงดี........สีสมวัน
  พฤกษาพันธุ์....ขันแข่งเข้ม
  แต้มดอกดวง...ตวงเกษม
  เชิญปรีดิ์เปรม...อิ่มเอมทรวง!
   
 5. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  โมทนาบุญกับน้องเสฯ
  พรุ่งนี้จัดส่งพร้อมกันครับ
   
 6. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  ด้านหน้าเหรียญเป็น"พ่อตาหินช้าง"
  ส่วนด้านหลัง"วัดพ่อตาเขาหินช้าง"
  ถูกต้องทั้ง2ประการตามที่เจ้าถิ่น
  ให้
  ข้อสังเกตและความรู้พื้นถิ่นครับ
   
 7. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  เหรียญนี้ได้มานาน จำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่เคยได้ยินคนแถวชุมพรบอกว่า มีเหรียญนี้ไปแถวนั้น ถึงตกรถก็ไม่อดข้าว มาวันนี้รู้จักร้านข้าวแกงนายปุ่น ก็เชื่อว่าคงพอไปอาศัยได้ จึงงัดให้ทำบุญ-ฮ่า
   
 8. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  นั่นปะไร ท่านบก.ยินดีให้ท่านกลับคืนมาตุภูมิ ก็แล้วแต่เจ้าถิ่น พิจารณาว่าอย่างไร ตามสบายเลยครับ อยู่กับใครก็ล้วนคนดีพระคุ้มทั้งสิ้น
   
 9. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  วันนี้ ไม่มี"ธรรมะวันละบท"จากคุณสาธิต
  ก็คัด"พระพุทธวจนะ"ให้สักบทเป็นปกติ...

  ## พุทธวจนะในธรรมบท ##
  แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  =================

  @@"ผู้บูชาท่านที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกพระพุทธเจ้า
  ผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องขวางกั้นหมดโศกหมดปริเวทนาสงบระงับ
  ปลอดภัยโดยประการทั้งปวง ใครๆก็ไม่สามารถจะคำนวณ
  บุญของบุคคลผู้นี้ว่า "เขาได้บุญประมาณเท่านี้"@@

  He who venerates those venerable ones
  Be they the Buddhas or disciples;
  Those who have overcome obstacles
  And gone beyond distress and lamentation;
  Those who are serene and all-secure.
  No one is able to calculate
  His merit as "such and such".

  ปูชารเห ปูชยโต
  พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก
  ปปญฺจสมติกฺกนฺเต
  ติณฺณโสกปริทฺทเว ฯ ๑๙๕ ฯ

  เต ตาทิเส ปูชยโต
  นิพฺพุเต อกุโตภเย
  น สกฺกา ปุญญํ สงฺขาตุํ
  อิเมตฺตมปิ เกนจิ ฯ ๑๙๖ ฯ
   
 10. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  บุญต้นน้ำ+ค่าเซิร์ฟเวอร์เว็ป
  =================

  เหรียญเงิน-ร.5งานสมโภชพระไตรปิฏกฯ
  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี2535
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในปี 2535 เป็นห้วงเวลาเดียวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสร็จสิ้นการตรวจชำระพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี เรียกกันว่า..."มหาจุฬาเตปิฏก" หรือความหมายคือ พระไตรปิฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ในการนี้จึงจัดสร้าง เหรียญที่ระลึกรูปพระพุทธเจ้าหลวง ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์อุมปถัมภ์การชำระพระไตรปิฏกครั้งที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และให้กำเนิดพระไตรปิฏกที่จัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยครั้งแรก

  เหรียญรุ่นนี้จึงมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะเนื้อเงินเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแด่ผู้สละทุนทรัพย์ให้งานยิ่งใหญ่เท่านั้น ส่วนเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ก็สร้างเป็นการหาทุนอีกไม่มาก

  หนึ่งในเหรียญทรงคุณค่า นับเนื่องอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งการพระศาสนา สมควรเก็บไว้บูชา พิธีพุทธาภิเษก ก็ไม่ต้องพูดถึง เหล่าคณะสงฆ์หมุนเวียนกันพุทธมนต์มโหฬารนับหลายร้อยรูป

  ร่วมบุญกับเหรียญเงินเก่าเก็บ ปรอทเงินจับงามด้านหน้า ส่วนด้านหลังขาวเช้งวับเพราะวางไว้เฉยๆไม่ถูกอากาศระคายผิว

  =====1,500 บาท=====

  20190720_104158-1.jpg
  ด้านหน้าพระพุทธเจ้าหลวงผินพระพักตร์ทางขวามือ จารึกอักษรลายพระปรมาภิทัย..."จุฬาลงกรณ์ ปร."

  20190720_104220-1.jpg

  ด้านหลังเหรียญ รายละเอียดจัดสร้างเพียบพร้อม

   
 11. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  บุญต้นน้ำ+ค่าเซิร์ฟเวอร์เว็ป
  =================

  ชุดเหรียญเก่า-เล่าขาน-เกินกาล 50 ปี
  หลวงพ่อติ่ง ว.ชัยเฉลิมมิตรสระบุรี ปี09
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

  กลับมาชมเหรียญเก่าอายุเกินครึ่งศตวรรษ

  เหรียญหลวงพ่อติ่ง หรือพระครูสุจิตธรรมวิธาน หนึ่งคณาจารย์แถวหน้า อ.หนองแค สระบุรี ท่านอยู่ระดับเดียวกับ หลวงพ่อคร้าม วัดกุ่มหัก และยอดสงฆ์ยุคนั้นอีกหลายท่าน ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นดังของเมืองสระบุรีแทบทุกพิธี

  หนึ่งในเหรียญที่สมสโลแกน...พระดี-เมืองดัง-ปลุกเสกขลัง วัดชัยเฉลิมมิตร รูปไข่ใหญ่ กาไหล่ทองอย่างยุคเก่า ปี09 ให้บูชาง่ายๆ

  =====700 บาท =====

  สภาพเหรียญเก่าตามกาล ไม่ได้เก่าเพราะใช้ เก็บรักษาดีเยี่ยม ชมภาพซึ่งหย่อนงามกว่าเหรียญจริงมากนัก

  20190714_215856.jpg
  20190714_215915-1.jpg
   
 12. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  9,742
  ค่าพลัง:
  +129,594
  ขอบพระคุณท่าน บก. มากครับ แต่ไม่เป็นไรครับ ผมดีใจที่ท่าน บก.รับเหรียญนี้ไป
  ผมได้หลวงพ่อสงฆ์องค์นี้จากพี่วันมา ก็พอใจมากแล้วครับ

  ปู่เจ้า 1.jpg

  หลายครั้งที่เห็นพระเครื่องบางรายการแล้วอยากได้ ครั้นพอได้มาแล้วก็เก็บไว้เฉย ๆ
  เพราะจะเอามาขึ้นคอทุกรายการก็เป็นไปไม่ได้ พอผ่านไปสักพักก็อยากได้โน่นนี่นั่นต่ออีก เหมือนจะไม่สิ้นสุด

  ผมไม่สบายครั้งนี้ทำให้คิดได้ว่า สิ่งมีค่าที่สุดที่ควรหาเก็บไว้คือการมีสุขภาพที่ดีครับ
  เพราะมันหาซื้อหรือแลกกับใครก็ไม่ได้เลย คงจะลดการเก็บสะสมพระลง(แต่จะเก็บเงินให้มากขึ้นและเปลี่ยนเป็นอริยะทรัพย์แทน) เพราะพระที่เก็บสะสมไว้ตอนนี้มีเยอะมาก หากรวมกันแล้วน่าจะถึง 5 หลักครับ
   
 13. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  9,742
  ค่าพลัง:
  +129,594
  ให้ท่าน บก. เหมือนเดิมเหมาะสมดีแล้วครับ
   
 14. suthamma

  suthamma ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  1,164
  ค่าพลัง:
  +30,163
  capture 22.png

  ถ้าเช่นนั้นผมก็โอนนะครับ
   
 15. Pattana

  Pattana ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2005
  โพสต์:
  9,742
  ค่าพลัง:
  +129,594
  ขอแจ้งเรื่องความคืบหน้าในการสร้างเจดีย์และฉัตรที่วัดโพธิ์เมืองปักดังนี้ครับ
  องค์เจดีย์ตอนนี้สร้างและประดับลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  ยังเหลือในส่วนของการปูพื้นกระเบื้องและการตกแต่งบริเวณรอบ ๆ
  ฉัตร 9 ชั้นที่จะนำมาติดยอดเจดีย์ ตอนแรกคิดจะทำเป็นฉัตรสแตนเลสชุบทอง แต่ราคาแพงมากๆ จึงตัดสินใจเอาแค่เพียงสแตนเลสอย่างเดียว ซึ่งมีราคาประมาณ 65,000 บาท
  แต่จะใช้เวลาในการสั่งทำประมาณ 45 วัน (การยกฉัตรขึ้นสู่ยอดเจดีย์จะทำพิธีหลังจากที่ออกพรรษาเรียบร้อยแล้ว)

  จำนวนเงินที่มีเหลืออยู่ในขณะนี้ประมาณหกหมื่นกว่าบาท ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับค่าฉัตร 9 ชั้น แต่อาจจะขอออกวัตถุมงคลอีกรอบ เพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ตัวยอดของฉัตร(อยู่ติดกับฉัตรชั้นที่ 9 ตามตัวอย่างในรูป ) ซึ่งจะทำการหล่อด้วยทองแดงและชุบโครเมี่ยม เพื่อนำมาสวมติดเป็นส่วนยอดที่แหลมขึ้นไป

  %E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-jpg.jpg

  (ภาพประกอบ เป็นฉัตรสแตนเลสชุบทอง วัดท่าซุงสร้างให้วิหารน้ำน้อย จ.สงขลา ราคาฉัตรประธานประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ส่วนฉัตรรอง ฉัตรละ 300,000 บาท ขออภัยหากจำตัวเลขผิด)
   
 16. Pirates Of Arabia

  Pirates Of Arabia ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +21,186
  คติธรรม จากอาจารย์wanwiลึกซึ้งเช่นเดิม
   
 17. Pirates Of Arabia

  Pirates Of Arabia ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,779
  ค่าพลัง:
  +21,186
  อนุโมทนาบุญด้วยครับพี่พัฒนา
   
 18. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  นักสะสมพระเครื่องมักถามตัวเองเสมอ เมื่อไหร่พอ? แต่ละคนก็มีคำตอบต่างกันไป บางคนก็บอกว่าทั้งคอห้อยพระได้กี่องค์ บางคนก็บอกว่าเก็บไว้เป็นสมบัติลูกหลาน บ้างก็ไม่มีคำตอบหรอก นอกจากเก็บไปเรื่อยๆก็ของมันชอบจะทำไงได้

  ผมก็คงอยู่ส่วนยอดสุดของนักสะสมคือเก็บไปเรื่อยๆไม่สนใจมากน้อยตราบที่ยังเก็บได้เมื่อถึงวาระที่จะนำมาทำบุญ แบ่งปันความรู้ก็ทำไปเท่าที่ทำได้

  การสะสมจึงเป็นนานาจิตตัง อย่าไปฟังใคร ทำตามใจตัวเองปรารถนานั่นแหละดีที่สุด และที่สำคัญ อย่าสะสมของเก๊เพราะจะทำให้เบื่อที่สุด อยากเลิกเล่นพระไวที่สุด
   
 19. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  ตามนั้นแหละครับ
   
 20. wanwi

  wanwi ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  25,468
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +679,431
  โมทนากับท่านบก.ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...