เร่งพลักดันเสนอวัดพระมหาธาตุฯขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 2 ธันวาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,583
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,652
  ค่าพลัง:
  +6,051
  เร่งพลักดันเสนอวัดพระมหาธาตุฯขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

  172067_th.jpg
  วันที่ 2 ธ.ค.62 ที่ห้องประชุมพุทธสมาคม ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วย

  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) เมื่อ พ.ศ. 2555 และยูเนสโกได้บรรจุในบัญชีเมื่อ พ.ศ.2556 ด้วยหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6 ประกอบด้วย ข้อที่ 2 การแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนด้านคุณค่าของมนุษย์ตามเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี ศิลปสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ ,เกณฑ์ข้อ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และเกณฑ์ข้อ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิดหรือความเชื่อต่องานศิลปกรรม และวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสากล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดทำเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทำแผนอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดก ,การสร้างความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด โดยการดำเนินได้แล้วเสร็จ และขณะนี้ได้จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ให้อนุกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการอนุสัญญาฯ ได้พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้พิจารณาตามลำดับต่อไป

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/region/172067
   

แชร์หน้านี้

Loading...