เรื่องเด่น เสนามาร ๑๐ กอง

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 24 พฤศจิกายน 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  19,849
  กระทู้เรื่องเด่น:
  456
  ค่าพลัง:
  +64,614
  ?temp_hash=b9a0d97f21a483da0deadce06d258a97.jpg


  เสนามาร ๑๐ กอง
  **********
  [๔๓๙] กิเลสกามทั้งหลาย เราเรียกว่าเสนากองที่ ๑ ของท่าน
  ความไม่ยินดี เราเรียกว่าเสนากองที่ ๒ ของท่าน
  ความหิวกระหาย เราเรียกว่าเสนากองที่ ๓ ของท่าน
  ตัณหา(ความทะยานอยาก) เราเรียกว่าเสนากองที่ ๔ ของท่าน
  [๔๔๐] ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซึม)
  เราเรียกว่าเสนากองที่ ๕ ของท่าน
  ความกลัว เราเรียกว่าเสนากองที่ ๖ ของท่าน
  วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) เราเรียกว่าเสนากองที่ ๗ ของท่าน
  มักขะ(ความลบหลู่คุณท่าน) และถัมภะ(ความหัวดื้อ)
  เราเรียกว่าเสนากองที่ ๘ ของท่าน
  [๔๔๑] ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศที่ได้มาที่ผิดๆ
  เราเรียกว่าเสนากองที่ ๙ ของท่าน
  การยกตนและข่มผู้อื่น เราเรียกว่าเสนากองที่ ๑๐ ของท่าน
  ...............
  ข้อความบางตอนใน ปธานสูตร ว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว ขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=255
  หมายเหตุ
  เสนามาร ๑๐ กอง ได้แก่
  กองที่ ๑ กิเลสกามทั้งหลาย
  กองที่ ๒ ความไม่ยินดี
  กองที่ ๓ ความหิวกระหาย
  กองที่ ๔ ตัณหา(ความทะยานอยาก)
  กองที่ ๕ ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซึม)
  กองที่ ๖ ความกลัว
  กองที่ ๗ วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย)
  กองที่ ๘ มักขะ(ความลบหลู่คุณท่าน) และถัมภะ(ความหัวดื้อ)
  กองที่ ๙ ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศที่ได้มาที่ผิดๆ
  กองที่ ๑๐ การยกตนและข่มผู้อื่น

  ********************************************
  https://www.facebook.com/TipitakaStudies/
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...