เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย apitham, 22 มกราคม 2011.

 1. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  <IFRAME height=190 src="http://www.serverradio.net/playmusic/radio1.serverradio.net:8566/skin_id=0" frameBorder=0 width=250 scrolling=no></IFRAME>

  <EMBED id=music height=67 type=application/x-mplayer2 pluginspage=http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/ width=320 src="" loop="true" autostart="true" showstatusbar="-1" showcontrols="true"></EMBED>

  ต้องการฟังเรื่องไหนกดปุ่มเลือกฟังตามต้องการค่ะ
  <INPUT id=so1 onclick=document.all.music.filename=document.all.so1.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331067/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๑
  <INPUT id=so2 onclick=document.all.music.filename=document.all.so2.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331068/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๒
  <INPUT id=so3 onclick=document.all.music.filename=document.all.so3.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331231/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๓
  <INPUT id=so4 onclick=document.all.music.filename=document.all.so4.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331232/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๔
  <INPUT id=so5 onclick=document.all.music.filename=document.all.so5.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331382/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๕
  <INPUT id=so6 onclick=document.all.music.filename=document.all.so6.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331383/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๖
  <INPUT id=so7 onclick=document.all.music.filename=document.all.so7.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1331384/ type=radio name=Music>มหาปรินิพพานสูตร๗

  <INPUT id=so8 onclick=document.all.music.filename=document.all.so8.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337655/ type=radio name=Music>อิติ
  <INPUT id=so9 onclick=document.all.music.filename=document.all.so9.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337656/ type=radio name=Music>พระธรรมบท๑
  <INPUT id=so10 onclick=document.all.music.filename=document.all.so10.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337834/ type=radio name=Music>พระธรรมบท๒
  <INPUT id=so11 onclick=document.all.music.filename=document.all.so11.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337835/ type=radio name=Music>พาลบัณฑิต๑
  <INPUT id=so12 onclick=document.all.music.filename=document.all.so12.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337836/ type=radio name=Music>พาลบัณฑิต๒

  <INPUT id=so13 onclick=document.all.music.filename=document.all.so13.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337837/ type=radio name=Music>รัฐบาล๑
  <INPUT id=so14 onclick=document.all.music.filename=document.all.so14.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337838/ type=radio name=Music>รัฐบาล๒
  <INPUT id=so15 onclick=document.all.music.filename=document.all.so15.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337839/ type=radio name=Music>เสข-ชีวก
  <INPUT id=so16 onclick=document.all.music.filename=document.all.so16.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1337840/ type=radio name=Music>องคุลิมาล

  <INPUT id=so17 onclick=document.all.music.filename=document.all.so17.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351229/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๑
  <INPUT id=so18 onclick=document.all.music.filename=document.all.so18.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351230/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๒
  <INPUT id=so19 onclick=document.all.music.filename=document.all.so19.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351231/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๓
  <INPUT id=so20 onclick=document.all.music.filename=document.all.so20.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351272/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๔
  <INPUT id=so21 onclick=document.all.music.filename=document.all.so21.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351837/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๕
  <INPUT id=so22 onclick=document.all.music.filename=document.all.so22.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1351854/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๖
  <INPUT id=so23 onclick=document.all.music.filename=document.all.so23.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1360655/ type=radio name=Music>สมณธรรมแรก ๗
  <INPUT id=so24 onclick=document.all.music.filename=document.all.so24.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1360665/ type=radio name=Music>สิงคาลกะ
  <INPUT id=so25 onclick=document.all.music.filename=document.all.so25.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1360676/ type=radio name=Music>พาหิติก-วาเสฏฐ

  <INPUT id=so26 onclick=document.all.music.filename=document.all.so26.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1361074/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๑
  <INPUT id=so27 onclick=document.all.music.filename=document.all.so27.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1361075/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๒
  <INPUT id=so28 onclick=document.all.music.filename=document.all.so28.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1361222/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๓
  <INPUT id=so29 onclick=document.all.music.filename=document.all.so29.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1363283/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๔
  <INPUT id=so30 onclick=document.all.music.filename=document.all.so30.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1363320/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๕
  <INPUT id=so31 onclick=document.all.music.filename=document.all.so31.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1363321/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๖
  <INPUT id=so32 onclick=document.all.music.filename=document.all.so32.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1363366/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๗
  <INPUT id=so33 onclick=document.all.music.filename=document.all.so33.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1363391/ type=radio name=Music>สมณธรรมหลัง ๘

  <INPUT id=so34 onclick=document.all.music.filename=document.all.so34.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394627/ type=radio name=Music>จักรวัตรสูตร ๑
  <INPUT id=so35 onclick=document.all.music.filename=document.all.so35.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394629/ type=radio name=Music>จักรวัตรสูตร ๒
  <INPUT id=so36 onclick=document.all.music.filename=document.all.so36.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394834/ type=radio name=Music>เปรตวัตถุ ๑
  <INPUT id=so37 onclick=document.all.music.filename=document.all.so37.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394835/ type=radio name=Music>เปรตวัตถุ ๒
  <INPUT id=so40 onclick=document.all.music.filename=document.all.so40.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394994/ type=radio name=Music>พรหมายุสูตร
  <INPUT id=so41 onclick=document.all.music.filename=document.all.so41.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394995/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๑
  <INPUT id=so50 onclick=document.all.music.filename=document.all.so50.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1394996/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๒
  <INPUT id=so60 onclick=document.all.music.filename=document.all.so60.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1448978/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๓
  <INPUT id=so61 onclick=document.all.music.filename=document.all.so61.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1448979/ CHECKED type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๔
  <INPUT id=so62 onclick=document.all.music.filename=document.all.so62.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1448980/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๕
  <INPUT id=so63 onclick=document.all.music.filename=document.all.so63.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1448981/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๖
  <INPUT id=so64 onclick=document.all.music.filename=document.all.so64.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1449060/ type=radio name=Music>พุทธอุทาน ๗
  <INPUT id=so65 onclick=document.all.music.filename=document.all.so65.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1449061/ type=radio name=Music>อัคคัญญสูตร
  <INPUT id=so66 onclick=document.all.music.filename=document.all.so66.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1449062/ type=radio name=Music>อิติวุตตกะ ๑
  <INPUT id=so67 onclick=document.all.music.filename=document.all.so67.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1449063/ type=radio name=Music>อิติวุตตกะ ๓
  <INPUT id=so68 onclick=document.all.music.filename=document.all.so68.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1449064/ type=radio name=Music>อิติวุตตกะ ๔

  <INPUT id=so205 onclick=document.all.music.filename=document.all.so205.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1495121/ type=radio name=Music>ปรายน-อุทก อ.จันทนา
  <INPUT id=so206 onclick=document.all.music.filename=document.all.so206.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1495185/ type=radio name=Music>นิพเพธิก-ฐาน อ.จันทนา
  <INPUT id=so211 onclick=document.all.music.filename=document.all.so211.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1499025/ type=radio name=Music>ปิงคิยานี-สีล อ.จันทนา
  <INPUT id=so212 onclick=document.all.music.filename=document.all.so212.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1499580/ type=radio name=Music>อังคิก-สุมน อ.จันทนา

  <INPUT id=so209 onclick=document.all.music.filename=document.all.so209.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1495241/ type=radio name=Music>กรรมวลี พรพิมล
  <INPUT id=so210 onclick=document.all.music.filename=document.all.so210.value; value=http://palungjit.org/attachments/a.1495292/ type=radio name=Music>ความโศก พรพิมล
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 สิงหาคม 2014
 2. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,770
  ค่าพลัง:
  +12,910
  อนุโมทนาครับ

  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในพระศาสนาเชิญนำมาลงอีกนะครับ
   
 3. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG-1988.JPG
   IMG-1988.JPG
   ขนาดไฟล์:
   51.1 KB
   เปิดดู:
   100
  • IMG-1967.JPG
   IMG-1967.JPG
   ขนาดไฟล์:
   29.7 KB
   เปิดดู:
   104
  • IMG-1659.JPG
   IMG-1659.JPG
   ขนาดไฟล์:
   72.2 KB
   เปิดดู:
   316
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กุมภาพันธ์ 2011
 4. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  ภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ฯลฯ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ฉันนั้นเหมือนกันแล.
  ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ.

  เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทา.

  เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี.

  เปรียบเหมือนห้วงน้ำบนยอดภูเขา มีน้ำใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ขอบห้วงน้ำนั้น พึงเห็นหอยกาบ หอยโข่ง ก้อนกรวด กระเบื้องฝูงปลา หยุดอยู่บ้าง เคลื่อนไปบ้าง.

  เขามีความดำริว่า ห้วงน้ำนี้ มีน้ำใสสะอาด ไม่ขุ่นมัวมีหอยกาบ หอยโข่ง ก้อนกรวด กระเบื้อง และฝูงปลา หยุดอยู่บ้าง เคลื่อนไปบ้าง ฉันใด ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี ฉันนั้นเหมือนกันแล.

  สมณะ พราหมณ์ มหาตกะ เวทคู โสตติยะ อริยะ อรหันต์
  ภิกษุนี้เรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง มหาตกะบ้าง เวทคูบ้าง โสตติยะบ้าง อริยะบ้าง อรหันต์บ้าง.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่า สมณะ?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้นระงับเสียแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า สมณะ.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่า พราหมณ์?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มี ชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้นลอยเสียแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่า นหาตกะ?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้นอาบล้างเสียแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่านหาตกะ.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่า เวทคู?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าเวทคู.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าโสตติยะ?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้นให้หลับไปหมดแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าโสตติยะ.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าอริยะ?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป ห่างไกลภิกษุนั้น อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าอริยะ.

  ก็อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าอรหันต์?
  เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง นำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป อันภิกษุนั้น กำจัดเสียแล้ว อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าอรหันต์.
   
 5. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  ตอนนี้ย้ายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกวัดลอมพระเจ้าตอง ไป upload ที่บอร์ด
  เสียงธรรม, กรุณาเลื่อนขี้นบนสุด-ด้านซ้ายครับ จากนั้นเลื่อนเม้าลงมาคลิกที่ห้อง
  พระไตรปิฎกและคัมภีร์ แล้วเลือกเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกวัดลอมพระเจ้าตอง

  Artist: วัดลอมพระเจ้าตอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 มีนาคม 2011
 6. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  คำว่า "อ. จันทนา" ที่ปรากฏต่อท้ายชื่อพระธรรม หมายถึงผู้อ่าน
  (อาจารย์จันทนา คำวรรณ
  งานปฏิบัติการกลาง และชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)<!-- google_ad_section_end -->

  คำว่า "พรพิมล" ที่ปรากฏต่อท้ายชื่อพระธรรม หมายถึงผู้อ่าน
  (คุณพรพิมล ไพรศรี (หมอนก) รัตนภัณฑ์เภสัช บ้านแป้น อ.เมือง ลำพูน
  เลขานุการ / ธุรการ มูลนิธิอาภิธัมมิกวิชชาลัย วัดลอมพระเจ้าตอง

  คำว่า "อ.นพพร" ที่ปรากฏต่อท้ายชื่อพระธรรม หมายถึงผู้อ่าน
  (อาจารย์นพพร กาญจนวงศ์) อาจารย์สอนพระอภิธรรม อาภิธัมมิกวิชชาลัย วัดลอมพระเจ้าตอง, อาจารย์พิเศษวิชาพระอภิธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (มจร.ลำพูน)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2013
 7. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  <TABLE id=post49060 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_49060 class=alt1
  </TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2>[​IMG] [​IMG] </TD>ขออนุโมทนาครับ<TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt1 align=right>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2013
 8. pontook

  pontook เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +973
  ขออนุโมทนาคุณ apitham และผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกทุกท่านด้วยค่ะ เสียงไพเราะมากและชัดเจนฟังแล้วสบายใจ เข้าใจในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีขี้น แต่ยังฟังไม่หมดนะค่ะ
  จะพยายามฟังบ่อยๆ เท่าที่มีเวลาค่ะ ขอบคุณกับทุกท่านในธรรมทานครั้งนี้ด้วยค่ะ และขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรม และมีพระนิพพานเป็นที่ไปทุกท่านด้วยค่ะ
   
 9. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ 3ชั้น ณ.วัดลอมพระเจ้าตอง จ.ลำพูน

  <td valign="top" width="94%">
  <p align="left"> </p><p align="center">
  <table style="WIDTH: 689px; HEIGHT: 340px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="689" height="340">
  <tbody>
  <tr class="odd">
  <td>
  <p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><font size="6">อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 651px; HEIGHT: 201px" src="/images/nont332.jpg" width="689" height="250"></font></p>
  <p><font size="4">๑ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัวเปรียบเหมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย </font></p>
  <p><font size="4">๒ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นทีเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ </font></p>
  <p><font size="4">๓ ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดเพราะอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระ เช่น การทำวัตรสวดมนต์ การบวชนาค การสวดปฏิโมกข์ การปวารณา รวมทั้งเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากมาย </font></p>
  <p><font size="4">๔ ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เพราะอุโบสถนอกจากจะเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระแล้ว ยังเป็นที่ทำ กิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่างๆจึงก่อเกิดอานิสงส์อย่างหาประมาณมิได้ เช่น บริจาคสร้างอุโบสถเพียง</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;๑ บาททรัพย์นั้นก็จะอยู่คู่กับอุโบสถสถานไปจนชั่วลูกชั่วหลาน เหลน โหลน </font></p>
  <p><font size="4">๒ การสร้างอุโบสถถวายสงค์ มีอานิสงส์มากมายมหาศาล เพราะวัดหนึ่งๆมีอุโบสถได้เพียงหลังเดียว ดังนั้นการว่วมสร้างอุโบสถ ๑ หลัง เท่ากับการได้สร้างวัด ๑ วัด</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;๓ การที่จะสร้างอุโบสถสำเร็จได้ต้องมีอธิฐานธรรม ๔ ประการ คือ</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;๓.๑ การมีปัญญา คือการเล็งเห็นโทษของความโลภ คือการที่คิดว่าจะสร้างคนเดียว เพราะการสร้างอโบสถ ค่าก่อสร้างสูงเราต้องช่วยกันบอกบุญต่อๆกันไปเป็นการกระจายบุญ แบ่งบุญ แจกบุญ ให้กันต่อๆไป</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;๓.๒ การถือสัจจะ คือการพูดจริง ตั้งใจจริง การกระทำจริง ในการที่คิดจะทำ </font></p>
  <p><font size="4">๓.๓ ความเสียสละ คือการร่วมมือร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินในการก่อสร้างตามกำลังทรัพย์</font></p>
  <p><font size="4">&nbsp;๓.๔ การมีอุปสมะ คือความสงบในใจ ไม่ยอมให้อะไรมาทำให้เกิดความท้อแท้ ท้อถอย เลิกรากลางคัน </font></p>
  <p align="center"><img style="WIDTH: 674px; HEIGHT: 377px" src="/images/boodwat.png" width="697" height="400"></p>
  <p align="center"><font color="#7a5959" size="4"><font color="#4e0ffc">ติดต่อร่วมบริจาคสร้างอุโบสถ</font> </font></p>
  <p align="center"><font color="#e87a64" size="4">วัดลอมพระเจ้าตอง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน</font></p>
  <p align="center"><font color="#7a5959" size="4">ชื่อบัญชี&nbsp; <font color="#09b1d6">กองทุนอุโบสถวัดลอม</font></font></p>
  <p align="center"><font color="#7a5959" size="4"><font color="#4811fa"></font></font></p>
  <p align="center"><font color="#7a5959" size="4">หมายเลขบัญชี<font color="#fa0505" size="3">&nbsp; 226-2-48521-0&nbsp; </font>ธนาคาร <font color="#f70202">กสิกรไทย</font>&nbsp; <img style="WIDTH: 84px; HEIGHT: 27px" src="/images/untitled.png" width="160" height="34">&nbsp;</font></p>
  <p align="center"><font color="#fa0505" size="4">ธนาคารสาขาป่าซาง </font></p>
  <p align="center"><font color="#fa0505" size="4"><font color="#e20cfa"><font color="#f70f0f">(</font> โอนเงินแล้วโปรดโทรแจ้ง <font color="#f70f0f">พระอาจารย์นพน สงฺฆโสภโณ</font>&nbsp; เจ้าอาวาส ทราบด้วย</font><font color="#fa0505">)</font></font></p>
  <p align="center"><font color="#fa0505" size="4"><font color="#2b0303">โทร:</font> 081-2899971 <font color="#500cfa">พระอาจารย์นพน สงฺฆโสภโณ</font></font></p>
  <p align="center"><font color="#0d0101" size="4">รายชื่อผู้ร่วมบริจาค</font></p>
  <p align="center"><font color="#0d0101" size="4">ลำดับที่&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ชื่อ-นามสกุล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; บ้าน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ตำบล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; อำเภอ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; จังหวัด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จำนวนเงิน</font></p></td></tr></tbody></table></p> <p></p></td>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2013
 10. apitham

  apitham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2011
  โพสต์:
  175
  ค่าพลัง:
  +82
  ขอเจริญในธรรม ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2013
 11. isayan

  isayan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  51
  ค่าพลัง:
  +95
  แนะนำสำหรับชาวพุทธทุกท่าน ควรฟังเป็นอย่างยิ่ง อนุโมทนาสาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...