เรื่องเด่น "เหตุแห่งความสุข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 28 กรกฎาคม 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,989
  กระทู้เรื่องเด่น:
  989
  ค่าพลัง:
  +9,544
  untitled.png

  .
  "เหตุแห่งความสุข"

  " .. เมือพิจารณาดูถึงความสุขและมูลเหตุของความสุขในพระพุทธศาสนาก็กล่าวได้ว่าได้มีคำตอบตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นเหตุรวมอยู่ในคาถาพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า ..

  - "สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท" ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลายเป็นความสุข
  - "สุขา สทฺธมฺม เทสนา" การแสดงซึ่งพระสัทธรรมเป็นความสุข
  - "สุขาสงฺฆสฺส สามคฺคี" ความสามัคคีคือความพร้อมเพรีงกันของสงฆ์ คือหมู่เป็นความสุข
  - "สมคฺคานํ ตโป สุโข" ความเพียร ความเพียรของบุคคลทั้งหลายผู้มีความพร้อมเพรียงกันเป็นความสุข ดังนี้ .. "

  "เหตุแห่งความสุข"
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...