เหรียญกายสิทธิ์ หลวงตาม้า /// ไฉ่ซิงเอี้ย ท่านตา // ท้าวจตุคามหลังพระนเรศวร ท่านตา

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย bankru, 12 มิถุนายน 2020.

 1. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 1
  ล็อกเก็ตรุ่นกองทัพมหาเศรษฐีธรรม รุ่น 1
  ชุดกรรมการ

  จำนวนการสร้าง 99 ชุด
  หมายเลข 38
  บรรจุพระธาตุหลวงปู่มั่น
  ในล็อกเก็ตหลวงปู่มั่นขนาดใหญ่และกลาง

  พร้อมทองคำแท้ และงาช้าง
  ในล็อกเก็ตขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
  ให้บูชา 16100 บาท
  พร้อมส่งครับ

  ขอบคุณครับ

  .................................................
  พิธีพุทธาภิเษกล็อกเก็ต ลป.มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรมนี้ มีทั้งหมด 4 วาระ ในช่วงเข้าพรรษาปี 2557
  ่ปฐมฤกษ์ ( พิธีวาระที่ 1 )
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดเท่าองค์จริง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านคำบง(บ้านเกิดหลวงปู่มั่น) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  พิธีวาระที่ 2
  พิธีมหาพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ในพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์แสนยอดฉัตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  พิธีวาระที่ 3 หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร อธิษฐานจิต ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.39 น. ณ วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  นับเป็นความกรุณาสูงสุดที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนา ได้อธิษฐานจิตล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม โดยมีล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงตามหาบัว ให้นะครับ วันนั้นท่านสอบถามรายละเอียดการสร้าง วัตถุประสงค์การสร้าง ผมได้กราบเรียนท่านตามตรง ท่านก็อนุญาตและได้ห่มผ้าจีวรไปนั่งอธิษฐานจิตให้ทันที(เวลานั้นมีญาติโยมนั่งกันเต็มกุฎิกลางน้ำ) เมื่อท่านอธิษฐานจิตเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านได้เดินดูโต๊ะที่วางล็อกเก็ตและได้ไต่ถาม ผมกราบเรียนท่านและได้ถวายล็อกเก็ตจำนวนนึง พร้อมทั้งปัจจัยทำบุญ แต่ท่านไม่รับปัจจัย ท่านบอกกับผมว่า "พระไม่ใช้เงิน ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร" ผมได้กราบเท้าท่าน น้ำตาไหล ปีติใจมากครับ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนาท่านเมตตามากๆครับ
  วาระที่ 4 (วาระสุดท้าย)
  ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษกล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานพิธีเจริญมหาพุทธาภิเษกฉลองพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศในพระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดกัลยาณธัมโม(โชคไพศาล) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  พระเถรานุเถระที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 72 รูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดวเวกพัฒนาราม บึงกาฬ 2. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม บึงกาฬ 3. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (ไม่มา) 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ยโสธร 5. หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร 6. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดหนองกุง สกลนคร 7. หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) บึงกาฬ 8. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร สกลนคร 9. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร(อธิษฐานจิตก่อนเริ่มงาน) 10. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ วัดใหม่บ้าตาล สกลนคร 11. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสุขเกษม หนองบัวลำภู 12. หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ หนองคาย 13. หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด สกลนคร 14. หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 15. หลวงพ่อไม อินทสิริ วัดเขาภูหลวง นครราชสีมา 16. หลวงพ่อสมหมาย อุตตมโน วัดสันติกาวาส อุดรธานี 17. พระอาจารย์ประสงค์ กิตติสาโร วัดวิสุทธิธรรม สกลนคร 18. พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสมดาษ โกวิโท) วัดกุดเรือคำ สกลนคร 19. หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ 20. หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร 21. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธ์ 22. หลวงปู่ศูนย์ จันทาณโณ วัดอิสสรธรรม สกลนคร 23. หลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดวีรธรรม สกลนคร 24. หลวงพ่อกัณหา กันตธัมโม วัดอรัญญิกาวาส สกลนคร 25. หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร 26. พระอาจารย์เฉลิม อภิวัณโณ วัดป่ามหาวัน สกลนคร 27. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 28. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง มุกดาหาร 29. หลวงปู่แยง สุขกาโม วัดเจติยาคิรีวิหาร(ภูทอก) บึงกาฬ 30. หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ 31. พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระคูวัว บึงกาฬ 32. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ ยุตตธัมโม วัดป่าดงพระ สกลนคร 33. พระครูโสภณธรรมสุนทร (พลวงพ่อเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร 34. พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน วัดป่าศาลาน้อย เลย 35. พระครูสมุห์ประจักษ์ ปภังกโร วัดกุดเรือคำ สกลนคร 36. หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก สกลนคร 37. หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุทราราม ยโสธร 38. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง 39. พระอาจารยเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน สกลนคร 40. พระอาจารย์สุขุม สุขุโม วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 41. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน พิษณุโลก 42. พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี 43. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน นครราชสีมา 44. หลวงปู่หนูเพ็ชร ปัญญาวุโธ วัดภูมิพิทักษ์ สกลนคร 45. หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดป่าศรีคุณาราม อุดรธานี 46. พระครูปลัดสมบัติ อาภัสสโร วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม สกลนคร 47. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย 48. พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร 49. พระอาจารย์ปรีชา โกวิโท วัดนาคำไฮ หนองบัวลำภู 50 พระครูโฆษิตธรรมคุณ(แสงวง) โฆษโก วัดประชาพินิจ สกลนคร 51. พระอาจารย์สำเนียง สิริจันโท วัดประสิทธิธรรม อุดรธานี 52. พระอาจารย์ดอนสวรรค์ ฐิตสีโล วัดอุดมรัตนาราม สกลนคร 53. พระครูวรกิจธรรมโกศล(เคน) กิตติสาโร วัดโชติการาม 54. พระครูปุฯฯสารธรรม(เก็ด) อภิปุณโณ วัดป่าหนองสามขา สกลนคร 55. พระราชวิสุทธินายก(พรมมา) จัตตภโย วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 56. พระครูวิทิตธรรมมภิวัฒน์ วิทิโต วัดป่าภูธรพิทักษ์ สกลนคร 57. พระครูศรีภูมานุยุต(ภูมี) ปภัสสโร วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร 58. พระอาจารย์พิชัย อุตตรปุณโญ วัดป่าสันติธรรมานาราม สกลนคร 59. พระอาจารย์แพง วรปุญโญ สกลนคร 60. พระครูวินัยธร จอมศรี กันตสีโล วัดป่าพุทธรักษา สกลนคร 61. หลวงปู่สุภาพ สุชีโว วัดป่าดอนแดงประชาอุทิศ สกลนคร 62. พระครูประยุตธรรมาภินัน กันตสีโล วัดศรีสำราญ สกลนคร 63. พระอาจารย์หนูสิน วัดนาน้อย นครพนม 64. พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์(เดช) กิตติโสภโณ วัดขัวสูง(ภูคอกม้า) สกลนคร 65. พระครูวิสุทธิมงคล(อากาศ) ธัมมธโร วัดสุทธิมงคล สกลนคร 66. พระครูประวิตรธรรมสุนทร(สมบัติ) ธนวุฑโฒ วัดศรัทธาราม สกลนคร 67. พระครูสุทธสีลาจารย์(ป๊อก) สันตจิตโต วัดป่านายอ สกลนคร 68. พระครูวิริยธรรมนิเทศน์(เวช) ขิปปาภิญโญ วัดป่าวิริยะพล สกลนคร 69. พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดถ้ำมะค่า สกลนคร 70. พระครูสามารถกิตติคุณ(เบา) โอภาโส วัดกิตติพุทธาราม นครพนม 71. พระครูวิมลศีลโสภณ(สำเนา) วัดทุ่งศรีสองเมือง นครพนม 72. พระอาจารย์คอน วัดศรีวิชัย นครพนม

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2020
 2. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 2
  ล็อกเก็ตรุ่นกองทัพมหาเศรษฐีธรรม 1
  ขนาดกลาง รูปหลวงปู่มั่น หมายเลข 194

  ให้บูชา 2260 บาท
  พร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ
  .................................................
  พิธีพุทธาภิเษกล็อกเก็ต ลป.มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรมนี้ มีทั้งหมด 4 วาระ ในช่วงเข้าพรรษาปี 2557
  ่ปฐมฤกษ์ ( พิธีวาระที่ 1 )
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดเท่าองค์จริง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านคำบง(บ้านเกิดหลวงปู่มั่น) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  พิธีวาระที่ 2
  พิธีมหาพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ในพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์แสนยอดฉัตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  พิธีวาระที่ 3 หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร อธิษฐานจิต ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.39 น. ณ วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  นับเป็นความกรุณาสูงสุดที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนา ได้อธิษฐานจิตล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม โดยมีล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงตามหาบัว ให้นะครับ วันนั้นท่านสอบถามรายละเอียดการสร้าง วัตถุประสงค์การสร้าง ผมได้กราบเรียนท่านตามตรง ท่านก็อนุญาตและได้ห่มผ้าจีวรไปนั่งอธิษฐานจิตให้ทันที(เวลานั้นมีญาติโยมนั่งกันเต็มกุฎิกลางน้ำ) เมื่อท่านอธิษฐานจิตเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านได้เดินดูโต๊ะที่วางล็อกเก็ตและได้ไต่ถาม ผมกราบเรียนท่านและได้ถวายล็อกเก็ตจำนวนนึง พร้อมทั้งปัจจัยทำบุญ แต่ท่านไม่รับปัจจัย ท่านบอกกับผมว่า "พระไม่ใช้เงิน ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร" ผมได้กราบเท้าท่าน น้ำตาไหล ปีติใจมากครับ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนาท่านเมตตามากๆครับ
  วาระที่ 4 (วาระสุดท้าย)
  ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษกล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานพิธีเจริญมหาพุทธาภิเษกฉลองพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศในพระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดกัลยาณธัมโม(โชคไพศาล) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  พระเถรานุเถระที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 72 รูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดวเวกพัฒนาราม บึงกาฬ 2. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม บึงกาฬ 3. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (ไม่มา) 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ยโสธร 5. หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร 6. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดหนองกุง สกลนคร 7. หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) บึงกาฬ 8. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร สกลนคร 9. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร(อธิษฐานจิตก่อนเริ่มงาน) 10. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ วัดใหม่บ้าตาล สกลนคร 11. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสุขเกษม หนองบัวลำภู 12. หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ หนองคาย 13. หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด สกลนคร 14. หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 15. หลวงพ่อไม อินทสิริ วัดเขาภูหลวง นครราชสีมา 16. หลวงพ่อสมหมาย อุตตมโน วัดสันติกาวาส อุดรธานี 17. พระอาจารย์ประสงค์ กิตติสาโร วัดวิสุทธิธรรม สกลนคร 18. พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสมดาษ โกวิโท) วัดกุดเรือคำ สกลนคร 19. หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ 20. หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร 21. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธ์ 22. หลวงปู่ศูนย์ จันทาณโณ วัดอิสสรธรรม สกลนคร 23. หลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดวีรธรรม สกลนคร 24. หลวงพ่อกัณหา กันตธัมโม วัดอรัญญิกาวาส สกลนคร 25. หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร 26. พระอาจารย์เฉลิม อภิวัณโณ วัดป่ามหาวัน สกลนคร 27. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 28. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง มุกดาหาร 29. หลวงปู่แยง สุขกาโม วัดเจติยาคิรีวิหาร(ภูทอก) บึงกาฬ 30. หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ 31. พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระคูวัว บึงกาฬ 32. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ ยุตตธัมโม วัดป่าดงพระ สกลนคร 33. พระครูโสภณธรรมสุนทร (พลวงพ่อเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร 34. พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน วัดป่าศาลาน้อย เลย 35. พระครูสมุห์ประจักษ์ ปภังกโร วัดกุดเรือคำ สกลนคร 36. หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก สกลนคร 37. หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุทราราม ยโสธร 38. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง 39. พระอาจารยเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน สกลนคร 40. พระอาจารย์สุขุม สุขุโม วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 41. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน พิษณุโลก 42. พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี 43. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน นครราชสีมา 44. หลวงปู่หนูเพ็ชร ปัญญาวุโธ วัดภูมิพิทักษ์ สกลนคร 45. หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดป่าศรีคุณาราม อุดรธานี 46. พระครูปลัดสมบัติ อาภัสสโร วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม สกลนคร 47. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย 48. พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร 49. พระอาจารย์ปรีชา โกวิโท วัดนาคำไฮ หนองบัวลำภู 50 พระครูโฆษิตธรรมคุณ(แสงวง) โฆษโก วัดประชาพินิจ สกลนคร 51. พระอาจารย์สำเนียง สิริจันโท วัดประสิทธิธรรม อุดรธานี 52. พระอาจารย์ดอนสวรรค์ ฐิตสีโล วัดอุดมรัตนาราม สกลนคร 53. พระครูวรกิจธรรมโกศล(เคน) กิตติสาโร วัดโชติการาม 54. พระครูปุฯฯสารธรรม(เก็ด) อภิปุณโณ วัดป่าหนองสามขา สกลนคร 55. พระราชวิสุทธินายก(พรมมา) จัตตภโย วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 56. พระครูวิทิตธรรมมภิวัฒน์ วิทิโต วัดป่าภูธรพิทักษ์ สกลนคร 57. พระครูศรีภูมานุยุต(ภูมี) ปภัสสโร วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร 58. พระอาจารย์พิชัย อุตตรปุณโญ วัดป่าสันติธรรมานาราม สกลนคร 59. พระอาจารย์แพง วรปุญโญ สกลนคร 60. พระครูวินัยธร จอมศรี กันตสีโล วัดป่าพุทธรักษา สกลนคร 61. หลวงปู่สุภาพ สุชีโว วัดป่าดอนแดงประชาอุทิศ สกลนคร 62. พระครูประยุตธรรมาภินัน กันตสีโล วัดศรีสำราญ สกลนคร 63. พระอาจารย์หนูสิน วัดนาน้อย นครพนม 64. พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์(เดช) กิตติโสภโณ วัดขัวสูง(ภูคอกม้า) สกลนคร 65. พระครูวิสุทธิมงคล(อากาศ) ธัมมธโร วัดสุทธิมงคล สกลนคร 66. พระครูประวิตรธรรมสุนทร(สมบัติ) ธนวุฑโฒ วัดศรัทธาราม สกลนคร 67. พระครูสุทธสีลาจารย์(ป๊อก) สันตจิตโต วัดป่านายอ สกลนคร 68. พระครูวิริยธรรมนิเทศน์(เวช) ขิปปาภิญโญ วัดป่าวิริยะพล สกลนคร 69. พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดถ้ำมะค่า สกลนคร 70. พระครูสามารถกิตติคุณ(เบา) โอภาโส วัดกิตติพุทธาราม นครพนม 71. พระครูวิมลศีลโสภณ(สำเนา) วัดทุ่งศรีสองเมือง นครพนม 72. พระอาจารย์คอน วัดศรีวิชัย นครพนม

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2020
 3. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 3 ปิดรายการทางข้อความครับ
  ล็อกเก็ตขนาดใหญ่ ฉากเทาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  รุ่นเจ้าสัวอุดมทรัพย์ วัดพระธาตุภูเพ็ก
  สร้าง 99 องค์
  ให้บูชา 1560 บาท
  พร้อมส่ง
  ขอบคุณครับ


  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2020
 4. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 4
  ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น
  รุ่นบูชาครู ฉากสีเทา สร้างจำนวน 108 องค์
  ให้บูชา 2600 บาท

  พร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2020
 5. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 5
  ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น
  รุ่นบูชาครู ฉากสีทอง สร้างจำนวน 108 องค์
  ให้บูชา 2600 บาท
  พร้อมส่งครับ

  ขอบคุณครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2020
 6. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 6
  พระกริ่งหลวงปู่มั่น รุ่น บูชาบูรพาจารย์
  เนื้ออังคารธาตุ(ผสมเกศา)
  สร้างจำนวน 199 องค์
  ให้บูชา 860 บาท

  พร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2020
 7. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 7
  พระผงโต๊ะหมู่บูชาหลวงปู่มั่น วัดป่าอาจารย์มั่น ปี60
  ให้บูชา 560

  พร้อมส่งครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2020
 8. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 8 ปิดรายการทาง Line ครับ
  พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลังโต๊ะหมู่ ปี2554
  วัดศรีมุมเมือง จ.เชียงใหม่
  ให้บูชา 560 บาท

  พร้อมส่งครับ
  .........................................................

  หลังงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาบัว ทางวัดป่าบ้านตาดได้แจกอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ออกไปและหนึ่งในคณะพระผู้ช่วยงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตาบัว ในสายหลวงพ่อประสิทธิ์คือพระอาจารย์พร ได้รับถวายอัฐิธาตุองค์หลวงตาส่วนข้อนิ้วมา เมื่อทางท่านพระอาจารย์พร พิจารณาแล้ว จึงนำมาถวายต่อวัดศรีมุงเมืองด้วยเหตุผลว่า
  เห็นแต่ศรีมุงเมืองนี้แหละที่จะสามารถเชิดชูอัฐิหลวงตาได้

  ซึ่งพอดีกับหอไตรกลางน้ำของวัดที่ชำรุดทรุดโทรมกำลังจะทำการบูรณะให้ใหญ่กว่าเดิม และวาระอันเป็นมงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ 84พรรษาในปีนี้ จึงเกิดโครงการสร้าง หอธรรมธาตุ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และอัฐิธาตุองค์หลวงตามหาบัวส่วนข้อนิ้ว
  จึงได้จัดให้มีการจัดสร้างพระชุดโต๊ะหมู่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รุ่นค้ำดวงขึ้น เพื่อสมณาคุณผู้ร่วมบุญในครั้งนี้
  สำหรับพระเนื้อสำริดได้ชนวนมวลสารที่สำคัญมาหล่อหลอมเป็นองค์หลวงปู่มั่นประกอบไปด้วย

  1.เหรียญ ๑๐๐ ปีพระอาจารย์มั่น (บล็อกงามเอก) วัดเจดีย์หลวง
  2.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดเจดีย์หลวง ปี 2517
  3.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าแม่กอย ปี 2517
  4.เหรียญพระอาจารย์มั่นหลังหลวงปู่แหวน วัดอรัญวิเวก
  5.เหรียญพระอาจารย์มั่นรุ่น 600 ปีวัดเจดีย์หลวง ปี 2538
  6.เหรียญพระอาจารย์มั่นวัดป่าอาจารย์มั่น ปี 44
  7.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าดาราภิรมย์ ปี 2546
  8.เหรียญพระอาจารย์มั่นหลังหลวงปู่สิม
  9.เหรียญงามเอกพระอาจารย์ฝั้น
  10.เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชอบ ปี 2514
  11.เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512
  12.เหรียญวงศ์เข็มมาหลวงปู่สิม
  13.เหรียญหลวงปู่แหวนหลัง ภปร. ปี 2521
  14.เหรียญหลวงปู่แหวน ปี2517 เขาค้อ
  15.เหรียญใบโพธิ์ วัดอโศการาม ปี 2508 หลวงปู่ตื้อ อธิฐานจิต
  16.เหรียญหลวงปู่จันทร์ กุสโล ทุกรุ่น
  17.เหรียญหลวงปู่สิมรุ่นสุดท้าย ปี 2535
  18.เหรียญหลวงปู่แหวน ฉลองอุโบสถวัดเจดีย์หลวง ปี 2522
  19.เหรียญหลวงปู่กว่า สุมโน รุ่นน้ำตกกระอาง
  20.เหรียญหลวงปู่มหาปราโมช ปราโมชโช รุ่น 1,2
  21.เหรียญหลวงปู่สาม อกิญจโน
  22.เหรียญหลวงปู่ดุลย์ อตุโล รุ่น 96 ปี
  23.เหรียญหลวงปู่คำพอง ติสโส รุ่นแรก
  24.เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่จาม
  25.เหรียญหล่อหลวงตามหาบัว
  26.เหรียญแผ่นดินไหวหลวงปู่แว่น ปี 2538
  27.เหรียญหลวงปู่หลวง กตปุญโญ รุ่นแรก
  28.เหรียญพัดยศรุ่นสาม หลวงปู่เทสก์
  29.เหรียญหล่อหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร
  30.เหรียญหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก
  31.เหรียญหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่ปิ่น ชาลิโต ปี 2518
  32.เหรียญรุ่นแรกวัดหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก ปี 2518
  34.เหรียญหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ปี2553
  35.เหรียญหลวงปู่ขาว รุ่น บช.ภ.2
  36.เหรียญใบโพธิ์วัดอโศการาม รุ่นฉลองธุตังคเจดีย์ ปี 2548
  37.เหรียญพระธาตุศรีสองรัก ปี 2524
  38.เหรียญพระธาตุพนม ปี 2518
  39.เหรียญฆ้องใหญ่หลวงปู่มั่น ปี 2512
  40.เหรียญฆ้องเล็กหลวงปู่มั่น ปี 2514
  41.เหรียญหลวงปู่มั่น วัดศรีเมือง ปี 2516
  42.เหรียญพระเทพบัณฑิต (รักษ์ เรวโต) ปี 2516
  43.เหรียญหลวงปู่แหวน วัดสัมพันธวงศ์
  44.เหรียญหลวงปู่ลือ วัดป่านาทาม
  45.เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลายรุ่น
  46.เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสอง ปี 2515
  47.เหรียญหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก ปี2517
  48.เหรียญหลวงปู่มั่น รุ่นฉลองพิพิธภัณฑ์
  49.เหรียญนั่งพานหลวงปู่เคน เขมาสโย ปี2554
  50.เหรียญพุทธนิมิตหลวงพ่อพุธ ปี 2524
  51.รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์ ออกวัดศรีมุงเมือง
  52.เหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจารโร รุ่น 14
  53.เหรียญต่ออายุหลวงพ่อประสิทธิ์
  54.เหรียญพระพุทธชินราชวัดบวร ปี 2536
  55.เหรียญพระสิวลีนั่งพานหลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าหนองขมิ้น
  56.เหรียญหลวงปู่แฟบ สุภัทโท ปี 2552
  57.เหรียญหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล ปี 2553
  58.รูปหหล่อหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง
  59.เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี
  60.เหรียญหลวงปู่เพียร วิริโย รุ่นเสริมบารมี
  61.เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป รุ่น 2
  62.เหรียญหลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร ปี 2535
  63.เหรียญหลวงปู่ขาว ธนาคารกรุงเทพ อุดร สร้าง
  64.เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์โสม
  65.รูปหล่อหลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงพ่อจันทร์เรียนเมตตาอธิฐานด้วย
  66.พระสีวลีลอยองค์วัดศรีมุงเมือง
  67.เหรียญพระเจ้าเพชรพันล้านวัดศรีมุงเมือง
  68.ตะกรุดหลวงพ่อประสิทธิ์
  69.รูปหล่อหลวงตามหาบัว ปี2553
  70.เหรียญสมเด็จพระสังฆราช 600 ปี วัดเจดีย์หลวง
  71.เหรียญหลวงมั่น สุจริตกุโล พิธี 700 ปี เชียงใหม่
  72.เหรียญหลวงปู่บุญทัน กตปุญโญ
  73.เหรียญวิสุทธิธรรม หลวงปู่ลี กุสลธโร
  74.เหรียญหลวงปู่แตงอ่อน กัลญาธัมโม วัดป่าโชคไพศาล
  75.เหรียญพระราชเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  76.พระแก้วหลวงพ่อคูณ สุเมโธ
  77.เหรียญหลวงพ่อพระใส
  78.เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ ปี 2519
  79.เหรียญพระพุทธสิริเฉลิมราช ปี 2553
  80.เหรียญสังฆาฎิเจ้าคุณนร
  81.เหรียญนเรศวรเมืองงาย ปี 2512
  82.พระกริ่งอนาลโย
  83.เหรียญครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ปี 2536
  84.เหรียญพระพุทธเมตตา หลวงพ่อเมือง พลวัฑโท
  85.เหรียญสันติเจดีย์ หลวงปู่สิม
  86.เหรียญหลวงพ่อผาเงา ปี 2524
  87.เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นปลอดภัย
  88.พระร่วงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ปี 2515
  89.เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2515
  90.เหรียญครูบาดวงดี ปี 2536
  91.พระกริ่งแผ่นดินไหวหลวงปู่แว่น ปี 2538
  92.พระกริ่ง 150ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
  93.พระกริ่งสุจริตกุโล
  94.เหรียญพระครูญาณภิรัต วัดป่าเจริญธรรม รุ่นพิเศษ
  95.เหรียญหลวงปู่แหวน วัดป่าเจริญธรรม
  96.เหรียญฟ้าลั่นห้าพระอาจารย์ วัดสุปัฏ ปี 2516
  97.เหรียญหลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร รุ่นหมดห่วง
  98.เหรียญหลวงปู่คำปัน ภัทโท รุ่นแรก
  99.เหรียญหลวงปู่ตื้อ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง
  100.เหรียญหลวงปู่มั่น ออกถ้ำสาลิกา ปี 2519
  101.เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดป่าดาราภิรมย์ ปี 38,39,45
  102. พระกริ่งพญาเม็งราย พิธี 700 ปี เชียงใหม่
  103.ชนวนหลวงพ่อเงิน ปี 2515
  104.แผ่นจารหลวงพ่อพุธ
  105.เหรียญพระอาจารย์มั่นหลังหลวงปู่จูม พันธุโล
  106.พระกริ่งประชานิยม
  107.เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส ปี 2522
  108.เหรียญพระอาจารย์มั่น 25ปีมรณภาพ ปปี 2517
  109.ตะปูสังฆวานร พระอุโบสถหลังเก่าวัดเจดีย์หลวง
  110.เหรียญหลวงปู่สิงห์ ออกวัดปป่าวิเวกธรรม
  111.เหรียญพระอาจารย์เสาร์-มั่น-สิงห์ ปี 2515
  112.ระฆังสัมฤทธิ์เก่า
  113.ยอดฉัตรพระวิหารเก่าวัดศรีมุงเมือง
  114.เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หลวงพ่อบัวเกตุอธิฐาน ปี 2539
  115.เหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ศรี มหาวีโร
  116.เหรียญพระอาจารย์วัน รุ่นสำนักงานทรัพย์สิน
  117.เหรียญพระอาจารย์จวน งามเอก ปี 2515
  118.เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร
  119.เหรียญหลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต ไฟฟ้าเข้าวัด
  120.เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์
  121.เหรียญพระจารย์มั่นพิธีกริ่งภูริทัตโต
  และวัตถุมงคลอีกจำนวนมาก
  โดยชนวนทั้งหมดได้หล่อหลอมมาเป็น
  เหรียญหลวงปู่มั่นค้ำดวงเนื้อสัมฤทธิ์นับเป็น
  เหรียญมหาชนวนสำหรับเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่มั่นในยุคนี้
  เพราะได้รวมเหรียญหลวงปู่มั่นเก่าๆและเหรียญที่พ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานได้อธิษฐานจิตไว้

  เรียกได้ว่ามีพลังของลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเกือบครบทุกองค์
  พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
  แห่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อธิษฐานจิตไว้ในเหรียญต้นชนวน
  ย่อมกระจายทั่วถึงเหรียญหลวงปู่มั่น ค้ำดวงเนื้อสัมฤทธิ์ทุกเหรียญ  +++ มวลสารพระผงรุ่น “หลวงปู่มั่นค้ำดวง สร้างหอธรรมธาตุ +++

  1. อังคารธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  2. อังคารธาตุหลวงปู่เพียร วิริโย
  3. อังคารธาตุหลวงปู่จันทา ธัมมธโร วัดถ้ำพระ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  4. อังคารธาตุหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย จ.สกลนคร
  5. อังคารธาตุหลวงปู่ผ่าน ปัญญปทีโป จ.สกลนคร
  6. อังคารธาตุหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
  7. อังคารธาตุหลวงปู่ถิร ถิรจิตฺโต วัดทิพยรัฐนิมิตหรือวัดบ้านจิก จ.อุดรธานี***
  8. อังคารธาตุหลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง****
  9. อังคารธาตุหลวงปู่ตื้อ **
  10. น้ำมันมะพร้าวของหลวงปู่บุญ ขนฺธโชติ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
  11. สีผึ้ง หลวงปู่คำสิงห์ สุภัทโธ วัดสิงหารินทราราม.**
  12. สีผึ้ง หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด***
  13. โลหิตธาตุของพ่อแม่ครูจารย์ที่ยอมรับว่า ล้วนเสร็จกิจของสงฆ์แล้ว
  14. เกศาหลวงปู่จาม มหาปุญโญ และ จีวรของท่าน
  15. พระเครื่องชำรุดของหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
  16. พระเจ้าห้าพระองค์ ของหลวงปู่เงิน บางคลาน
  17. พระสมเด็จอิสโรที่แตกหัก
  18. พระเนื้อผงของหลวงปู่เคน เขมาสโยที่ชำรุด
  19.อังคารธาตุหลวงปู่คำพันธ์ ปญฺญาวโร อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
  มวลสาร
  ได้รับการอธิษฐานจิตโดย

  1. หลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสนคำ อำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  2. หลวงพ่อเลิศ อิสโร วัดชลประทานน้ำอูน จ.สกลนคร
  3. หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  4. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  5. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
  6. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี

  เมื่อวัตถุมงคลชุดนี้สำเร็จเป็นรูปเหมือนของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นแล้ว ได้นำไปขอเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน อธิฐานจิต สำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้นำเหรียญหลวงปู่มั่นโต๊ะหมู่ไปขอเมตตาอธิษฐานจิตมีรายนามดังนี้

  1. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถระ) กรุงเทพมหานคร
  2. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
  3. หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  4. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕ คืน
  5. หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด ๑ คืน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  6. หลวงปู่ชม ฐานคุตโต วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  7. หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  8. หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุยภูพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  9. พระครูปัญญาวรคุณ(ทองแดง วรปัญโญ) วัดพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  10. พระโสภณธรรมสาร (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม จ.เชียงใหม่
  11. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย
  12. หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  13. หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
  14. หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
  15. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
  16. พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
  17. พระอาจารย์ตื้อ วัดป่านิโครธารม (ศิษย์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร) จ.อุดรธานี
  18. พระอาจารย์คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
  19. หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิต จ.สกลนคร
  20. หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
  21. หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ วัดผาเทพนิมิต จ.สกลนคร
  22. หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร
  23. หลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสนคำ อำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  24. หลวงพ่อเลิศ อิสโร วัดชลประทานน้ำอูน จ.สกลนคร
  25. หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  26. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  27. หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
  28. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2020
 9. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 9
  รูปหล่อหลวงปู่มั่น
  หลวงปู่ขันตี วัดป่าม่วงไข่ ครบ 6 รอบ

  มีอัฐ เกศา พระธาตุครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น
  ให้บูชา 960 บาท
  พร้อมส่งครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2020
 10. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 10 ปิดรายการครับ
  ที่ระลึกผ้าป่า วัดป่าดาราภิรมณ์ ปี57
  พระผงหลวงปู่มั่น 3 องค์ พระเนื้อโลหะ 1 องค์
  ทั้งหมดจำนวน 4 องค์
  ให้บูชาทั้งหมด 660 บาท

  พร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ


  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2020
 11. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 12
  ชุดเหรียญหลวงปู่ลี ปี 60
  หมายเลข 81

  เนื้อเงิน เนื้อทองฝาบาตร เนื้อทองทิพย์
  ให้บูชา 700 บาท
  พร้อมส่ง
  ขอบคุณครับ
  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กรกฎาคม 2020
 12. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 13
  พระผงหลวงปู่บุญฤทธิ์ ครบ 103 ปี
  มีจำนวน 2 องค์
  ให้บูชาองค์ละ 250 บาท

  พร้อมส่งครับ
  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มิถุนายน 2020
 13. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 14
  พระผงหลวงปู่บุญฤทธิ์ ครบ 104 ปี
  มีจำนวน 3 องค์
  ให้บูชาองค์ละ 250 บาท
  พร้อมส่งครับ
  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มิถุนายน 2020
 14. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 15
  พระกริ่งคู่ชีวิตรุ่นหนึ่งในแผ่นดิน นวะโลกุตระธรรม เนื้อโสฬสมหาจักรพรรดิธาตุเหล็กไหล แก่ทอง แช่น้ำมนต์ อุดผงเขี้ยวงา เพชรหน้าทั่ง ข้าวสารดำ ผ้าจีวร ล.ป.ทองดำ เส้นเกศา 39 พระอาจารย์ดัง

  มหาพุทธาภิเษก 80 เกจิดังเสกเดี่ยว 6 ปี ล.ป.ทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ เสกนาน 2 ปีเต็ม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน หลวงปู่ละมัย ครูบาอิน ร่วมปลุกเสก
  **ให้บูชา 4100 บาท
  พร้อมส่งครับ

  สุดยอดพระเครื่องแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างอย่างมากปีละครั้ง จากชนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์และหาได้ยากยิ่งจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำมาบดสร้างเป็นองค์พระจนได้คำขวัญที่ว่า รูปแบบสวย มวลสารดี พิธีการเยี่ยม ประสบการณ์ยอด พระพุทธคุณสูงและได้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกจากพระคณาจารย์ชื่อดังมาแล้วหลาย ครั้งหลายหนจนเกิดอภินิหารย์ และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วอย่างมากมายทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีกรรมวิธีการสร้างอย่างวิจิตรพิสดาร ยิ่งนัก ยากที่จะมีใครมาปลอมแปลงให้เหมือนได้

  พระอาจารย์สมชาย สัญญจิตโต ผู้สร้างพระคู่ชีวิตให้เป็นเพชรน้ำเอก ของ จว.เพชรบูรณ์ เมื่อสมัยตอนเป็นเด็กท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมมาโดยตลอด ได้ปฏิบัติสมาธิจิต และวิชาคาถาอาคมมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เมื่อตอนบวชท่านได้ฉายาว่า “ หมอดูเทวดา ” เพราะเมื่อมีญาติโยมที่ตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือและขอความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งขอคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ จากท่าน ท่านก็จะแนะนำเขาไปตามดวงชะตา พร้อมทั้งแก้ไขให้จนทุก ๆ คน พ้นทุกข์ และมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นตามลำดับ

  แต่ท่านเป็นพระที่ชอบสันโดษ ท่านจึงตัดสินใจออดธุดงค์เดี่ยวไปตามป่าเขาและถ้ำต่าง ๆ ได้พบกับเรื่องราวอันมหัศจรรย์และเร้นลับต่างๆ มาอย่างมากมายแต่ท่านก็ไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ จนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ท่านได้นิมิตว่า มีเทวดาองค์หนึ่งแต่งชุดสีเขียวมีรัศมีสีทองแพรวพราว ได้เข้ามานั่งสนธนาธรรมกับท่านเป็นเวลานาน และได้บอกกับท่านว่า ไม่มีใครที่จะสามารถตัดกรรม หรือหลีกเลี่ยงจากผลกรรมต่าง ๆ ได้ ไม่มีใครที่จะล้างกรรมหรือทำลายอาถรรพณ์ต่าง ๆ ที่ติดตัวมาได้ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำกันขึ้นมา เป็นเพียงพิธีทางการของความเชื่อเท่านั้น แต่กรรมที่ไม่ดี และอาถรรพณ์ต่าง ๆ จะคลายลงไปบ้าง ถ้าหมั่นปฏิบัติธรรมและสร้างสมแต่คุณงามความดีอยู่ตลอดเวลา หรือให้พระอริยสงฆ์เจ้าผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ แผ่เมตตา อฐิษฐานจิตให้

  แต่มีสิ่งของบางอย่างที่พระอรหันต์สาวกเจ้า ผู้ประเสริฐได้สร้างขึ้นแล้วอฐิษฐานจิตไว้ เพื่อให้ดำรงค์คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป และให้รอดพ้นจากอาถรรพณ์ของหมู่มารทั้งปวง แม้แต่ พรหม เทพ และเทวดา ทุกชั้นฟ้าชั้นดิน ก็ยังต้องลงมาเฝ้าปกปักรักษากราบไหว้ บูชาสักการะอยู่เป็นประจำ ของพวกนี้เป็นของแก้อาถรรพณ์ต่าง ๆ ได้ มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง มีพลังคุ้มครองสูง และไม่มีวันเสื่อมสลายลงไปได้ เพราะพระอรหันต์เป็นผู้อฐิษฐานจิตเอาไว้ สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ กัน จะมีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ ผู้มีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะไปขอเอามาได้ และถ้านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นั้น มาสร้างเป็นรูปขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบของ “ นวโลกุตระธรรม ” แล้วหมั่นกราบไหว้บูชา หมั่นทำบุญสร้างกุศลและทำแต่คุณงามความดีตลอดไปบุคคลผู้นั้นจะพ้นจากกอง ทุกข์และภัยพิบัติทั้งปวง จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ศาสตราวุธทุกชนิด ไม่อาจจะเข้ามากล้ำกรายได้ สัตว์ร้ายทุกชนิดจะถอยไกลไม่กล้าเข้าใกล้ ศัตรูทั้งหลายจะแพ้ภัยไปเอง อีกทั้งยังเป็นที่รักของหมู่เทพเทวดาและสัตว์โลกทั้งปวงอีกด้วย ทั้งยังสะกดความอัปมงคลของ ใฝ ปาน ขี้แมลงวัน ในที่ลับที่แจ้งที่ไม่ดีได้ อำนาจแห่งคุณไสยศาสตร์ฝ่ายต่ำและวิญญาณอันชั่วร้ายทั้งปวงจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ ศัตรูจะกลับใจมาเป็นมิตรด้วย

  คำว่า “ นวโลกุตระธรรม ” หมายถึง ธรรมชั้นสูงของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ 1. มรรค คือการปฏิบัติธรรม 2. ผล คือการปฏิบัติธรรมที่ทำได้แล้วจริง นิพพานหมายถึงดินแดนที่ห่างไกลจากกิเลศทั้งปวงพระอรหันต์เจ้าผู้ละสังขารจาก โลกมนุษย์ไปแล้ว จะมาปฏิบัติธรรมชุมนุมกันอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ รวมเรียกว่า มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 และยังหมายถึงดวงดาวทั้ง 9 ได้อีกด้วย คือ ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวพฤหัส, ดาวศุกร์, ดาวเสาร์, ดาวเกตุ, ดาวราหู

  ความหมายนี้คือปุ่มทั้ง 9 ซึ่งมีอยู่ข้างองค์พระคือข้างซ้าย 4 ปุ่ม ข้างขวา 4 ปุ่ม และอีก 1 ปุ่ม อยู่เหนือเกศาขององค์พระขึ้นไป ตัวอุณาโลมทั้ง 2 ข้าง ที่อยู่เหนือปุ่มข้างซ้ายและปุ่มข้างขวา หมายถึงผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นไหน ๆ ก็ตามถ้าท่านมีความเพียรและตั้งใจจริงโดยไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลำบากทั้ง ปวง โดยใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองในบทธรรมต่าง ๆ ที่ท่านได้ศึกษามา สักวันหนึ่งท่านจะประสบกับความสำเร็จในธรรมต่าง ๆ นั้น ตามภูมิธรรม ภูมิปัญญาของท่าน สักวันหนึ่งสิ่งที่ท่านมุ่งหวัง และตั้งใจจริงในบทธรรมนั้น ๆ ท่านจะบรรลุผลตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้แล้ว

  “ รูปพระพุทธเจ้าเป็นปางตรัสรู้ ” หมายถึงพรพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในกฎแห่งธรรมชาติ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงเป็นผู้พ้นจากกองทุกข์และกิเลศทั้งปวง อีกทั้งยังทรงเป็นบรมครูผู้นำธรรมมะมาสอนให้แก่มนุษย์ พรหม เทพ เทวดา และเหล่าสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงด้วย เพื่อที่จะดึงให้พวกเขาทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้นด้วย และยังรู้ซึ้งถึงสัจธรรมที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่ไม่ แน่นอนไม่มีจีรังยั่งยืน สังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและแตกสลายไปตามกาลเวลา แม้แต่ชีวิตของมนุษย์ พรหม เทพ เทวดา และเหล่าสรรพสัตว์โลกทั้งหลายก็เช่นกัน สังขารย่อมมีการแตกสลายไปเมื่อถึงเวลา

  “ ส่วนยอดเกตุที่อยู่สูงขึ้นมาคือ ฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้า ” หมายถึงรัศมีของพระพุทธองค์ซึ่งทรงแผ่ความเมตตาและพลังคุ้มครองให้กับผู้ที่ ระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจริญรอยตามพระ พุทธองค์ต่อไป รูปบัวคว่ำ – บัวหงาย ใต้ฐานพระแทนอาสนะนี้ นี้เป็นรูปบัวบานมี 3 กลีบ และ 5 กลีบ บัวคว่ำ 3 กลีบ หมายถึง พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา บัวหงาย 3 กลีบ หมายถึง คุณ พระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บัวคว่ำ 5 กลีบ หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ บัวหงาย 5 กลีบ หมายถึง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ พระกฤสันโธพุทธเจ้า, พระโกนาคมนพระพุทธเจ้า, พระกัสสปะพระพุทธเจ้า, พระโคดมพระพุทธเจ้า และ พระศรีอาริยเมตไตย์พระพุทธเจ้า

  ส่วนดอกบัวที่อยู่ใต้ปุ่มข้างล่างทั้ง 4 ทั้ง 2 ข้าง นั้น เปรียบได้กับบัว 4 เหล่า คือ 1. บัวที่อยู่ใต้โคนตม 2. บัวที่เริ่มจะโผล่พ้นโคลนตมขึ้นมานิดหน่อย 3. บัวที่โผล่พ้นจากโคนตมแล้วแต่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่ 4. บัวที่โผล่พ้นผิวน้ำแล้วและรอวันที่จะเบ่งบานต่อไป ในที่นี้หมายถึงดอกบัวดอกที่ 4 นั่นเอง ส่วนรูปสี่เหลี่ยมของพิมพ์พระหมายถึงธาตุทั้ง 4 คือ ดิน,น้ำ, ลม, ไฟ ส่วนรูปกลมของพิมพ์พระ หมายถึงโลกธาตุ คือการรวมเอาทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันไว้ในโลกนั่นเอง

  ตัวยันต์นะครูด้านหลังองค์พระนั้นเรียกว่า ยันต์พระศาสดา ปุ่มตรงกลางหมายถึงหัวใจ เส้นที่ลากโค้งและหักมุมด้านล่างหมายถึง ตับไตใส้พุงและอวัยวะภายใน ปุ่มข้างล่างหมายถึงจุดกำเนิดซึ่งอยู่กลางลำตัวคือ อยู่เหนือสะดือขึ้นไป เส้นที่หยักด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเปรียบเสมือนกับองค์พระศาสดา เส้นที่ลากโค้งลงมาด้านล่างใต้องค์พระคือบัลลังก์หรืออาสนะที่รองประทับของ องค์พระศาสดา เส้นที่ลากไปด้านข้างองค์พระแล้วขมวดวนหยักเป็นตัวอุณาโลมขึ้นไปหมายถึง ฉัพพรรณรังสี ขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปล่งประกายรัศมีออกมา เพื่อคุ้มครองโลกและเหล่าสรรพสัตว์โลกทั้งปวงที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ และระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้รอดพ้นจากอันตรายและภัยภิบัติทั้งปวง

  เมื่อพระอาจารย์สมชาย ได้ทราบถึงคุณวิเศษ และปริศนาธรรมอันลึกซึ้งขององค์พระแล้วท่านจึงได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ ต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มารวมเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งการไปหาสิ่งของต่าง ๆ นี้เป็นไปด้วยความยากลำบากจริง ๆ ของบางอย่างอยู่ในถ้ำลึก ของบางอย่างอยู่บนยอดเขาสูงชัน ท่านต้องไปพำนักอยู่ในสถานที่นั้น อยู่หลายวันแล้วอธิษฐานจิตขอเอาจึงได้มา (ซึ่งเคยมีผู้เอาของจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปแล้ว แต่ก็ต้องนำกลับมาคืนกันหมดเพราะเจ้าของเขาคือวิญญาณที่เฝ้ารักษาอยู่ไปเข้า ฝัน บางทีก็ไปเข้าทรงบอกว่าให้เอาของมาคืนไม่อย่างนั้นจะมาเอาชีวิตของคนที่เอา ของไปแทน)

  บางครั้งท่านต้องนุ่งสบงเพียงตัวเดียวแล้วเดินลุยเข้าไปในดงต้นหนาม ยอมให้ต้นไม้ซึ่งมีหนามแหลมคมเกี่ยวเอาจนเป็นริ้วรอยเต็มไปหมด เพราะถ้าใส่อังสะหรือจีวรเข้าไปแล้วถูกหนามเกี่ยวจะขาดหมด ท่านจึงต้องนุ่งสบงแล้วโจงกระเบนเข้าไปแทน เมื่อผ่านดงหนามเข้าไปแล้วก็เป็นหลุมงู คือจะเป็นสถานที่งูมาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ เพื่อเฝ้ารักษาสิ่งของบางอย่างอยู่ แต่เมื่อพระอาจารย์สมชาย อธิษฐานจิตเพื่อขอสิ่งของสิ่งนี้แล้วท่านได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตออกไป

  สักครู่หนึ่งปรากฏว่างูเหล่านั้นเลื้อยหายไปตามรูและรอยหินหมด เมื่อได้สิ่งของมาแล้วท่านก็จะเอามารวมกันแล้วเริ่มออกไปหาสิ่งของต่าง ๆ มาอีก บางทีต้องลงไปในถ้ำซึ่งลึกมากในถ้ำมีลำธารน้ำไหลต้องลุยน้ำไปขึ้นอีกฝั่ง หนึ่งของถ้ำแล้วเดินขึ้นไปอีกไกลจนถึงสุดทางถ้ำมีหน้าผาสูงชัน ต้องปีนขึ้นลงเป็นชั้น ๆ ไป แต่ท่านก็ลงไปเอาสิ่งของในถ้ำ แต่ท่านก็ลงไปเอาสิ่งของในถ้ำนี้ขึ้นมาจนได้โดยใช้เชือกเส้นใหญ่ผูกติดตาม แง่งหินมือซ้ายจับเชือกเพื่อดึงตัวเองขึ้นมามือขวาจับถุงที่ใส่ถุงธาตุ กายสิทธิ์ต่างๆ แล้วแบกขึ้นบ่าเดินมาต้องลุยธารน้ำในถ้ำอีก ต้องล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนแต่ในที่สุดท่านก็ได้นำสิ่งของเหล่า นั้นออกมาจากถ้ำได้ มีบางครั้งท่านได้ไปเอาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มา โดยได้อธิษฐานจิตขอแล้วแต่พอตกตอนกลางคืน วิญญาณที่เฝ้าของอยู่ได้ตามมาหาท่านถึงที่ซึ่งท่านก็ทราบว่าวิญญาณดวงนี้หวง สิ่งของนี้มากจึงได้ตามมาแต่ไม่พูดอะไร ท่านจึงได้เข้าสมาธิและอธิบายให้ดวงวิญญาณที่เฝ้าของอยู่ดวงนี้ฟังว่า สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ท่านจะนำมาเพื่อสร้างเป็นรูปขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปและขอให้ดวงวิญญาณผู้เฝ้ารักษา สิ่งของอันศักดิ์สิทธินี้ จงรับรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านในครั้งนี้ด้วย แล้วท่านก็นั่งแผ่เมตตาจิตให้กับดวงวิญญาณดวงนี้ด้วย

  สักพักหนึ่งท่านก็ได้ยินเสียงถอนหายใจ ท่านจึงได้ลืมตาขึ้นดูปรากฏว่ามีดวงไฟกลมโต สีเขียว ขนาดประมาณเท่ากับลูกปิงปอง ได้ลอยอยู่เหนือสิ่งของที่ท่านได้นำออกมาจากในถ้ำ แล้วค่อย ๆ ลอยต่ำลงมาจนหายไป แล้วปรากฏลมแรงพัดมาเสียงดังอื้ออึงจนต้นไม้ใหญ่น้อยโอนไปเอนมาฟ้าร้องดัง ครืน ๆ จนเกิดฟ้าแลบขึ้นอีกหลายครั้ง สักพักทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบลงเหมือนเดิม แสดงว่าวิญญาณที่เฝ้าสิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์นี้และเทพยดา เจ้าป่าเจ้าเขาได้ลงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการ ในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  เมื่อรวบรวมผงธาตุกายสิทธิ์ จากทั่วทุกสารทิศมาครบแล้ว ท่านก็ออกไปหามวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มาเพิ่มเติมเข้าไปอีกมากมายด้วยการบดสิ่งของต่าง ๆ นั้นท่านใช้เพียงมีดฝานรากไม้ต่าง ๆ ตากแห้งแล้วจึงนำมาบดด้วยครกเพียงใบเดียวเท่านั้น บางครั้งในขณะที่ท่านใช้มีดหรือขวานสับต้นสมุนไพรอยู่ แล้วเกิดสับพลาดมาถูกมือของท่านเองอย่างแรง แต่คมมีดหรือขวานนั้นก็ไม่อาจทำให้เกิดบาดแผลขึ้นมาได้เลย ซึ่งสร้างความมหัศจรรย์ใจให้แก่ลูกศิษย์ของท่านที่ได้พบเห็นเป็นยิ่งนัก

  แม้แต่แร่ตระกูลเหล็กไหลซึ่งมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษท่านก็ใช้เพียงครก ใบเดียวตำให้ละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรง แล้วนำผงที่ได้ทั้งหมดนี้มาคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน แล้วจึงหาฤกษ์ล้างอาถรรพณ์ในการกดพิมพ์พระ การบดผสมมวลสารและการกดพิมพ์พระขึ้นท่านก็ ต้องอฐิษฐานจิต และว่าคาถากำกับไปด้วยทุกครั้งทุกองค์ แล้วจึงนำมาจัดพิธีขึ้นอีกหลายครั้งหลายหนในฤกษ์ของการล้างอาถรรพณ์และหนุน ดวงชะตา โดยขออัญเชิญองค์บารมธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าบรรจุในองค์ พระคู่ชีวิตด้วย และขออัญเชิญอำนาจอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วทั้งสากลจักรวาลโลกนี้มาร่วมในพิธีนี้ด้วยทุกครั้ง

  แล้วจึงนำไปจัดพิธีมหาพุทธาพิเษกขึ้นอีกหลาย ๆ ครั้ง และมีคณาจารย์ชื่อดังแห่งยุคช่วยอฐิษฐานจิตเสกเดี่ยวให้อีกหลายองค์หลาย ครั้ง เหตุที่ท่านต้องทำเช่นนี้ เพราะท่านต้องการให้ผู้คนได้ของดี ๆ ไปใช้กันแล้วท่านก็จะนำกลับมาตั้งอฐิษฐานจิตต่ออีกทุกวัน แม้แต่พระรุ่นแรกที่ ท่านอฐิษฐานจิตเพียงองค์เดียวก็ล้วนมีประสบการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาแล้วอย่างมากมาย จนมีผู้คนกล่าวขานถึงพระคู่ชีวิตกันอย่างไม่รู้จบสิ้น หนังสือพระเครื่องต่าง ๆ ก็เขียนถึงพระคู่ชีวิตกันอย่างมากมายแต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ครอบครอง เป็นเจ้าของพระคู่ชีวิตเพราะพระอาจารย์ได้ออกเดินธุดงค์อยู่ตลอดทุกปี

  คาถาบูชาบรรจุองค์พระ พระพุทธธังจุติ จุติด้วยพระพุทธธัง สะระณังคัจฉามิ พระธัมมังจุติ จุติด้วยพระธัมมัง สะระณังคัจฉามิ พระสังฆังจุติ

  คาถาบูชาพระปิยะมหาราช ร.5 ตั้งนะโมก่อน 3 จบ พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธะสังมอิติอรหัง สะหัตสะกายัง วะรัง พุทโธนะโมพุทธายะ

  การบูชาให้จุดธูป 5 หรือ 9 ดอก ควรบูชาทุก ๆ วันอังคาร สิ่งของที่ควรนำขึ้นหิ้งบูชาถวายคือ น้ำมะพร้าวอ่อน,กล้วยน้ำว้า, ทองหยิบ, ทองหยอด, ปรั่นดี (เหล้า) ,ซิการ์(บุหรี่, ข้าวคลุกกะปิ และดอกกุหลาบสีชมพู น้ำควรมี ใส่แก้วถวายอย่าให้ขาด

  การทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ใหญ่
  1.พระบูชาประจำวัน 1 องค์ ให้เขียนหรือสลักชื่อนามสกุล ลงบนฐานพระ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เทพยดาทุกชั้นฟ้าดิน เหล่าสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกจักรวาลโลกนี้รวมถึงตัวข้าพเจ้า เองและครอบครัวด้วย
  2. บริจาคเงินซื้อโลงศพตามมูลนิธิต่าง ๆ 1 ชุด
  3. หนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม + หนังสือธรรมะ 1 เล่ม ให้เขียนชื่อนามสกุลลงไปด้วย
  4.ถังสังฆทานที่มียารักษาโรคอย่างน้อย 1 ถัง
  5. อาหารคาวหวานพร้อมน้ำดื่ม
  6. ยารักษาโรคที่เราเป็นอยู่ นิมนต์พระ 5 องค์มารับทำเป็นสังฆทาน

  เนื้อผงมหาจักรพรรดิ – ล้างอาถรรพณ์

  มวลสารต่าง ๆ ที่ใช้สร้างพระผง และมวลสารอุดก้นพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์มหาจักรพรรดิ เนื้อโสฬส – ธาตุเหล็กไหล พระธาตุ 500 อรหันต์ พระธาตุข้าว พระธาตุ 500 อรหันต์ พระธาตุข้าว หงอนพญานาค แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง ผงเหล็กไหลฤาษี ผงเหล็กไหลเงินยวง ผงเหล็กไหลตาแรด โคตรเหล็กไหลสีเงินยวง ขี้เหล็กไหล เหล็กย้อย เหล็กทรหด หยกพันปี แร่บางไผ่ ผงธนบัตรเก่า ผงตะไบเหล็กน้ำพี้ (ถลุงแล้ว) แร่เหล็กน้ำพี้ไหลเพชรดำ ขมิ้นหินหมื่นปี ข้าวตอกพระร่วง แก่นไม้สักหินอายุ 160 ล้านปี ลูกมณีโคตร คดกะลา กะลาตาเดียว กะลาไม่มีตา (กะลามหาอุด) มะพร้าวลูกกรอก กัลปังหาดิน ดินโป่ง ดินกลางใจเมือง และน้ำจากศาลหลักเมือง 76 จังหวัด ตะกรุดข้าวสารหิน คดหอย ทรายเสก ผงพระครูเทพโลกอุดร ผงหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ผงหลวงปู่แหวน ผงจิตรลดา ผงพระปิลันทน์ ผงพระตุ๊กตาวัดพลับ ผงหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ ผงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ แป้งเสกหลวงปู่อยู่วัดไทรโยง ผงว่านหลวงพ่อเมี้ยนวัดโพธิ์กบเจา เศษพระหักหลวงพ่อมีวัดมารวิชัย เศษพระหักหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัย และวัดต่าง ๆ อีกมากมาย เขากวางคุด น้ำมันมนต์หลวงพ่อเมี้ยนวัดโพธิ์กบเจา ชานหมากเสกหลวงพ่อดำวัดท่าทอง ดินวิเศษสีเหลือง สมุนไพร 300 กว่าชนิด น้ำมนต์ 100 ตุ่ม หลวงปู่หงส์วัดเพชรบุรี ดินวิเศษสีเขียว แร่เงิน แร่ทอง แร่นาค ผงธูปสมเด็จโตวัดระฆัง ผงธูปวัดเกศไชโย ผงธูปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ผงธูปหลวงพ่อแช่มวัดท่าฉลอม ผงธูปหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวัน แม่ลิ้มกอเนี่ย ผงธูปศาลเจ้าพ่อเสือ ผงธูปวัดเล่งเน่ยยี่ ผงธูปวัดไต๋ฮงกง พระบรมสารีริกธาตุ หินพระธาตุเขา 300 ยอด พระธาตุสิวลีสีขาว พระธาตุสิวลีสีทอง พระธาตุแก้วขวานฟ้าผ่าเนื้อหิน 16 อัน ข้าวสารหินหมื่นปี ข้าวสารดำพันปี ผงมณีรัตนะ โคตรเหล็กไหล (สีดำเงา) แร่เกาะล้าน เหล็กย้อย ลูกมณีโคตร อุกามณี (สะเก็ดดาว) ไม้กลายเป็นหิน ดอกไม้หิน เพชรน้ำค้าง หินเขี้ยวหนุมาน ขมิ้นขาวเปลือกหอย 75 ล้านปี ไม้งิ้วดำ คดปลวก ลูกธนูคนธรรพ์ แร่ทรายเงิน แร่ทรายทอง ผงงาช้าง งาช้างตายพราย งาช้างกระเด็น งาช้างกระดอน ผงเพชรแท้ เศษพลอยเมืองจันทร์ ผงเก่า วัดระฆัง ผงสร้างพระหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ ผงสร้างพระหลวงพ่อแพวัดพิกุลทอง ผงสร้างพระหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ผงสร้างพระหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม ผงสร้างพระหลวงปู่นิลวัดครบุรี ผงสร้างพระหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ผงสร้างพระหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง ผงสร้างพระหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัย ผงสร้างพระ หลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรลักษณ์ ผงสร้างพระอาจารย์ต่าง ๆ อีก 300 กว่ารูป (ซึ่งไม่สามารถลงหมดได้) เศษพระหักของวัดระฆัง เศษพระหักวัดปากน้ำ พระเครื่องเก่าที่ชำรุดอีกเป็นจำนวนมาก ผงตะไบพระกริ่งเนื้อนวะวัดสุทัศน์ ชานหมากหลวงปู่นิลวัดครบุรี ชานหมากหลวงพ่อเมี้ยนวัดโพธิ์กบเจา แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ผงจินดามณีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว น้ำมันงาเสกหลวงพ่อคงวัดเขาสมโภชน์

  น้ำมันงาเสกแร่บางไผ่ น้ำมันมนต์ไพรดำ น้ำมันมนต์จากคณาจารย์ต่าง ๆ และศาลหลักเมืองทั่วประเทศ ดินกากยายักษ์ ดินพระแม่ธรณี ดินวิเศษสีขาว ดอกไผ่ 70 ปี ว่าน 108 เกสร 108 สมุนไพร 108 ผงยันต์ 108 ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิงเห ผงนรหรคุณ แร่อาถรรพณ์ภูเขาควายประเทศลาว ผงฤาษีผสมแล้ว ผงศักดิ์สิทธิ์>>
  จากถ้ำละว้า ผงศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำม้าร้อง ผงศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำไก่หล่น ผงศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำเนินมะปรางค์ ผงใบลานคัมภีร์คาถาต่าง ๆ ผงเก่าสมัยอยุธยา ผงเก่าสมัยทวาราวดี ใบเสมาศิลาแลงสมัยอยุธยา ผงเก่าที่อยู่ในไหขุดได้ที่ จากวัดร้างอายุหลายร้อยปี ทองคำเปลวจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ตะไคร่โบสถ์ ตะไคร่วิหาร ตะไคร่พระปรางค์สามยอด ตะไคร่กำแพงเมืองเก่า ดินจากเนินดินพระอรหันต์ ดินจากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และสถานที่ปฐมเทศนาจากประเทศอินเดีย (ดินสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง) กระเบื้องโบสถ์และวิหารหลวงพ่อโสธร กระเบื้องโบสถ์และวิหารหลวงพ่อชินราช กระเบื้องโบสถ์และวิหารพระแก้วมรกต กระเบื้องโบสถ์และวิหารวัดไร่ขิง กระเบื้องโบสถ์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใน กระเบื้องโบสถ์และวิหารหลวงพ่อพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ กระเบื้องโบสถ์และวิหารหลวงพ่อเศวตฉัตร์ ชิ้นส่วนหรืออิฐเก่าจากองค์พระธาตุพนม ชิ้นส่วนหรืออิฐเก่าจากองค์พระปฐมเจดีย์ ชิ้นส่วนหรืออิฐเก่าจากองค์พระธาตุและตะไคร่พระบรมสารีริกธาตนครศรีธรรมราช และเจดีบริวารอีก 150 กว่าเจดีย์ ผงตะไบสังฆวานร ผงลูกแก้วสามดวงหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค ผงลูกแก้วสีชมพู หลวงปู่ดู่วัดสะแก ผงใต้คานหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงิน ผงหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี ผงหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์ ผงหลวงปู่ทองฤทธิ์ วัดป่าฉันทนิมิต ผงหลวงพ่อโอดวัดจันทร์เสนจว.นครสวรรค์ ผงหลวงพ่อสุรเสียงวัดป่าเชิงจาน ผงพระกรุวัดป่าเชิงจาน ไหลคำดำประเทศลาว จีวรหลวงพ่อทองดำวัดท่าทอง ชาดหมากหลวงปู่หงษ์วัดเพชรบุรี ชานหมากหลวงปู่ทิมวัดพระขาว ชานหมากหลวงพ่อพุฒิวัดป่าสาละวัน สีผึ้งหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค (ละลายในน้ำมนต์) น้ำมันมนต์นะหน้าทองหลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงิน

  เส้นเกศาของ 39 พระคณาจารย์ที่นำมาฝังไว้ในพระกริ่ง มีดหมอ และพระขรรค์ คือ 1. หลวงพ่อพุฒิวัดเขาไม้แดง 2. หลวงพ่อเมี้ยนวัดโพธิ์กบเจา จว.อยุธยา 3.หลวงปู่ศรีจันทร์วัดศรีสุธาวาส จว.เลย 4. หลวงปู่ทองดำวัดท่าทอง จว.อุตรดิตถ์ 5. หลวงพ่อประเทืองวัดหนองย่างทอย จว.เพชรบูรณ์ 6.หลวงพ่ออาคมวัดดาวนิมิตร จว.เพชรบูรณ์ 7. พระราชพัชราภรณ์ (ม.) เจ้าคณะ จว.เพชร 8. หลวงพิ่เฮ็นวัดดอนทอง จว.อยุธยา 9. หลวงพ่อปลื้มวัดสวนหงษ์ จว.สระบุรี 10. ครูบาอนสมวัดทุ่งน้อย จว.เชียงใหม่ 11.ครูบาอินตาวัดห้วยไทร จว.ลำพูน 12 .หลวงพ่อสร้อยวัดเลียบราษฏร์บำรุง จว.ตาก 13. หลวงพ่อพิมพาวัดหนองตางู จว.นครสวรรค์ 14. หลวงปู่อยู่วัดไทรโยง จว.อยุธยา 15. หลวงปู่หงส์วัดเพชรบุรี จว.สุรินทร์ 16. หลวงปู่กองวัดสระมณฑล จว.อยุธยา 17. หลวงพ่อคีย์วัดศรีลำยอง จว.สุรินทร์ 18. หลวงปู่ฤทธิ์วัดชลระทานราชดำริ จว.สุรินทร์ 19. เส้นเกศาหลวงพ่อเที่ยงพระพุทธบาทเขากระโดง จว.บุรีรัมย์ 20. หลวงพ่อสาครวัดหนองกรับ จว.ระยอง 21. หลวงปู่ครูบาชัยวงษ์ศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จว.ลำพูน 22. หลวงปู่หลวงวัดป่าสำราญนิวาส จว.ลำปาง 23. พระครูอภิรักษ์ วัดป่าสามเขา จว.เชียงใหม่ 24. หลวงปู่ครูบาตั๋นวัดสันทรายหลวง จว.เชียงใหม่ 25. หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ วัดข้าวแท่นหลวง จว.เชียงใหม่ 26. หลวงปู่ครูบาหล้าวัดป่าลาน จว.เชียงใหม่ 27. หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ วัดมหาวัน จว.เชียงใหม่ 28 . หลวงปู่ครูบาบุญปั๋นวัดร้องซุ้ม จว.เชียงใหม่ 29. หลวงปู่ครูบาคำวัดธรรมชัย จว.เชียงใหม่ 30. หลวงพ่อครูบาอินทร์วัดสันป่ายางหลวง จว.ลำพูน 31.หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์วัดป่าเส้า จว.ลำพูน 32. หลวงปู่ครูบาอินตาวัดวังทอง จว.ลำพูน 33. หลวงปู่ครูบาสุขวัดป่าซางน้อย จว.ลำพูน 34. หลวงปู่ครูบาจ๋อนวัดป่าตาล จว.ลำพูน 35. หลวงปู่ครูบาศรีนวลวัดช้างค้ำ จว.ลำพูน 36.หลวงพ่อสมชายวัดหลักเมืองพัฒนาราม จว.เพชรบูรณ์ 37.หลวงพ่อสมควรวัดถือน้ำ จว.นครสวรรค์ 38. หลวงพ่อเวินวัดน้ำวิ่ง จว.เพชรบูรณ์ 39.หลวงพ่อเปรื่องวัดสันติวัฒนา จว.เพชรบูรณ์

  ชนวนพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ เนื้อโสฬสธาตุเหล็กไหล

  เหล็กไหลตัดในถ้ำน้ำหนักประมาณ 9 บาท เหล็กไหลน้ำ แร่วิเศษ (แร่บุญฤทธิ์) สายฟ้าฟาด ขวานฟ้าเนื้อสัมริด(ขวานฟ้าผ่า) แร่โคตรเศรษฐี แร่บางไผ่เหล็กไหลฤาษี เหล็กไหลเงินยวง เหล็กไหลตาแรด โคตรเหล็กไหล เหล็กเปียก วัชรธาตุฟ้า เหล็กย้อย เหล็กน้ำพี้ เหล็กลอง ตะปูสังฆวานรจากพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช เพชรหน้าทั่ง ทองคำขาว ทองคำบริสุทธิ์ นาค เจ้าน้ำเงิน เหล็กละลายตัว บริสุทธิ์ ปรอท ชิน แร่ ประสานกาย ตะกั่วดำ ดีบุก แร่พลวง ทองแดงเถื่อน ยันต์ชินะบัญชร ยันต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก อักขระเลขยันต์ 108 ยันต์ อักขระเลขยันต์นะปถมัง อันทรงคุณค่าวิเศษอีก 200 กว่านะ แผ่นจารยันต์ เงิน ทอง นาค จากพระคณาจารย์ 300 รูป น้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม ตะกรุดของพระคณาจารย์ต่าง ๆ ที่หาได้ยากยิ่ง 108 ดอก เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จว.พิจิตร หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพธิ์ หลวงพ่อพิธ วัดระฆัง หลวงพ่อโอด วัดจันเสน หลวงปู่ดู่ วัดสะแก หลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงิน หลวงปู่สุภาวัดเขารัง หลวงปู่คร่ำวัดวังหว้า หลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีย์ หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ และพระคณาจารย์ต่าง ๆ อีกมากมาย ชนวนพระกริ่งวัดสุทัศน์ ชนวนพระกริ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ ชนวนพระกริ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์วัดป่าฉันทนิมิต ชนวนพระกริ่ง พล.ต.ต.ขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ชนวนพระกริ่งวัดหลักเมือง เงินราง 700 ปี สมัยสุโขทัย เงินพดด้วง เหรียญพระคณาจารย์ ต่าง ๆ อีกเกือบ 2000 เหรียญ ห้องระฆัง ขันน้ำมนต์ เนื้อสัมฤทธิ์เก่า และชนวนต่าง ๆ อีกมากมาย

  ผงพิเศษที่นำมาบดสร้างพระชุดเขี้ยวงา และอุดก้นพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ มีดหมอ พระขรรค์และรูปหล่อบูชา ร.5

  งาช้างน้ำ, งาช้างตายพราย, งาช้างกระเด็น, งาช้างกระดอน, เขากวางคุต,เขี้ยวเสอตัน, เขี้ยเสือกลวง, เขี้ยวหมูตัน, เขี้ยวหมีตัน, เขี้ยวหมีกลวง, สายฟ้าฟาด,ขวานฟ้าผ่า, ผงตะไบพระกริ่ง, ผงตะไบเหล็กน้ำพี้ผสมผงมหาจักรพรรดิล้างอาถรรพณ์(พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ – มีดหมอ – พระขรรค์ ใส่น้ำมันเสือทั้ง 4 ลงไปด้วยคือ 1. เสือโคร่ง 2.เสือดาว 3.ใ เสือดำ 4. เสือไฟ

  พระกริ่ง – มีดหมอ พระขรรค์ - รูปหล่อ ร.5 แบบบูชา จะฝังเพชรหน้าทั่ง,ข้าวสารดำ, เทียนชัยงานพุทธาพิเษกต่าง ๆ สายสิญย์หลวงพ่อเกษมเขมโก จว.ลำปาง พระธาตุ เส้นเกศาจาก 39 คณาจารย์ ผ้าจีวรหลวงปู่ทองดำ จว.อุตรดิตถ์, ผ้าจีวรหลวงพ่อสมชาย จว.เพชรบูรณ์ (พระกริ่ง- ผ้าจีวร-สายสิญย์-เทียนชัย) จะอยู่ด้านใน พระชัยวัฒน์อุดผงอย่างเดียว รูปหล่อ ร.5 จะไม่ฝังพระธาตุและเส้นเกศา

  9 พิธีพุทธาพิเษกใหญ่ พ.ศ.2544 (ศตวรรษที่ 21)
  1. พิธีใหญ่รุ่นพระกริ่งจอมไทย 7 วัน 7 คืน วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ฯ
  2. วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพ ฯ
  3. วัดเวียง อ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุทธยา
  4. วัดวสันตาราม อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
  5. วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
  6. วัดสับปะรดเทศน์ อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
  7. วัดศรีสันต์มณฑาราม อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
  8. วัดศรีฐานปิยราม อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ วันที่ 7 เม.ย.44
  9. วัดหลักเมืองพัฒนาราม อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ วันที่ 7 พ.ค.44


  80 สุดยอดเกจิดังอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว ให้ในปี พ.ศ. 2544 (ศตวรรษที่ 21)

  1. ล.ป.ทองดำ ฐิตวัณโณ อายุ 107 ปี วัดท่าทอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  2. ล.ป.หมุน ฐิตสีโล อายุ 106 ปี วัดบ้านจาน ต.จาน อ.วันทรารมย์ จ.บุรีรัมย์
  3. ล.ป.เหมือน ฐานุตตโม อายุ 104 ปี วัดบ้านคลองทรายใต้ ต.หนองตะเคียนขอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
  4. ล.ป.กอง จันทวังโส อายุ 103 ปี วัดสระมณฑล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
  5. ล.ป.ละมัย ฐิตมโน อายุ 114 ปี สวนป่าสมุนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  6. ครูบาอิน อินโท พระครูวรวุฒิธิคุณ อายุ 100 ปี วัดทุ่งปุย กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่
  7. ล.ป. คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
  8. ล.ป. โถม กลปุญโญ อายุ 80 ปี วัดธรรมปัญญาราม อ.เมือง เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
  9. ล.ป. หลวง กตปุญโญ อายุ 85 ปี วัดป่าสำราญนิวาส อ.เกาะคา จ.ลำปาง
  10. ครูบาอินตา (พระครูถาวรชัยวุฒิ) อายุ 97 ปี วัดห้วยไซใต้ ต.ห้วยยาม อ.บ้านพี้ จ.ลำพูน
  11. พระครูพิศาลธรรมนิเทศน์ (รองเจ้าคณะอำเภอ) วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน อายุ 65 ปี
  12. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ ครูบาอินทร อายุ 50 ปี วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
  13. ครูบาดวงจันทร์ จันทโร อายุ 89 ปี วัดป่าเส้า ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
  14. พระครูถาวรศิลคุณ ครูบาอินตา อยุ 94 ปี วัดวังทอง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
  15. ครูบาสุข อายุ 79 ปี วัดป่าซางน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  16. ครูบาจ๋อน จันทรสิ อายุ 87 ปี วัดป่าตาล อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  17. ครูบาศรีนวล นนทกุล อายุ 93 ปี วัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  18. พระครูอภิรักษ์ วัดป่าสามขา ต.ออนกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อายุ 80 ปี
  19. ครูบาคำตั๋น อายุ 94 ปี วัดสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  20. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป อายุ 68 ปี วัดอรัญญวิเวก ต.อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  21. ครูบาอิ่นคำ พระครูสันติยานุศาสตร์ อายุ 92 ปี วัดท้าวแท่นหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  22. ครูบาหล้า วัดป่าลาย อายุ 92 ปี ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  23. ครูบาจั่นต๊ะรังษี วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อายุ 45 ปี
  24. ครูบาอิ่นคำ อายุ 83 ปี วัดมหาวัน ต.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25. ครูบาบุญปั๋น ธมปญโญ อายุ 94 ปี วัดร้องขุ้ม ต.บ้านแพ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  26. ครูบาคำ อายุ 65 ปี วัดธรรมชัย ต.บ้านแพ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  27. ครูบาดวงดี อายุ 95 ปี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  28. ครูบาผัด อายุ 76 ปี วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  29. ครูบาน้อย อายุ 51 ปี วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  30. ล.ป.เหลือ อายุ 92 ปี วัดท่าไม้หนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  31. ล.พ. จ้อย จันทสุวัณโณ อายุ 88 ปี วัดศรีอุทุมพร ต.หนองกลัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  32. ล.ป.อุย พระครูนิพาทธรรมวัฒน์ อายุ 84 ปี วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  33. ล.ป. ท้าว อายุ 86 ปี สำนักวชิรกัลยาณ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  34. ล.ป. สมควร วิชชาวิสาโล อายุ 85 ปี วัดถือน้ำ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  35. ล.พ. อ้วน จรณะวุฆิโฒ (พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ) อายุ 57 ปี วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  36. ล.พ. บุญนำ ชิตมาโร (พระครูนิเทศธรรมวิศิษฐ์) อายุ 73 ปี วัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  37. ล.ป. ต่อ (พระครูนิทัศนพลธรรม) อายุ 82 ปี วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  38. ล.พ. สะอาด (พระครูนิวิทฐมณีวงศ์) อายุ 58 ปี วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
  39. ล.พ. ประเทือง อินทวโร (พระครูนิวาสธรรมโกวิท) อายุ 63 ปี วัดหนองโพ ต.ตาคลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  40. ล.พ. เศียร สุธัมโม (พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ) อายุ 69 ปี วัดอินทราราม อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
  41. พระราชพุทธิมงคล อายุ 80 ปี วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  42. ล.ป. บ๊ก (สุวรรณ กัลยาณี) อายุ 92 ปี วัดหนองพะยอม ต.หลุมข้าว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
  43. ล.ป. นะ ฐิตปัญโญ (พระครูปทุมชัยกิจ) อายุ 85 ปี วัดปทุวนาราม (หนองบัว) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  44. ล.ป. มหาโพธิ์ ญาณสังวโร อายุ 82 ปี วัดคลองมอญ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  45. ล.ป. สำราญ อายุ 89 ปี วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
  46. ล.ป. ตี๋ ญาณโสภโณ อายุ 89 ปี (พระครูอุทัยธรรมกิจ) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  47. พระเทพรัตนดิลก (ธ.) อายุ 73 ปี รองเจ้าคณะภาค 4 วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  48. พระราชพัชรารณ์ (ม.) อายุ 64 ปี วัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
  49. ล.พ.ปิ่น (พระครูพัชรธรรมโสภณ) อายุ 70 ปี วัดหนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  50. ล.พ. เวิน กัลยาณธัมโม (พระครูเวฬคณารักษ์) อายุ 74 ปี เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  51. ล.พ. อาคม อินทสโร (พระครูอนุรักษ์วารีพิสัย) อายุ 78 ปี วัดดาวนิมิตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  52. ล.พ. ศรีนวล สิริมังคโล (พระครูสิริพัชรกุล) อายุ 72 ปี วัดสว่างสามัคคี ต.สระกรวด เจ้าคณะอ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  53. ล.พ. เปรื่อง ฐานังกะโร (พระครูโสภณคณาพิทักษ์) อายุ 70 ปี วัดสันติวัฒนา อ.หล่มก่า จ.เพชรบูรณ์
  54. ล.ป. ทอง จันทรศิริ (พระครูสุวรรณวัยวุฒิ) อายุ 98 ปี วัดสามปลื้ม จ.กรุงเทพฯ
  55. ล.พ. จืด นิมมโล อายุ 63 ปี สำนักโพธิเศรษฐี ม. 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
  56. ล.พ. สมพงษ์ ธีระธัมโม (พระครูปราการลักษาภิบาล) อายุ 66 ปี วัดใหม่ปิ่นเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม
  57. ล.พ. รอด สิทธิกาโร (พระครูวิมลสิทธิการ) อายุ 74 ปี วัดวังน้ำเขียว ต.หญ้าแพรก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  58. เจ้าคุณไวย์ อายุ 90 ปี วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
  59. ล.ป. ทิม อัตตสันโต (พระครูสังวรสมณกิจ) อายุ 88 ปี วัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
  60. ล.พ. รวย ปาสาทิโก (พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ) อายุ 81 ปี ต.ดอนหญ้านาง อ.กาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
  61. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม อายุ 76 ปี วัดพระญาติ ต.ไผ่ลิง อ.- จ.พระนครศรีอยุธยา
  62. ล.พ. เอียด อินทวังโส (พระครูสุนทรยติกิจ) อายุ 73 ปี วัดไผ่ล้อม รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  63. ล.พ. เพิ่ม อัตตทีโป (พระครูประโชติธรรมวิจิตร) อายุ 75 ปี วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง เจ้าคณะอำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
  64. ล.พ. จำลอง เขมะนันโท อายุ 77 ปี วัดเจดีย์แดง ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา
  65. ล.พ. สวัสดิ์ โสตถิทัตโต อายุ 84 ปี วัดศาลาปูน ต.ท่าสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา
  66. ล.พ. พูน ฐิตสีโล (พระครูสุวรรณสีจาธิคุณ) อายุ 69 ปี วัดบ้านแพน ต.สามกอ เจ้าคณะอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  67. ล.พ. วงศ์ (พระครูพิราชธรรมานุกูล) อายุ 75 ปี เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ดเขตสอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  68. ล.พ.หยด กิตติสาโร (พระครูเสนาคณานุรักษ์) อายุ 76 ปี วัดเจ้าเจ็ดในเจ้าคณะอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  69. ล.พ. อื้น จันทวรรณโณ (พระครูพจนาภิรักษ์) อายุ 75 ปี วัดเจ้าเจ็ดนอก เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ดหนึ่ง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  70. ล.ป. บุญนาค ฐานนาโค (พระครูวิเวกอรัญวัตร) อายุ 87 ปี วัดหนองโป่ง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  71. ล.พ. เพี้ยน อัคคธัมโม อายุ 77 ปี วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  72. ล.ป. ถม ธัมมทีโป (พระครูธรรมโสภณ) อายุ 89 ปี วัดเชิงท่า ต.พระหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
  73. ล.พ. สารันต์ จันทูปโม (พระครูจันทสิริธรา) อายุ 54 ปี วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
  74. ล.พ. ปลิว กตปุญโญ อายุ 78 ปี วัดคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  75. พระครูอมรธรรมธัต อายุ 45 ปี วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  76. พระครูสุตธรรมวาที อายุ 59 ปี วัดบ้านใหม่พัฒนา เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  77. หลวงปู่สุเทพ สุเทโว อายุ 74 ปี วัดโพหวาย ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  78. พระครูวิจิตธรรมนัน อายุ 59 ปี วัดสุคนธาวาส ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  79. พระมหาณรงค์ ฐานธัมโม อายุ 46 ปี วัดบ่อกรัง ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
  80. พระครูวิเวกสุตาคม อายุ 44 ปี วัดวิเวการาม ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี.  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2020
 15. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 16
  ล็อกเก็ตสองพระอริยสงฆ์
  วัดป่าดาราภิรมย์ ปี55
  รูปครูบาศรีวิชัย
  ให้บูชา 1560 บาท

  พร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ
  ..............................................................

  มวลสาร
  อัฐิธาตุทั้งหมดที่รวบรวมนำมาบรรจุหลังล็อกเก็ต สองพระอริยะสงฆ์ ประกอบด้วย อัฐิของ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม หลวงปู่ขาว อนาลโล หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร หลวงปู่จันทร์ กุสโล หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ พระอาจารย์วัน อุตโม หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล หลวงปู่บุญมี สิรินธโรหลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโณ หลวงปู่ผัน ปาเรสโก หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตโต หลวงปู่คำพอง ติสโส หลวงจันทร์โสม กิตติกาโร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร หลวงปู่พวง สุขินทริโย หลวงปู่พิศดู ธัมมจารี หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่เจี๊ยะ จุณโท หลวงปู่ขาน ฐานวโร หลวงปู่หลวง กตปุญโญ หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป หลวงปู่รักษ์ เรวโต หลวงพ่อกาวงศ์ โอฑาวัณโณ ครูบาอินทจักรรักษา ครูบาพรหมมา พรหมจักรโก ครูบาอินสม สุมโน ครูบาบุญปั๋น หลวงพ่อภัททันตะ
  เกศาของครูบาอาจารย์
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดปป่าอุดมสมพร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ท่านพ่อลี ธัมธโร วัดอโศการาม หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจอก้อ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต วัดสันติธรรม หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต หลวงพ่อบุญจันทร์ จันทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ ท่านเจ้าคุณวิมลศีลาจารย์ วัดบรมนิวาส พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา หลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่านาคูณ หลวงปู่มหาโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่จาม มหาปุญโญ หลวงปู่ลือ ปุญโญ วัดป่านาทาม
  ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง ครูบาพรหมมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครูบาชัยวงศ์ วัดพุทธบาทห้วยต้ม ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ้อน ครูบาตั๋น ปัญโญ วัดม่อนปู่อิน ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย ครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย ครูบาน้อย วัดบ้านปง ครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
  ก่อนวันพิธีได้นำวัตถุมงคล ไปขอเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นในพื้นที่กรุงเทพ และภาคอีสาน อธิฐานจิต มีรายนามดังรูปด้านบน
  พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี อายุ 100 ปี ครูบาอาจารย์ที่อวุโสทั้งพรรษา และสมณศักดิ์ของสายวัดป่า ท่านทันเห็นพระอาจารย์มั่นและครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วย
  หลวงปู่มห่าโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น อายุ 94 ปี ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีอายุพรรษาสูงสุดในจังหวัดขอนแก่น เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาสีทน มีอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อผาง อีกพรรษายังมากกว่าหลวงพ่อผางอีกด้วย
  หลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ วัดป่านาคูณ อุดรธานี อายุ 84 ปี ท่านเป็นศิษย์อาวุโสขององค์หลวงตามหาบัว ร่วมสร้างวัดป่าบ้านตาดมาตั้งแต่เริ่ม
  หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อุดรธานี อายุ 90 ปี อีกองค์หนึ่งในศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัว ได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็น พระอริยะเจ้าผู้เป็นดังเศรษฐีธรรม วัตถุมงคลของหลวงตามหาบัวเกือบทุกรุ่น หลวงปู่ลีองค์นี้มักเป็นผู้อธิฐานจิต

  หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี อายุ 82 ปี ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ขาว เป็นผู้สืบทอดข้อวัตร และดูแลวัดถ้ำกลองเพลแทนหลวงปู่ขาว อนาลโย
  พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จันทสิริ) วัดอโศการาม สมุทรปราการ อายุ 80 ปี ศิษย์ท่านพ่อลี ท่านเมตตาวัตถุมงคลนี้ นานกว่าครึ่งชั่วโมง
  พระราชภาวนาพินิจ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ อายุ 78 ปี ศิษย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านเป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่ารูปสำคัญรูปหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานคร
  พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน อายุ 83 ปี หนึ่งในศิษย์และเลขาของท่านพ่อลี ท่านเมตตาวัตถุมงคลชุดนี้นานกว่า 1 ชัวโมง
  หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี อายุ 69 ปี ศิษย์หลวงตามหาบัวและหลวงปู่บัว สิริปุญโญ ครูบาอาจารย์หลายรูปได้ให้การยกย่องหลวงพ่อมากครับ
  นอกจากจะเมตตาอธิฐานจิตแล้ว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มอบ มงคลวัตถุเพื่อมาบรรจุหลังล็อกเก็ตสองพระอริยะสงฆ์อีกด้วย หลวงปู่จันทร์ศรีได้มอบเกศา หลวงปู่มหาโสมอบเกศาและดอกไม้บูชาพระ หลวงปู่บุญมีมอบไม้ถูฟันและเกศา หลวงปู่บุญเพ็งมอบเกศา หลวงปู่ทองมอบชานหมาก หลวงปู่สนธิ์มอบเกศา หลวงพ่อบุญกู้มอบเกศาและพระผง หลวงพ่อคูณมอบชานหมากและไม้ถูฟัน
  นับเป็นเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารยืที่มีต่อ วัดป่าดาราภิรมย์ และ ผู้นำวัตถุมงคลชุดนี้ไปบูชาโดยแท้
  พิธีอฐิธานจิต
  วัดป่าดาราภิรมย์
  ในวันพฤหัสที่ 29 มีนาคม 2555
  1.ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ วัดดอยลางปางต้นเดื่อ เชียงใหม่
  2.ครูบาพรรณ พรหมเสโน วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เชียงใหม่
  3.ครูบาอ่อน รตนวัณโณ วัดสันต้นหวีด พะเยา
  4.ครูบาคำตั้น เตชธัมโม วัดย่าพาย เชียงใหม่
  5.ครูบาอินถา ฐิตธัมโม วัดยั้งเมิน เชียงใหม่
  6.ครูบาสุข ชาตสุโข วัดป่าซางน้อย ลำพูน
  7.ครูบาหลวงพ่อโอภาส วัดจองคำ ลำปาง
  9.ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ วัดพระธาตุดอยจอมแวะ
  10.หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ เชียงใหม่
  11.ครูบาผดุง นันทโก วัดป่าแพ่ง เชียงใหม่
  12.พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
  13.พระราชวินัยโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
  14.หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย
  15.ครูบาคำแบน ฉันทธัมโม วัดวังจำปา
  16.พระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าพิธี
  และหลังจากผ่านพิธีแล้วจะนำวัตถุมงคลทั้งหมดไปขอเมตตาจาก
  หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ
  หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมุ่ใหม่
  หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก
  ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ้อน

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 18
  พระผงหลวงปู่มั่น รุ่นมงคลเศรษฐี
  เนื้อ 9 เกศา จำนวน 2 องค์
  ให้บูชา 850 บาท
  พร้อมส่งครับ

  ขอบคุณครับ
  ................................................
  Cr.พี่พล สกลนคร
  รายนาม พระอาจารย์เมตตาอธิฐานจิต พระผงหลวงปู่มั่น รุ่นม่งคลเศรษฐี วาระ 1 ท่านพระครูพิพัฒน์สิริคุณ (หลวงปู่คำไหล ปริสุทโธ) เจ้าอาวาส วัดศรีชมภู อ.นาหว้า จ.นครพนม วาระที่ 2 ท่านพระครูสุทธิธรรมสังวร (พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ) เจ้าอาวาส วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วาระที่ 3 หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมาปาโล วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร วาระที่ 4 หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ วัดป่าภูมิพิทักษ์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร วาระที่ 5 หลวงตาแหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด จ.สกลนคร วาระที่ 6 หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร วาระที่ 7 หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า จ.สกลนคร วาระที่ 8 วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร จ.นครพนม


  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 19
  ล็อกเก็ตรุ่นกองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  ขนาดกลาง จำนวนการสร้าง 299 องค์
  รูปหลวงปู่ฝั่น หมายเลข 62
  ให้บูชา 2160 บาท
  พร้อมส่งครับ

  ขอบคุณครับ

  .................................................
  พิธีพุทธาภิเษกล็อกเก็ต ลป.มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรมนี้ มีทั้งหมด 4 วาระ ในช่วงเข้าพรรษาปี 2557
  ่ปฐมฤกษ์ ( พิธีวาระที่ 1 )
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดเท่าองค์จริง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านคำบง(บ้านเกิดหลวงปู่มั่น) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  พิธีวาระที่ 2
  พิธีมหาพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ในพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์แสนยอดฉัตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  พิธีวาระที่ 3 หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร อธิษฐานจิต ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.39 น. ณ วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  นับเป็นความกรุณาสูงสุดที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนา ได้อธิษฐานจิตล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม โดยมีล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงตามหาบัว ให้นะครับ วันนั้นท่านสอบถามรายละเอียดการสร้าง วัตถุประสงค์การสร้าง ผมได้กราบเรียนท่านตามตรง ท่านก็อนุญาตและได้ห่มผ้าจีวรไปนั่งอธิษฐานจิตให้ทันที(เวลานั้นมีญาติโยมนั่งกันเต็มกุฎิกลางน้ำ) เมื่อท่านอธิษฐานจิตเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านได้เดินดูโต๊ะที่วางล็อกเก็ตและได้ไต่ถาม ผมกราบเรียนท่านและได้ถวายล็อกเก็ตจำนวนนึง พร้อมทั้งปัจจัยทำบุญ แต่ท่านไม่รับปัจจัย ท่านบอกกับผมว่า "พระไม่ใช้เงิน ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร" ผมได้กราบเท้าท่าน น้ำตาไหล ปีติใจมากครับ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนาท่านเมตตามากๆครับ
  วาระที่ 4 (วาระสุดท้าย)
  ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษกล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานพิธีเจริญมหาพุทธาภิเษกฉลองพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศในพระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดกัลยาณธัมโม(โชคไพศาล) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  พระเถรานุเถระที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 72 รูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดวเวกพัฒนาราม บึงกาฬ 2. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม บึงกาฬ 3. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (ไม่มา) 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ยโสธร 5. หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร 6. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดหนองกุง สกลนคร 7. หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) บึงกาฬ 8. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร สกลนคร 9. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร(อธิษฐานจิตก่อนเริ่มงาน) 10. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ วัดใหม่บ้าตาล สกลนคร 11. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสุขเกษม หนองบัวลำภู 12. หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ หนองคาย 13. หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด สกลนคร 14. หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 15. หลวงพ่อไม อินทสิริ วัดเขาภูหลวง นครราชสีมา 16. หลวงพ่อสมหมาย อุตตมโน วัดสันติกาวาส อุดรธานี 17. พระอาจารย์ประสงค์ กิตติสาโร วัดวิสุทธิธรรม สกลนคร 18. พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสมดาษ โกวิโท) วัดกุดเรือคำ สกลนคร 19. หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ 20. หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร 21. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธ์ 22. หลวงปู่ศูนย์ จันทาณโณ วัดอิสสรธรรม สกลนคร 23. หลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดวีรธรรม สกลนคร 24. หลวงพ่อกัณหา กันตธัมโม วัดอรัญญิกาวาส สกลนคร 25. หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร 26. พระอาจารย์เฉลิม อภิวัณโณ วัดป่ามหาวัน สกลนคร 27. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 28. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง มุกดาหาร 29. หลวงปู่แยง สุขกาโม วัดเจติยาคิรีวิหาร(ภูทอก) บึงกาฬ 30. หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ 31. พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระคูวัว บึงกาฬ 32. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ ยุตตธัมโม วัดป่าดงพระ สกลนคร 33. พระครูโสภณธรรมสุนทร (พลวงพ่อเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร 34. พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน วัดป่าศาลาน้อย เลย 35. พระครูสมุห์ประจักษ์ ปภังกโร วัดกุดเรือคำ สกลนคร 36. หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก สกลนคร 37. หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุทราราม ยโสธร 38. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง 39. พระอาจารยเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน สกลนคร 40. พระอาจารย์สุขุม สุขุโม วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 41. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน พิษณุโลก 42. พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี 43. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน นครราชสีมา 44. หลวงปู่หนูเพ็ชร ปัญญาวุโธ วัดภูมิพิทักษ์ สกลนคร 45. หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดป่าศรีคุณาราม อุดรธานี 46. พระครูปลัดสมบัติ อาภัสสโร วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม สกลนคร 47. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย 48. พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร 49. พระอาจารย์ปรีชา โกวิโท วัดนาคำไฮ หนองบัวลำภู 50 พระครูโฆษิตธรรมคุณ(แสงวง) โฆษโก วัดประชาพินิจ สกลนคร 51. พระอาจารย์สำเนียง สิริจันโท วัดประสิทธิธรรม อุดรธานี 52. พระอาจารย์ดอนสวรรค์ ฐิตสีโล วัดอุดมรัตนาราม สกลนคร 53. พระครูวรกิจธรรมโกศล(เคน) กิตติสาโร วัดโชติการาม 54. พระครูปุฯฯสารธรรม(เก็ด) อภิปุณโณ วัดป่าหนองสามขา สกลนคร 55. พระราชวิสุทธินายก(พรมมา) จัตตภโย วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 56. พระครูวิทิตธรรมมภิวัฒน์ วิทิโต วัดป่าภูธรพิทักษ์ สกลนคร 57. พระครูศรีภูมานุยุต(ภูมี) ปภัสสโร วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร 58. พระอาจารย์พิชัย อุตตรปุณโญ วัดป่าสันติธรรมานาราม สกลนคร 59. พระอาจารย์แพง วรปุญโญ สกลนคร 60. พระครูวินัยธร จอมศรี กันตสีโล วัดป่าพุทธรักษา สกลนคร 61. หลวงปู่สุภาพ สุชีโว วัดป่าดอนแดงประชาอุทิศ สกลนคร 62. พระครูประยุตธรรมาภินัน กันตสีโล วัดศรีสำราญ สกลนคร 63. พระอาจารย์หนูสิน วัดนาน้อย นครพนม 64. พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์(เดช) กิตติโสภโณ วัดขัวสูง(ภูคอกม้า) สกลนคร 65. พระครูวิสุทธิมงคล(อากาศ) ธัมมธโร วัดสุทธิมงคล สกลนคร 66. พระครูประวิตรธรรมสุนทร(สมบัติ) ธนวุฑโฒ วัดศรัทธาราม สกลนคร 67. พระครูสุทธสีลาจารย์(ป๊อก) สันตจิตโต วัดป่านายอ สกลนคร 68. พระครูวิริยธรรมนิเทศน์(เวช) ขิปปาภิญโญ วัดป่าวิริยะพล สกลนคร 69. พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดถ้ำมะค่า สกลนคร 70. พระครูสามารถกิตติคุณ(เบา) โอภาโส วัดกิตติพุทธาราม นครพนม 71. พระครูวิมลศีลโสภณ(สำเนา) วัดทุ่งศรีสองเมือง นครพนม 72. พระอาจารย์คอน วัดศรีวิชัย นครพนม

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 20
  ล็อกเก็ตรุ่นกองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  ขนาดใหญ่ จำนวนการสร้าง 199 องค์
  รูปหลวงปู่ฝั่น หมายเลข 11
  ให้บูชา 2660 บาท
  พร้อมส่งครับ

  ขอบคุณครับ

  .................................................
  พิธีพุทธาภิเษกล็อกเก็ต ลป.มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรมนี้ มีทั้งหมด 4 วาระ ในช่วงเข้าพรรษาปี 2557
  ่ปฐมฤกษ์ ( พิธีวาระที่ 1 )
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดเท่าองค์จริง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านคำบง(บ้านเกิดหลวงปู่มั่น) อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
  พิธีวาระที่ 2
  พิธีมหาพุทธาภิเษก ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ในพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อองค์แสนยอดฉัตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  พิธีวาระที่ 3 หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร อธิษฐานจิต ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.39 น. ณ วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
  นับเป็นความกรุณาสูงสุดที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนา ได้อธิษฐานจิตล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม โดยมีล็อกเก็ต หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงตามหาบัว ให้นะครับ วันนั้นท่านสอบถามรายละเอียดการสร้าง วัตถุประสงค์การสร้าง ผมได้กราบเรียนท่านตามตรง ท่านก็อนุญาตและได้ห่มผ้าจีวรไปนั่งอธิษฐานจิตให้ทันที(เวลานั้นมีญาติโยมนั่งกันเต็มกุฎิกลางน้ำ) เมื่อท่านอธิษฐานจิตเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านได้เดินดูโต๊ะที่วางล็อกเก็ตและได้ไต่ถาม ผมกราบเรียนท่านและได้ถวายล็อกเก็ตจำนวนนึง พร้อมทั้งปัจจัยทำบุญ แต่ท่านไม่รับปัจจัย ท่านบอกกับผมว่า "พระไม่ใช้เงิน ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร" ผมได้กราบเท้าท่าน น้ำตาไหล ปีติใจมากครับ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญหนาท่านเมตตามากๆครับ
  วาระที่ 4 (วาระสุดท้าย)
  ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษกล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น รุ่น กองทัพมหาเศรษฐีธรรม ภายในงานพิธีเจริญมหาพุทธาภิเษกฉลองพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศในพระมหาธาตุเจดีย์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดกัลยาณธัมโม(โชคไพศาล) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  พระเถรานุเถระที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 72 รูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดวเวกพัฒนาราม บึงกาฬ 2. หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม บึงกาฬ 3. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (ไม่มา) 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ยโสธร 5. หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร 6. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดหนองกุง สกลนคร 7. หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) บึงกาฬ 8. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร สกลนคร 9. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร(อธิษฐานจิตก่อนเริ่มงาน) 10. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ วัดใหม่บ้าตาล สกลนคร 11. หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดสุขเกษม หนองบัวลำภู 12. หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ หนองคาย 13. หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด สกลนคร 14. หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 15. หลวงพ่อไม อินทสิริ วัดเขาภูหลวง นครราชสีมา 16. หลวงพ่อสมหมาย อุตตมโน วัดสันติกาวาส อุดรธานี 17. พระอาจารย์ประสงค์ กิตติสาโร วัดวิสุทธิธรรม สกลนคร 18. พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสมดาษ โกวิโท) วัดกุดเรือคำ สกลนคร 19. หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ 20. หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร 21. หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธ์ 22. หลวงปู่ศูนย์ จันทาณโณ วัดอิสสรธรรม สกลนคร 23. หลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดวีรธรรม สกลนคร 24. หลวงพ่อกัณหา กันตธัมโม วัดอรัญญิกาวาส สกลนคร 25. หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร 26. พระอาจารย์เฉลิม อภิวัณโณ วัดป่ามหาวัน สกลนคร 27. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร 28. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง มุกดาหาร 29. หลวงปู่แยง สุขกาโม วัดเจติยาคิรีวิหาร(ภูทอก) บึงกาฬ 30. หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ 31. พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระคูวัว บึงกาฬ 32. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ ยุตตธัมโม วัดป่าดงพระ สกลนคร 33. พระครูโสภณธรรมสุนทร (พลวงพ่อเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร 34. พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน วัดป่าศาลาน้อย เลย 35. พระครูสมุห์ประจักษ์ ปภังกโร วัดกุดเรือคำ สกลนคร 36. หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติโก สกลนคร 37. หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุทราราม ยโสธร 38. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง 39. พระอาจารยเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน สกลนคร 40. พระอาจารย์สุขุม สุขุโม วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 41. พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน พิษณุโลก 42. พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี 43. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน นครราชสีมา 44. หลวงปู่หนูเพ็ชร ปัญญาวุโธ วัดภูมิพิทักษ์ สกลนคร 45. หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดป่าศรีคุณาราม อุดรธานี 46. พระครูปลัดสมบัติ อาภัสสโร วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม สกลนคร 47. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย 48. พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร 49. พระอาจารย์ปรีชา โกวิโท วัดนาคำไฮ หนองบัวลำภู 50 พระครูโฆษิตธรรมคุณ(แสงวง) โฆษโก วัดประชาพินิจ สกลนคร 51. พระอาจารย์สำเนียง สิริจันโท วัดประสิทธิธรรม อุดรธานี 52. พระอาจารย์ดอนสวรรค์ ฐิตสีโล วัดอุดมรัตนาราม สกลนคร 53. พระครูวรกิจธรรมโกศล(เคน) กิตติสาโร วัดโชติการาม 54. พระครูปุฯฯสารธรรม(เก็ด) อภิปุณโณ วัดป่าหนองสามขา สกลนคร 55. พระราชวิสุทธินายก(พรมมา) จัตตภโย วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 56. พระครูวิทิตธรรมมภิวัฒน์ วิทิโต วัดป่าภูธรพิทักษ์ สกลนคร 57. พระครูศรีภูมานุยุต(ภูมี) ปภัสสโร วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร 58. พระอาจารย์พิชัย อุตตรปุณโญ วัดป่าสันติธรรมานาราม สกลนคร 59. พระอาจารย์แพง วรปุญโญ สกลนคร 60. พระครูวินัยธร จอมศรี กันตสีโล วัดป่าพุทธรักษา สกลนคร 61. หลวงปู่สุภาพ สุชีโว วัดป่าดอนแดงประชาอุทิศ สกลนคร 62. พระครูประยุตธรรมาภินัน กันตสีโล วัดศรีสำราญ สกลนคร 63. พระอาจารย์หนูสิน วัดนาน้อย นครพนม 64. พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์(เดช) กิตติโสภโณ วัดขัวสูง(ภูคอกม้า) สกลนคร 65. พระครูวิสุทธิมงคล(อากาศ) ธัมมธโร วัดสุทธิมงคล สกลนคร 66. พระครูประวิตรธรรมสุนทร(สมบัติ) ธนวุฑโฒ วัดศรัทธาราม สกลนคร 67. พระครูสุทธสีลาจารย์(ป๊อก) สันตจิตโต วัดป่านายอ สกลนคร 68. พระครูวิริยธรรมนิเทศน์(เวช) ขิปปาภิญโญ วัดป่าวิริยะพล สกลนคร 69. พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต วัดถ้ำมะค่า สกลนคร 70. พระครูสามารถกิตติคุณ(เบา) โอภาโส วัดกิตติพุทธาราม นครพนม 71. พระครูวิมลศีลโสภณ(สำเนา) วัดทุ่งศรีสองเมือง นครพนม 72. พระอาจารย์คอน วัดศรีวิชัย นครพนม

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 21
  รูปหลวงปู่มั่น พร้อมเลี่ยม มีเกศา จีวร อัฐครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ออกวัดป่านิโครธาราม
  ให้บูชา 1060 บาท

  พร้อมจัดส่งครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มิถุนายน 2020
 20. bankru

  bankru เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +631
  รายการที่ 22 ปิดรายการทาง Line ครับ
  รูปหลวงปู่มั่น หลวงปู่อ่อน หลวงปู่ชอบ

  หลวงปู่ขาว หลวงตามหาบัว
  พร้อมเลี่ยม มีเกศา จีวร อัฐครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ออกวัดป่านิโครธาราม
  ให้บูชา 1060 บาท

  พร้อมจัดส่งครับ

  .................................................................................
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 164-2-25372-3 ศุภศิต
  Line:banksuphasit
  โทร 0852222165
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 5.jpg
   5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   803.8 KB
   เปิดดู:
   22
  • 5.1.jpg
   5.1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   662 KB
   เปิดดู:
   21
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...