เหรียญนะคาบพระอรหันต์ ๘ ทิศ ( เหรียญโลกธาตุ )

ในห้อง 'ห้องแสดงวัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย konun88, 10 มกราคม 2019.

 1. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,836
  ค่าพลัง:
  +33,686
  9rjap8.jpg

  9rjXjz.jpg

  เหรียญนะคาบพระอรหันต์ ๘ ทิศ ( เหรียญโลกธาตุ )
  ***************************************
  ด้านหน้า !!!
  ใช้องค์พระปางปฐมเทศนาทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลาง
  ใช้หัวใจพระพุทธเจ้า (อิ กะ วิ ติ ) ล้อมรอบองค์พระทั้ง ๔ มุม
  และใช้ดวงมหายันต์นะคาบสำเหร็จของพระพุทธองค์
  นะคาบฝ่าพระพุทธบาท , นะคาบฝ่าพระพุทธหัตถ์
  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังเหรียญ
  ใช้ดวงมหายันต์นะคาบพระอรหันต์ ๘ ทิศ
  ล้อมรอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๘ ทิศ ดังนี้...
  ๑.นะคาบพระอัญญาโกญฑัญญะ อยู่ทางทิศบูรพา
  ๒.นะคาบพระมหากัสสปะ อยู่ทางทิศอาคเนย์
  ๓.นะคาบพระสารีบุตร อยู่ทางทิศทักษิณ
  ๔.นะคาบพระอุบาลี อยู่ทางทิศหรดี
  ๕.นะคาบพระอานนท์ อยู่ทางทิศปัจฉิม
  ๖.นะคาบพระภควัมปติ อยู่ทางทิศพายัพ
  ๗.นะคาบพระโมคคัลลานะ อยู่ทางทิศอุดร
  ๘.นะคาบพระราหุล อยู่ทางทิศอิสาน
  ซึ่งล้อมรอบเหรียญด้านหน้าด้วยพระพุทธคุณ ๕๖ ,
  หัวใจนวหรคุณ , หัวใจพระเจ้า ๑๐ ชาติเป็นที่สุด...
  ***...ด้วยสรรพมงคลอันพระอริยเจ้าทั้งหลาย
  ผู้ประดิษฐานอยู่ ณ.ทิศทั้งหลายเหล่านี้
  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการกราบไหว้สักการะบูชา
  ซึ่งท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้น
  ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระรัตนตรัย
  และด้วยการนมัสการพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายนี้
  ข้าพเจ้าได้รับแล้วซึ่งความหลั่งไหลของบุญอย่างไพบูลย์
  (บุญอันเกิดจากการระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งแปดทิศ)
  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น
  ขออันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศสิ้นไปเทอญ...
  ((( อาจารย์เหลี้ยม นาโยง ผู้จัดสร้าง )))
   
 2. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,836
  ค่าพลัง:
  +33,686
  ((( ฝอย " นะคาบสำเหร็จ " )))
  *...กล่าวตามตำราพ่อท่านเอียด วัดดอนศาลา
  ///////////////////////////////////////////////////////////
  " นะคาบสำเมร็จนี้ เปนที่เกรงกลัวแก่ม่นุดทังหลาย
  ฝูงส่หร่พสัตว์ทังหลาย ภูดผีปีสาจทั้งปวง
  ปราบส่หร่พสัตรู ทังยักษ์มารร้าย และอัดถันทังปวง
  ผีมิทานทนอยู่มิไ้ด้ยเหลย ผู้เป็นสัตรูก่เปนมิดสิ้นทุกคน
  เปนที่เกรงกลัวแก่สัตร์ในน้ำและบนบก
  แม้ภร่ะยาช้างตกมันก่หนีหาย โจนร้ายก่เกรงกลัว
  เสือส่างก่แพ้ต่บะเดชายิ่ง
  นะคาบสำเมร็จนี้ หากม่นุดสัตว์เหยียบย่ำทำม่ลาย
  ก่จักเปนโทดอย่างหนักแก่ผู้นั้น มิได้ยพบคุณภระเหลย
  นะคาบสำเมร็จนี้ให้เข้าน่รงสงคราม รบทัพจับศึกดีนัก
  ข้าศึกพ่ายแพ้ถ่อยหนีไป แม้นอนกลางไพรกลางน้ำ
  กุมพีครุท่ธา เหล่าเทพย่ดา อาหรักนางไม้ก่ย่อมรักสา
  นะคาบสำเมร็จนี้เป็นที่ปร่เสริฐยิ่งนัก ฯลฯ "
  ((( เขียนตามภาษาในตำราโบราณ )))
  ///////////////////////////////////////////////////////////
  และตำราได้กล่าวเป็นกลอนไว้ ดังนี้...
  " กล่าวถึงองค์นะคาบ ท่านใช้ปราบสรรพสัตรู
  ให้มนุษย์นั้นหยุดอยู่ มวลสัตรูหมู่มารา
  เขาคิดจะทำร้าย ไม่กร้ำกรายกายเลยหนา
  มันม้วยมรณา เศร้าโศกาทอดอาลัย
  ใส่ร้ายให้มาต้อง มันมัวหมองต้องตักษัย
  ความนั้นเข้ามันไซร้ ท่านกล่าวไว้อย่ากลัวเกรง "
  ฯลฯ
  ((( ส่วนหนึ่งของฝอยนะคาบสำเหร็จเท่านั้น )))
  /////////////////////////////////////////////////////////
  ((( กำเหนิดองค์ยันต์นะคาบสำเหร็จ )))
  *...แรกเริ่มเดิมทีในสมัยครั้งพุทธกาล
  พระพุทธองค์ได้ทรงบันดาลให้เห็นลายลักษณ์
  ภิกษุท่านผู้บรรลุถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์
  พระอริยะสงฆ์นั้นมีฌานอันวิเศษกว่าภิกษุทั้งหลาย
  และมวลมนุษย์และสรรพสัตว์โลกทั้งหลาย
  จึงมองเห็นลายลักษณ์ของพระองค์ได้
  แต่พระอริยะสงฆ์ก็เห็นมิได้เหมือนกันทั้งหมด
  เห็นตามบารมีของพระอริยะสงฆ์นั้น...
  *...ตามประวัติ "นะคาบลายลักษณ์" นี้
  ได้จารึกสืบทอดกันมาจากชมภูทวีป
  ตำรากล่าวว่านอกจากพระบรมสารีริกธาตุ
  แล้วยังได้นำเอาพระไตรปิฎก
  และพระพุทธลายลักษณ์ (นะคาบ) นี้
  มาเผยแผ่แต่ชมภูทวีปด้วย
  และได้สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงเมืองพัทลุง
  แห่งสำนักตักศิลาเขาอ้อ จ.พัทลุง
  ถ่ายทอดมาจากพระปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น
  และตกทอดมาถึงศิษย์สายต่างๆ
  //////////////////////////////////////////////////////////
  ((( อาจารย์เหลี้ยม นาโยง )))ผู้สร้าง
   

แชร์หน้านี้

Loading...