เหรียญหลวงปู่ไข่ปี2515,ปิดตาหลวงปู่ทิมปี16,หลวงปู่ทวดห้าแชะ,หลวงพ่อพัฒน์ ,7รอบหลวงพ่อจรัญ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย tee_tores, 18 พฤษภาคม 2020.

 1. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630522_192001.jpg IMG_25630522_192008.jpg

  เหรียญสมเด็จญานสังวร ปี2529 กะหลั่ยทอง

  สร้างปีพ.ศ. 2529 วงการเล่นหาเป็นเหรียญรุ่นสองรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชท่าน ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรก(พ.ศ. 2528)ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาออกแบบ,จัดสร้างถวายด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อภปร.มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังอีกด้วย นับเป็นสิริมงคลคู่อันประเสริฐสุด ยากจะหาเหรียญรูปเหมือนพระคณาจารย์ใดเสมอเหมือนได้ จะแตกต่างกัน ก็เพียงแต่เปลี่ยนประโยคหลังเหรียญ "3 ตุลาคม 2528" ในรุ่นแรกมาเป็น "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"เท่านั้น แต่ส่วนอื่น ล้วนมีความเหมือนกันในทุกประการ อนึ่ง เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร ฯรุ่นร.พ.จุฬาฯ นี้ ในสายตาของคนทั่วไปอาจจะเห็นว่า มีศักดิ์ศรีและความนิยมอาจจะไม่เท่ากับเหรียญรุ่นแรก ด้วยความยึดมั่นที่ว่า เป็น"รุ่น 2" แต่หากจะมองเจาะลึกให้ถึงก้นบึ้งกันจริงๆ จะพบว่า เหรียญรุ่น 2 นี้ มีความพิเศษสุดยิ่งกว่า ซึ่งแม้เหรียญรุ่นแรกก็ไม่อาจจะบดบังรัศมีความดีเลิศได้อย่างสนิทในหลายๆประการ กล่าวคือ 1. เหรียญรุ่น 1 รุ่น 2 ล้วนได้มาจากต้นแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเหมือนๆกัน 2.เหรียญรุ่นแรก ปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารเพียงครั้งเดียว ส่วนเหรียญรุ่น 2 (ร.พ.จุฬาลงกรณ์) เข้าพิธีมากกว่าและใหญ่กว่า ด้วยได้เข้าร่วมพิธีกริ่งปวเรศ2 ปี 2530 อันโด่งดังทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร (2 วาระ)และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)อีกด้วย 3.เหรียญรุ่นแรก ปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นการภายใน ส่วนเหรียญรุ่น 2 ปลุกเสกเป็นมหาพิธีใหญ่ มีเจ้านายชั้นสูงเสด็จประกอบพิธีถึง 2 วาระ (ในขณะที่เหรียญรุ่นแรกไม่มีเสด็จฯ) กล่าวคือ 3.1 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๑ ในคืนวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต โดยมีพระคณาจารย์สำคัญร่วมนั่งปรกด้วยดังนี้ ๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร ๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี ๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก ๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม ๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ๑๑.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี ๑๒.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี ๑๓.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี ๑๔.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๖.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๗.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด ๑๘.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี ๑๙.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม ๒๐.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร ๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี ๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี ๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม ๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม ๒๗.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี ๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง ๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ ๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม ๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม ๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม ๓๕. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส ๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร 3.2 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี 3.3 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิตและมีพระอัจฉริยคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาอันมี ๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ๕. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี ๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ๗. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร ๘. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ๙. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ๑๒.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี ๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง ๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี และก็เมื่อได้ทราบความนัยเบื้องลึกเห็นเพียงนี้ ยังจะมีผู้ใดกล้าปฏิเสธหรือมองข้ามเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 อยู่อีกหรือไม่..????? ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยครับ ค้นหาข้อมูลจาก GOOGLE เหรียญรุ่นแรกราคาพันกลาง - พันปลาย องค์นี้ รุ่น 2 ห่างกันแค่ปีเดียว และพิธีใหญ่ไม่ธรรมดา พระอาจารย์นอง แห่งวัดทรายขาว ผู้ร่วมสร้างหลวงพ่อทวด วัดช้างให้อันลือลั่น ร่วมปลุกเสกในพิธีนี้ด้วย และสมเด็จพระสังฆราช พระโลหิตและพระเกศา ก็เป็นพระธาตุ แสดงให้เห็นว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้ว องค์นี้กะหลั่ยทองเดิม ๆ เลี่ยมพร้อมใช้รับประกันแท้

  บูชา 600 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2020 at 05:49
 2. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630522_191841.jpg IMG_25630522_191833.jpg Screenshot_25630522_230017.jpg Screenshot_25630522_230027.jpg Screenshot_25630522_225537.jpg Screenshot_25630522_225553.jpg

  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต วัดกุดชมภู อุบลฯ เหรียญนี้อยู่ในชุดกรรมการ หมายเลข 121 เลี่ยมพร้อมใช้ รับประกันแท้


  บูชา 900 บาท
   
 3. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630522_231307.JPG IMG_25630522_231319.JPG
  เหรียญพระนารายณ์อวตาร ปี2532


  หลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม เนื้อทองแดง

  เหรียญนี้สร้างขึ้นโดยศิษย์ที่นับถือศาสนาฮินดูนิกายไวษณพ ที่นับถือพระนารายณ์เป็นพระเจ้าสูงสุด และด้วยเหตูที่หลวงปู่ท่านมีญาณสื่อกับเทพเทวาโดยเฉพาะพระนารายณ์ได้ รวมทั้งกระบวนวิชาการทำตะกรุด เครื่องรางของขลังของหลวงปู่ก็เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระนารายณ์ด้วยทั้งสิ้น คณะศิษย์ชาวฮินดูซึ่งเลื่อมในจริยาวัตรปฏิปทาของหลวงปู่ จึงพร้อมใจกันสร้างถวาย เหรียญชุดนี้หลวงปู่เมตตาปลุกเสกเป็นอย่างดี นับเป็นเหรียญที่มีเทวานุภาพแห่งองค์พระนารายณ์ผู้เป็นเจ้าอยู่อย่างเพียบพร้อม มีพุทธคุณวิเศษด้านอยู่บงคงกระพันให้ความปกป้องคุ้มครอง และเสริมบารมีหน้าที่การงาน ทำให้เป็นใหญ่เป็นโต พร้อมด้วยเมตตามหานิยม ยามเมื่อจะอาราธนาเหรียญพระนารายณ์นี้ให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม พญาอนันตนาคราช และทวยเทพเทวาทั้งหลาย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ มีหลวงปู่กาหลงเป็นที่สุด
  ท่องพระคาถากำกับว่า "โอม นะโม นารายะ นะมะ" 9 จบ แล้วอธิฐานอ้างเอาเดชบารมีแห่งพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้า ตั้งจิตในความสุจริตชอบไว้ ปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จทุกประการ

  เหรียญเลี่ยมพร้อมใช้ รับประกันแท้

  บูชา 1,500บาท
   
 4. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  พระพิมพ์กลีบบัวหลังยันต์ กรุวัดหลวง สรรพยา จ.ชัยนาท
  received_794042324397029.jpeg received_2593847500898683.jpeg received_2908320892562686.jpeg received_180811939826316.jpeg received_508978116418516.jpeg

  ท่านอ่านไม่ผิดหรอกครับ ว่าพระที่ผมลงในตอนนี้คือ เนื้อเมฆพัดกรุวัดหลวง ชัยนาท ไม่ใช่ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

  1.เนื้อหาของเมฆพัดองค์นี้ไม่เหมือนที่เคยเจอว่าเหมือนของหลวงปู่บุญ
  2.ที่มา เจ้าของยืนยันเอง

  ฉะนั้น ตัดสินใจเองครับ ผมขอรับประกันแค่ว่า พระแท้ ที่ไม่ใช่มาจากโรงงาน ยัดเกจิแน่นอน จะหลวงพ่อใหนก็แขวนสบายใจได้

  เลยต้องลงตามความเป็นจริง ไม่ได้จะมาอัพราคาให้แพง(ราคาเบาด้วยซ้ำ) ท่านสมาชิกที่เข้ามาชมก็พิจารณากันอีกที

  ซึ่งข้อมูลด้านล่างนี้ก็สอดคล้องกันว่า มีพิมพ์อื่น นอกจาก 2พิมพ์ คือปิดตาลอยองค์และพิมพ์จอบ ยังมีพิมพ์พระพุทธหลังยันต์ เหมือนที่นักสะสม,นักเล่นตีเป็นหลวงปู่บุญ ง่ายดี แต่เพราะแยกยาก

  ขอยืมข้อมูลจากเวบจีมาครับ

  ( เมฆพัตวัดหลวงฯ) เจ้าคุณอุดรคณารักษ์ (ศรี) พื้นเพเดิมเป็นคนสรรพยา ปีเกิดไม่ทราบชัดนักทราบแต่ปีมรณะภาพตรงกับปี ๒๔๘๗ ขณะอายุได้ ๘๑ จึงพออนุมาณปีเกิดของท่านได้ว่าน่าจะอยู่ราวๆปี ๒๔๐๖ โดยประมาณ มีข้อมูลปรากฎว่าเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากพระครูไพโรจน์ราชสังฆาราม เป็นพระอุดรคณารักษ์ พระฐานานุกรมพระราชาคณะปลัดฝ่ายซ้าย คู่กันกับ พระทักษิณคณิสร (สาย) เป็นปลัดฝ่ายขวา ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จำพรรษาที่วัดพระเชตุพนฯ สำหรับกิตติคุณของท่านเจ้าคุณศรีฯท่านนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะแม้ในงานพิธีพุทธาภิเษกพระพิมพ์นาคปรกใบมะขามของวัดอนงค์เมื่อปี ๒๔๖๓ ท่านเจ้าคุณศรีก็็เป็น ๑ ใน๔ ยอดคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสกในคราวนั้นด้วย ซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม ขณะดำรงตำแหน่งที่ "พระพรหมมุนี" (แต่ข้อมูลนี้ภายหลังทางสายปทุมธานีเปิดเผยว่าในภาพพิธีปลุกเสกที่เข้าใจกันว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯแพนั้นแท้จริงเป็นภาพของหลวงพ่อกรุด วัดหงษ์สา ปทุมธานี ข้าพเจ้าเองพิจารณาสรีระรูปร่างแล้วก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นหลวงพ่อกรุด วัดหงษ์สา)๒.สมเด็จพระพุฒาจารย์นวม วัดอนงคาราม ขณะดำรงตำแหน่งที่ "พระรัชชมงคลมุนี" ๓.พระครูวิมลคุณากร (ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ๔.พระอุดรคณารักษ์ (ศรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และเห็นว่าวัดหลวง(แต่เดิมชื่อวัดบัวหลวง) เริ่มชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก ท่านจึงเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหลายอย่างให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น อาทิโบสถ์ซึ่งสร้างในราว ๒๔๖๑-๒๔๖๖ วิหาร ซึ่งวิหารนี้จำลองมาจากวิหารประจำทิศของวัดพระเชตุพนฯ วัดหลวงจึงมีความเป็นแก่นสารขึ้นจนถึงปัจจุบัน ต่อมาภายหลังในปี ๒๔๙๔ เจ้าคุณสายบัวเจ้าอาวาสวัดหลวงจึงตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า วัดหลวงสิริบูรณาราม(สิริ=ศรี) เพื่อเป็นเกียรติคุณให้แก่เจ้าคุณศรีฯผู้บูรณะนั่นเอง เจ้าคุณศรีท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ทับ วัดอนงค์ผู้สร้างพระเนื้อเมฆสิทธิ์อันเกรียงไกร แต่พระปิดตาของเจ้าคุณศรีจะออกมาเป็นเนื้อเมฆพัตต่างจากของอาจารย์ท่าน ปิดตามหาอุดรุ่นนี้เองที่ถือว่าเป็นพระรุ่นแรกของวัดหลวงที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าลือกันว่าหลวงปู่ศุขและหลวงพ่อเฟื่องมาร่วมปลุกเสกร่วมกับเจ้าคุณศรี พิจารณาแล้วก็พอเห็นความเป็นไปได้ เพราะในประวัติวัดหลวงฯระบุว่าสร้างโบสถ์ในปี ๒๔๖๖ แสดงว่าเจ้าคุณศรีท่านต้องเข้ามาบุกเบิกวัดหลวงฯซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้างก่อนหน้านั้นอยู่หลายปีพอควร จึงเป็นช่วงเวลาที่ทันอายุของหลวงปู่ศุขที่จะมาร่วมปลุกเสกได้ ปิดตามหาอุดรุ่นแรกของวัดหลวงนี้เท่าที่พบไม่ได้มีแค่เนื้อเมฆพัตเท่านั้นพบว่าเนื้อตะกั่วและเนื้อผงผสมว่านก็มี ส่วนในด้านพิมพ์ทรงมี ๒ พิมพ์คือพิมพ์ลอยองค์และพิมพ์จอบ มีรูปทรงเอกลักษณ์สวยงามไม่ซ้ำใคร ทางด้านเนื้อหาเป็นเนื้อเมฆพัต ซึ่งเป็นเนื้อเมฆพัตสูตรหมายถึงเมฆพัตที่สร้างและผสมตามสูตรโบราณเนื้อหาจะดูหนึกแน่น สีสันวรรณะจะออกดำมันมีกระแสคล้ายปีกแมลงทับ ไม่ใช่เมฆพัตโรงงานแบบทั่วๆไปซึ่งเนื้อจะออกฟ่ามๆและสีสันวรรณะออกจะดำด้านๆ ด้านหลังเป็นยันต์กระต่ายสามขาลงอักขระทั้งห้าช่องด้วยนะโมพุทธายะ ส่วนบนสุดมีการเข้าลวดทองแดงไว้สำหรับทำเป็นห่วงในตัว หลังจากรุ่นนี้ทางวัดหลวงก็ยังมีพระพิมพ์กลีบบัวเนื้อเมฆพัตออกมาแจกจ่ายอีกด้วย แต่เนื่องจากพระชุดกลีบบัวเป็นพระตลาดในสมัยนั้น บางที่ก็เล่นเป็นหลวงปู่บุญ วัดกลางฯ บางที่ก็เล่นเป็นหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื่องจากไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะจึงไม่ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้ ต้องขอบคุณท่านบาแดงไว้ ณ.ที่นี้ ที่จุดประกายเล็กๆเอาไว้ ให้ข้าพเจ้าได้แสวงหาเชื้อมาสุมให้ครุกรุ่นเป็นกลุ่มเป็นกองขึ้นมาได้ แหล่งข้อมูลสำคัญที่ท่านบาแดงแนะนำมีอยู่ ๒ ท่าน ท่านหนึ่งเป็นทนายอยู่แถบตลาดโพธิ์นางดำเป็นเซียนพระรุ่นเก่าครับ ซื้อขายพระหลัก แต่เก็บและใช้พระท้องถิ่นสรรพยาเท่านั้นและองค์ที่ต้องมีติดคออยู่เสมอก็คือรูปถ่ายหลวงพ่อพัด วัดยางหลังฉากลายดอกไม้เลี่ยมเงินเก่าแล้วเลี่ยมทองทับอีกที ท่านผู้นี้ก็สะสมปิดตาวัดหลวงชนิดที่ไม่ง้อขายเช่นกัน ส่วนอีกท่านเป็นเจ๊กซ่อมนาฬิกาเก่าอยู่ในตลาดสรรพยามีประสบการณ์การสะสมพระปิดตาเนื้อเมฆพัตวัดหลวงมานานปี อีกท่านที่ข้าพเจ้าได้ยินมาจากลูกหลานของเจ้าคุณศรีฯก็คือท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งท่านเคยได้รับฟังเรื่องเหล่านี้มาจากเจ้าคุณบัวอีกที

  พระกลีบบัวหลังยันต์องค์นี้มีกระเทาะพระสภาพไม่สมบูรณ์ อาจเพราะเอาออกจากกรุ

  บูชา 4,*** สนใจสอบถามได้ครับผม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2020 at 05:50
 5. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630523_053137.JPG IMG_25630523_053150.JPG IMG_25630523_053213.JPG IMG_25630523_053230.JPG IMG_25630523_053242.JPG


  พระสมเด็จ หลังลายเซนต์ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ด้านหลังปั๊มลายเซ็นต์ เป็นพระยุคแรก ที่บางทีก็ทำเองที่วัด หรือบางที่ก็นำพระที่ทำและปลุกเสกในพิธีวัดประสาทบุญญาวาสมาปั๊มด้านหลังครับ (องค์นี้น่าจะเป็นของพิธีวัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 ครับ ดูจากโซนเนื้อพระเหมือนพระวัดประสาทฯส่องดูเห็นมวลสารเก่าปะปน)

  หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา ศิษย์สายวัดประดูทรงธรรม เป็นสมเด็จรุ่นแรกๆ ของท่าน หลวงพ่อเที่ยม ท่านเก่งในเรื่องการสร้างตะกรุด สักยันต์ ไล่ผีผู้ถูกกระทำการช่างสิบหมู่ ตำราพิชัยสงคราม ฯลฯ ท่านสร้างพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆไว้เยอะมากครับ ราคาไม่สูงมากนักประสบการณ์เพียบครับ

  พระองค์นี้ดูเผินๆเหมือนพระใหม่แต่อาจจะเพราะการซีลเก็บอย่างดี หยิบมาส่องจะเห็นมวลสารเก่าๆปะปนจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนบางขุนพรหมหรือไม่ก็ของวัดประสาท

  ราคาไม่แพงครับ

  บูชา 550 บาท รับประกันแท้
   
 6. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  received_222784425393876.jpeg received_574550003099094.jpeg received_185118736227113.jpeg received_778273609247403.jpeg IMG_25630523_060354.JPG

  ตะกรุดผงว่านไม่
  ทราบเกจิ เนื้อเก่าจัด ท่านใดรู้ที่จัดไปครับ รับประกันแท้

  บูชา 850บาท
   
 7. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  received_699672500861609.jpeg received_546109939602865.jpeg received_2897660383684666.jpeg received_282601046476214.jpeg received_866787077065335.jpeg Screenshot_25630523_104315.jpg Screenshot_25630522_165820.jpg Screenshot_25630522_165459.jpg

  พระเครื่องที่นายตำรวจ(ดาบทีภาค7)จังหวัดนครปฐม ยืนยันเองว่า #เป็นปรปักษ์กับลูกปืน ทั้งคนที่แขวนพระเหรียญรุ่นนี้ แล้วโดนยิงจังๆที่หน้าอก ลูกปืนวิ่งใส่หน้าอกแค่ฟกซ้ำ พอนายตำรวจท่านนี้รู้จึงทำการนำเหรียญรุ่นนี้ไปลองยิง ปรากฏว่าปืนประจำตัวที่ใช้ลองใช้ #ยิงไม่ออก ดาบทียืนยันว่า พุทธคุณมีจริง ไม่ใช่เรื่องแค่เล่ากันไป เพราะท่านเอง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ #ถ้าต้องเชื่อคือต้องลองด้วยตัวเอง ถึงกล้ายืนยัน

  พระหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล จ.นครปฐม

  เหรียญเสมา รุ่น1พร้อมกล่องเดิม รับประกันแท้ครับ ตอนนี้หลักร้อย ต่อไปไม่แน่ครับ

  บูชา 650 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2020 at 04:14
 8. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  พระเครื่อง,เครื่องราง ที่ลงราคาใว้ ท่านสมาชิกสนใจจริง ๆ ขอให้ติดต่อสอบถามเพื่อให้ได้ราคาที่ท่านและผม สามารถตกลงกันได้นะครับ

  เอ็ม 093-2432790
  ทางไลน์ id. mpk262520
   
 9. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  ปิดรายการนี้ครับ

  พญาเต่าเรือน โบราณ เนื้อสัมฤทธิ์

  พญาเต่าเรือนองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ โลหะผสม เจ้าของบอกว่าขุดได้ที่นครสวรรค์ มีอายุ คราบเก่าและสนิมโลหะเกาะทั่วทั้งองค์ พุทธคุณเน้นหนักไปทางด้าน โชคลาภ เมตตา แคล้วคลาด เก่า แท้ ดูง่ายมาก

  บูชา 1,400 บาท

  received_614725089126707.jpeg received_237304360696820.jpeg received_887475645054639.jpeg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2020 at 19:26
 10. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  ปิดรายการนี้ครับ

  received_636950510241804.jpeg received_2921036161316690.jpeg received_247429109908413.jpeg received_1411572132378203.jpeg received_2949736158443169.jpeg

  พระผงว่านมีเกศา

  บางคนบอกว่าเป็นเกศาครูบาศรีวิชัย แต่ไม่กล้าฟันธง100% ว่าใช่หรือป่าว หรือจะเป็นครูบาขาวปี,ครูบาวงษ์ ฯลฯ. รู้เพียงว่าแท้100%

  บูชา 1,200 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2020 at 19:27
 11. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  1590046225684.jpg 1590046224189.jpg 1590046222730.jpg 1590046220712.jpg 1590046227134.jpg


  ขอโชว์ครับ

  กระสุนปืนอาก้าด้าน หุ้มแผ่นตะกรุดทองแดง พอกด้วยครั่งเก่า ไม่ทราบเกจิแต่น่าจะสายเหนือ
   
 12. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังพระครูวิสุทธิหิรัญพงษ์ วัดคงคาราม (บางคลาน)ปี 2529 เนื้อกะหลั่ยทอง สวย รับประกันแท้ครับ

  บูชา 350 บาท

  1549013936283.jpg 1549013944280.jpg 1549013946119.jpg
   
 13. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630525_042829.jpg IMG_25630525_042848.jpg IMG_25621130_100551.JPG IMG_25621130_100630.JPG

  หลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ จังหวัดปัตตานี ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีวาจาสิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถบนาประดู่ครับ ส่วนพระเครื่องรูปท่านนั้นเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้ว
  หลวงพ่อปาน ท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.2402 ที่บ้านทุ่งหาร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โยมบิดาชื่อ จันทร์ โยมมารดาชื่อ หนู หลวงพ่อปานท่านมีปานที่โคนลิ้น บิดามารดาจึงตั้งชื่อให้ว่า "ปาน" ทางภาคใต้มีความเชื่อกันว่า คนที่มีปานที่ลิ้นจะมีวาจาสิทธิ์ ห้ามสาปแช่งใคร เพราะกลัวกันว่าจะมีอันเป็นไปตามที่แช่ง เมื่อท่านอายุพอจะเล่าเรียนได้ บิดามารดาจึงนำไปฝากเรียนหนังสือกับพระอาจารย์ชู วัดนาประดู่ ต่อมาเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดนาประดู่ และได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ชู จนมีความรู้แตกฉาน จากนั้นก็ได้ออกธุดงค์ไปตามป่าเขา เพื่อหาความสงบในการปฏิบัติธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ชูมรณภาพ ท่านจึงได้เดินทางกลับมาที่วัดนาประดู่ ระหว่างนั้นชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อปานเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน ซึ่งท่านก็ได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
  หลวงพ่อปานท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ช่วยปัดเป่าและอนุเคราะห์แก่ผู้ที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ ก็ได้รับเมตตาช่วยเหลือจากท่านเสมอ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องยาสมุนไพร และแพทย์แผนโบราณ จึงมีผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาให้ท่านช่วยรักษามาก มาย นอกจากนี้ยังมีผู้มาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้มากเช่นกัน น้ำมนต์ของท่านนอกจากช่วยรักษาโรคบางชนิดแล้วยังแก้คุณไสยภูตผีปีศาจได้อีกด้วย บ้างก็มาขอพรจากท่านแล้วสัมฤทธิผลทุกประการ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นจึงมีผู้คนเข้ามากราบท่านเยอะมาก ในด้านวัตถุมงคลท่านได้สร้างตะกรุด ผ้ายันต์ และลูกอม แจกชาวบ้าน ต่างก็มีประสบการณ์ในด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยมกันมาก หลวงพ่อปานท่านมรณภาพในปีพ.ศ.2463 สิริอายุได้ 61 ปี พรรษาที่ 41
  หลังจากที่หลวงพ่อปานท่านมรณภาพ จนถึงปี พ.ศ.2505 บรรดาชาวบ้านแถบวัดนาประดู่ที่เคารพศรัทธาในหลวงพ่อปาน จึงคิดจะสร้างพระเครื่องรูปท่านไว้เป็นที่ระลึกกราบไหว้บูชา จึงได้พากันไปหาพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ อาราธนาให้ท่านนั่งทางในขออนุญาตหลวงพ่อปานจัดสร้างพระเครื่องชุดนี้ พระอาจารย์ทิมท่านก็กรุณา รับเป็นประธานในการจัดสร้างในครั้งนี้ โดยช่วยกันหาว่าน และท่านอาจารย์ทิมท่านก็ยังมอบเนื้อว่านที่เหลือจากการสร้างพระหลวงปู่ทวดปี 2497 มาให้ผสม ครั้นพอถึง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2505 พระอาจารย์ทิม ท่านก็ได้นั่งบริกรรมปลุกเสกแม่พิมพ์ตลอดคืนจนรุ่งเช้า จึงเป็นฤกษ์กดแม่พิมพ์ ผู้ที่เป็นฆราวาสที่มาช่วยกดพิมพ์พระต้องถือศีล 5 เสียก่อนและนุ่งขาวห่มขาว เมื่อได้พระเครื่องตามต้องการแล้ว จึงนำพระทั้งหมดเข้าไปในพระอุโบสถวัดนาประดู่ แล้วท่านอาจารย์ทิมได้อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวด และหลวงพ่อปาน ร่วมพิธีปลุกเสกในพิธีด้วย
  ครับพระเครื่องหลวงพ่อปานวัดนาประดู่นี้จึงนับได้ว่าเป็นของดีราคาไม่แพง และก็ยังพอหากันได้อยู่ในปัจจุบัน ดีทั้งเนื้อหาของพระดีทั้งพิธีปลุกเสก รุ่นแรกออกปีี 2505ราคาไปไกลหน่อยแล้ว องค์นี้ออกปี2535 ราคาเบาๆ รับประกันแท้


  บูชา 450 บาท
   
 14. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25611019_162112.JPG

  หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม (พระครูนิวิฐปุญฺญฺากร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เกจิอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล (เป็นเหลนแท้ๆ) ผ่านหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่ออิน วัดหางน้ำสาคร,หลวงพ่อหมึก วัดสระทะเล (เป็นหลาน) และหลวงพ่อโหมด วัดโคกเดื่อ

  ปัจจุบันอายุ 96 ปี เกิดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2465 ที่บ้านสระทะเล ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ บุตรนายพุฒ และนางแก้ว ก้อนจันเทศ อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2489 ณ วัดสระทะเล โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อยอด) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชั๊ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปุญฺญกาโม”

  9408-300x250.jpg


  หลังบวชท่านเริ่มเรียนนักธรรมตรีและโทไปได้สักระยะ ระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ได้ไปสร้างเสนาสนะและโบสถ์อยู่ที่วัดอินทราราม (วัดของหลวงพ่อแก้ว พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเดิม) หลวงพ่อพัฒน์ ได้ไปเรียนกรรมฐานและพุทธาคมกับท่าน โดยหลวงพ่อเดิมให้ไปจำวัดอยู่กับหลวงพ่อกันที่วัดเขาแก้วซึ่งอยู่ติดกัน เพราะขณะนั้นวัดอินทรารามกำลังซ่อมสร้างเสนาสนะอยู่จึงไม่สะดวกในการพัก ท่านจึงต้องเดินไปเช้าเย็นกลับระหว่างวัดทั้งสอง เรียนวิชาอยู่เกือบสองพรรษาจึงจบ

  จากนั้นได้ออกธุดงค์ไปเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อชุบ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ และรับตำแหน่งเจ้าอาวาสรวมเป็นเวลา 6 ปีรวมเป็น 6 ปี จึงกลับมาจำพรรษาที่วัดสระทะเล ขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วน(ธารทหาร) เมื่อกำนันตำบลธารทหารทราบเรื่องจึงพาโยมทั้งสองมาอาราธนาท่านให้มาช่วยพัฒนาวัด หลวงพ่อพัฒน์ก็ตอบตกลงและย้ายมาอยู่วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมาโดยไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเลย
   
 15. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  IMG_25630506_220410.jpg Screenshot_25630525_205434.jpg


  IMG_25630506_220405.jpg

  พระหลวงปู่หงษ์ รุ่น ยิ้มแล้วรวยมหาบารมี วัดเพชรบุรี ปี 2548 เนื้อว่านผสมชานหมาก
  ด้านหน้าพระพิฆเนศ ด้านหลังรูปเหมือนหลวงปู่หงษ์

  หลวงปู่หงษ์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ วัดเพชรบุรี สุสานทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นะโม 3 จบ นะเมติ 12 จบ ดีนักแล ยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีแห่งแดนอีสาน หลวงปู่ท่านมีพระเวทวิทยาคมมีพลังจิตญานสูง วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสก ล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง ท่านมีบุญญาบารมีมากเป็นที่เคารพบูชา เป็นที่พึ่งของ ของเหล่าบรรดายานุศิษย์และประชาชนทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เคยมีผู้สามารถสัมผัส และจับพลังจิตได้ลองสัมผัสพลังจิตวัตถุมงคลของหลวงปู่ หลายท่านบอกว่ามีพลังจิตสูงมาก ดังนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงเป็นสุดยอดของดีที่ควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง นะโม ๓ จบ นะเมติ ๑๒ ดีนักแล เกจิมากเมตตาแห่งเมืองสุรินทร์

  พระองค์นี้เนื้อสวยมากครับ รับประกันสวยและแท้ให้

  บูชา 550บาท
   
 16. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน(ธารทหาร) รุ่น จงเจริญ ปี2561

  เหรียญ จงเจริญ รุ่น1 ออกวัดวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

  จัดสร้างโดย พระอธิการบรรจง เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน วัดวังมะเดื่อ
  ด้วยปี2561 วัดวังมะเดื่อต้องการสร้างห้องน้ำวัด พระอธิการบรรจงจึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อพัฒน์สร้างเหรียญรุ่นดังกล่าว ซึ่งสร้างไม่เยอะ โดยเนื้อทองแดง,ทองเหลือง,อัลปาก้ามีการยิงเลเซอร์หมายเลขกำกับ เหรียญลงยาประจำวันเกิดทั้ง 7 วันไม่มี

  ลักษณะเหรียญ
  ด้านหน้าเหรียญเป็น รูปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ นั่งเต็มองค์
  ด้านหลัง เป็นรูปเหมือน หลวงพ่อสุด อดีตเจ้าอาวาสวัดวังมะเดื่อ

  received_138112577107495.jpeg

  พระอธิการบรรจง
  เจ้าอาวาสวัดวังมะเดื่อ
   
 17. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  พิธีพุทธาภิเศก
  โดยหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

  15 กรกฏาคม พ.ศ 2561 เวลา 19.09 น.

  received_138107483774671.jpeg received_138107447108008.jpeg received_138107513774668.jpeg received_138107433774676.jpeg received_138107453774674.jpeg received_138107413774678.jpeg received_138107460441340.jpeg received_138107527108000.jpeg received_138108427107910.jpeg received_138107543774665.jpeg received_138107497108003.jpeg
   
 18. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  ผมได้ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำกับทางวัดวังมะเดื่อ ได้รับเหรียญมาจากท่านเจ้าอาวาส จำนวนนึง ทั้งเหรียญทองแดง,ทองเหลือง อัลปาก้า และเหรียญลงยาประจำวันเกิด จึงขอนำมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่เคารพศรัทธา หลวงพ่อพัฒน์ ในเวบนี้ในราคาเบาๆตอนออกทำบุญ ทางวัดกำหนดราคาใว้ประมาณนี้ครับ

  1.เนื้อทองแดง,ทองเหลือง เหรียญละ 199บาท มีกล่องมีหมายเลข

  2.เนื้ออัลปาก้า เหรียญละ 299บาท มีกล่องมีหมายเลข

  3.ลงยาสีประจำวันเกิด เหรียญละ 350บาท ไม่มีกล่องไม่มีหมายเลข

  ตอนนี้ นำมาแบ่งปันสมาชิกเวบดังนี้ครับ

  - เป็นเซต
  1เซต มี 4 เหรียญ คือ ทองแดง,ทองเหลือง,อัลปาก้าและลงยาประจำวันเกิด(เลือกสีประจำวันเกิด1วัน)อย่างละ1เหรียญ รวม 4 เหรียญ 500 บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว

  -เหรียญทองแดง,ทองเหลือง 2เหรียญ(แล้วแต่จะเลือก) 300บาทรวมส่ง

  -เหรียญอัลปาก้า หรือลงยาประจำวันเกิด 2เหรียญ (แล้วแต่เลือก)400บาทรวมส่ง

  ท่านใดสนใจ เชิญจองได้ครับ
   
 19. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  เหรียญทองแดง มียิงเลเซอร์หมายเลขพร้อมกล่อง
  1533377359437.jpg 1533377300897.jpg 1533377362237.jpg 1533377363476.jpg
   
 20. tee_tores

  tee_tores เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  12,461
  ค่าพลัง:
  +52,554
  เนื้อทองเหลือง พร้อมกล่อง
  1533377353639.jpg 1533377354972.jpg 1533377356317.jpg 1533377357826.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...