เสียงธรรม เห็นใจตนก็ได้ชื่อว่าเห็นธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 7 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  Laungpoosri.jpg
  ให้รู้อยู่ในตัวเจ้าของ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  กรรมกับจิต หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on Oct 25, 2014
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2020
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  การเข้าถึงไตรสรณคมน์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ขั้นของสมาธิเป็นดวงตาธรรมะ ปี๒๕๓๕ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ฝึกจิตให้เข้าถึงธรรมชาติรู้ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ทำใจของเราให้ประเสริฐ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  urai1791

  Published on Apr 10, 2015
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ประวัติ
  พระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร)
  พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม
  ชาติกำเนิด
  นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี โยมมารดาชื่อนางทุม ปักกะสีนัง

  การศึกษา
  ในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่น จบชั้นประถมปีที่ 6 และได้ขวนขวาย เข้ามาเรียนต่อ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2480 การศึกษาของท่าน ในยุคสมัยนั้น นับว่าอยู่ในขั้นดี ท่านได้เข้ารับราชการ เป็นครูในปีรุ่งขึ้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ชีวิตการเป็นครู ท่านเริ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านชาด ตำบลหัวเรือ มหาสารคาม และต่อมาที่โรงเรียน บ้านสวนจิก ตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด

  บรรพชาอุปสมบท
  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2488 ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ทางพระพุทธศาสนา เป็นมคธว่า "มหาวีโร" พรรษาแรก ในชีวิตสมณะผู้ละวาง ท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรม อยู่กับท่านพระอาจารย์คูณ อุตตโม วัดประชาบำรุง มหาสารคาม ปีต่อมา พ.ศ. 2489 ท่านได้จาริกไปจำพรรษ ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา กับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  ออกจาริกแสวงธรรม
  เมื่อออกพรรษาแล้วพระศรี มหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรม ไปตามวนาป่าเขาราวไพร อาทิ ภูเก้า ภูผักกูด บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ซึ่งที่ภูผักกูด หรือภูผากูดแห่งนี้ เป็นสัปปายะสถาน ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เคยธุดงค์จาริก มาพำนัก เป็นแหล่งเจริญธรรม ที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรม ได้มาประพฤติธรรม บำเพ็ญเพียร ด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชน ขาดแคลนขัดสน ในปัจจัยสี่ แต่มีภูมิทัศน์ ที่เหมาะแก่การพัฒนา ภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

  ปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ธุดงค์ไปพำนักที่ถ้ำพระเวส ครั้นเข้าพรรษา ได้ไปจำพรรษา ที่วัดบ้านนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในยุคสมัยนั้น เป็นดินแดนที่ครุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์ แห่งความขัดแย้ง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และสังคม แต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่น ปราศจากอันตราย จนกระทั่ง ออกพรรษา จึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปี พ.ศ. 2491 เข้าจำพรรษา ที่วัดโนนนิเวสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์ คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีต ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งขณะนั้น อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย พำนักอยู่ที่สำนักป่า บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  พระอาจารย์ศรี มหาวีโร จึงเข้าไปกราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่สำนักป่าบ้านหนองผือ ขออนุญาต พำนักจำพรรษา และศึกษาธรรมกับท่าน ซึ่งหลวงปู่มั่น ก็เมตตาอนุญาต นับเป็นโอกาส อันเป็นมหามงคล ในชีวิตบรรพชิต ที่มีโอกาสศึกษาธรรม และอุปฏฺฐากพระบุพพาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรม กับสหธรรมิกร่วมสำนัก ร่วมครูอาจารย์เดียวกัน เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาพาธพระอาจารย์ศรี ก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติ เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพ ก็นำความวิโยคอาดูร มาสู่ผู้เป็นศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์ อย่างสุดจิต สุดใจ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ถวายสักการะ สรีระ หลวงปู่มั่น เป็นครั้งสุดท้าย ในงานถวายเพลิง ฌาปนกิจ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

  ต่อมาปี พ.ศ. 2493 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนอง ผักตบ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และปีต่อมา ได้มีโอกาส ไปพำนัก จำพรรษาที่ วัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาส ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้

  ปี พ.ศ. 2495 ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแซง โดยบัญชาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

  ท่านพระอาจารย์ศรี ได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคาม และร้อยเอ็ดไปนานหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ท่านจาริกมายังวัดป่ากุง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาประมาณ 170 ปี ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการพัฒนาวัดป่ากุง ให้เรืองรุ่งโดยลำดับ จนกระทั่งเป็น "วัดประชาคมวนาราม" ที่งามสง่า เป็นศาสนสถาน อันไพศาล สำหรับชาวพุทธ ผู้ศรัทธาในธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า และดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร จำพรรษาที่วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ท่านเป็นผู้นำ เป็นธุระในกิจการงาน พระศาสนา อย่างจริงจังและ มั่นคง สร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์ เป็นจำนวนมาก

  สมณศักดิ์
   • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร[1]
   • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรอุดม บรมญาณดุสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
   • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิสุทธิมงคล วิมลญาณดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
  นอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำมาประทานมอบให้

  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

  %B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.jpg

  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
  ที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้าง "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" ณ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ เป็นผลานิสงส์แห่งแรงศรัทธา ของชาวพุทธ ต่อพระบวรพุทธศาสนา ต่อพระสุปฏิปันโน ต่อบารมีธรรม ของพระราชสังวรอุดม เจ้าคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทย หมายจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพุทธศิลปให้สถิตสถาพรสืบไป รูปแบบอันวิจิตร เป็นศิลปผสมความยิ่งใหญ่ ของพระปฐมเจดีย์ กับความ โอฬารของพระธาตุพนม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ประดิษฐานตระหง่าน ตระการตา ด้วยศิลปกรรม อันล้ำเลิศ ด้วยฝีมือลูกหลานไทย เป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัย ที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญ ของไทย และของโลกวัฒนา สืบต่อไปภายภาคหน้า ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกล จากหลายถิ่น จะมารวมกัน ที่หน้าวัดประชาคมวนาราม เพื่อเตรียมถวายภัตตาหาร บิณฑบาตรพระคุณเจ้า เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชน จะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรี อย่างใกล้ชิด บางรายบางท่าน ก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่าน ซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมา

  การบิณฑบาต เป็นธุดงควัตรที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึก ออกเดินไปรอบ ๆ วัด จนถึงเวลาบิณฑบาต ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว หลังจากบิณฑบาตรแล้ว สาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์กรรมฐาน ที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถราจารย์ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นพระป่า พระกรรมฐาน ที่ศิษย์เคารพ ศรัทธา อย่างมหาศาล เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อย่างสิ้นสงสัย

  เจดีย์หิน

  "เจดีย์หิน" ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

  มรณภาพ

  พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เกจิชื่อดังภาคอีสาน ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 05.34 น.วันที่ 16 ส.ค.2554 ด้วยโรคชรา ภายในศาลากลางน้ำ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อายุ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน ( 66 พรรษา)
  ............................... EndLineMoving.gif
  :- https://th.wikipedia.org/wiki/พระเทพวิสุทธิมงคล_(ศรี_มหาวีโร)
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ความสงบคืออาหารของใจ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  แก้ใจเราเอง หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  witsanu tripprasert

  Published on Feb 3, 2012
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  “ความลับไม่มีในโลก”
  ..ความลับไม่มีในโลก คนอื่นไม่เห็น ตัวเราก็เห็น
  ทั้งเทวดา อินทร์ พรหม ก็เห็นไปด้วย
  แล้วการกระทำสิ่งไม่ดี ไม่ใช่ว่าจะหายไปง่าย ๆ เป็นกรรมพันธุ์
  ติดไปเท่าไหร่ภพ เท่าไหร่ชาติ แทรกสิงเข้าในจิตในใจ
  จนเป็นวาสนาบารมี เป็นนิสัย เป็นความเคยชินทุกอย่าง
  ให้พิจารณาดูชัด ๆ..
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  เห็นใจคือเห็นธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  จิตใจ ต้องอยู่กับธรรมะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร


  พระอริยสงฆ์ ไทย

  Published on Sep 4, 2014
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  เมื่อจิตเห็นบุพกรรม - 15 - 08 - 2541 หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ความตายแสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ให้เมตตาสงสารตน หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  witsanu tripprasert
  Published on Feb 3, 2012

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  "มืดแปดด้าน" หลวงปู่ศรี มหาวีโร(พระเทพวิสุทธิมงคล)

  Phra Khamron Santakayo
  Published on Oct 2, 2016
  พระธรรมเทศนาโดย พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
  วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง "มืดแปดด้าน"
  งานวางศิลาฤกษ์ศาลาหลังใหญ่ 10 มี.ค. 2512)

   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เครื่องหมักดองจิตใจ (A-0011)

  Phra Khamron Santakayo
  Jul 15, 2013
  พระรัตนตรัยอยู่ในใจเรา ปี๒๕๑๒ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  urai1791
  Published on Apr 13, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2020
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร เทศนาเรื่องรู้ตามความเป็นจริง พูดถึงหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว

  หลวงปู่ศรี มหาวีโร เทศนาเรื่องสติควบคุมกิเลส

  หลวงปู่ศรี มหาวีโร เทศนาเรื่องจิตใจกว้างขวางคือต้นทุนความสงบ

  urai1791

  Published on Apr 13, 2015
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) "เห็นใจคือเห็นธรรม"

  AN66SAyZOlHj1Vh1I8ozsVtcn6AYyL__Bawi50KrGQ=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  Phra Khamron Santakayo

  Published on Sep 25, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ตุลาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) "นิวรณ์ธรรมห้า"

  พระธรรมเทศนาหลวงปู่ศรีมหาวีโร

  หลวงปู่ศรี มหาวีโร - จิตคือธรรมชาติรู้อย่างหนึ่ง

  Phra Khamron Santakayo

  Published on Oct 2, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กันยายน 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  หลวงปู่ศรี มหาวีโร - ตัดกระแสความเกิด

  AN66SAz_an-lKyi-Je8dydXvIyJU1jbBkC_3D6T7oQ=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  เสรี ลพยิ้ม

  Published on Oct 23, 2014
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  บุญใหญ่ที่ได้จากการภาวนา ทำสมาธิให้จิตสงบ หลวงปู่ศรี มหาวีโร

  ธรรมะ วัดป่า

  Published on Aug 27, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  พิจารณาตามธรรมะขั้นสูง หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Oct 27, 2018
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) "ความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา"

  Phra Khamron Santakayo
  Published on Sep 24, 2016
  ชีวประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

  urai1791
  Oct 19, 2012
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...