เสียงธรรม เอตทัคคะบุคคล-พระกีสาโคตมีเถรี พระภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 กรกฎาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  BuddhaAndOneMan.jpg
  เอตทัคบุคคล-พระรัฐบาลเถระ ผู้บวชด้วยศรัทธา

  จรัส อินทร์คง
  Published on Jul 23, 2019
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  เอตทัคบุคคล- พระมหากัสสปะ ผู้เลิศทางธุดงค์

  จรัส อินทร์คง
  Published on Jul 23, 2019
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  เอตทัคบุคคล-พระจุลกาล และ พระมหากาล ผู้ตามเห็นความงามและไม่งาม

  เอตทัคบุคคล-พระจักขุบาลเถระ ผู้มองเห็นแสงสว่างในความมืด

  จรัส อินทร์คง
  Published on Jul 24, 2019

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  เอตทัคบุคคล-พระติสสะเถระ เป็นผู้ว่ายากและถือตัว

  เอตทัคคะบุคคล-นางอุตตราอุบาสิกา อุบาสิกาผู้ยินดีในฌาน

  จรัส อินทร์คง
  Published on Jul 23, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  เอตทัคคะบุคคล-พระนางรูปนันทาเถรี พระภิกษุณีผู้ยินดีในฌาน

  เอตทัคคะบุคคล-พระกีสาโคตมีเถรี พระภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง

  เอตทัคคะบุคคล-พระมหากัปปินเถระ ผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุ

  จรัส อินทร์คง
  Published on Aug 7, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 สิงหาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,236
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,088
  เอตทัคคะบุคคล-พระโสณกุฏิกัณณเถระ ผู้มีวาจาไพเราะ

  เอตทัคคะบุคคล-พระนันทเถระ ผู้เลิศทางสำรวมอินทรีย์

  จรัส อินทร์คง
  Published on Aug 7, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...