เอาอะไรไปละ" ความไม่รู้ " ได้คับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 13 กันยายน 2019.

 1. ยศวดี

  ยศวดี เฟคบุค คุณว่า ปาฎิหารมีจริงมั๊ย ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2010
  โพสต์:
  3,852
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +5,704
  ไปหาครูบารอาจารย์คะ
  แล้วเล่าให้ท่านฟังคะ
   
 2. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  อาการลุงแมวตอนนี้ มันดูทะแม่งชอบกลนะ เป็นพระอรหันต์ที่สำเร็จได้ ด้วยการฟัง แล้วคิด
   
 3. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,609
  ค่าพลัง:
  +10,824
  555 ช้าก่อนท่านผู้เจริญ
  เอาแค่ศึกษาไตร่ตรองทำคความ
  ข้าใจถึงวิธีการละตัวตน"เรา เขา
  ให้ตกกระแส
  อริยบุคคลขั้นโสดาปฏิมรรค
  ให้ได้ก่อนฮับ
  ถึงจะใส่เกียร์สปีดได้ ต้องเดินตามลำดับ
  ขั้นตอนฮับ
   
 4. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  อาการหนัก
   
 5. Sataniel

  Sataniel เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,204
  ค่าพลัง:
  +2,000
  บุคคลผู้เกียจคร้านมาก ทำตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เรือด นอนกลิ้งเกลือกอยู่ตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดี ผู้เสพกาม บริโภคโภชนะที่ดีแล้ว นอนอยู่บนที่นอนอันเป็นสิริก็ดี ย่อมไม่รู้ความที่ราตรีนั้นนาน,
  ส่วนพระโยคาวจรผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดคืนยังรุ่งก็ดี พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งก็ดี บุคคลผู้นั่งฟังธรรมอยู่ในที่ใกล้อาสนะตลอดคืนยังรุ่งก็ดี ผู้ที่ถูกโรคทั้งหลายมีโรคในศีรษะเป็นต้นถูกต้องแล้ว หรือผู้ถึงทุกข์ มีการตัดมือและเท้าเป็นต้น ถูกเวทนาครอบงำก็ดี คนเดินทางไกล เดินทางตลอดคืนก็ดี ย่อมรู้ความที่ราตรีนั้นนาน.
  บทว่า โยชน์ เป็นต้น ความว่า แม้โยชน์ก็มีเพียง ๔ คาวุตเท่านั้น, แต่สำหรับผู้ล้าแล้ว คือผู้บอบช้ำแล้ว อยู่ข้างไกล คือว่าย่อมปรากฏเป็นราวกะว่า ๒ เท่า ๓ เท่า.
  จริงอยู่ คนเดินทางตลอดทั้งวันล้าแล้ว พบคนเดินสวนทางมา ถามว่า "บ้านข้างหน้าไกลเท่าไร?" เมื่อเขาบอกว่า "โยชน์หนึ่ง" ไปได้หน่อยหนึ่ง ก็ถามคนแม้อื่นอีก, แม้เมื่อคนอื่นนั้นบอกว่า "โยชน์หนึ่ง" ไปได้หน่อยหนึ่งอีก ก็ถามแม้คนอื่นอีก, แม้เขาก็กล่าวว่า "โยชน์หนึ่ง" คนเหล่านั้น ถูกคนผู้เดินทางนั้นถามแล้วๆ ก็บอกว่า "โยชน์หนึ่ง"
  เขาคิดว่า "โยชน์นี้ ไกลจริงหนอ" ย่อมสำคัญโยชน์หนึ่งเป็นราวกับว่า ๒-๓ โยชน์.
  บทว่า พาลานํ เป็นต้น ความว่า ส่วนสงสารของชนพาลทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า คือผู้ไม่อาจเพื่อกระทำที่สุดแห่งสังสารวัฏ ผู้ไม่รู้แจ้งสัทธรรม อันต่างด้วยธรรม มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แล้วกระทำที่สุดแห่งสงสารได้ ย่อมชื่อว่ายาว.
  แท้จริง สงสารนั้น ชื่อว่ายาว ตามธรรมดาของตนเอง.
  สมจริงดังพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า๑- :-
  ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีที่สุดอันใครๆ ไปตามไม่รู้แล้ว เบื้องต้น เบื้องปลาย (แห่งสงสารนั้น) ย่อมไม่ปรากฏ."

  "เมื่อคนเราไม่อยู่กับปัจจุบัน แต่อยู่กับความคิดเวลาย่อมเนิ่นนานทั้งที่จริงมันก็เป็นของมันอย่างงั้นแหละฮับ หากคุณล้าก็ลองพักซะนะครับจะได้ไม่ล้า"
   
 6. พิฬา

  พิฬา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +165
  การตื่นของ พุทธศาสนา จะต้อง
  มีรสในทาง ปฐมฌาณ เปนของเล่น

  ถ้า ตื่น โดยหน่วงเหนี่ยว ปิติ ที่เปน
  องค์ฌาณให้ปรากฏ โดยไม่ยาก
  ไม่ลำบาก ไม่ได้ .....ก้ต้อง หาหมอ

  แต่ถ้า ตื่นรู้ แล้ว ใจปราถนา ปฐมฌาณ
  ปิติ ปรากฏให้ทราบได้ชัดเจน โดยไม่
  ต้องเจตนา บริกรรม "วิตก วิจาร" ...ก้
  จะทราบชัดว่า อาหารคือผัสสะ
  และ การผักผ่อนก้คือ ปฐมฌาณ นั่น
  แหละ เปนสิ่งที ใช้แทนการ นอน(ผักผ่อน)

  นะ

  พินาเอา ฮับ

  ปิติ ต้องปรากฏ เปน อานัติสัญญาน
  เหมือน ควันมี พราะ ไฟมี

  ตื่นรู้มี ปฐมฌาณ ต้อง กลายเปน
  ของเล่น ไม่เจตนาบริกรรม ก้ มี
  จิตไม่ห่างจาก ปิติ สะเตะนิ่ม

  ทั้งนี้เพราะ....

  ราคะสัญญาดับ ปฐมฌาณ จึงปรากฏ
   
 7. พิฬา

  พิฬา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +165
  ถ้าที่กล่าวมา ไม่ใช่ "โวหาร"

  เลือก บทบาทสาระ มา ย้อมแมวขาย

  หากจะพัก ไม่ยากเลย

  แค่ทำการเหนลงไปว่า

  ที่ว่า "สามารถเหนคิดเกิดดับไม่หยุด"

  ให้เหน แม้นความสามารถนี้ ก้ ดับ
  เปนธรรมดาด้วย ไม่มี ค้างเติ่ง

  สัพเพธรรมา อนัตตา

  ปฏิปทาทุกอย่างไม่เที่ยง ( แปล
  มาจากคำว่า ทุกขาปฏิปทา ..
  ทุกขา คือ ไม่เที่ยงเปนสามัญ )
   
 8. พิฬา

  พิฬา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +165
  เหนความสามารถ เหนคิดเกิดดับ
  ไม่หยุด ก้ ดับด้วย ปั๊ป

  ปิติ จะต้องเกิด

  หากไม่เกิด แปลว่า กำลัง เอา
  ธรรมบทคำใหม่ ไปปะผุ
  แบบ หมูกระดาษออมสิน
  เปเปอร์มาเช่

  ถ้า ปิติ เกิด ...การถาม ธรรม จะดับ
  ลง ไม่ต้องถามว่า แล้วไงต่อ

  เพราะ ถ้าจิตผลิกเปน ฌาณ การ
  ชะแง้ ส่งจิตถาม แล้วไงต่อ ผู้ภาวนา
  จะทราบทันทีว่า ทำเหตุให้ตกจาก
  กรรมฐาน ซึ่ง ไม่ใช่ ฐานะของ
  ผู้ภาวนา ที่ อาบน้ำแล้ว ก้ โดด
  ลงหลุมคลี่ ถามผู้อื่น ภาวนายังไง ต่อ
   
 9. พิฬา

  พิฬา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +165
  พอตอบ แบบนี้

  แนะ นำเปิดบัญชี ธนาคาร ออมสิน

  และ ธกส. เปิดตลาด ขาย ลำไย
  ที่ดาวอังคาร ได้เลยตะเภาเดียว
  กัน

  บัดนั้น

  กราบเท้าลา


  ปล. นักภาวนา พุทธแท้ๆ จะเน้น
  เหนกิเลสดับ ....ไม่ใช่ไปเหน ความ
  ว่าง
   
 10. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,609
  ค่าพลัง:
  +10,824
  ใช่ใช่ใช่ ต้องหาผู้รู้วาระจิต
  จะช่วยแก้ให้ถูกจุด
   
 11. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  เห็นความคิดเกิด-ดับ..เคยพิจารณาถึงต้นเหตุ ก่อนที่จะเกิดไหมครับ..ถ้าพิจารณาได้ จะเหลือแค่ตัวดับ อย่างเดียวครับ..ดับปุ๊บ รู้ปั๊บ ไม่สามารถปรุงความคิด
   
 12. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  ก่อนกิเลสดับ ต้องผ่านความว่างครับ
   
 13. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  พอดับเสร็จ จะเหลือแค่ตัวเดียวครับ เป็นตัวเกิด ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น จะเข้าไปเสวยความสุขครับ
   
 14. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  ทำจิตรับรู้ ตามสภาวะ นั้นๆครับ
   
 15. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +11,670
  กลับไปภาวนา พุทธโธ ครับ ให้จิตเป็นสมาธิ จะได้เลิก ฟุ้งซ่าน ครับ

  ความคิด ไม่ใช่ตัวจิต เป็นสิ่งส่งออกมา เป็นสมุทัย ไม่ใช่ตัวจิต ไปตามดูตามรู้ความคิด เกิด ดับ ทั้งชาติ ก็ไม่ช่วยอะไร แถมขวางผลการปฏิบัติ ผิดทาง หลงไปอีกครับ

  การภาวนา ทำสมาธิ เราต้องเข้าไปที่ตัวจิต ไม่ใช่ ไปมัวตามเงา ความคิด เกิด ดับ อะไรหรอกครับ

  แนะนำว่าให้กลับไป ภาวนาในกรรมฐาน ให้จิตเป็นสมาธิ เป็นพื้นฐาน ก่อน ครับ

  ดูก็รู้แล้วว่า ฟุ้งซ่าน ส่งออก ทั้งนั้น จะแก้กิเลส ต้องแก้ที่จิตใจตัวเอง

  ให้กลับไป สงบอารมณ์ ทำสมาธิ ภาวนาให้จิตลงสมาธิก่อนเป็นพื้นฐาน ครับ

  ทำสมาธิ จิตเข้าสมาธิ จิตเป็นผู้รู้ ได้หรือยัง
   
 16. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,609
  ค่าพลัง:
  +10,824
  555 สุดจะขำ
  ไอ้หน้าแดงเอ๊ย ปัญญามืดบอด
  คนตายไปแล้วธาตุขันธ์เค้า
  เหลือแค่ 1
  ยังอุตส่าห์ดันขันธ์ 5
  มัวเมากิเลส
  ของตัวเองไปค่อนแคะ
  ชาวบ้าน อย่างไม่ละอาย น่าสลดสังเวช
  จริงๆ แฮะ
   
 17. hyuga

  hyuga เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  646
  ค่าพลัง:
  +1,222
  1b9a8fb19630fe5862a7485b3b9d7f0b.gif

  หากจะมีใครในเว็บนี้ต้องโดน ดินดูด
  ตามความเห็นส่วนตัว ผมว่านางตุ๊ดหน้าแดง
  นี้ต้องโดนดูดคนแรกแบบไม่ต้องสงสัยครับ
   
 18. hyuga

  hyuga เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  646
  ค่าพลัง:
  +1,222
  พอเข้ามาในเว็บก็มีแต่ ชื่อที่ส่อไปถึงความพิการทางสมองและทางจิต
  มาจัดหน้าแดงอยู่เนืองๆ เลวแบบไม่มีที่ติ

  2019-09-17.png


   
 19. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  คนไม่เคยเห็นเป็นคนมักพูด ไปต่างๆนาๆ
  ต้องแบบโน้น แบบนี้ แต่คนเห็นแล้ว รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว มีแต่สุขๆๆ สุขเกิดเอง เสวยเอง ไม่มีใครตั้งใจเสวย เอิ๊กๆๆๆๆๆ
   
 20. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  หัวเราะเสร็จแล้วก็นิ่งๆ ไม่มีใครทำให้นิ่ง
   

แชร์หน้านี้

Loading...