เสียงธรรม เีสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย 26 กัณฑ์ (ต้นฉบับ)

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย Kob, 1 กันยายน 2011.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,167
  ค่าพลัง:
  +19,714
  ไฟล์เสียงอ่านอยู่ที่กระทู้นี้ค่ะ

  http://palungjit.org/threads/เสียงอ่าน-พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว-อนาลโย-26-กัณฑ์.8369/

  กัณฑ์ที่ ๐๑ ควบคุมใจ อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๐๒ สติ อ่านโดย บุญญสิกขา
  กัณฑ์ที่ ๐๓ ศีล อ่านโดย Hanashi
  กัณฑ์ที่ ๐๔ นิโรธะ อ่านโดย wvichakorn
  กัณฑ์ที่ ๐๕ ก้อนธรรม อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๐๖ อุปาทาน อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๐๗ อริยทรัพย์ อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๐๘ กรรมกับจิต อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๐๙ เทศน์โปรด นายแพทย์ อวย (๑) อ่านโดย Hanashi
  กัณฑ์ที่ ๑๐ อยู่ที่ใจ อ่านโดย ปัญญาพร
  กัณฑ์ที่ ๑๑ ปธาน อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๑๒ กุศล - อกุศล อ่านโดย siranya
  กัณฑ์ที่ ๑๓ มรรค อ่านโดย ปัญญาพร
  กัณฑ์ที่ ๑๔ เทศน์โปรด นายแพทย์ อวย (๒) อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๑๕ ตัณหา อ่านโดย Jantaras
  กัณฑ์ที่ ๑๖ สีลานุสติ อ่านโดย บุญญสิกขา
  กัณฑ์ที่ ๑๗ เทศน์โปรดนักศึกษา อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๑๘ เดินจงกรม อ่านโดย Jantaras
  กัณฑ์ที่ ๑๙ ทุกขสัจจ์ อ่านโดย wvichakorn
  กัณฑ์ที่ ๒๐ ไตรลักษณ์ อ่านโดย siranya
  กัณฑ์ที่ ๒๑ อานิสงส์ของการบวช อ่านโดย Hanashi
  กัณฑ์ที่ ๒๒ อริยสัจจ์ อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๒๓ เกร็ดเพชร(๑) อ่านโดย Hanashi
  กัณฑ์ที่ ๒๔ เกร็ดเพชร(๒) อ่านโดย บุญญสิกขา
  กัณฑ์ที่ ๒๕ เกร็ดเพชร(๓) อ่านโดย Kob
  กัณฑ์ที่ ๒๖ เกร็ดเพชร(๔) อ่านโดยwvichakorn  ขอบคุณและอนุโมทนา คุณผ่อนคลายที่ช่วยตอบคำอ่านให้ค่ะ สำหรับคำอ่านที่ไม่ได้ถามและอ่านผิด ผู้อ่านขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2013
 2. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  ส่งงานอ่านค่ะ

  [​IMG]

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ร้อยบุปผา

  ร้อยบุปผา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2008
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +80
  ก่อนนี้ที่สถานีวิทยุที่ผมทำ ก็มีคุณหมอ พนิดา ท่านอ่านใส่คาสเซต มาส่ง

  มีคำกล่าวว่า อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศอีก
   
 4. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,457
  [​IMG]

  พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
  ๑ ควบคุมใจ Kob <O></O>
  ๒ สติ บุญญสิกขา<O></O>
  ๓ ศีล Hanashi<O></O>
  ๔ นิโรธะ wvichakorn<O></O>
  ๕ ก้อนธรรม Kob<O></O>
  ๖ อุปาทาน Kob<O></O>
  ๗ อริยทรัพย์ Kob<O></O>
  ๘ กรรมกับจิต Kob<O></O>
  ๙ เทศน์โปรด นายแพทย์ อวย (๑) Hanashi<O></O>
  ๑๐ อยู่ที่ใจ ปัญญาพร<O></O>
  ๑๑ ปธาน Kob<O></O>
  ๑๒ กุศล - อกุศล siranya<O></O>
  ๑๓ มรรค ปัญญาพร<O></O>
  ๑๔ เทศน์โปรด นายแพทย์ อวย (๒) Kob<O></O>
  ๑๕ ตัณหา Jantaras<O></O>
  ๑๖ สีลานุสติ บุญญสิกขา<O></O>
  ๑๗ เทศน์โปรดนักศึกษา Kob<O></O>
  ๑๘ เดินจงกรม Jantaras
  ๑๙ ทุกขสัจจ์ wvichakorn<O></O>
  ๒๐ ไตรลักษณ์ siranya<O></O>
  ๒๑ อานิสงส์ของการบวช Hanashi<O></O>
  ๒๒ อริยสัจจ์ Kob<O></O>
  ๒๓ เกล็ดเพชร (๑) Hanashi<O></O>
  ๒๔ เกล็ดเพชร (๒) บุญญสิกขา<O></O>
  ๒๕ เกล็ดเพชร (๓) Kob<O></O>
  ๒๖ เกล็ดเพชร (๔ wvichakorn<O></O>


  ขอน้อมพระธรรมจิตถวายเป็นพุทธบูชา
  สักการะคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

  น้อมเกล้าฯ อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสุงสุด อภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
  และถวายพระราชกุศลเจริญญาณพระบารมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ขอพระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยประการทั้งปวง
  ควรมิควรฯ

  <O></O>  <O>[​IMG]</O>
  กราบขอบพระคุณ ทีมงานพระไตรปิฏกค่ะ


  ที่ได้เชิญชวนชาวสมาชิกเสียงอ่านพระไตรปิฏก – ได้เปิดโอกาสบำเพ็ญกิจบุญยิ่งๆ ขึ้นไป

  ขอผลานิสงฆ์แห่งความนอบน้อมพระพุทธคุณทั้งปวงอันจะพึงมีนี้ แผ่ไพศาล หาประมาณได้ สู่ทุกดวงจิตสุขสวัสดิ์ตราบนาน

  สาธุการค่ะ<O></O>​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ตุลาคม 2011
 5. Jantaras

  Jantaras เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  145
  ค่าพลัง:
  +300
  มนสา เจ ปทุฏเฐนะ อ่านว่า มะ นะ สา เจ ปะ ทุต ตะ เถ นะ มะ นะ สา เจ ปะ ทุต เถ นะ
  ตโต นัง ทุกขมนเวติ อ่านว่า ตะ โต นัง ทุก ขะ มน เว ติ ตะ โต นัง ทุก ขะ มะ นะ เว ติ
  จักกัง วะ วหโต ปะทัง อ่านว่า จัก กัง วะ วะ หะ โต ปะ ทัง

  อ่านแบบนี้ ถูกต้องไหมค่ะพี่กบ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 กันยายน 2011
 6. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,457
  ถามคำอ่านภาษาบาลีค่ะ
  <O></O>
  กัณฑ์ที่ ๒ สติ<O></O>
  ยานิ กานิจิ ชังคลานัง ปาณานัง ปทชาตานิ สัพพานิ ตานิ หัตถิปเท สโมธานัง คัจฉันติ หัตถิปทัง เตสัง อัคคมักขายติ ยทิทัง มหันตัตเตนะ<O></O>
  ยา นิ กา นิ จิ / ชัง คะ ลา นิ / ปา นา นัง / ปะ ทะ ชา ตา นิ / สัพ พา นิ ตา นิ / หัด ถิ ปะ เท / สะ โม ทา นัง คัด ฉัน ติ / หัด ถิ ปะ ทัง เต สัง / อัก คะ มัก ขา ยะ ติ / ยะ ทิ ทัง มะ หัน ตัด เต นะ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  เยเกจิ กุสลา ธัมมา สัพเพ เต อัปปมาทมูลกา อัปปมาทสโมสรณา อัปปมาโท เตสัง อัคคมักขายติ<O></O>
  เย เก จิ กุ สะ ลา ทำมา / สับ เพ เต อับ ปะ มา ทะ มู ละ กา / อับ ปะ มา ทะ สะ โม สะ ระ นา / อับ ปะ มา โท เต สัง / อัก คะ ทัก ขา ยะ ติ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ปภัสสรมิทัง ภิกขเว จิตตัง ตัญจะ โข อาคันตุเกหิ อุปักกิเลเสหิ อปักกิลิฏฐัง <O></O>
  ปะ ภัด สะ ระ มิ ทัง / ภิ กะ ขะ เว (ภิก ขะ เว) จิด ตัง ตัน จะ โข / อา คัน ตุ เก หิ / อุ ปัก กิ เล เส หิ / อะ ปัก ลิ ตะ ทัง (อะ ปัก กิ ลิด ถัง)<O></O>

  ภิก ขะ เว
  อะ ปัก กิ ลิด ถัง
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ภารา หเว ปัญจักขันธา <O></O>
  พา รา หะ เว ปัน จัก ขัน ทา <O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ภารหาโร จ ปุคคโล<O></O>
  ภา ระ หา โ จะ ปุก คะ โล<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ภาราทานัง ทุกขัง โลเก <O></O>
  พา รา ทา นัง ทุก ขัง โล เก<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ภารนิกเขปนัง สุขัง<O></O>
  พา ระ นิก เข ปะ นัง สุ ขัง<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  นิกขิปิตวาครุง ภารัง<O></O>
  นิก ขิ ปิด ตะ วา คะ รุง พา รัง
  (ปิด ตะ วา ... ตรง ตะ ออกเสียงเบา ๆ สั้น ๆ )<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  อัญญัง ภารัง อนาทิยัง สมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ<O></O>
  อัน ยัง พา รัง อะ นา ทิ ยัง สะ มู ลัง / ตัน หัง อับ พุย หะ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  นิจฉาโต ปรินิพพุโต<O></O>
  นิด ฉา โต ปะ ริ นิบ พุ โต<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก อกาลิโก<O></O>
  ปัด จัด ตัง สัน ทิ ติ โก อะ กา ลิ โก<O></O>
  สัน ทิด ถิ โก อันนี้ถูก
  ---------------------------------------------------------------
  <O></O>
  <O></O>
  <O>[​IMG]
  </O>​

  <O></O>
  กัณฑ์ที่ ๑๖ สีลานุสติ<O></O>
  พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ มรณัสสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปสมานุสติ <O></O>
  พุด ทา นุด สะ ติ / ทำ มา นุด สะ ติ / สัง คา นุด สะ ติ / สี ลา นุด สะ ติ /จา คา นุด สะ ติ /เท วะ ตา นุด สะ ติ / มะ ระ นัด สะ ติ / กา ยะ คะ ตา สะ ติ / อา นา ปา นะ สะ ติ / อุ ปะ สะ มา นุด สะ ติ<O></O>
  มอ ระ นัด สะ ติ อันนี้ถูก
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ปุพพัณหสมยัง กาเยนะ สุจริตัง จรันติ วาจายะ สุจริตัง จรันติ มนสา สุจริตัง จรันติ<O></O>
  ปุบ พัน หะ สะ มะ ยัง / กา เย นะ สุ จะ ริ ตัง / จะ รัน ติ วา จา ยะ / สุ จะ ริ ตัง จะ รัน ติ / มะ นะ สา สุ จะ ริ ตัง จะ รัน ติ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  มัชฌันติ กสมยัง กาเยนะ สุจริตัง วาจายะ สุจริตัง จรันติ มนสา สุจริตัง จรันติ<O></O>
  มัด ชัน ติ กะ สะ มะ ยัง / กา เย นะ สุ จะ ริ ตัง / วา จา ยะ สุ จะ ริ ตัง จะ รัน ติ / มะ นะ สา สุ จะ ริ ตัง จะ รัน ติ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  สายัณหสมยัง กาเยนะ สุจริตัง วาจายะ สุจริตัง จรันติ มนสา สุจริตัง จรันติ<O></O>
  สา ยัน หะ สะ มะ ยัง / กา เย นะ สุ จะ ริ ตัง / วา จา ยะ สุ จะ ริ ตัง / จะ รัน ติ มะ นะ สา / สุ จะ ริ ตัง จะ รัน ติ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปกตัง มะยา ยัง<O></O>
  กา เย นะ วา จา ยะ / วะ เจ ตะ สา วา / พุด เท กุ กำ มัง ปะ กะ ตัง มะ ยา ยัง<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  พุทโธ ปฏิคคัณเหตุ อัจจยันตัง <O></O>
  พุด โท ปะ ติก คัน เห ตุ / อัด จะ ยัน ตัง<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  กาลันตเร สังวริตุง วะ พุทเธ<O></O>
  กา ลัน จะ เร สัง วะ ริ ตุง วะ พุด เท<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  ภิกขุ สัตตานัง วิสุทธิยา<O></O>
  พิก ขุ สัด ตา นัง วิ สุด ทิ ยา<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  นหารู – เอ็น / ฏิมิญชัง – เยื่อในกระดูก / ยกนัง – ตับ / อันตคุณัง – ไส้น้อย /อุทริยัง – อาหารใหม่ / กรีสัง – อาหารเก่า / มัตถเก- เยื่อในสมอง / ปิตตัง- น้ำดี / เสมหัง – น้ำเสลด / ปุพโพ – น้ำเหลือง <O></O>
  นะ หา รู / ติ มิน ชัง / ยะ กะ นัง / อัน ตะ คุ นัง / อุด ทะ ริ ยัง / กะ รี สัง / มัด ถะ เก / ปิด ตัง / เสม หัง / ปุพ โพ<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะ สาสนัง<O></O>
  สับ พะ ปา ปัด สะ อะ กะ ระ นัง / กุ สะ ลัด สู ปะ สำ ปะ ทา / สะ จิด ตะ ปะ ริ โย ทะ ปะ นัง / เอ ตัง พุด ทา นะ สา สะ นัง<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  อนูปวาโท อนูปฆาโต - ปาฏิโมกเข จ สังวโร - มัตตัญญุตา จ ภัตตัสมึ - มัตตัญญุตา จ ภัตตัสมี<O></O>
  อะ นู ปะ วา โท อะ นู ปะ คา โต / ปา ติ โมก เข จะ สัง วะ โร / มัด ตัน ยุ ตา จะ พัด ตัส สะ หมิง / มัด ตัน ยุ ตา จะ พัด ตัด สะ มี<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  กาเย กายานุปัสสี วิกรติ (ตรงนี้ น่าเป็น วิหรติ ไหม) / อัชฌัตตา / พหิธา วา / โอฬาริกัง วา / สุขุมัง วา<O></O>
  กา เย กา ยา นุ ปัด สี วิ กะ ระ ติ / อัด ชัด ตา / พะ หิ ทา วา / โอ ลา ริ กัง วา / สุ ขุ มัง วา<O></O>
  ---------------------------------------------------------------<O></O>
  กายานุปัสสี วิหรติ อาตาปิ สัมปชาโน<O></O>
  กา ยา นุ ปัด สี วิ หะ ระ ติ / อา ตา ปิ สำ ปะ ชา โน<O></O>
  ---------------------------------------------------------------

  [​IMG]
  กราบขอบพระคุณค่ะ
  ขอกุศลส่งท่านเจริญแจ้งในพระสัทธรรมยิ่งๆ นะคะ<O></O>​
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2011
 7. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  ขอเรียนถามบ้างค่ะ..

  รูปขันธ์ - รูบ ปะ ขัน
  สังขารขันธ์ - สัง ขาน ระ ขัน
  วิญญาณขันธ์ - วิน ยาน นะ ขัน
  โสตวิญญาณ - โส ตะ วิน ยาน
  กายวิญญาณ - กาย ยะ วิน ยาน
  รูปสัญญา - รูบ ปะ สัน ยา
  รูปสัญเจตนา - รูบ สัน เจ ตะ นา
  พยาธิ - พะ ยา ทิ
  กายสุจริตัง - กาย ยะ สุ จะ ริ ตัง
  นิวรณธรรม - นิ วอ ระ นะ ทำ
  เกล็ดเพชร(๔) ในวงเล็บอ่านอย่างไรคะ - ใน วง เล็บ สี่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 กันยายน 2011
 8. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,773
  ค่าพลัง:
  +12,908
  อนุโมทนาทุก ๆ ท่านครับ

  สงสัยถามไว้ที่กระทู้นี้แล้วแจ้งไปทางพีเอ็มหรือวีเอ็มก็ได้ เนื่องจากจะสังเกตว่ามีข้อความถึงแสดงเป็นตัวเลขให้เราเห็นน่ะครับ ทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นครับ
   
 9. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,167
  ค่าพลัง:
  +19,714
  อนุโมทนากับพี่ผ่อนด้วยค่ะ

  นี่เป็นคำอ่านที่คุณ hanashi ถามพี่ผ่อนมา เอามาลงไว้เผื่อซ้ำกันจะได้ใช้ได้เลยค่ะ


  มนสา เจ ปทุฏเฐนะอ่านว่ามะ- นะ- สา- เจ- ปะ- ทุด- เถ- นะ
  อัตตถประโยชน์ " อัด- ตะ- ถะ- ประ- โยชน์
  ญาตัตถประโยชน์” " ยา- ตัด- ถะ- ประ- โยชน์
  โลกัตถประโยชน์” " โ ล- กัด- ถะ- ประ-โยชน์
  กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ " กิด- โฉ- มะ- นุส- สะ- ปะ- ติ- ลา- โภ
  ภาสติ วา กโรติ วา " ภา- สะ- ติ- วา- กะ- โร- ติ- วา
  ตโต นัง ทุกขมนเวติ"ตะ- โต- นัง- ทุก- ขะ-มะ-นะ-เว-ติ
  นิพพินทติ " นิพ- พิน- ทะ- ติ
  ภารนิกเขปนัง “ " พา- ระ- นิก- เข- ปะ- นัง
  นิกขิปิตวา ครุง“ " นิก- ขิ- ปิด- ตะ- วา- คะ- รุง
  ตัสมา ปัพพัชชัง " ตัด- สะ- หมา- ปัพ- พัด-ชัง
  กุโส ยถา ทุคคหิโต " กุ- โส- ยะ- ถา- ทุก- คะ- หิ- โต   
 10. Jantaras

  Jantaras เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  145
  ค่าพลัง:
  +300
  ส่งงานอ่านค่ะ

  พี่กบค่ะ
  ขอส่งงานอ่านค่ะ ทั้งสองกัณฑ์ ครบแล้วนะค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,049
  ค่าพลัง:
  +8,970
  ถามคำอ่านค่ะ

  อยู่ที่สกนธ์กายของเรา สะ กน กาย
  สัมมัปปธาน ๔ สำ มับ ปะ ทาน สี่
  ปหานปธาน ปะ หาน นะ ปะ ทาน
  ประหาณบาป ประ หาน บาบ
  อนุรักขนาประธาน อะ นุ รัก ขะ นา ประ ทาน
  เสวิตายะ เส วิ ตา ยะ
  อัฏฐังคิกมรรค อัด ถัง คิก กะ มัก
  ปัสสัทธิ์ ปัด สัด
  โพธิปักขิยธรรม โพ ทิ ปัก ขิ ยะ ทำ
  ศีลวุธ สีน ละ วุด
  ประหาณกิเลส ประ หาน กิ เหลด
  พระปัจเจกโพธิ์ พระ ปัด เจ กะ โพด


  ขอบคุณค่ะ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 กันยายน 2011
 12. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  ส่งงานอ่านค่ะ

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2011
 13. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  ส่งงานอ่านค่ะ

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กันยายน 2011
 14. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134
  ส่งงานอ่านค่ะ


  กราบ กราบ กราบ หลวงปู่เจ้าค่ะ

  [​IMG]


  คำอธิษฐาน

  ธรรมอันใดที่ยังมิได้เกิดขึ้น ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ปัญญาพร

  ปัญญาพร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +794
  :) พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย
  วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
  เรื่อง อยู่ที่ใจ และมรรค
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2011
 16. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,049
  ค่าพลัง:
  +8,970
  ส่งงานอ่านค่ะ

  [​IMG]

  กราบ กราบ กราบ หลวงปู่เจ้าค่ะ อนุโมทนา สาธุๆๆบุญ ค่ะ
  <!-- google_ad_section_end -->

  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้อ่านพระธรรมนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าและเทวดาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องและอุทิศให้ทุกรูปทุกนามทั้ง ๒๐ ชั้นพรหมโลก ๖ ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง ๔ มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกัน และกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ.กาลบัดนี้ด้วยเทอญ<!-- google_ad_section_end -->

  ทำไมอัพโหลดไม่ได้หหนอ ฝากไว้ก่อนดึกแล้วพรุ่งนี้มาอัพใหม่ค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กันยายน 2011
 17. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,167
  ค่าพลัง:
  +19,714
  (b-flower)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2011
 18. Hanashi

  Hanashi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  796
  ค่าพลัง:
  +322
  ขอน้อมอนุโมทนากับพี่กบ,พี่ผ่อน และ ทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมสร้างธรรมทานนี้ด้วยค่ะ (f)(smile)(smile)(smile)(smile)(f)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กันยายน 2011
 19. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,457
  ส่งงานอ่านค่ะ :)

  ด้วยผลานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้อันดีแล้วด้วยจิตบริสุทธิ์

  ขอการปฏิบัติบุญกิริยานี้บูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
  บูชาคุณมารดาบิดา คุณครูบาอาจารย์ คุณพระกรรมฐานเจ้า
  และพระคุณหลวงปู่ขาว อนาลโย

  ขออานิสงฆ์มหาธรรมทานจงมีไปสู่ทุกสรรพชิวิต
  ขอให้ข้าพเจ้าและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ได้รับรสพระธรรมแล้ว มีจิตผ่องใส
  เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ สูตะ จาคะ
  ปัญญามีความเพียร ขันติ
  เป็นผู้กำเนิดแห่งไตรเหตุ (อโลภะ อโทสะ อโมหะ)
  อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ
  อายุ (มีอิทธิบาท) วรรณะ (มีศีล) สุขะ (มีฌาน) พละ (มีวิมุติ)
  ได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุด
  ห่างไกลพ้นเขตมารทั้งหลายโดยพลัน และตลอดกาลเทอญ


  [​IMG]
  <!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2011
 20. MEAW78

  MEAW78 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +1
  พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย ( อ่านใหม่ )

  กัณฑ์ที่ ๑๐ อยู่ที่ใจ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เีสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย
 1. supatorn
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  219
 2. Kob
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  504
 3. Kob
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,058
 4. Kob
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  3,989
 5. Kob
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,715
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...