แก่นพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย วิญญาณนิพพาน, 7 ธันวาคม 2017.

 1. วิญญาณนิพพาน

  วิญญาณนิพพาน ทีมงานอาสาฯ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  16,451
  กระทู้เรื่องเด่น:
  31
  ค่าพลัง:
  +20,692
  โอวาทะปาฏิโมกข์

  อุททิฎฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฎิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ

  ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
  นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
  นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
  สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
  สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
  อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
  มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
  อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ

  แก่นพระพุทธศาสนา

  ความอดทน ยอดในโลกิยะ ความดับทุกข์ ยอดในโลกุตระ
  การไม่ทำบาปทั้งปวง การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
  การทำจิตของตนให้ผ่องใส การไม่ว่าร้ายผู้อื่น
  การไม่ทำร้ายผู้อื่น ความมีศีลสำรวม การรู้จักบริโภคแต่พอดี
  การอยู่ในที่อันสงัด และการประกอบความเพียรทางจิต
  นี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10786
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...