แจกพระธาตุหลวงปู่มั่นวรรณะใส((จับสลาก))((ประกาศผลหน้า16))

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย jaetechno, 17 กันยายน 2012.

 1. twato

  twato เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  874
  ค่าพลัง:
  +2,777
  นาย ฐิติวัจน์ รูปสูง

  "...เครื่องป้องกันตัว คือ หลักธรรม
  มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ
  จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้าน
  มีสติปัญญาแฝงอยู่กันตัวทุกอิริยาบถ
  จะคิด-พูด-ทำ อะไร ๆ ไม่มีการยกเว้น..."


  คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น

  อนุโมทนาบุญครับ
   
 2. jaetechno

  jaetechno เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,887
  ค่าพลัง:
  +6,170
  ฝากงานบุญนิดนึงครับ.....

  http://palungjit.org/threads/ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา-ผงอังคาร-อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย.360362/

  [​IMG]

  มวลสารมีดังนี้


  อัฐิธาตุ
  ๑.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถสุนทริการาม
  ๒.ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย วัดจอมสรีซายมูนบุญเรือง(บ้านปาง) ตนบุญแห่งล้านนา
  ๓.ครูบาเตชะ วัดป่าแดด เชียงใหม่
  ๔.ครูบาพรหมจักร พฺรหมฺจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า
  ๕.ครูบาอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย
  ๖.ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล(วังมุย)
  ๗.ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอกวรวิหาร
  ๘.ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโร วัดป่าดอนมูล
  ๙.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
  ๑๐.ครูบาอิ่นแก้ว อนิญฺชโน วัดวาลุการาม(ป่าแงะ)
  ๑๑.ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม
  ๑๒.ครูบาอิ่นคำ อินฺทนนฺโท วัดข้าวแท่นหลวง
  ๑๓.ครูบาคำ ขนฺติโก สำนักสงฆ์สุุสานไตรลักษณ์(เชียงใหม่)
  ๑๔.ครูบาผัด ผุสฺสิตธมฺโม วัดศรีดอนมูล
  ๑๕.ครูบาอินตา อินฺทปญฺโญ วัดห้วยไซ
  ๑๖.ครูบาคำหล้า เตชปญฺโญ วัดป่าลาน
  ๑๗.ครูบาแก้ว สุนนฺโท วัดศรีบุญชูวังไฮ
  ๑๘.พระธรรมสิทธาจารย์(หลวงปู่หนู ถาวรมหาเถร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  ๑๙.หลวงปู่อ่อนแสง อินฺทปญฺโญ วัดบ้านเขียะ
  ๒๐.ครูบาบุญผาย ฐิตญาโณ วัดพระธาตุจอมไคร้
  ๒๑.ครูบาคำ ติสฺสวณฺโณ วัดธรรมชัย(บ้านแม)
  ๒๒.ครูบาเณรสุใจ วัดหลวงขุนวิน
  ๒๓.พระครูเกษมรัตนคุณ วัดศรีดอนคำ
  ๒๔.หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง
  ๒๕.หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง
  ๒๖.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
  ๒๗.พระธรรมไตรโลกาจารย์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง
  ๒๘.หลวงปู่เมตตาหลวง (สิงห์ สุนฺทโร) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
  ๒๙.หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดวชิรทรงธรรม(วัดป่าบ้านเหล่า)
  ๓๐.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
  ๓๑.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
  ๓๒.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน
  ๓๓.หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง
  ๓๔.หลวงปู่ลี สุวีโร วัดโสตถิผล
  ๓๕.หลวงปู่คำฟอง มิตฺตภานี วัดศรีสะวาด
  ๓๖.หลวงปู่ทา จารุธมฺโม วัดถ้ำซับมืด
  ๓๗.หลวงตาผลึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์
  ๓๘.หลวงปู่ประสาร ปญฺญาพโล วัดคามวาสี
  ๓๙.หลวงตาพันธุ์ อาจาโร วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย)
  ๔๐.หลวงปู่กอง จนฺทวงฺโส วัดสระมณฑล
  ๔๑.หลวงปู่ชื้น พุทฺธสโร วัดญาณเสน
  ๔๒.หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
  ๔๓.หลวงปู่ปั่น สุจิณโณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
  ๔๔.พระเทพวรเวที(ธำรง เกสโร) วัดแก้วแจ่มฟ้า
  ๔๕.หลวงพ่อสำรวย ธมฺมปาโล วัดไทรงาม
  ๔๖.หลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ วัดกล้วย
  ๔๗.หลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ วัดหนองจอก
  ๔๘.หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา
  ๔๙.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(วัวลาย)


  อังคารธาตุ
  ๑.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถสุนทริการาม
  ๒.หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่พระกรรมฐาน
  ๓.ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย วัดจอมสรีซายมูนบุญเรือง(บ้านปาง) ตนบุญแห่งล้านนา
  ๔.ครูบาเตชะ วัดป่าแดด เชียงใหม่
  ๕.ครูบาพรหมจักร พฺรหมฺจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า

  ๖.ครูบาคำแสน อินทจักโก วัดสวนดอก
  ๗.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
  ๘.ครูบาอิ่นแก้ว อนิญฺชโน วัดวาลุการาม(ป่าแงะ)
  ๙.ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม
  ๑๐.ครูบาคำ ขนฺติโก สำนักสงฆ์สุุสานไตรลักษณ์(เชียงใหม่)
  ๑๑.ครูบาคำปัน สุภัทโท วัดสันโป่ง
  ๑๒.ครูบาก๋องคำ กตปัญโญ วัดดอนเปา
  ๑๓.ครูบาเขื่อนคำ อัตตสันโต วัดพระบาทตากผ้า
  ๑๔.ครูบาบุญนิล อินทปัญโญ วัดบ้านไร่
  ๑๕.ครูบาแก้ว สุนนฺโท วัดศรีบุญชูวังไฮ
  ๑๖.ครูบาผัด ผุสสิตธัมโม วัดศรีดอนมูล
  ๑๗.ครูบาคำปัน ปภากโร วัดนาแส่ง
  ๑๘.พระธรรมสิทธาจารย์(หลวงปู่หนู ถาวรมหาเถร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  ๑๙.หลวงปู่อ่อนแสง อินฺทปญฺโญ วัดบ้านเขียะ
  ๒๐.ครูบาคำ ติสฺสวณฺโณ วัดธรรมชัย(บ้านแม)
  ๒๑.ครูบาเณรสุใจ วัดหลวงขุนวิน
  ๒๒.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์
  ๒๓.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
  ๒๔.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
  ๒๕.หลวงปู่ผาง จิตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
  ๒๖.หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดภูทอก
  ๒๗.หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก
  ๒๘.หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง
  ๒๙.หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง
  ๓๐.หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง
  ๓๑.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
  ๓๒.หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์
  ๓๓.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโคธาราม
  ๓๔.หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม
  ๓๕.หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)

  ๓๖.พระธรรมไตรโลกาจารย์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง
  ๓๗.พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
  ๓๘.หลวงปู่เมตตาหลวง (สิงห์ สุนฺทโร) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
  ๓๙.หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง
  ๔๐.หลวงปู่บัว สิริปัญโญ วัดป่าหนองแซง
  ๔๑.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
  ๔๒.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน
  ๔๓.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
  ๔๔.หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน
  ๔๕.หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย
  ๔๖.หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง
  ๔๗.หลวงปู่ต้น สุทฺธิกาโม วัดบึงพาราม
  ๔๘.หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดจันทรังสี(วัดป่านาสีดา)

  ๔๙.หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก
  ๕๐.หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช วัดป่านิโครธาราม
  ๕๑.หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส
  ๕๒.หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย
  ๕๓.หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
  ๕๔.หลวงปู่สีลา อิสสโร วัดอิสระธรรม
  ๕๕.หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง
  ๕๖.หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน
  ๕๗.หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม วัดป่าทิพย์รัฐนิมิต
  ๕๘.หลวงปู่ทา จารุธมฺโม วัดถ้ำซับมืด

  ๕๙.หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม
  ๖๐.หลวงปู่อุ่น อุตตโม วัดอุดมรัตนาราม
  ๖๑.หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต วัดศรีจำปาชนบท
  ๖๒.หลวงปู่บุญ ชินวังโส วัดศรีสว่าง
  ๖๓.หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราราม
  ๖๔.หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน วัดมหาชัย
  ๖๕.เจ้าคุณนรฯ ตรึก ธัมมวิตโก วัดเทพศิรินทราวาส
  ๖๖.หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบรรไดสวรรค์
  ๖๗.หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่
  ๖๘.หลวงปู่อุ่น กัลญาณธัมโม วัดวิสุทธิธรรม
  ๖๙.หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร วัดศรีสำราญ
  ๗๐.หลวงปู่จำปี ชาคโร วัดป่าสาลวัน
  ๗๑.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส
  ๗๒.หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง
  ๗๓.หลวงปู่พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม
  ๗๔.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถ้ำประทุน
  ๗๕.หลวงปู่คำดี ปัญโญภาโส วัดป่าสุทธาวาส
  ๗๖.หลวงปู่หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง
  ๗๗.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพล
  ๗๘.หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม วัดป่าดานศรีสำราญ
  ๗๙.หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ วัดประสิทธิธรรม
  ๘๐.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม วัดเหวลึก
  ๘๑.หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต วัดบางแก้วผดุงธรรม
  ๘๒.หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่
  ๘๓.หลวงปู่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
  ๘๔.หลวงปู่คำแพง อัตตสันโต วัดบุญญานุสรณ์
  ๘๕.หลวงตาผนึก สิริมังคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์
  ๘๖.หลวงพ่อเสถียร สมาจาโร วัดวาชูคุ
  ๘๗.หลวงปู่สอ พันธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง
  ๘๘.หลวงปู่ลี สุวีโร วัดป่าโสตถิผล
  ๘๙.หลวงปู่บุญมี ปิยธัมโม วัดธาตุโพนทอง
  ๙๐.หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง
  ๙๑.หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดศรีอุดมรัตนาราม
  ๙๒.หลวงปู่มี(เกล้า) ปมุตโต วัดถ้ำเกีย
  ๙๓.หลวงปู่หงส์ ธัมมาภิรโต วัดถ้ำหีบ
  ๙๔.หลวงปู่พรหมา โชติโก วัดศรีเทพประดิษฐาราม
  ๙๕.หลวงปู่บุญยัง ผลญาโณ วัดป่าบ้านบาก
  ๙๖.หลวงปู่คำตา ทีปังกโร วัดป่าภูคันจ้อง
  ๙๗.หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล วัดคามวาสี
  ๙๘.หลวงปู่บุญ เขทปุญโญ วัดบุญศรีสว่าง
  ๙๙.หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล
  ๑๐๐.หลวงปู่บุญทัน ฐิตปัญโญ วัดป่าประดู่
  ๑๐๑.หลวงปู่หมุน อัตตคุตโต วัดป่าแก้ววงศาวาส
  ๑๐๒.หลวงปู่สมศรี ขันติโก วัดป่าดงมะกูด
  ๑๐๓.หลวงปู่คำผอง กุสลธโร วัดป่านิโครธรรมาราม

  ๑๐๔.หลวงปู่บุญศรี ญาณธัมโม วัดป่าขวัญเมือง
  ๑๐๕.หลวงปู่พวง อกิญจโน วัดเขาพนมรุ้ง
  ๑๐๖.หลวงปู่บุญรอด อธิปุญโญ วัดถ้ำทรายทอง
  ๑๐๗.หลวงปู่ศรี ฐิตธัมโม วัดหลวงสุมังคลาราม
  ๑๐๘.หลวงปู่เคน สุภโร วัดป่าประชาบำรุง
  ๑๐๙.หลวงปู่สิงห์ สุขปุญโญ วัดวัดบุญญานุสรณ์
  ๑๑๐.หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ วัดศรีโนนสัง
  ๑๑๑.หลวงปู่กงแก้ว ขันติโก วัดกลางสนาม
  ๑๑๒.หลวงปู่กอง ปุญญราสี วัดป่าสุมังคลาราม
  ๑๑๓.หลวงปู่สอน ปัญญาวโร วัดป่าภูคันจ้อง
  ๑๑๔.หลวงพ่อสมัย สมาหิโต วัดถ้ำขาม
  ๑๑๕.หลวงปู่จำรัส จิรวังโส วัดป่าอาจารย์มั่น
  ๑๑๖.หลวงปู่สุนีย์ สิริจันโท วัดหนองแวงยาว
  ๑๑๗.หลวงตาทองด้วง ถาวรธัมโม วัดโยธานิมิต
  ๑๑๘.หลวงตาพันธุ์ อาจาโร วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย)
  ๑๑๙.หลวงพ่อจง พุทฺธสฺสโร วัดหน้าต่างนอก
  ๑๒๐.หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ วัดประดู่ฉิมพลี
  ๑๒๑.หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก

  ๑๒๒หลวงปู่ปั่น สุจิณโณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
  ๑๒๓.พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ
  ๑๒๔.หลวงปู่บุญตา วิสุทธโล วัดคลองเกตุ
  ๑๒๕.หลวงปู่กอง จนฺทวงฺโส วัดสระมณฑล
  ๑๒๖.หลวงปู่ชื้น พุทฺธสโร วัดญาณเสน
  ๑๒๗.หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
  ๑๒๘.หลวงพ่อสำรวย ธมฺมปาโล วัดไทรงาม
  ๑๒๙.พระราชภาวนาวิสุทธิเถระ(กำพล) วัดเทพศิรินทร์
  ๑๓๐.พระเทพวรเวที(ธำรง เกสโร) วัดแก้วแจ่มฟ้า
  ๑๓๑.หลวงปู่ไปล่ ฉันทสโร วัดกำแพง
  ๑๓๒.หลวงพ่อทรง ฉันทสิริ วัดศาลาดิน
  ๑๓๓.หลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ วัดกล้วย
  ๑๓๔.หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา
  ๑๓๕.หลวงปู่ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  ๑๓๖.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(วัวลาย)


  ฯลฯ

  http://palungjit.org/threads/ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา-ผงอังคาร-อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย.360362/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2012
 3. ยน

  ยน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  283
  ค่าพลัง:
  +141
  คติธรรม "ให้ตั้งใจภาวนาพุธโธเข้าไป ทุกลมหายใจ อย่าได้ขาดก็ได้พบสิ่งที่ดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า"
  ปรีชา ศุภมิตรพิบูลย์
  88/15 หมู 2(หมู่บ้านศรีประวัติฟลอร่าวิวล์ เฟส2)
  ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
   
 4. kartoonyna

  kartoonyna ว่างเปล่า เฉยชา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +129
  คนเยอะนะคะ

  ไม่ขอจับด้วดีกว่า

  แต่โดยส่วนตัวเคารพท่านมาก

  ท่านเป็นพระอรหันต์

  ทุกธรรมคำสอน ทุกกริยาการปฏิบัติของท่านล้วนงดงามยิ่ง
   
 5. pisit22

  pisit22 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 เมษายน 2008
  โพสต์:
  89
  ค่าพลัง:
  +262
  โมทนาสาธุด้วยครับ

  ก้าน
  คติธรรมหลวงปู่มั่น........การรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไป ผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อย ศีลขาดศีลทะลุ
   
 6. ser_dool

  ser_dool เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  429
  ค่าพลัง:
  +797
  คติธรรมหลวงปู่มั่น
  หาคนดีมีศีลธรรมในใจ
  หายากยิ่งกว่าเพรชนิลจินดา
  ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว
  ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ
  เพราะเงินเป็นล้านๆ
  ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ
  เหมือนได้คนดีทำประโยชน์
  นาย กัณฑ์ชาติ / 0851275875
   
 7. nouk

  nouk เพราะยึดจึงทุกข์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11,401
  ค่าพลัง:
  +23,706
  คติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  "เห็นใจแล้ว...คือ...เห็นธรรม
  รู้ใจแล้ว...คือ...รู้ธรรมทั้งมวล
  ถึงใจตนแล้ว...คือ...ถึงพระนิพพาน"

  ใจนี้ คือ สมบัติอันล้ำค่า
  จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป
  คนพลาดใจ คือ คนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้
  แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กันยายน 2012
 8. krissanapon

  krissanapon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2011
  โพสต์:
  133
  ค่าพลัง:
  +115
  คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  "คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคน จึงกลายเป็นคนก็สักว่าคน

  ธรรมก็สักว่าธรรม ไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ แม้คนจะมีจำนวนมาก

  และแสดงธรรมให้ฟังทั้งพระไตรปิฏก จึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมา

  มันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือ ธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคน

  เหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมา ฉันนั้น"


  นาย.กฤษณพล อัมระเกตุ 22/33 อาคาร 20 บ้านเอื้ออาทร ซ.คู้บอน.27 ถ.คู้บอน เขต.บางเขน กทม.10220
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • namo.jpg
   namo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   22.8 KB
   เปิดดู:
   25
 9. tewata

  tewata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +502
  คัดลอกรายชื่อดูแล้วเวลา 14.45 น. มีคนโพสต์คติธรรมทั้งหมด 217 คนครับ
   
 10. รากบัวในตม

  รากบัวในตม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +13
  • ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
  • ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน
  • ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู
  • ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
  สุคันธารัตน์ ศุภเวศยสกุล
  66/432 หมู่บ้านนิศาชลซอย 22 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
   
 11. tewata

  tewata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +502
  สงสัยแย่งงานของพี่ฝนซะแล้วซิครับ อิอิอิ
   
 12. Tamsc14

  Tamsc14 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +203

  อนุโมทนาบุญด้วยครับ น้อง ทำดีไว้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านเห็นความดีที่ทำ เอง อิอิอิ
   
 13. fon-dekwat

  fon-dekwat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  823
  ค่าพลัง:
  +1,284
  เอาเลยเด้อ ถ้าจะทำบุญร่วมครั้งนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง งั้นขอมอบหน้าที่ให้ทำแทนเลยละกัน ก็ดูกติกาด้วยว่ายังไง ท่านที่ลงชื่อมา ทำถูกกันมั้ย จะมีสิทธิ์ได้จับสลากหรือเปล่า 555+ ไม่หวงบุญ ทำโลดดด เผื่อมีรางวัลสำหรับคนใจบุญ อิอิ.....
   
 14. tewata

  tewata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +502
  ครับไม่ทำจริงๆ เหรอครับ ถ้างั้นข้อยเฮ็ดเด้อเอื้อย
   
 15. Nivarna

  Nivarna เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +138
  สาธุครับ

  ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือ ผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด
   
 16. คุณบุญยัง

  คุณบุญยัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2009
  โพสต์:
  376
  ค่าพลัง:
  +884
  คติธรรม หลวงปู่มั่น
  ทาน-ศีล- ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัย ของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง

  น้อมนำมาเสนอ โดย นายธเนศ บุญตามชู


   
 17. prasit sukkanda

  prasit sukkanda เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +189
  ผู้ปฏิบัติพึงใช้ปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อ ถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม ต้องกำหนดพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็ยังมีอยู่ให้ ได้เห็นอยู่ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจก็มีอยู่ อารมณ์ต่าง ๆ ทั้งดี และ ร้าย ก็ยังมีอยู่ ธรรมชาติที่มีอยู่จริง คือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาได้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ดังนั้น ให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาด้วยสติปัญญา เพื่อให้รู้แจ้งแห่งธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

  ประสิทธิ์ สุกาญจนมณี
  25/29
  11 ถ สุขุมวิท
  ต พลับพลา อ เมือง
  จ จันทบุรี 22000<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  ขอโมทนาบุญด้วยครับ
   
 18. achara2518

  achara2518 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  100
  ค่าพลัง:
  +174
  คติธรรมคำสอน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต<!-- google_ad_section_end -->​
  วาสนา นั้นเป็นไปตามอัธยาศัย
  คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบคนพาล วาสนาก็อาจเป็นคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต
  ฉะนั้น บุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น

  คุณอัจฉรา เผ่าจินดา
  199/214 หมู่2 ตำบลหนองจะบก (หมู่บ้าน เดอะ เซ็นทรัล พาร์ค)
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
   
 19. best500

  best500 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +101
  "ให้เราคิดถึงครูบาอาจารย์ว่าเป็นผู้มีคุณค่าอยู่บนหัวใจ
  หรืออยู่บนกระหม่อมจอมขวัญของเราเสมอ
  อย่าได้ลืม อย่าได้ลบหลู่ดูหมิ่น
  เราจะเป็นผู้เจริญในอนาคต"

  นาย ณภัส เข็มทอง
  หอพักสุรนิเวศ14B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
   
 20. boontang

  boontang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  188
  ค่าพลัง:
  +121
  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก[/FONT][FONT=&quot]...การบำรุงรักษาตนคือใจ เป็นเยี่ยม[/FONT]
  [FONT=&quot]จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]เห็นใจแล้วคือเห็นธรรม[/FONT][FONT=&quot] รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน[/FONT]
  [FONT=&quot]ใจนี้ คือ สมบัติอันล้ำค่า...จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]คนพลาดใจ คือ คนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้[/FONT][FONT=&quot]
  แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเอง[/FONT]

  [FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]นายเสาร์ บุญตั้ง
  [/FONT]
   

แชร์หน้านี้

Loading...