แจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างสำนักบฎิบัติธรรมท้าวศรีสุทธโธนาคร

ในห้อง 'ทวีป เอเซีย' ตั้งกระทู้โดย เทวธรรม, 27 สิงหาคม 2012.

 1. เทวธรรม

  เทวธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +276
  เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามคี
  เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์บฎิบัติธรรม สำนักบฎิบัติธรรมท้าวศรีสุทโธนาคร

  วัน อาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๑๑
  ได้ตั้งเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมเพื่อเป็นสถานที่อบรมแก่เยาว์ชน และพุทธศานิกชนทั้งหลาย โดยได้ดำเนินการขั้นแรกคือ การซื้ออที่ดินได้สำเร็จไปแล้วนั้น บัดนี้ ทางสำนักบฎิบัติธรรม จึงอยากใครขอบอกบุญแก่ท่านทั้งหลายร่วมกันสร้าง มหากุศล มหาบารมี โดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ในการปลูกสร้าง ศาลาปฏิบ้ติธรรมในครั้งนี้
  (มีวัตุถุมงคลหลายรายการมอบให้สำหรับผู้ร่วมทำบุญครับ)
  [​IMG]
  [​IMG]
  การทอดผ้าป่าระดมทุนชื้อที่ดินในครั้งแรก
  [​IMG]
  [​IMG]
  แม่ชีได้ร่วมกันเป็นแรงในการก่อสร้างอาคารบฏิบัติธรรมเอง
  [​IMG]
  [​IMG]
  สภาพของสำนักบฎิบัติธรรมขณะนี้ได้สร้างเป็นกระต๊อบชั่วคราว จึงเกิดความไม่สะดวกแก่บฎิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษานี้จะลำบากมากเพระขาดที่พักอาศัยและยังเป็นดินโคลนจึงยากต่อการสัญจร
  [​IMG]
  [​IMG]

  ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
  จงดลบัลดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละปฎิพาล ธนะศาลสมบัติ ทุกเมื่อทุกประการเทอญ
  [​IMG]
  ยันต์เก้ากุ่มมังคละหลวง (ยันต์ประจำตัว)
  ยันเก้ากุ่มมังคละหลวงเป็นยันต์ที่อยู่ในจำพวกยันต์เก้ากุ่มสังวาลเป๊ก ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายๆกันอยู่หลายประการแต่มีรายละเอียดที่ปลีกย่อยหลายประการ ยันมังคละหลวงนี้เป็นยันต์ที่สืบทอดมาช้านานแล้วแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
  มีวิธีการทำที่ค่อนนข้างซับซ้อน ละเอียดหลายขั้นตอน ในที่นี้จะได้กล่าวอธิบายพอสังเขปคือ ยันเก้ากุ่มมังคละหลวงนี้ เป็นยันต์ที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับยันต์เก้ากุ่มสังวาลเพ็ชร แต่จะมีที่แตกต่างอยู่ว่า ในสังวาลเพ็ชรนั้น ใช้ยันต์เก้ากุ่มเพียงดอกเดียว แต่ สำหรับยันมังคละนั้นใช้ยันต์เก้ากุ่มถึง9ดอก แต่ละดอกมีพุทธคุณอันแตกต่างกันไป
  ซึ่งวิชานี้จัดว่าหาได้ยาก และอีกอย่างหนึ่งก็มีการแปรสภาพนำไปใช้ในแต่ละสำนักแตกต่างกันไปซึ่ง พระอาจารย์ เทวฤทธิ์ ท่านได้ไปค้นพบตำรานี้ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยท่านได้ไปพบที่ บ้านพ่อหนานแปง อดีตมัคทายก วัดผ้าข้าวป้าน (บัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว) ซึ่งท่านได้สอนและให้คำชี้แนะว่า ตำรายันต์อันนี้สืบทอดมากันหลายรุ่น โดยท่านได้สืบต่อมาจากอาจารย์ ของท่านเองซึ่งมาจาก เมืองเชียงตุงประเทศพม่า
  ยันต์เก้ากุ่มมังคละหลวงนี้ประกอบไปด้วย ยันต์เก้ากุ่ม จำนวน9ลูก แต่ละลูกมีชื่อ และพระคาถาต่างๆกัน อันมีพุทธคุณต่างๆกันไปด้วย ดังจะกล่าวต่อไปนี้
  ยันต์ลูกที่1 .นั้นชื่อว่า แก้วอุสมณี อันมีพุทธคุณในด้าน ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า
  ยันต์ลูกที่2.นั้นชื่อว่า สะหลีกัญไชย มีพุทธคุณในด้านป้องกัน
  ยันต์ลูกที่3.ชื่อว่า มหาชัยปัด มีพุทธคุณในด้าน กันคุณผี คุณคน
  ยันต์ลูกที่4.ชื่อว่ารัตนะมังคละ มีพุทธคุณในด้าน เสริมดวง ให้มีมหานิยม เป็นที่รักแก่คน และเทวดาทั้งหลาย
  ยันต์ลูกที่5.ชื่อว่า พระเจ้าผาโลก มีพุทธคุณในด้านเสริมอำนาจบารมี
  ยันต์ลูก6.ชื่อว่าพญาหงส์คำ มีพุทธคุณเด่นในเรี่อง เมตามหานิยมเป็นอย่างมาก มีแต้ผู้อุปถัมเค้าชู
  ยันต์ลูก7.ชื่อว่า พระเจ้านั่งแต่นแก้ว มีพุทธคุณในด้านชันชนะ ความสำเร็จทุกประการ
  ยันต์ลูก8.ชื่อว่าคลาดแคล้วหลวง มีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
  ยันต์ลูกที่9.ชื่อว่าจักรวรรดิติ อันมีพุทธคุณในด้านเสริมดวงชะตาหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้น เพราะในยันต์ลูกนี้ต้องเอาชื่อวันเดือน ปีกำเนิด ของเจ้าของยันต์ มาผูกเป็นแผ่นดวงเพื่อใส่เข้าไปเป็นใจยันต์ดอกนี้ ซึ่งถือว่าดอกนี้เป็นดอกเอกในชุดสังวาลนี้ก็ว่าได้
  ซึ่งในแต่ละชุดนั้น จะมีพระคาถาจำนวน9วรรค ดังเช่นตัวอย่างดังนี้ อาทิ เช่น ยันต์ แก้วอุสมณื มีคาถาอยู่ดือ 1.ตะมะหะนะระ
  2.คะนะหะนะตะ 3.วะตะสะวะกะมะคะนะระตะระ 4.วะจะตะคะมะ 5.กะมะคะนะระตะระ 6.กะวะคะมะวะนะยะวะ
  7.ยะวะมัตตะ 8.ยะวะกะ 9.ระยะวะกะ (อันเป็นหัวใจยันต์)
  อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คลาดแคล้วหลวง มีพระคาถาดังนี้ 1.สังจิวะระ 2,การะสุตะระ 3.วะระรูวะระเมหารูวะระ
  4.มหาตาปันนะ 5.อะวิจิ.6.นิริยะระ7.สังฆาตะระ 8.จิตตะโนตะก๊ะ9.อุ่งเจตะตำเจตะตำมะระมันเจด เป็นต้น
  สำหรับยันที่ทำเป็นตัวสังวาลนั้นใช้พระคาถาพุทะคุณเช่นเดียวกับยันต์สังวาลเป๊ก แต่จะมีอักขระเสริมอีกขึ้นมา
  ซึ่งเป็นพระคาถารวมพระสูตรต่าง ๆ เช่น อิ สังวิธาปุกะยะปะ ติ ธีฆสังอังขุ เป็นต้น ซึ่งพระคาถาเหล่านี้ก็จะคล้ายๆกับ
  ตระกรูดร้อยแปดคาดแอวด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมพระคาถาทั้งหมดแล้วก็จะได้ 108หลอดพอดี
  และอีกอย่างคือในตระกรูดมังคละหลวงนี้ จะมีการใส่ชื่อ วันเดือนปีเกิด ของเจ้าชาตาผู้ครอบครอง ซึ่งพุทะคุณจะส่งเสริมให้ท่านนั้นมีความสุขความเจริญ ปราศจากภัยยะทั้งมวล
  ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยันต์เก้ากุ่มคะละนี้จึงมีคุณวิเศษเป็นอันมา ในโอกาสนี้พระอาจารย์ เทวฤทธิ์ ท่านได้จักสร้างตระกรูดนี้ไว้ เมื่อสามพรรษาก่อน ที่แรกท่านทำเพื่อว่าจะเอาไว้ให้ลูกหลานไว้ใช้ติดตัวเท่านั้น ไม่ได้คิดจะทำเพื่อ
  การให้เช่าบูชาแต่อย่างใด แต่ด้วยเหตุที่ว่า ในวันที่21 ตุลาคม 2555นี้ ท่านพระอาจารย์ ได้ดำริเป็นประทาน ในการทอดผ้าป่า เพื่อเสมทบทุนจัดสร้างสถานบฎิบัติธรรม ท้าวศรีสุทธโธนาคร ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  ท่านจึงมีดำริว่าจะเอายันเก้ากุ่มสังวาลมังคละนี้ สมนาคุณแก่ท่านผู้ร่วมทำบุญ ในกองบุญของท่าน ซึ่งยันต์ในชุดนี้ได้ผ่านการสวดสาธยายมนต์ต่างๆ และได้ผ่านการเข้าพิธีพุทธอภิเษกลายครั้ง และในระหว่าพรรษาในเมื่อถึงเวลาลงอุโบสถท่านพระอาจารย์ก็จะนำตระกรูด ใส่ย่ามไปด้วยเสมอ อีกประการหนึ่งตระกรูดนี้ยังได้รับการ อธิฐานจิต จากพระครูบาอาจารย์สายล้านนาหลายรูป ในโอกาสต่างๆเช่น[​IMG] ครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย (ขณะนี้ท่านได้มรณภาพแล้ว)
  ครูบ้าอิ่นนคำ วัดไชยสถานวัดพระเจดีย์9ยอด ได้อธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพระพุทธรุ่งเรือง และตระกรูดด้วยครับ[​IMG] ครูบาบุญทา ยติกโล วัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง จ.ลำพูนเป็นต้น โดยท่านพระอาจารย์ ได้จัดเป็นกองบุญ กองละ 2000 บาท จำนวน 29 กองบุญ( เพราะท่านทำไว้แค่29เส้นคับ)จะได้รับยันต์เก้ากุ่มมังคละหลวง1เส้น พร้อมด้วยเหรียญพระพุทธรุ่งเรือง 1องค์ครับ
  ส่วนสำหรับกองบุญเล็กมี 299 กองบุญครับ กองบุญละ 299 บาท รับเหรียญพระพุทธรุ่งเรือง หรือพระพิฆเณศ จำนวน 1รายการครับ หรือตามกำลังศรัทธา
  ส่วนสำหรับวัตถุมงคลอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พระอาจารย์โดยตรงครับ เพราะท่านจะสมนาคุณแก่ท่านผู้ร่วมทำบุญทุกรายการครับ แต่กรุณาแจ้งก่อนครับ[​IMG]
  พระคเณศปางเปิดโลก วีระคณปติ ปางแห่งการเป็นผู้นำ และชัยชนะในทุกด้าน ทรงมีพระวรกายสีแดง แสดงถึงความมุ่งมั่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง
  [​IMG]
  [​IMG]
  เหรียญพระพุทธรุ่งเรือง พระประธานในพระอุโบสถวัดศรี​บุญเรืองผู้ใดมีใว้ บูชาจะมี แต่ความเจริญรุ่งเรืองตังชื​อพระนามพระพุทธรุ่งเรือง
  รายการของแจกอย่งอื่นได้ที่http://palungjit.org/album.php?albumid=7474 ครับผม
  สอบถามกับพระอาจารย์โดยตรงได้ที่ 0898355136
  หรือร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาลำพูน ชื่อบัญชี คุณ ชิตาพร สุตะวงค์ หมายเลขบัญชี 334- 4 - 81898 - 8
  [​IMG]น้ำมันว่านไก่แดง เป็นน้ำมันว่านที่พบมากในภา​คเหนือโดยเฉพาะในเชียงใหม่พ​ระเกจิมักใช้ในพิธีกรรม น้ำมันเจิมหรือสัก เนื่องจากมีสิริมงคลเป็นของ​วิเศษจากธรรมชาติ มีดีในตัวอยู่แล้ว เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์มีกลิ่นหอมไม่เหมื​อนน้ำมันว่านใดๆ เป็นกลิ่นเฉพาะของว่านไก่แด​ง
  [​IMG]
  ยันต์หนีบราหูตำราครูบาชุ่ม​ วัดวังมุย
  ในรูปเป็นยันต์หนีบสำหรับคา​ดเอวมีลูกยันต์เมตตาหลวงเพิ่มมาอีก8ดอก
  [​IMG]
  ตระกรุดสุชาดาหลงห้อง
  เป็นยันตืที่เด่นในด้านเมตต​ามหานิยมสุดยอดแห่งวิชามหาเ​สน่ห์ มหาหลงชั้นสูงตำรับล้านนาโบ​ราณ
   

แชร์หน้านี้

Loading...