แจกเพลงบูชาองค์เทพและมหาเทวีฮินดูทุกพระองค์ครับ

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย paepe, 23 กันยายน 2010.

 1. paepe

  paepe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2010
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +153
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="24">
  </td> <td width="626">[​IMG]</td> <td width="26">[​IMG]</td> <td width="300">[​IMG]</td> <td width="24">[​IMG]</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>
  </td> </tr> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="24">
  </td> <td width="626">
  </td> <td width="26">
  </td> <td width="300">
  </td> <td width="24">
  </td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>
  </td> </tr> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="24">[​IMG]</td> <td width="626"><script type="text/javascript"> AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','width','520','height','30','src','flash/Name/description','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','flash/Name/description' ); //end AC code </script><embed src="http://www.piganesh.com/flash/Name/description.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="30"> <noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="520" height="30">

  <embed src="flash/Name/description.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="30"></embed> </object></noscript></td> <td width="26">[​IMG]</td> <td width="300"><table width="300" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td><script type="text/javascript"> AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','width','300','height','30','src','flash/Name/video','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','flash/Name/video' ); //end AC code </script><embed src="http://www.piganesh.com/flash/Name/video.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="30"> <noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="300" height="30">

  <embed src="flash/Name/video.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="30"></embed> </object></noscript></td> </tr> <tr> <td width="626" bgcolor="#666666">[​IMG]</td> </tr> </tbody></table></td> <td width="24">[​IMG]</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="24">[​IMG]</td> <td width="626" bgcolor="#666666">[​IMG]</td> <td width="26">[​IMG]</td> <td width="300">[​IMG]</td> <td width="24">[​IMG]</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>[​IMG]</td> </tr> <tr> <td><table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="24">[​IMG]</td> <td valign="top" width="626"><table width="626" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="196">[​IMG]</td> <td width="14">
  </td> <td valign="top" width="416"><table width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>พิฆเนศ.com ได้ทำการแปลงไฟล์เพลงทั้งหมดจาก CD ต้นฉบับขององค์เทพและมหาเทวีของแท้จากประเทศอินเดีย [เท่าที่เราจะสามารถจัดหามาได้]</td> </tr> <tr> <td>ไฟล์เพลงเป็นสกุล mp3 ขนาดไฟล์เล็ก เสียงมีคุณภาพ</td> </tr> <tr> <td>[​IMG]</td> </tr> <tr> <td><table width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="10">
  </td> <td width="406"><table width="406" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td background="picture/music/bg.gif"><table width="406" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>1. เพลงทุกเพลงทางเว็ปไซต์ตั้งใจให้ผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดไปฟังเพื่อความเป็นสิริมงคล มิได้หวังผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทนครับ</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>[​IMG]</td> </tr> <tr> <td><table width="406" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>2. บทเพลงทั้งหมด คือ มนต์เพลงศักดิ์สิทธิ์ ใช้สำหรับเปิดถวายแด่องค์เทพและมหาเทวีที่ท่านศรัทธา หรือเปิดเพลงเบาๆ ขณะนั่งสมาธิ | ขณะสวดมนต์</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>[​IMG]</td> </tr> <tr> <td background="picture/music/bg.gif"><table width="406" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>3. พิฆเนศ.com คาดหวังว่าบทเพลงทั้งหมดจะส่งอานิสงค์ที่ดีแด่ทุกคน และนำทางทุกคนไปสู่การ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="26">[​IMG]</td> <td width="300">[​IMG]</td> <td width="24">[​IMG]</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td>
  </td></tr></tbody></table>
   
 2. k_noppadol

  k_noppadol Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +81
  ขออนุโมทนาบุญนะครับ ผมขอรับ 1 ชุด
  นพดล ประเสริฐศรี 28 ม.7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
   
 3. อานนท์

  อานนท์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  143
  ค่าพลัง:
  +302
  ขอรับ 1 ชุด ครับ

  อานนท์ อินทร์คง
  180/167 หมู่4
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  กทม. 10220 .
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 4. phatford

  phatford เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  765
  ค่าพลัง:
  +451
  ขออนุโมทนาบุญนะครับ
  ขอรับสักชุดหนึ่งนะครับ

  พัฒน์ เยี่ยมสถาน
  บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
  10 ซอย จี-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
  21150
   
 5. pum@ple

  pum@ple เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  119
  ค่าพลัง:
  +127
  ขอรับด้วยครับ 2 ชุด

  นายพิชิตชัย บุญมา

  1594/5 ถ.รอบเมืองใต้ ต.เมืองใต้
  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  สาธุบุญครั้งนี้ด้วยครับ
   
 6. sewankum

  sewankum สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2010
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +24
  ขออนุโมทนาบุญด้วยคัรบ

  ขออนุโมทนาบุญด้วยคัรบ
  ส่ง นายอนุพงษ์ สีวันคำ
  199 หมู่ 20 โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ
  ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจิรญ 37000<!-- google_ad_section_end -->
   
 7. ship walk

  ship walk สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  ผมขอ 2 ชุดครับ
  หมู่บ้านโฮมแลนด์ 99/248 ม.2 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  ขอบคุณมากครับ
   
 8. สุวภัทร

  สุวภัทร สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +6
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ<HR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff; COLOR: #ffffff" SIZE=1>
  ขอรับด้วย 2 ชุดค่ะ
  สุวภัทร นาคบัว
  44/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง
  อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์ 53210
   
 9. thamthamtham

  thamthamtham Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2009
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +45
  อนุโมทนาด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด
  ปพนรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ
  123/5 ม 8 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 52190
   
 10. Apichid

  Apichid เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  180
  ค่าพลัง:
  +130
  อนุโมทนาด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด

  Apichit Tangmanothienchai
  50/6 ซอยแม้นศรี ถนนมหาจักร
  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ
  กรุงเทพมหานคร ฯ 10100<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
   
 11. bantita999

  bantita999 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2008
  โพสต์:
  124
  ค่าพลัง:
  +17
  อนุโมทนาสาธุ ขอรับ 1 ชุดค่ะ

  สลิลทิพย์ โพธิพัฒน์
  330 ซอยลาดพร้าว 48 แยก 8
  สามเสนนอก ห้วยขวาง
  กรุงเทพ 10310

  ขอบคุณคร่า^^
   
 12. แก้วขนเหล็ก

  แก้วขนเหล็ก Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +33
  พสกร ทวีทรัพย์
  500/290 การเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ ม.13 ต.สะเดียง
  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
   
 13. พิราวรรณ

  พิราวรรณ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +0
  ขอ 1ชุด

  พิราวรรณ บรรเจิดเลิศ
  47/4 ม.10 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
   
 14. dodidooo

  dodidooo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  76
  ค่าพลัง:
  +3
  ขออนุโมทนาบุญ นะค่ะ ขอรับ 2 ชุดค่ะ นครินทร์ เชื้อเมืองพาน 121/256 หมู่บ้านน้ำทอง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ขอบพระคุณมากๆค่ะ
   
 15. อสูรเทพ

  อสูรเทพ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +57
  ขอรับ 1 ชุดครับ ชาตรี 80/9 หมู่ 3 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
   
 16. dodidooo

  dodidooo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  76
  ค่าพลัง:
  +3
  ขออนุโมทนาบุญค่ะ
  ขอรับ 1 ชุดค่ะ
  นครินทร์ เชื้อเมืองพาน 121/256 หมู่บ้านน้ำทอง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
   
 17. thepabut

  thepabut Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +32
  ขอรับ1 ชุดครับและขออนุโมทนาด้วยครับ
  ธนกฤษ ตันสิรานนท์
  10/392หมู่9 ถ.นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม10230
   
 18. bingry

  bingry สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาสาธุ ขอรับ CD เพลงบูชาองค์เทพและมหาเทวีฮินดูทุกพระองค์ 1 ชุดครับ

  นาย พิริยะ โพธิกีรติกุล
  265/13 ซ.สาธุประดิษฐ์ 15 หมู่บ้าน เทพนรินทร์ 1 แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   
 19. kitjapong

  kitjapong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  227
  ค่าพลัง:
  +244
  ขออนุโมธนา 1 ชุด นะครับ

  นายกิจจาพงศ์ ท่า้เจ็ง
  บ้านปรเมษฐ์ ห้อง 201
  224/16 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
   
 20. sawatha

  sawatha Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  199
  ค่าพลัง:
  +52
  ขอรับ 1ชุด

  สวธา สมประสงค์ 14/5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

  อนุโมทนาบุญด้วยจ้า สาธุ ^^
   

แชร์หน้านี้

Loading...