หมดแล้ว (แจก) ล๊อคเก็ท - เพื่อผู้บำเพ็ญบารมีทุกท่าน

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย กิตติสาร, 13 กันยายน 2018.

 1. กิตติสาร

  กิตติสาร จักเรียนรู้ทุกสัพพวิชาทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +17
  อาตมากำลังสั่งจัดทำล๊อคเก็ต รุ่นรวมพระบารมี สำหรับทุกท่านที่กำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รวมไปถึงบรรจุกระแสบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญทุกวันๆ

  มีทั้งหมด ๙๙ ชุด ถ้าท่านใดต้องการเก็บเอาไว้บูชา ก็ให้แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ มาได้เลย มีเพียง ๙๙ ชุดเท่านั้น เพราะตัวอาตมาเองก็จะเก็บไว้กับตัวด้วย ๑ ชุด

  แจกเป็นธรรมทาน พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อเป็นอานิสงส์หนุนนำสู่การบำเพ็ญพระโพธิญาณต่อไปในภายภาคหน้า ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญของอาตมาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดด้วยเทอญฯ

  Buddha.jpg


  (อัพเดทล่าสุด) ขณะนี้มีผู้บำเพ็ญบารมี ๖๒ ท่าน ได้ขอจองรับไว้บูชาแล้ว จำนวน ๙๙ ชุด มียอดจองครบหมดแล้ว

  ๑. คุณโกละทัศนา ๑ ชุด


  ๒. คุณธนทร ๒ ชุด

  ๓. คุณณรงค์ ๑ ชุด

  ๔. คุณขัญฐมาจณ์ ๑ ชุด

  ๕. คุณธเนศ ๒ ชุด

  ๖. คุณนพดล ๑ ชุด

  ๗. คุณปัฐวีร์ ๑ ชุด

  ๘. คุณภราดร ๑ ชุด

  ๙. คุณอริย์ธัช ๑ ชุด

  ๑๐. คุณวิญญู 3 ชุด

  ๑๑. คุณทนงศักดิ์ ๑ ชุด

  ๑๒. คุณธนวรพงศ์ ๒ ชุด

  ๑๓. คุณศิริลักษณ์ ๒ ชุด

  ๑๔. คุณอัครเดช ๒ ชุด

  ๑๕. คุณทักษกร ๑ ชุด

  ๑๖. คุณธีระยุทธ ๑ ชุด

  ๑๗. คุณจีรัชญ์ ๑ ชุด

  ๑๘. คุณอาสาฬ ๔ ชุด

  ๑๙.คุณกัณญาพัชร์ ๑ ชุด

  ๒๐. คุณสหัสวรรษ ๑ ชุด

  ๒๑. คุณวสุ ๑ ชุด

  ๒๒. คุณวชิระ ๑ ชุด

  ๒๓. คุณวิฑูรย์ ๑ ชุด

  ๒๔. คุณบุญรัตน์ ๑ ชุด

  ๒๕. คุณชิน ๒ ชุด

  ๒๖. คุณดวงจันทร์ ๒ ชุด

  ๒๗. คุณศิวพงศ์ ๓ ชุด

  ๒๘. คุณเอกพล ๒ ชุด

  ๒๙. คุณพงศ์ปณต ๑ ชุด

  ๓๐. คุณเอกสิทธิ์ ๒ ชุด

  ๓๑. คุณณรงวิทย์ ๑ ชุด

  ๓๒. คุณภัทรภร ๓ ชุด

  ๓๓. คุณศุภโชค ๒ ชุด

  ๓๔. คุณชวลิต ๑ ชุด

  ๓๕. ด.ช ดำรงค์วิทย์ ๓ ชุด

  ๓๖. คุณบุญเลิศ ๓ ชุด

  ๓๗. คุณสมบูรณ์ ๒ ชุด

  ๓๘. คุณดุจเดชา ๑ ชุด

  ๓๙. คุณอภิชิต ๑ ชุด

  ๔๐. คุณณัฐวุฒิ ๑ ชุด

  ๔๑. คุณสุรเชษฐ ๑ ชุด

  ๔๒. คุณสุภัทร ๑ ชุด

  ๔๓. คุณอมรศักดิ์ ๒ ชุด

  ๔๔. คุณจันตนา ๒ ชุด

  ๔๕. คุณเจนจิรา ๑ ชุด

  ๔๖. คุณวรุณ ๑ ชุด

  ๔๗. คุณวิลาพร ๑ ชุด

  ๔๘. คุณสิริวิมล ๑ ชุด

  ๔๙. คุณเรืองนภา ๓ ชุด

  ๕๐. คุณชาลี ๒ ชุด

  ๕๑. คุณเรืองชัย ๒ ชุด

  ๕๒. คุณธีทัต ๑ ชุด

  ๕๓. คุณณัฐพงศ์ ๑ ชุด

  ๕๔. คุณเบญจวรรณ ๒ ชุด

  ๕๕. คุณชัชญาดา ๑ ชุด

  ๕๖. คุณสุรศักดิ์ ๑ ชุด

  ๕๗. คุณสงบ ๒ ชุด

  ๕๘. คุณกิตติพงศ์ ๑ ชุด

  ๕๙. คุณปรียากรณ์ ๑ ชุด

  ๖๐. คุณเริงชัย ๒ ชุด

  ๖๑. คุณพินิจ ๒ ชุด

  ๖๒. คุณปรภต ๑ ชุด

  ๖๓. คุณอาชานะ ๑ ชุด

  ๖๔. คุณสว่าง ๑ ชุด
  เนื่องจากทำขึ้นเป็นครั้งแรก จึงได้รู้ว่ามันมีหลายขั้นตอนมาก เพราะที่ทางร้านทำมาเป็นตัวล๊อคเก็ทเปล่าๆ ไม่มีปูนขาวเติมด้านหลังและรวมไปถึงมูลค่าปัจจัยที่อาตมามีอยู่ก็ขอทำแบบไม่ให้เดือดร้อนทั้งฝ่ายผู้ทำด้วย จึงขอเวลาให้อาตมาได้ทำออกมาอย่างดีที่สุด เพื่อทุกท่าน อาจจะนานออกไปเป็นเดือน แต่ให้เชื่อได้เลยว่า อาตมาเต็มใจทำและตั้งใจส่งสมทานบารมีและสัจจบารมีในครั้งนี้อย่างเต็มเปี่ยม

  อาตมาผู้จัดทำมีชื่อว่า พระมหาวายุ กิตฺติสาโร อยู่วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอย จรัญสนิทวงศ์ ๗๒ บางพลัด กรุงเทพ ฯ ถึงตอนนั้นถ้ามีซองน้ำตาลส่งไปถึงท่านทั้งหลาย ไม่ต้อง งง ไม่ต้องสงสัยเน้อ ว่าเป็นยังไงมายังไง เพราะบางท่านอาจจะลืมไปแล้วว่ามีกิจกรรมนี้อยู่  ทั้งหมดทั้งมวล อาตมาก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจพากันบำเพ็ญบารมี ขอให้สำเร็จดั่งปณิธานด้วยดีทุกท่านเทอญฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2018
 2. phanaeson

  phanaeson 7 วัน 7 เดือน 7 ปี 7 ชาติ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  191
  ค่าพลัง:
  +101
  ขอรับ 2 ชุดครับ ที่บ้านมีผู้บำเพ็ญบารมี อยู่ 2 ท่านครับ
  นาม ธนทร วรรณพืช
  222 ม.3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  ขอบพระคุณครับ พระคุณท่าน
   
 3. noomman2

  noomman2 จงสำเร็จทุกประการ เอวัง โหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +50
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาครับ
   
 4. พร้อมทาน

  พร้อมทาน สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  63
  ค่าพลัง:
  +115
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ
  ถ้าบุญวาสนาถึง ผม ก็ขอรับ1ชุดครับ
  นายณรงค์ พรมตัน บ้านเลขที่50 หมู่8บ้านหัวฝาย
  ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180. ครับ
   
 5. millionairs

  millionairs สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มกราคม 2017
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +22
  อนุโมทนา กับอาจารย์ผู้แจกด้วยครับ. ขอรับ 1 ชุดครับ. ขัญฐมาจณ์. ปัญญาธัญพงษ์. 23 พระรามสอง ซอย 46 ถนนพระรามสอง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150. ขอให้เจริญในกิจทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรม
   
 6. myenjoys

  myenjoys เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  641
  ค่าพลัง:
  +481
  ขอรับ 2 ชุด ครับ นายธเนศ กิตติชีวเวช 54/2 ถ.รองเมืองซอย 3 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 7. ดลสายสอง

  ดลสายสอง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2015
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +4
  นาย นพดล นุ่มปราณี 314-322 ซอยจันทน์32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม 10120 ขอบพระคุณครับ
   
 8. V.PAT13

  V.PAT13 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2017
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +19
  ลำดับที่๗ ขออนุโมทนารับ1ชุดครับ
  ปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล
  190 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
  ขอบพระคุณครับ
   
 9. mangkudji

  mangkudji Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กันยายน 2011
  โพสต์:
  143
  ค่าพลัง:
  +83
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ภราดร ขุมทรัพย์
  บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
  5/1, 5/2, 5/3 ซอยกาญจนาภิเษก 002
  ถนนกาญจนาภิเษก
  แขวงคลองบางบอน
  เขตบางบอน
  กรุงเทพมหานคร
  10150
  ...............................

  ขอรับ 1 ชุดครับ
  ขอบคุณครับ
   
 10. สติมั่น

  สติมั่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  601
  ค่าพลัง:
  +496
  ขอรับ 1 ชุดครับ
  ขอบพระคุณและร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ครับ

  นายอริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
   
 11. Thanaworapong

  Thanaworapong สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +5
  อนุโมทนา สาธุครับ ขอรับ 2 ชุดครับ (ผมกับแฟนครับ)
  นายธนวรพงศ์ บวรโชติทัพพะ โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
   
 12. Tik168

  Tik168 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +6
  ขอรับ1ชุดครับ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
  นาย ธีระยุทธ วงค์กูด 171/1 ม.13 ต.บ้านแหวน
  อ.หางดง จ.เชียงใหม่50230 โทร0856217375
   
 13. จีรัชญ์

  จีรัชญ์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +93
  ขอรับ 1 ชุด ค่ะพระคุณเจ้า กำลังพยายามสั่งสมบุญบารมีอยู่
  กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้่ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  นางสาวจีรัชญ์ ดีประดวง 214/2 ม.8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ค่ะ
   
 14. arsarn

  arsarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  313
  ค่าพลัง:
  +183
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
  ขอรับ 2 ชุดครับ
  นายอาสาฬ พีระกันทา
  277 ม.2 บ.สันคะยอม ซอย 5
  ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่
  50180
  ขอบคุณมากครับ
   
 15. chaumka

  chaumka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  237
  ค่าพลัง:
  +301
  ขอรับ 1 ชุดค่ะ ที่อยู่ทาง pm ค่ะ
   
 16. คนบางพลีน้อย

  คนบางพลีน้อย สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2018
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +13
  ขอรับ1ชุดครับ
  วสุ ลาภทวี
  10/15 หมู่ 1 ต.บางพลีน้อย
  อ.บางบ่อ
  จ.สมุทรปราการ
  10560
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 17. ra_chaiyo

  ra_chaiyo สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2018
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  ขอรับครับ
  วชิระ รอตรวย
  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 อนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 18. wangwang

  wangwang เมกะมุอุ ปฐวิยัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  509
  ค่าพลัง:
  +716
  ขอรับ 1 ชุดครับ นาย วิฑูรย์ ภัทรประสิทธิ์ผล 195 ซ.ลาดพร้าว47 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพาน2 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ
   
 19. jacky57

  jacky57 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  516
  ค่าพลัง:
  +1,869
  ขอรับ 1 ชุดครับพระคุณเจ้า
  ชิน มากดี
  444/55 หมู่ 8
  ต.หนองครก
  อ.เมือง
  จ.ศรีสะเกษ
  33000
   
 20. juu-dt07

  juu-dt07 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2010
  โพสต์:
  873
  ค่าพลัง:
  +925
  ขอรับ2ชุดเจ้าค่ะพระคุณเจ้า
  นางดวงจันทร์ เวียงธีรวัฒน์
  49 ม.1ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
   

แชร์หน้านี้

Loading...