แจกDVD,VCD รวมพระธรรมเทศนา ชุด โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย Wittayasomsri, 1 สิงหาคม 2010.

 1. Wittayasomsri

  Wittayasomsri Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +42
  [​IMG]:z10
  เพิ่มเติม หลวงปู่มั่น , คลิปวิดีโอ หลวงปู่สิม, คลิปชีวประวัติหลวงปู่สิม พุทธาจาโร โดยมูลนิธิแผ่นดินธรรม , พระอาจารย์มหาบัว, หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต, หลวงปู่เทสก์,หลวงปู่ท่อน,
  หลวงปู่เหรียญ, หลวงปู่ชา, หลวงปู่พุธ,หลวงพ่อเปลี่ยน, รวมพระธรรมเทศนาพระอาจารย์อ่อนใส
  สํวโร และรวมพระธรรมเทศนาหลวงปู่สิม และหลวงปู่เหรียญ วรลาโภค่ะ แจ้งชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งได้ทางPMเลยค่ะ

  รายชื่อพระธรรมเทศนา ในDVD ชุดนี้

  รวมพระธรรมเทศนา โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

  ท่านพ่อลี ธมมธโร ( วัดอโศการาม)

  01/ ท่านพ่อลี ของฝาก พ.ศ.2500
  02/ ท่านพ่อลี ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
  03/ ท่านพ่อลี 05 ตุลาคม 2502
  04/ ขันธมาร
  05/ จิตวิญญาณ
  06/ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
  07/ กลั่นนํ้าเค็มให้เป็นนํ้าจืด 2503

  พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส พุทธธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  www.phasornkaew.org

  01/ _พรปีใหม่พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ ผาซ่อนแก้ว
  02/ 001.title ความจริงไม่มีใครทุกข์
  03/ 1. พ่ออำนาจ โอภาโส ๑ บ้านอารีย์
  04/ 01 ระลอกคลื่นบังน้ำใส
  05/ 010.ดีเอ็มจี วันที่ 18 มีนาคม 2552 มีไม่มี
  06/ สุขวิธีวิถีพุทธ


  โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

  01/ โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  02/ จงสร้างวาสนาที่ใจ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  03/ ใจเจ้าปัญหา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  04/ กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา โดย หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต
  05/ การฝึกตน โดย หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต
  06/ ชีวิตเป็นของน้อยนิด โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  07/ บุญบาปเกิดที่ใจ โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  08/ โกเดียน โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  09-1/ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  10-2/ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  11/ ฝึกจิตอย่าให้หลงให้เมา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  12/ เพียรเห็นทุกข์ภัยในกามทั้งหลาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  13/ ศรัทธากับปัญญา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
  14/ การทำสมาธิ (อบรมชาวต่างชาติที่สหรัฐฯ) โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
  15/ บริกรรมภาวนาตามกำหนดรู้ โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  16/ ศีลเป็นคุณธรรมของมนุษย์ โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง บ้าแบกหิน

  01/ 303 บ้าแบกหิน 29 กค 32
  001อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน
  004ภาวนาแบบครั้งเดียว
  014วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่
  017เทพเทวดามีจริง
  บาป-บุญให้ผลตลอดเวลา - 23 ก.ค 30

  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  01/ 11 ผู้รู้หาข้องไม่ - 15 ตค 30.mp3
  02/ 20 สติกับจิตเป็นของมีกำลัง - 16 พย 30.mp3
  03/ 32 การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรม.mp3
  04/ 38 ข้อปฏิบัติของนักบวช - 11 มค 31.mp3
  05/ 40 โทษของตัณหา - 15 มค 31.mp3
  06/ 42 จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก - 27 พค 30.mp3
  07/ 44 จงทำที่พึ่งให้แก่ตน - 20 มค 31.mp3
  08/ 46 ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ.mp3
  09/ 51 โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง - 15 กพ 31.mp3
  10/ 52 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม - 16 กพ 31.mp3
  11/ 55 พหรมวิหารสี่ - 19 มีค 31.mp3
  12/ 56 ม้าอาชาไนย-คนอาชาไนย - 17 มีค 31.mp3
  คำสอนประโยคสุดท้าย - 31 สค 30
  ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก - 31 สค 30
  สติควบคุมจิต - 8 กย 30

  หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต

  การเจริญสมาธิ
  อันเนื่องมาจากประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แผ่นที่ 23-24

  01/ 493 สาเหตุที่ทำให้เกิดกิเลส วันออกพรรษา 10 ต.ค.46
  02/ 494 เพียรหาทางออกจากทุกข์ 1 พ.ย.46
  03/ 495 พิจารณาให้เห็นความทุกข์ของสัตว์โลก 1 ธ.ค.46
  04/ 496 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย 8 ธ.ค. 46
  05/ 497 ผู้รักตนเพียรยกตนให้พ้นจากหล่ม 6 ม.ค.47
  06/ 498 ผู้รักษาศีลดีทำให้มีความสุขและสนทนาต่อ 16 ม.ค.47
  07/ 499 ค้นคว้าหาทางดับทุกข์ 21 ม.ค.47
  08/ 500 ทุกข์เพราะความถือมั่น 5 ก.พ.47
  09/ 501 การทำจิตให้ผ่องแผ้ว มาฆบูชา 5 มี.ค.47
  10/ 502 เทศน์ในงานศพหลวงปู่ไพโรจน์ มิตฺตธมฺโม 8 มี.ค.47
  11/ 503 วิธีแสวงหาความสุขให้ถูกทาง 13 มี.ค.47
  12/ 504 อยู่กันอย่างไรให้มีความสุข 28 มี.ค.47
  13/ 505 ความแตกต่างของโลกา อตฺตา ธมฺมาธิปไตย 4 เม.ย.47
  14/ 506 เพียรทำความดีหนีความชั่ว 12 เม.ย. 47
  15/ 507 การฝีกใจได้เป็นความดี 16 มิ.ย. 47
  16/ 508 หาอุบายคลายความทุกข์ความกังวล 24 มิ.ย.47
  17/ 509 ฝึกสติให้รู้พร้อมในอิริยาบถทั้งสี่ 1 ก.ค.47
  18/ 510 อริยสัจ ๔ และตอบปัญหาต่อ สอนนักเรียนวัฒฑโนทัยพายัพ 3 ก.ค. 47
  19/ 511 ตามดูรู้เท่าทันอารมณ์ในจิต 9 ก.ค.47
  20/ 512 ความสามัคคีของหมู่ชนทำให้เกิดสุข อบรมคณะตำรวจ สภอ.แม่แตง 9 ก. ค. 47
  21/ 513 การทำความเห็นให้ถูกธรรม 16 ก.ค.47
  22/ 514 ผู้ให้แสงสว่างชื่อว่าให้ปัญญา วัดพระพุทธบาทสี่รอย 25 ก.ค.47
  23/ 515 ตอบปัญหากับชีพราหมณ์ วัดพระพุทธบาทสี่รอย 25 ก.ค.47
  24/ 516 อริยสัจ ความจริงสี่ประการ อาสาฬหบูชา 31 ก.ค.47
  25/ 517 ผู้เมตตาตนต้องฝึกจิตของตนให้สงบ 8 ส.ค.47
  26/ 518 การได้เกิดในประเทศอันสมควร เนื่องในวันแม่ 12 ส.ค.47
  27/ 519 ศึกษาความแตกต่างของสัตว์โลกให้เข้าใจ 15 ส.ค.47
  28/ 520 บวชแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติ อบรมพระจากถ้ำผาปล่อง 20 ส.ค. 47
  29/ 521 สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆตน 30 ส.ค. 47
  30/ 522 อายตนะ ๑๒ เป็นของร้อน 7 ก.ย. 47
  31/ 523 การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ 13 ก.ย. 47
  32/ 524 พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้อะไร อบรมพระเณร 17 ก.ย. 47
  33/ 525 ศึกษาหาวิธีดับทุกข์ในแบบต่างๆ 21 ก.ย. 47

  หลวงพ่ออ่อนใส สํวโร วัดเขาอินทร์ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 055-631-067 (ร่างไม่เน่า )

  01 หลวงพ่ออ่อนใส 2542
  01/ จตุปาตญาญ
  02/ จตุปาตญาญ
  03/ จิตที่บริสุทธิ์
  04/ มนุสสภูมิ
  05/ วิปัสสนากัมมัฏฐาน 2
  06/ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  07/ ศีล
  08/ สมถะกัมมัฏฐาน 2
  09/ สมถะกัมมัฏฐาน
  10/ สวรรค์ภูมิ
  11/ อบายภูมิ

  02 หลวงพ่ออ่อนใส 2543
  01/ ความสุขแห่งธรรม
  02/ จตุปตญาณ
  03/ มนุสสภูมิ
  04/ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  05/ วิสุทธิมรรค
  06/ ศีล
  07/ สมถะกัมมัฏฐาน


  04 หลวงพ่ออ่อนใส สํวโร 2545
  01/ 10มค45_ศีลคือเสาเข็ม
  02/ 12มค45_สมถะกัมมัฏฐาน
  03/ 13มค45_วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  04/ 14มค45_วิสุทธิมรรค
  05/ 15มค45_วิปัสสนูปกิเลส
  06/ 16มค45_อาสวักขยญาญ
  07/ 18เมย45_มนุสสภูมิ
  08/ 19เมย45_สมถะกัมมัฏฐาน
  09/ 20เมย45_วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  10/ 21เมย45_วิสุทธิมรรค
  11/ มนุสสภูมิ

  05 หลวงพ่ออ่อนใส สํวโร 2546
  01/ 10มค46_มนุสสภูมิ
  02/ 11มค46_สมถะกัมมัฏฐาน
  03/ 12มค46_ทางสองแพร่ง
  04/ 13มค46_วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  05/ 14มค46_วิสุทธิมรรค
  06/ 15มค46_วิปัสสนูปกิเลส
  07/ 16มค46_จตุปาตญาณ
  08/ 18เมย46_มนุสสภูมิ
  09/ 19เมย46_สมถะกัมมัฏฐาน
  10/ 120เมย46_วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  11/ 21เมย46_จิตที่บริสุทธิ์

  06 หลวงพ่ออ่อนใส สํวโร 2547
  01/ นิทานธรรมะ
  02/ วิปัสสนากัมมัฏฐาน 2
  03/ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
  04/ สมถะกัมมัฏฐาน 2
  05/ สมถะกัมมัฏฐาน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • ปก .jpg
   ปก .jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.5 MB
   เปิดดู:
   134
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2010
 2. ka99

  ka99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +168
  รบกวนขอรับหนึ่งชุดค่ะ
  นางเพ็ญวิภา อินทร์ดิษฐ์
  โรงพยาบาลบัวใหญ่(ตึกผู้ป่วยในชาย)
  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสึมา 30120
  อนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ
   
 3. pannawatp

  pannawatp สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 มกราคม 2010
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +19
  ขออนุโมทนานะครับ ขอรับ 1 ชุดครับ
  กรุณาส่งมาที่

  ปัณณวัชญ์ ภูวศิษฎ์เบญจภา
  บ้านเลขที่ 680/12 ซอยลำปรุ2
  ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง
  อำเถอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  30000
   
 4. Tianluang

  Tianluang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  341
  ค่าพลัง:
  +1,025
  อนุโมทนาสาธุ ครับ
  สิ่งไดๆที่ปรารถนาขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านและญาติมิตรทุกประการครับ
   
 5. talkjoss

  talkjoss เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  696
  ค่าพลัง:
  +2,252
  [​IMG]
  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 6. วังชะโอน2551

  วังชะโอน2551 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  108
  ค่าพลัง:
  +322
  โมทนาครับ
  กรุณาส่ง
  นายชาญวิทย์ รังมาตย์
  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7
  เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  65000
   
 7. u570

  u570 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  510
  ค่าพลัง:
  +536
  ขอรับ2ชุด
  พงศิลป์ แซ่ห่าน
  289/38 ถ.คลองลำปัก แขวง-เขต ดุสิต กทม.10300
   
 8. yes2

  yes2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  287
  ค่าพลัง:
  +400
  ขออนุโมทนา2ชุดคะ
  พัชมณฑ์ รุ่งเกีรยรติธีรติ
  บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)388 อ.เอสพี ชั้น10 CRU สามเสนใน พญาไท กทม.10400
   
 9. law23

  law23 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  408
  ค่าพลัง:
  +436
  ขอรับ2ชุด
  พิทักษ์ โพธิทุน 289/41 ถ.หลานหลวง14 ดุสิต กทม.10300
   
 10. niyomrat

  niyomrat Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +88
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ 2 ชุด


  นายนิยมรัตน์ มิ่งมงกุฏ
  สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
  111 หมู่ 6 อ.เขาฉกรรจ์
  จ.สระแก้ว 27000

  กราบขอบพระคุณครับ
   
 11. ตง

  ตง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  348
  ค่าพลัง:
  +1,058
  ขออนุโมทนา ขอรับ 1 ชุดครับ
  จรูญศักดิ์ รุ่งโรจน์รัตน์
  11/48 ม.9 ถ.สายบางแวก
  ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ
  กทม. 10160
   
 12. Pisek

  Pisek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +106
  ขอรับด้วยหนึ่งคน ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ
  นายภิเศก ศักดิ์เพ็ชร
  หน่วยสอบเทียบ โรงพยาบาลหาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
   
 13. สุทธิมา

  สุทธิมา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  784
  ค่าพลัง:
  +2,116
  ขอรับ 1 ชุดค่ะ
  สุทธิมา เพชรษา
  เลขที่ 888 หมู่ที่ 4 ถ.ขอนแก่น-อุดร
  ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  อนุโมทนาสาธุค่ะ
  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
   
 14. NIJARIN

  NIJARIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  62
  ค่าพลัง:
  +232
  อนุโมทนาบุญ ขอรับ 1 ชุด
  นิจรินทร์ พีรพรวิมล
  บริษัท ไทย ซิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  37-37/1 ซอย บางบอน 5 ซอย 2
  แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150
   
 15. sorsaky

  sorsaky Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2009
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +59
  อนุโมทนาบุญ ครับ สาธุ
  ขอรับดีวีดี ซีดี รวม 1ชุดครับ
  กรุณาส่งมายัง
  เลขที่ 88/128 หมู่ที่ 4
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพฯ 10220
  ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
   
 16. Noommm123

  Noommm123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2008
  โพสต์:
  257
  ค่าพลัง:
  +385
  อนุโมทนาบุญ ครับ สาธุ
  ขอรับดีวีดี ซีดี รวม 1ชุดครับ
  ว่าที่ร้อยตรี สาโรจน์ วรรณมโนมัย
  611/123 หมู่ 4 ซ . สุขสวัสดิ์ 25/2 ต. บางปะกอก อ. ราษฎร์บูรณะ จ. กทม 10140
  <!-- google_ad_section_end -->
   
 17. frank0826

  frank0826 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  456
  ค่าพลัง:
  +710
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ DVD 1 ชุดครับ
  ที่อยู่
  คุณบุญรัตน์ เหล่ามาลา
  499 หมู่3 อาคารเบญจจินดา แคนทีน ชั้น 4 ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นนะครับ
   
 18. omemata

  omemata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +228
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  ขอรับ 1 ชุดค่ะ
  กรุณาส่ง น.ส. จารุวรรณ ศิริคช
  7/129 ม. 4 ต.มาบยางพร
  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140


  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
  สาธุๆๆ ค่ะ
   
 19. newpakin

  newpakin Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +34
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ DVD 1 ชุดครับ
  ที่อยู่

  นาย ภาคิน เรืองจินดา 9/58 .3 รมย์รวินท์คอนโดทาวน์<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  .อินทาปัจ 13.เพชรเกษม69 แขวง หลักสอง <o:p></o:p>
  เขต บางแค กทม. 10160<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
   
 20. chavaroj

  chavaroj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  538
  ค่าพลัง:
  +321
  ขออนุโมทนาบุญ 1 ชุดคับ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  นาย ชวโรจน์<o:p></o:p>
  พีที เฮ้าส์ ห้อง 311<o:p></o:p>
  155/1 หมู่ 1 ซ.อ่าวอุดม5<o:p></o:p>
  .ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา <o:p></o:p>
  .ชลบุรี<o:p></o:p>
  20230
   

แชร์หน้านี้

Loading...