แนะนำรายชื่อวัดที่มีพระปางค์ไสยาสน์หรือพระนอน

ในห้อง 'วัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย na_krub, 18 พฤศจิกายน 2022.

 1. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๐ วัดราชปักษี ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
  วัดราชปักษี.jpg
   
 2. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๑ วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  วัดเวฬุราชิน.jpg
   
 3. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๒ วัดใหม่ปากบางตั้งอยู่ที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  วัดใหม่ปากบาง.jpg
   
 4. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
 5. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๔ วัดพระนอนแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระนอนแม่ปูคา.jpg
   
 6. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๕ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชีบงใหม่ มีขนาดความยาวประมาณ 15 เมตร
  วัดพระนอนป่าเก็ดถี่.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 22:57
 7. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 04:49
 8. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๗ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี มีขนาดความยาวประมาณ 20 เมตร
  วัดป่าภูก้อน.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 22:56
 9. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๘ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีขาดความยาวประมาณ 40 เมตร
  วัดป่ากิตติญานุสรณ์.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 22:58
 10. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๔๙ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  วัดดอยแท่นพระผาหลวง.jpg
   
 11. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๐ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว 55 เมตร
  วัดสุขุม.JPG
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 22:56
 12. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๑ วัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาดความยาวประมาณ 40 เมตร
  .jpg.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 23:04
 13. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๒ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดความยาวประมาณ 13.3 เมตร
  วัดธรรมจักรเสมาราม.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2022 at 22:58
 14. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๓ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  .jpg.jpg
   
 15. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๔ วัดศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  วัดศรีสุนทร.jpg
   
 16. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๕ วัดศรีมงคล หมู่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  .jpg
   
 17. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๖ วัดกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  วัดกกไม้แดง.jpg
   
 18. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๗ วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วัดโบสถ์.jpg
  เปิดดูไฟล์ 6074842
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2022 at 05:57
 19. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๘ วัดสมเด็จ บ้านไหล่น้ำ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวักาญจนบุรี
  วัดสมเด็จ.jpg
   
 20. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,291
  ค่าพลัง:
  +2,530
  ๕๙ วัดวรนาถบรรพต หรือวัดเขากบ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาวประมาณ 20 เมตร
  วัดเขากบ.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...