เรื่องเด่น แนะยึดหลักพอเพียงร.9-คำสอนพุทธเจ้าทำสังคมยั่งยืน

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 มกราคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  735
  ค่าพลัง:
  +2,197
  news_ZsGyLzkStJ160958_533.jpg

  วันนี้(29 ม.ค.) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 17 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า เป็นหลักแห่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หากยึดหลักดังกล่าวในการพัฒนาสังคมจะเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

  894e0b8abe0b8a5e0b8b1e0b881e0b89ee0b8ade0b980e0b89ee0b8b5e0b8a2e0b887e0b8a3-9-e0b884e0b8b3e0b8aa.jpg

  ด้านพระครูปริยัติกิตติธำรง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร. กล่าวว่า โครงการ CSD สัมพันธ์ หรือ Community Social Development เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การเรียนการสอนที่ตอบสนองกับการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นวิชาชีพในสาขาพัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานพิจารณาเห็นว่า การนำมิติของคุณธรรมจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยการให้คุณค่าความดีมาพิจารณาในเรื่องของการพัฒนา เป็นสิ่งที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการประชุมดังกล่าวมีนักวิชาการจากทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนามจร.ด้วย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/624296
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 มกราคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...