แผนที่การชมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฉลองครองราชย์ 60 ปี

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 4 มิถุนายน 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,432
  ค่าพลัง:
  +141,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>แผนที่การชมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฉลองครองราชย์ 60 ปี</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>4 มิถุนายน 2549 15:14 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>แผนที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>แผนที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>แผนที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>แผนที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>ดัชนีอธิบายแผนที่</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left> เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน ในการณ์นี้ ทีมข่าวคุณภาพชีวิต ผู้จัดการออนไลน์ ได้นำแผนที่การชมซุ้มพร้อมดัชนีคำอธิบายแผนที่ เพื่อการเดินชมที่ครบถ้วน


  จุดแรก ที่บริเวณถนนราชดำเนินใน ฝั่งตรงข้ามศาลหลักเมือง เป็นซุ้มช้างเผือก

  จุดที่ 2 ถัดมาที่ถนนราชดำเนินกลาง เป็นถนนที่มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติมากที่สุด ประกอบไปด้วย 5 ซุ้ม ซึ่งเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งหมด ได้แก่ ซุ้มฉลองพระบาทเชิงงอน ซุ้มวาลวิชนีและพระแส้ ซุ้มธารพระกร ซุ้มพระแสงขรรค์ชัยศรี และซุ้มพระมหาพิชัยมงกุฎ นอกจากนี้ยังมีซุ้มธูปเทียนแพ ซุ้มบายศรี และซุ้มพานพุ่มทองอีกด้วย และสุดท้ายของถนนนี้คือที่บริเวณผ่านฟ้า จะพบซุ้มมหาจักรี ก่อนที่จะเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก

  จุดที่ 3 ที่ถนนราชดำเนินนอก จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ และซุ้มใหญ่ 5 ซุ้มคือพญานาค , มงคล 8, มงคล 8, มหาชนก ส่วนซุ้มนพรัตน์ จะอยู่ห่างออกไปบริเวณพระบรมรูปทรงม้า ส่วนตราฉลองครองราชย์ 60 ปี จะอยู่หลังพระที่นั่งอนันตสมาคม


  <HR>

  (หมายเหตุ : คู่มือการชมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว www.bangkoktourist.com)

  <TABLE class=BODY cellSpacing=5 cellPadding=7 align=center bgColor=#000000 border=3>

  <TBODY>

  <TR>

  <TD bgColor=#cccccc>เล็กๆ น้อยๆ กับ 6 ซุ้มสุดอลังการ


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>
  ซุ้มมหาจักรี

  เป็นซุ้มที่แสดงราชสักการะแด่จักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี
  <CENTER>[​IMG]</CENTER>

  ซุ้มพญานาค

  แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ทำให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ มากมาย


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>


  ซุ้มมงคล 8

  สิ่งของอันเป็นมงคล 8 ประการตามคติพราหมณ์ โดยซุ้มนี้มีเทวดาอัญเชิญสังข์ จักร อุณหิส คทา และตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 6 0ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัย


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>

  ซุ้มมงคล 8

  สิ่งของอันเป็นมงคล 8 ประการตามคติพราหมณ์ โดยซุ้มนี้มีธง ขอช้าง โคอุสุภราช หม้อเต็มเปี่ยมด้วยน้ำ และเทพบุตรอัญเชิญพุ่มดอกไม้ทอง พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นสวัสดิมงคลสืบไป


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>


  ซุ้มมหาชนก

  พระมหาชนก หนึ่งในทศชาติชาดกของพระพุทธเจ้า แสดงถึงความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจให้ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานแก่ชาวไทยเพื่อยึดถือปฏิบัติ


  <CENTER>[​IMG]</CENTER>

  ซุ้มนพรัตน์

  แก้วมงคลเก้าประการ อันประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดาหาร เพทาย ไพทูรย์ ซึ่งยึดถือมาแต่โบราณว่าเป็นอัญมณีมงคลคู่ควรพระบารมีพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...