แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติผ่านการพิจารณาคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ทะเล

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ เตือนภัย, 23 กันยายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ เตือนภัย

  โพธิสัตว์ เตือนภัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,156
  กระทู้เรื่องเด่น:
  348
  ค่าพลัง:
  +497
  e0b8a3e0b8b1e0b881e0b8a9e0b98ce0b89ee0b8b0e0b8a2e0b8b9e0b899e0b981e0b8abe0b988e0b887e0b88ae0b8b2.jpg

  23 กันยายน 2562


  74

  เตรียมผลักดัน 7 โครงการรวมทั้งการดูแลพื้นที่อาศัยพะยูน 12 แห่ง


  คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 2 ในวันนี้ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ซึ่งวางเป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูนจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี โดยจะมีโครงการต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง นำแผนไปดำเนินการต่อไป รวมทั้งแผนการดูแลพื้นที่อาศัยพะยูน 12 แห่งแบบองค์รวม รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อทดแทนการลดการรบกวนพะยูนจากการทำประมง, แผนศูนย์ช่วยชีวิตหลัก 2 แห่ง และรอง 5 แห่ง, แผนการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์หายากและศูนย์เรียนรู้ฯ และการรณรงค์การอนุรักษ์พะยูนและการประกาศวันพะยูนแห่งชาติ

  ที่ประชุมได้รับรายงานว่า ในปีนี้ พบพะยูนเกยตื้นรวม 18 ตัว โดยพบเป็นซากเกยตื้น 16 ตัว และพบการเกยตื้นแบบมีชีวิต 2 ตัว คือ “มาเรียม” และ “ยามีล” ก่อนที่จะตายลงทั้งคู่จากการเจ็บป่วย

  หลังการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แผนอนุรักษ์พะยูนฯ จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

  ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ และคณะกรรมการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คระบุถึงความสำเร็จในการผลักดันแผนดังกล่าวแบบองค์รวม ว่า แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติดังกล่าว ถือว่าเป็นแผนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยทำเรื่องนี้มา และนอกจากพะยูนจะได้ประโยชน์แล้ว ยังช่วยสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ รวามทั้งคนท้องถิ่นอีกด้วย

  แผนดังกล่าวยังตรงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านทะเลและแผนปฏิรูปประเทศ เพราะคณะผู้จัดทำแผนฯ เป็นชุดเดียวกัน โดย ดร.ธรณ์ เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดทำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ทช.

  นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังพิจารณาการเสนอ “วันป่าชายเลนประจำปีของชาติ” โดยคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีการประชุมพร้อมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ

  นายจตุพรกล่าวว่า ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และจากพระราชดำรัสที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อป่าชายเลน ส่งผลให้รัฐบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงห่วงใยผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกและทำลายจากนายทุนที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

  พระองค์จึงมีพระราชปณิธานในการที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด สานงานต่อจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผืนป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป นายจตุพรกล่าว

  ภาพ ซากพะยูนเกยตื้นที่เกาะลิบงเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา/ อส.

  ข่าวที่เกียวข้อง

  ขอบคุณที่มา
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/848288
   

แชร์หน้านี้

Loading...