แม่โขงสะอื้น!? อยู่หรือไปอีก 10 ปีรู้เรื่อง

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Catt Bewer, 23 กุมภาพันธ์ 2007.

 1. Catt Bewer

  Catt Bewer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,769
  ค่าพลัง:
  +16,660
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=505 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=505>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left><CENTER>ชาวบ้านที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ทมราบดีว่าหลายปีมานี้น้ำในแม่น้ำโขงตื้นเขิน ปลาก็หนีหายไปหมด </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  กรุงเทพฯ-- นักวิชาการหน่วยงานที่ไม่สังกัดรัฐบาลกล่าวว่า อีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของลำน้ำสายหลักต่างๆ ในเอเชีย รวมทั้งแม่น้ำโขงกับแม่น้ำสาละวินซึ่งเป็นสองสายเลือดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในประเทศแถบนี้

  ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ในปัจจุบันมีหมู่บ้านราว 500 แห่งตามสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในทางลบ ที่เกิดจากทั้งธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์

  "เมื่อมองดูการพัฒนาในภูมิภาค มันจะทำให้ทุกอย่างเสื่อมทรามลงก่อนที่มันจะดีขึ้น" นางอาวีวา อิมฮอฟ (Aviva Imhof) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ขององค์การเครือข่ายแม่น้ำระหว่างประเทศหรือ IRN (International Rivers Network) กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีในวันพุธ (22 ก.พ.)

  เจ้าหน้าที่องค์การไม่สังกัดรัฐบาลผู้นี้ได้ชี้ไปยังประเทศจีนที่การพัฒนาอุตสาหกรรมได้ทำให้น้ำในแม่น้ำสายหลักคือ แยงซี (Yangtze) กับ ฮวงโห (Huang Ho) เน่าเฟะ สร้างปัญหาทางสภาพแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง โดยมีสาเหตุจากการสร้างเขื่อนกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นข้างสองฝั่งของแม่น้ำ

  ทางภาคตะวันตกของจีนติดกับธิเบต ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำล้านช้าง (Lancang) ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็น 2 สาย คือ สาละวินในพม่า กับ แม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านพม่า เข้าไทย ลาว กัมพูชา ไปออกทะเลในภาคใต้เวียดนาม รวมความยาวถึง 4,000 กิโลเมตร

  ในพม่าที่ระบอบทหารปกครองติดต่อกันมายาวนานเกือบ 50 ปี กำลังจะมีการสร้างเขื่อนใหญ่กั้นแม่น้ำสาละวิน โดยการลงทุนของบริษัทจากจีนและไทย นี่คือแม่น้ำสายใหญ่ที่ยังไม่เคยมีการสร้างเขื่อนมาก่อน เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและปลาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ราว 80 ชนิด

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=250>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left><CENTER>บางวันต้องกลับบ้านพร้อมกับตาข่ายที่ว่างเปล่า ชาวบ้านที่เคยหาปลาเป็นอาชีพต้องไปหางานอื่นทำ </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=5>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> สำหรับแม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดหลักของผู้คนหลายสิบล้านคนที่อาศัยทำกินอยู่บนสองฟากฝั่ง เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งน้ำชลประทาน และ เส้นทางการค้าที่สำคัญยิ่งยวด เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวะนานาพันธุ์ ซึ่งในนั้นมีหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์

  แม่น้ำโขงยังยังมีฐานะเป็นแม่น้ำนานาชาติสายยาวที่สุดในเอเชีย แต่ในปัจจุบันกำลังถูกข่มขู่คุกคามอย่างหนักจากการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

  จนถึงปัจจุบันจีนได้สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ากั้นแม่น้ำโขงแล้วจำนวน 2 แห่ง และ กำลังพิจารณาจะสร้างเพิ่มอีกหลายแห่ง คุกคามต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างกว้างขวาง

  เชื่อกันว่าการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในมณฑลหยุนหนัน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ได้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงทางตอนล่างมีน้อยลง นอกเหนือจากสาเหตุทางธรรมชาติอย่างเช่นภาวะฝนแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวัฏจักรในภูมิภาคนี้

  "ระดับน้ำที่ไม่คงเส้นคงวาได้สร้างผลกระทบต่อคนหาปลาหลายร้อยชีวิตตามลำน้ำโขง เนื่องจากจำนวนปลาลดน้อยลง" ผู้ประสานงานของเครือข่ายแม่น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEARIN (Southeast Asia Rivers Network) ประจำประเทศไทยกล่าวกับเอเอฟพี

  ยังคงมีการระเบิดเกาะแก่งต่างๆ ทางตอนบนของลำน้ำ เพื่อสร้างเส้นทางขนส่งสำหรับเรือขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็ได้สร้างปัญหาต่อระบบนิเวศน์ อย่างน่าเป็นห่วง

  แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่อันดับท้ายๆ สายหนึ่งในภูมิภาค ที่กำลังมีการผันแปรทางสภาพแวดล้อม และ เปลี่ยนชีวิตการดำรงอยู่ของประชาชน.. "แต่ก็จะเห็นผลในอีกสัก 10 ปีข้างหน้า ว่าแม่น้ำสายนี้จะอยู่ได้หรือไม่ อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ" ผู้ประสานงานของ SEARIN กล่าว

  ชาวบ้านที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ของไทย เป็นพยานได้อย่างดีต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบที่เกิดขึ้น

  หลายคนจับปลามาชั่วชีวิต แต่ก็ได้พบว่าช่วงปีใกล้ๆ นี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ลดลง และ มีปลาน้อยลงด้วย แต่ก็ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

  นายพล นาสา ชาวบ้าน อ.เชียงคาน วัย 24 ปีกล่าวว่า เขาหาปลาในแม่น้ำโขงกับคนอื่นๆ มานาน 10 ปี เมื่อก่อนนี้ได้ปลาพอเลี้ยงทุกคนในครอบครัว และ ในวันที่โชคดีก็จะจับได้มากจนพอเหลือขายในตลาด แต่ในวันนี้มักจะกลับบ้านกับตาข่ายที่ว่างเปล่าอยู่บ่อยๆ

  "ปลาหาง่ายมากตอนผมเป็นเด็ก มีปลาให้จับอย่างมากมาย เพียงพอสำหรับทุกคน" เอเอฟพีอ้างคำกล่าวของนายพล

  จริงๆ แล้วท้องที่แถบนี้เป็นเขตที่ยังมีการพัฒนาน้อยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ก็ไม่มีใครทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ทราบแต่ว่าน้ำในแม่น้ำลดลง และ หาปลายากขึ้น

  "มันควรจะหาปลาง่ายขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลง ถ้าหากมีปลาให้จับ" นายทม โนนลา ชาวบ้านวัย 55 ปีกล่าว

  </TD></TR><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=452 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=452>[​IMG] </TD></TR><TR><TD class=Image vAlign=baseline align=left><CENTER>ภาพแฟ้ม/เอเอฟพี- วันที่ 4 พ.ย.2544 ชาวกัมปงจามนั่งเรือข้ามฟาก ตอนนั้นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ยังไม่ได้เปิดใช้ แม่น้ำสายนี้ผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านในจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle height=5>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE> ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าภาวะแห้งแล้งกับภาวะน้ำท่วมที่หมุนเวียนประจำในภูมิภาคแถบนี้เป็นปัญหาสำคัญ เป็นเหตุที่จีนและอีกหลายประเทศใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างเขื่อน เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้

  ทางการจีนยังได้ระเบิดโขดหินและแก่งในลำน้ำโขงเพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ชาวบ้านก็กล่าวว่าการที่มีเรือเดินในแม่น้ำมากๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาหนีหายไป พวกเขาหาปลาได้ยากขึ้น

  "พวกเรือใหญ่ได้ไล่ปลาให้หนีไป เราจับปลาไม่ได้ เพราะเรือพวกนี้ทำเสียงอึกทึก" นายพลกล่าว

  อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในวันนี้ เมื่อเทียบกับลำน้ำสายหลักในประเทศจีน แม่น้ำโขงยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามาก ยังคงเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งใหญ่ของโลกอีกแห่งหนึ่ง และ ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการจับปลามากเกินไป มากกว่าจะเป็นปัญหามลภาวะ

  ปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นตามสองฝั่งแม่น้ำโขง ทั้งนี้เนื่องจากความยากลำบากในการสัญจรในแม่น้ำนั่นเอง

  สภาพแม่น้ำโขงแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วง ตั้งแต่ช่วงที่ระดับน้ำเรียบราบ ช่วงที่เป็นแก่งน้ำไหลเชี่ยว ช่วงที่เป็นน้ำตกทางตอนใต้ของลาวและกัมพูชา ก่อนจะไหลลงสู่ที่ราบในเขตปากแม่น้ำภาคใต้เวียดนาม

  การระเบิดแก่งทำให้น้ำไหลเร็วขึ้น ปะทะและกัดเซาะชายฝั่งหนักหน่วงขึ้น ทำให้แม่น้ำตื้นเขิน และ ฝูงปลาก็จะอพยพลงสู่ตอนใต้ของแม่น้ำเรื่อยไปยังเขตที่น้ำลึกกว่า

  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงช่วงนี้ขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าจีนจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับแผนพัฒนา

  แต่สำหรับชาวบ้านที่ อ.เชียงคาน พวกเขากำลังจะต้องหางานอื่นทำเพื่อหารายได้ เนื่องจากจับปลาไม่ได้พอกินอีกแล้ว.

  http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9500000022132</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,099
  ค่าพลัง:
  +51,432
  *** กรรม แม่น้ำโขง ****

  ผลการกระทำในอดีต...กำลังจะกลับมาเล่นงานเราในอนาคต...อันใกล้
  เมื่อไม่มี ผู้มีอำนาจคนใด เชื่อคำเตือนจาก โลกุตตระ....เรื่องภัยแม่น้ำโขงจะไหลพัดภาคเหนือของประเทศไทย
  เมื่อนั้น ...จึงเป็นกรรมของประชาชนจำนวนมาก ที่จะต้องปรากฏ
  หากเชื่อ...ต้องเตรียมการป้องกันสร้างทางน้ำใหม่บริเวณ เชียงแสน ไปเชียงของ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  คุณหนุมาน ช่วยเอาแผ่นที่มาลง ว่าเชียงแสน เชียงของ อยู่แถบไหน คนมองกันไม่ออก

  ถ้าเป็นไปได้ลอง ใส่ highlight ไปด้วยจะได้รู้ว่า พวกเราควรทำอย่างไร เพราะตอนนี้คนไม่เห็นภาพ ทำอะไรไม่ถูกหรอก
   
 4. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Chiangrai.jpg
   Chiangrai.jpg
   ขนาดไฟล์:
   113.5 KB
   เปิดดู:
   4,554
 5. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  ..
   
 6. tum399

  tum399 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  733
  ค่าพลัง:
  +2,906
  สายไปแล้วค่ะ ได้มีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่รัฐบาลชวน จีนได้ระเบิดเกาะแก่งไปมากเพื่อการเดินเรือ ซึ่งยังทำให้ระบบการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้าง Three Gorges dam และเขื่อนขนาดย่อยจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศน์ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องรอ 10 ปีปัจจุบันชัดเจนแล้ว เริ่มตั้งแต่กระแสน้ำ ระบบการไหลของน้ำเปลี่ยนไปด้วย ตะกอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งระดับน้ำที่ลดลง ปลาจะสับสนมากหากกระแสน้ำเปลี่ยนเหมือนกับว่าวิถีชีวิตของเค้าเปลี่ยนไป ไกหรือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของปลาหายไป (ไม่ทราบว่าสถานการณ์ของไก ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้ว) ปลาหลายชนิดบริเวณนี้ปัจจุบันหายหน้าไปแล้ว รัฐมุ่งแต่ด้านพัฒนาเศรษฐกิจด้านเดียว ซึ่งมันสวนทางกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดอยู่ที่การเมืองของเราและต่างประเทศ สรุปมนุษย์แทบทุกชาติเอาเปรียบธรรมชาติเหมือนกันหมด โดยเฉพาะประเทศที่เรียกตัวเองว่าผู้เจริญแล้ว(ทางด้านวัตถุ)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 มีนาคม 2007
 7. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,758
  [​IMG]

  แผนที่จากคุณเกษม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2007
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,099
  ค่าพลัง:
  +51,432
  <TABLE id=post3940918 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid" class=thead> 21-10-2010, 10:11 AM </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=thead align=right> #22118 </TD></TR><TR vAlign=top><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2 width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->เกษม<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_3940918", true); </SCRIPT>
  ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 7,836
  Groans: 34
  Groaned at 191 Times in 133 Posts
  ได้ให้อนุโมทนา: 20,472
  ได้รับอนุโมทนา 95,239 ครั้ง ใน 6,332 โพส
  พลังการให้คะแนน: 4969 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_3940918 class=alt1><!-- google_ad_section_start -->
  น้ำโขงในจีน...ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
  " หนุมาน ผู้นำสาร "

  [​IMG]

  แม่น้ำโขงจะไหลทะลักเข้าประเทศไทยหรือไม่ ต้องคอยจับตาดูเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนเป็นหลักครับ ถ้าประเทศจีนเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงจนเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง ไม่สามารถจะรองรับปริมาณน้ำอันมหาศาลนี้ได้ ประเทศจีนคงต้องปล่อยน้ำให้ไหลมาประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ

  แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย

  ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี<!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,099
  ค่าพลัง:
  +51,432
  <TABLE id=post954760 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid" class=thead>02-02-2008, 09:12 AM </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=thead align=right> #5665 </TD></TR><TR vAlign=top><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2 width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->เกษม<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_954760", true); </SCRIPT>
  ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 7,836
  Groans: 34
  Groaned at 191 Times in 133 Posts
  ได้ให้อนุโมทนา: 20,472
  ได้รับอนุโมทนา 95,241 ครั้ง ใน 6,332 โพส
  พลังการให้คะแนน: 4969 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_954760 class=alt1><!-- google_ad_section_start -->อ้างอิง:
  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%"><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Pew Pew [​IMG]
  แผ่นดินไหวที่ประเทศจีนด้วยครับ ไม่รู้ว่าจะมีปัญหากับหิมะปริมาณมหาศาล ที่สะสมตัวจำนวนมากหรือเปล่า ฟังคำเตือนจากคุณหนุมานแล้วก็ชักคิดมาก แต่คงไม่ต้องเครียด เพราะเราก็เตือนๆ กันมาและเตรียมตัวกันมาเยอะแล้ว คงช่วยอะไรได้พอสมควร
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  [​IMG]
  ***ข่าว จีนเหงื่อแตก ****

  หากจีน...ร้อนมาก....เหงื่อออกมาก
  ระวัง...เทือกเขาหิมาลัย
  น้ำแข็งจะละลายมาก
  น้ำจากเขา...จะไหลลงที่ต่ำ มากกว่าที่เคยจดบันทึกสถิติของมนุษย์ยุคนี้
  แม่น้ำโขง...น้ำจะมาก
  ระวัง...หายนะ ภัยทางน้ำ ที่รวดเร็ว พรวดเดียว กวาดไปเกือบครึ่งประเทศ
  เรือ ... เฮลิคอปเตอร์ เตรียมให้พร้อม
  หากคิดป้องกัน...ต้องเตรียม "ระเบิดสร้างทางน้ำโขง" ให้สะดวก...ที่เชียงแสน เชียงของ
  " หนุมาน ผู้นำสาร " 12-02-2007, 05:54 AM
  <!-- google_ad_section_end -->
  <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>รูปขนาดเล็ก</LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  </FIELDSET>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,099
  ค่าพลัง:
  +51,432
  <TABLE id=post955509 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid" class=thead>02-02-2008, 07:37 PM </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=thead align=right>#5666 </TD></TR><TR vAlign=top><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2 width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->หนุมาน ผู้นำสาร<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_955509", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  วันที่สมัคร: Jul 2006
  ข้อความ: 12,575
  Groans: 1
  Groaned at 473 Times in 325 Posts
  ได้ให้อนุโมทนา: 214
  ได้รับอนุโมทนา 70,751 ครั้ง ใน 10,164 โพส
  พลังการให้คะแนน: 5275 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_955509 class=alt1><!-- google_ad_section_start -->*** น้ำในเมืองจีน ****

  ไม่มีการแก้ไขเร่งด่วนระดับประเทศ ...
  จึงต้องเตรียมรับกรรมที่จะปรากฏ
  มวลอากาศในโลกจะแปรปรวน ... คาดเดาไม่ได้
  หมั่นสังเกตให้ดี !!!!

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "<!-- google_ad_section_end -->

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 11. eve1

  eve1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  241
  ค่าพลัง:
  +682
  ต้องขอฝากไว้กับ ผู้มีอำนาจ-บารมีทั้งหลาย มีลมหายใจอยู่ก็จงเร่งสำรวจซะ
  แก้ที่จีนคงหมดทาง ถึงเวลาต้องป้องกันตนเอง

  เกิดเหตุขึ้นมา ( ซึ่งเกิดแน่ ) ต้องมาวัดดวงประเทศไทยจะเสียหายกี่มากน้อย
   
 12. catniss

  catniss Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2012
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +95
  [​IMG]

  อันนี้ที่เค้าบอกว่าหากเขื่อน 3 โตรก เกิดแตกขึ้นมา น้ำจะเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำโขงโดยลงมาที่ไทยโดยตรง V.v ตรงกับผู้รู้ ณ ที่นี้ที่กล่าวไว้

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  ที่มา จาก blog วิทยาศาสตร์ nuclear.rmutphysics.com/blog-sci1/?cat=1&paged=31


  [​IMG]

  [​IMG]
  ที่มา จาก Mundoyo - Three Gorges Dam เขื่อนสามโตรก ของคุณ sazukia007
  mundoyo.com/Journal/

  [​IMG]


  ที่มาจาก http://pracob.blogspot.com/2011/06/3-three-gorges-dam.html

  ที่เห็นเป็นแนวแยกชัดเจนนี่ใช่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น หรือเปล่านะ ชัดมากเยเน้อ แล้วภาพด้านบนก็คือเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว

  น่ากลัวมากเลยอ่ะ

  ทำไมจีนเค้าไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างเลย

  เพราะเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆในสายตาเค้าละซี V.V
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 พฤษภาคม 2012
 13. ตาดำดำ

  ตาดำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  420
  ค่าพลัง:
  +732
  ถ้าไม่ทำเขื่อนจะเอาไฟฟ้าที่ไหนไปให้ประชากรตั้งหลายล้านคนได้ใช้

  แต่ทุกอย่างก็ต้องมีผลกระทบตามมา แม้แต่เรื่องถ้าเขื่อนที่จีนแตกจะเป็นยังไง


  ก็ในเมื่อห้ามเกิด ห้ามตาย ห้ามใช้ ห้ามกินไม่ได้ ก็คงต้องทำใจ

  ศาสนาสอนให้มีเมตตา แต่จะมีกี่คนที่นับถือศาสนาแล้วทำตามหลักธรรมได้จริง ดังนั้นพวกเราเองก็คงต้องรีบขวนขวายหาทางหลุดพ้น จะมาโทษคนอื่นปรับคนอื่นนั้นยากเต็มที
   
 14. catniss

  catniss Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2012
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +95
  [​IMG]

  ขออนุญาตแปะอีกรูปนะ เอามาจากกระทู้ "เตือนน้ำท่วม พ.ย.54 ชาวเมืองเชียงใหม่ เชียงรายและผู้ที่สนใจช่วยเข้ามาอ่านหน่อยค่า " ที่เพื่อนๆเข้ามาโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ เผื่อว่าใครยังไม่เคยเหมือนเราอ่ะ จะได้ดูได้ เกี่ยวข้องกันนะ อนุโมทนาเจ้าของภาพและเจ้าของกระทู้ แรงๆ เลยจ้า:cool:
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 พฤษภาคม 2012
 15. kongyai3

  kongyai3 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +162
  ขอเชิญไปอ่านรายละเอียดที่กระทู้ เตือนน้ำท่วม พ.ย.54 ชาวเมืองเชียงใหม่ เชียงรายและผู้ที่สนใจช่วยเข้ามาอ่านหน่อยค่า ได้บอกทิศทางการไหลของท่วมที่จะมาจากจีน ไว้อย่างละเอียดเลย
   
 16. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,099
  ค่าพลัง:
  +51,432
  *** เตือนตนเอง ****

  หมั่นดูการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง
  ข่าวสารแม่น้ำล้านช้าง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...