เรื่องเด่น แย้มแผนปฎิรูป’พุทธศาสนา’ ฉบับมหาเถรสมาคม!!

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 9 สิงหาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,125
  กระทู้เรื่องเด่น:
  606
  ค่าพลัง:
  +1,806
  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสไปฟังการสัมมนา “นโยบายคณะสงฆ์กับแนวทางการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 4.0” บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสงศึกษาสงเคราะห์ ที่แต่งตั้งโดยที่ประชุม มหาเถรสมาคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้คนห่างวัดแบบผมเข้าใจภารกิจและบทบาทของมหาเถรสมาคมและการเอาจริงเอาจังในการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยมากยิ่งขึ้นว่า “ท่านกำลังทำอะไร และจะมุ่งเป้าหมายไปที่ไหน??”

  ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต ได้เล่าบรรยายให้คณะสงฆ์เห็นภาพเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตอนนี้คืออะไร?? เพื่อมิให้คณะสงฆ์กลายเป็นองค์กรตกยุคหรือคนล้าหลังสังคม เพราะตลอดระยะเวลา 3 ปีมานี้ รัฐบาลมุ่งหวังจะปฎิรูปประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหากบรรลุเป้าหมายในการปฎิรูปประเทศไทยได้จริง สังคมไทยก็จะนำไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ นี่คือภาพฝันของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

  e0b899e0b89be0b88ee0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2.jpg

  พระคุณเจ้าได้เล่าฉายภาพให้เห็นว่า ตอนนี้รัฐบาลกำลังปฎิรูปและแก้ไขทุกอย่างที่เห็นว่าเป็น

  “กับดัก” ในการพัฒนาประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั้ง สถาบันสงฆ์ไทย เพราะฉะนั้นกระแสแห่งการปฎิรูป แม้คณะสงฆ์อยู่เฉยๆ หรืออยู่ในวัดของตัวเองอยู่ดีๆ ก็จะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

  โดยตอนนี้ “กับดัก” สำคัญๆ ของประเทศไทยพระคุณเจ้าได้ชี้ให้เห็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1.ความแตกแยกของคนในสังคม 2.การทุจริตคอร์รัปชั่น และท่านยังได้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้คณะสงฆ์กำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมในฐานะองค์กรสูงสุดของ สถาบันสงฆ์ไทย ได้กำหนดไว้ซึ่งมี 6 ด้าน บวก 1 ดังนี้

  1.ด้านการปกครอง 2.ด้านการศาสนศึกษา 3.ด้านการเผยแผ่ 4.ด้านการสาธารณูปการ 5.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และสุดท้ายด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อขมวดเป้าหมายการปฎิรูปของคณะสงฆ์แล้วก็จะเห็นว่า…

  มหาเถรสมาคมมีความมุ่งหวังให้ “พระสงฆ์และวัดเป็นแกนนำเป็นศูนย์กลางของชุมชน” ดังในอดีต สรุปง่ายๆ ก็คือว่า ตอนนี้คณะสงฆ์กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทวงบทบาทในอดีตกลับคืนมา ตอนนี้กำลังระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อนำไปยกร่างยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการคณะสงฆ์ระยะ 5 ปี

  b899e0b89be0b88ee0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2-1.jpg

  เรื่องการปฎิรูปพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องใหม่ใน วงการคณะสงฆ์ เพราะที่ผ่านมาสถาบันสงฆ์ไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นของตัวเองเลย ทุกอย่างอาศัยฆราวาส รัฐบาลดำเนินการให้หมด ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงใช้แผนพัฒนาประเทศไทยฉบับที่ 12 แต่คณะสงฆ์เพิ่งเริ่มจะต้นจะร่างแผน

  เพราะฉะนั้นสังคมไทยจะเห็นว่า ในอดีตคณะสงฆ์ทำอะไรมักไม่มีแบบแผนหรือเป้าหมาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ หากคณะสงฆ์มีแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นก็จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “คณะสงฆ์ ไทยก็อาจจะทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่กลายเป็นกลุ่มคนที่ล้าหลังในสังคม” ซึ่งรายละเอียด คณะสงฆ์ก็ลองไปอ่านดูในแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับมหาเถรสมาคมที่เจ้าคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีมหาจุฬาฯ ไประดมความคิดเห็นมา

  b899e0b89be0b88ee0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2-2.jpg

  99e0b89be0b88ee0b8b4e0b8a3e0b8b9e0b89be0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b-3e0b8aae0b899e0b8b-3-3.jpg

  แต่เอาเถอะ การปฎิรูปคณะสงฆ์ หรือการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ มหาเถรสมาคมเองก็คงคิดได้ว่า“คณะสงฆ์ปัดกวาดบ้านตัวเองดีกว่าให้คนอื่นมาปัดกวาดให้” สำหรับผมขอฝากถึงทั้งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมว่า จะปฎิรูปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ต้องรักษายึดมั่นอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแก่พระสาวกก่อนประกาศพระพุทธศาสนาว่า…

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย…”

  ……………………………………

  คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

  โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com

  ขอขอบคุณ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/article/590503
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - แย้มแผนปฎิรูป’พุทธศาสนา’ ฉบับมหาเถรสมาคม
 1. 9@Phonlee
  ตอบ:
  80
  เปิดดู:
  2,532
 2. zต้องตาz
  ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  2,738
 3. anti5
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  202
 4. Chollada.Saowakarn
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  582

แชร์หน้านี้

Loading...