Edit Tags: แรงโน้มถ่วงเอาไม่อยู่!! หลวงปู่เสาร์นั่งสมาธิแล้ว "ลอยได้" ... ปาฏิหาริย์ที่ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ "นักบุญโยเซฟเหินฟ้า" เมื่อหลายร้อยปีก่อน!!

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...