เสียงธรรม แสงธรรมส่องชีวิต พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 สิงหาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  PraSuntornDhammapan (2).jpg
  แสงธรรมส่องชีวิต พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-040-ไม่ต้องอยากตาย ถึงเวลาตายแน่

  2562-026-เพราะใจเรามันยังไม่ลงตัว ถ้าลงตัวมันต้องไม่ทุกข์ มันต้องสบาย

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Aug 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 สิงหาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  41915895320171102_172439.jpg
  ประวัติ
  พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
  ชาติภูมิ

  พระสุนทรธรรมภาณ วิ. มีนามเดิมว่า สมชาติ แซ่ลิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ (๗ ฯ ๑๑) ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อ นายเซี่ยง แซ่ลิ่ม โยมมารดาชื่อ นางลี่ แซ่ตั้ง เป็นชาวสิงคโปร์

  อุปสมบท

  ครั้นมีอายุได้ ๒๓ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านรู้สึกถึงความมีอิสระ มีความสุข มีจิตอันสงบวิเวกมากขึ้น ได้เจริญจิตตภาวนา ได้สัมผัสอะไรมากมายโดยเฉพาะศีล สมาธิ ปัญญา รวมทั้งได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ท่านได้ปฏิบัติโดยยึดหลักเอาสติกำหนดในกายตน จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่า ศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบทำอย่างไร เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดที่ต้องหาเหตุปฏิจจสมุปบาท เห็นเหตุที่เกิด-ดับไม่เที่ยง สิ่งหนึ่งเกิด-สิ่งหนึ่งดับ ใบไม้ร่วงก็มีใบเหลืองเพราะแก่ โรคมาเบียดเบียน มีพายุ
  ต่อมาท่านได้ญัตติใหม่เป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ (๔ ฯ ๑) ปีชวด ณ พัทธสีมาวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จ.สระบุรี โดยมี พระพิศาลมงคลวัฒน์ (หลวงพ่อประยูร ตนฺติสาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูประสาทสารคุณ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) และเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า ธมฺมโชโต อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม
  การศึกษา


  พ.ศ. ๒๕๑๖ จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพลวิทยา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
  พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
  พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี


  เกียรติคุณ

  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาพระสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
  ตำแหน่ง

  ฝ่ายปกครอง

  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

  ประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม
  สมณศักดิ์
  เป็น พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
  พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)

  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุนทรธรรมภาณ วิ.
  ที่มา
  พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
  ประวัติปฏิปทา พระสุนทรธรรมภาณ
  ลานธรรมจักร พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
  ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๓
  :- https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=660
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-037-คนดีต้องทะเลาะกันด้วยหรือ ต้องตบตีกันด้วยหรือ

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-039-ตอนนี้ใจของเรามีธรรมคุ้มครองรักษาไม่ให้เราตกไปในความเศร้าหมองแค่ไหน

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Aug 16, 2019
  ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี, Muang Sara Buri, Saraburi, Thailand
  29 Nong Nak, Nong Khae District, Saraburi 18230, ThailandPhone: +66 65 649 9637
  Facebook :- https://www.facebook.com/pg/buddhasangdham/posts/
  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
  หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค สระบุรี 18230
  :- http://www.sptcenter.org/spt/สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

  ที่อยู่-การติดต่อ
  โทร.: 03-637-9428, 03-630-5239
  สำนักปฏิบัติธรรม "แสงธรรมส่องชีวิต" มี 3 แห่ง คือ

  • สี่แยกหินกอง สระบุรี
  • ปากช่อง นครราชสีมา
  • วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) อุบลราชธานี
  มีรถรับ-ส่ง สาธุชนที่จะมา ณ สำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.30 น. รถออกจาก

  • อนุสาวรีย์สมรภูมิ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  • ฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี
  • หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน
  เที่ยวกลับ รถออกจากสำนักฯ เวลา 15.50 น.
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  แสงธรรมส่องชีวิต2562-022-กายเคลื่อนไหวจิตไม่หวั่นไหวนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม คือธรรมะอันแท้จริง

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-033-ชนใดระวังรักษาจิต ชนเหล่านั้นจะพ้นบ่วงแห่งมาร

  AGF-l7-r7zvEIeBreQjdGN4A0i_u--pArrYjzE0Png=s48-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo.jpg
  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Jul 16, 2019
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธัมฺมโชโต☯หลักสำคัญของการภาวนา

  ธรรม ส่องจิต
  Published on Dec 23, 2015
  แสงธรรมส่องชีวิต2562-021-ใช้กรรมในโลกมนุษย์ยังดีกว่าต้องไปใช้กรรมในนรก

  แสงธรรมส่องชีวิต2562-011 ใช้ตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้เป็น ถ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็น นรกชัด ๆ เลย

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Jun 1, 2019

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  ร่างกาย..สุดท้ายเพียงแค่ธุลีดิน - ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ - สำนักแสงธรรมส่องชีวิต

  Yaowaluck Junpetch
  Published on Feb 13, 2015
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  2562-023-ธรรมะมันอยู่ในตัวเรา มรรคผลก็อยู่ในตัวเราอยู่ที่กายจิตทั้งนั้น

  2562-001-มันเป็นสิ่งของหรือชีวิต ความรักก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะ แต่โยมก็มีใช่มั้ย

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Jun 14, 2019
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-045 ใครใช้ชีวิตเป็นคนนั้นเย็นได้

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-048-โสดาบันในแนวปฏิบัติ ทำได้มั้ยล่ะ เห็นโดยความไม่เที่ยง

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-047-ความคิดยังมีผิดถูก แต่ความโกรธมีโทษอย่างเดียว

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Sep 7, 2019
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  เช้านี้ที่โรงทาน วันที่ 31 ส.ค. 62 ตกลงเป็นมนุษย์หรือสัตว์กันแน่ รู้หน้าไม่รู้ใจ

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-044-วาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเองนะต้องไปสร้างมันก่อน

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Sep 4, 2019
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  วันที่ 4 ก.ย. 62 เรื่องที่ไม่ควรปรุงแต่งก็ไปปรุงแต่งมันซะ เดี๋ยวก็ตกนรก

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Sep 8, 2019

  ธรรมบรรยาย ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต)
  เรื่องที่ไม่ควรปรุงแต่งก็ไปปรุงแต่งมันซะ เดี๋ยวก็ตกนรก ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยเราต้องหยุดมันให้ได้ ของอาตมาตัดกระแสทันที จะไม่ปล่อยมานั่งผสมจนเราเมากับมัน แล้วก็มานั่งบีบน้ำตา ความเสียใจมันเคยช่วยอะไรเราบ้าง มีแต่คิดฆ่าตัวตาย แล้วก็ทำลายตัวเอง สุดท้ายก็บอกหมดกำลัวใจ ความโกรธมันเคยช่วยอะไรเราบ้าง มันมีแต่สร้างโทษ สร้างเวรสร้างภัย แต่ไม่เคยสร้างสิ่งดีดีให้กับเรา จนบันนี้เรายังใช้มันอยู่ ความโกรธ ความน้อยใจ ความเสียใจ / การไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุข ถ้าเมื่อไหร่เราขาดเมตตาธรรมกัน ไม่ว่าสังคมที่ไหน จะมีกินแค่ไหน ก็ไม่มีความสุข แต่ว่าการได้เจริญเมตตา การอยู่ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว คนที่เห็นแก่ตัวก็เริ่มจากการเบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่น แรก ๆ ก็ดูเหมือนดีอะไรก็ได้ก่อน แล้วก็ไม่ต้องสนใคร แต่พอนานไปทางมันแคบลง ผิดกับผู้ที่เจริญเมตตามีการเห็นอกเห็นใจกัน จึงไม่เบียดเบียน ถ้าใครเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ถ้าจิตไม่เมตตาก็คงไม่ใช่ผู้ภาวนา เพราะว่าพรหมวิหารธรรมต้องมีอยู่ในหัวใจของผู้ภาวนา ไม่งั้นทำฌาณไม่ได้ เพราะฌาณมีปิติ สุข เอกคตา เหมือนกัน การเจริญเมตตาก็มี ปิติ สุข ใจไม่ฟุ้งซ่าน เหมือนกับเมตตาเลย ใครที่ทำฌาณไม่ได้ก็เพราะยังขาดเมตตา ต้องเจริญเมตตาให้เยอะกว่าเก่า อย่าไปคิดเบียดเบียนใคร ของไม่ดีก็อย่าไปทำ ของเหม็น ๆ เรายังไม่เลิก ของมีโทษเรายังไม่ละ แล้วจะเอาชนะอะไรได้ แสดงว่าจิตเค้ายังหยาบ ไม่ใช่ ภาวนา ขี้ยา ปฏิบัติ ขี้ขอ อย่างเนี่ย มันไม่ใช่ ใจมันยังไม่ใช่ / แล้วก็อย่าเป็นคน เพ้อเจ้อ คือคนที่เพ้อเจ้อ ฟูมฟาย ฟุ้ง เค้าเรียกจิตไม่นิ่ง เค้าไม่ฝึกจิตพวกนี้ หรือเค้าฝึกไม่ได้ ที่บอกฝึกไม่ได้เพราะเค้าชอบตามใจตัวเอง แต่ถ้าตามครูบาอาจารย์ หรือตามพระพุทธเจ้าอย่างไงก็สอนได้ ขนาดองค์คุลีมารที่ว่าเก่งขนาดไหน พระพุทธเจ้าโปรดแค่แป๊บเดียว คุกเข่ากราบขอถวายตัว ชีวิต บวชในพระพุทธศาสนาจนเป็นพระอรหันต์ / พูดธรรมะใยต้องเอาชนะกัน ธรรมะมันไม่มีตัวตน ธรรมะเพียงแต่อบรมสั่งสอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ ให้มนุษย์มีจิตเป็นเทพเซียน มีจิตเป็นอริย มีจิตเป็นอรหันต์ ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ มีแต่คำว่าจะละได้เมื่อไหร่ วางได้เมื่อไหร่ จิตก็ว่างเมื่อนั้น ก็เข้าสู่มรรคผล / ต้องใช้สติควบคุมจิต ควบคุมได้มั้ย บางคนเค้าห้ามแล้วก็ยัง ตัวเองห้ามตัวเองไม่ได้ถูกเค้าห้ามอีก ก็ยังถือตัวต่อ จะทำซะอย่าง รับผิดชอบเอง ...คำพูดคุณชีวิตคุณคนเดียวคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอ คนอีกตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น แสน ล้าน ... ไม่ได้หรอก นั่นมันคุณพูด ฉะนั้นเวลามีอำนาจใช้ให้มันเป็นประโยชน์ มิฉะนั้นมันจะเป็นโทษ .
  ########## มีให้ฟังอีกมาก พอดแคสต์ sangdhamsongchevit : https://soundcloud.com/user-697057355
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2020
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-049-ของจริงมันไม่อธิบายเยอะแต่มันรู้เยอะ

  แสงธรรมส่องชีวิต-2562-050-เราจะขนาบแล้วขนาบอีก EP-1 สอนธรรมะกำกับพระนั่งสมาธิ

  แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Published on Sep 9, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-สิ่งที่สำคัญสุดคือ ต้องรู้ตื่น

  แสงธรรมส่องชีวิต ชุด ปฏิบัติในพรรษา วันที่ 26 และ 31 ส.ค. 2562 รอบบ่าย

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-

  ธรรม ส่องจิต
  Dec 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ธันวาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  แสงธรรมส่องชีวิต วันที่ 15 ธ.ค. 2562 โดย พระสุนทรธรรมภาณ

  แสงธรรมส่องชีวิต ชุด ฉลองมหาอุโบสถ วันที่ 17 ธ.ค. 2562 โดย พระสุนทรธรรมภาณ

  ธรรมบรรยาย แสงธรรมส่องชีวิต ชุด ฉลองมหาอุโบสถ วันที่ 19 ธ.ค. 2562 โดย พระสุนทรธรรมภาณ

  ธรรมบรรยาย แสงธรรมส่องชีวิต วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี
  Dec 19, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ธันวาคม 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดา

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-สิ่งสำคัญคือความสำรวม

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-ฟังธรรมเพื่อให้จิตแนบแน่นกับธรรม

  ธรรม ส่องจิต
  Dec 23, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ธันวาคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-คนทำดีย่อมร่าเริงใจ

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-น้อมกาย วาจา ใจ

  ธรรม ส่องจิต
  Dec 26, 2019
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-มนุษย์หลายประเภท

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-พระอรหันต์ผู้มีอิสระ

  "งมงายหรือความเชื่อ" แสงธรรมส่องชีวิต ชุด เช้านี้ที่โรงทาน วันที่ 18 ธ.ค. 2562

  ธรรม ส่องจิต
  Dec 17, 2019


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,772
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-หลักของการนั่งสมาธิ

  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต-โลกเหมือนโรงละคร


  แสงธรรมส่องชีวิต ชุด เช้านี้ที่โรงทาน วันที่ 24 ธ.ค. 2562 โดย พระสุนทรธรรมภาณ


  แสงธรรมส่องชีวิต ชุด ฉลองมหาอุโบสถไม้แดง วันที่ 26 ธ.ค. 2562 (อบรมพระนวกะ)

  ธรรม ส่องจิต
  Dec 26, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...