แห่งเดียวในเมืองไทย โบสถ์มีลูกนิมิต ๑๓๗ ลูก

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย Wisdom, 23 ตุลาคม 2005.

 1. Wisdom

  Wisdom ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,675
  กระทู้เรื่องเด่น:
  11
  ค่าพลัง:
  +26,519
  แห่งเดียวในเมืองไทย โบสถ์มีลูกนิมิต ๑๓๗ ลูก
  [​IMG]


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=778 align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top bgColor=#ffffff><TD>
  ลูกนิมิต เป็นลูกลักษณะกลมๆ มีหลายขนาดทำด้วยหิน ใช้ฝังไว้เพื่อไม่ให้ เคลื่อนที่ไปได้ สำหรับกำหนดเป็นเขตพัทธสีมาของแต่ละวัด เรียกว่า โบสถ์บ้าง อุโบสถบ้าง ถ้าเป็นพระอารามหลวงหรือวัดหลวงก็จะเรียกว่า พระอุโบสถ วัดหนึ่งจะมีโบสถ์เพียงแห่งเดียว เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับ ประกอบพิธีสำคัญ ของสงฆ์ เรียกว่า สังฆกรรม เช่น พิธีสวดพระปาติโมกข์ ซึ่งจะทำทุกวันขึ้น หรือแรม ๑๔ และ ๑๕ พิธีสวดญัตติบวชพระ และพิธีสำคัญของพระสงฆ์อื่นๆ โบสถ์แต่ละหลังนิยมใช้ลูกนิมิตทั้งหมด ๙ ลูก คือ ๘ ลูก ประจำทิศทั้ง ๘ ส่วนอีกลูกหนึ่งถือเป็น นิมิตลูกเอก จะฝังไว้บริเวณใจกลางของโบสถ์ คือระหว่างหน้าพระประธาน
  แต่ที่โบสถ์ วัดสัจจธรรมาราม หรือ วัดไผ่เหลือง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซอยโรงพยาบาลบางใหญ่ หรือโรงถ่ายหนัง ค่ายกันตนา ซึ่งมี พระครูภาวนาวรานุศาสก์ (หลวงพ่อสิงห์) เป็นเจ้าอาวาส กลับมีลูกนิมิตมากถึง ๑๓๗ ลูก
  หลวงพ่อสิงห์ให้เหตุผลถึงจำนวนลูกนิมิตที่มีมากถึง ๑๓๗ ลูกว่า เดิมทีตั้งใจว่าจะฝังลูกนิมิตจำนวน ๙ ลูก เหมือนโบสถ์วัดทั่วๆ ไป แต่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์จองเป็นเจ้าภาพหมดแล้วทุกลูก ทำให้ลูกศิษย์อีกจำนวนมากหมดโอกาสที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวายลูกนิมิต ลูกศิษย์คนหนึ่งได้เสนอว่า ถ้าจะฝังลูกนิมิตมากกว่า ๙ ลูกได้หรือไม่ จึงได้สอบถามไปยังพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง โดยได้รับคำตอบว่า ลูกนิมิตมีเท่าไรก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๓ ลูก
  หลังจากนั้นทางวัดจึงได้เปิดให้ลูกศิษย์จองเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตในราคาลูก ๒๐,๐๐๐ บาท และให้เจ้าหน้าที่ วัดระยะรอบโบสถ์เพื่อคำนวณว่า จะฝังลูกนิมิตได้กี่ลูก ปรากฏว่าสามารถขุดหลุมเพื่อฝังลูกนิมิตได้เพิ่มขึ้น ๑๒๐ ลูก จึงเปิดรับจองเป็นเจ้าภาพเพิ่มอีก ๑๒๐ ท่าน
  เมื่อปิดจองเป็นเจ้าภาพแล้ว ก็ยังมีผู้แสดงความจำนงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ทางวัดเพิ่มได้เพียงอีก ๘ ลูกเท่านั้น จึงกลายเป็นว่างานฝังลูกนิมิตครั้งนี้มีเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตมากถึง ๑๓๗ ราย เท่ากับจำนวนลูกนิมิต ๑๓๗ ลูก
  "ถ้าอาตมาไม่ปิดจองเสียก่อน และถ้าโบสถ์หลังใหญ่กว่านี้ น่าจะมีคนจองเข้ามาเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ลูก แต่ต้องอั้นไว้ เดี๋ยวจะกลายเป็นโบสถ์ที่มีแต่ลูกนิมิต ส่วนรูปแบบของโบสถ์หลังนี้ที่แตกต่างจากของวัดทั่วๆ ไปนั้น เพราะอาตมาได้คำนึงถึงประโยชน์ของการใช้งาน การบำรุงรักษา มากกว่าความสวยงาม" หลวงพ่อสิงห์ กล่าว พร้อมกับบอกด้วยว่า
  การจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตครั้งนี้ จะจัดขึ้น ๑๕ วัน ๑๕ คืน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยมีรูปแบบการจัดงานฝังลูกนิมิตเหมือนกับวัดทั่วๆ ไป แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้มีคือ การเล่นที่เกี่ยวกับการชิงโชค เสี่ยงโชค และการพนัน
  สำหรับราคาจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน ทอง นั้น หลวงพ่อสิงห์บอกว่า ผู้ปิดทองลูกนิมิต ๙ ลูก ทางวัดไม่ได้ตั้งราคาจำหน่าย โดยจะให้ทำบุญตามกำลังศรัทธา ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะปิดทองลูกนิมิตให้ครบทั้ง ๑๓๗ ลูก ทางวัดก็ได้จัดเตรียมทองคำไว้ให้จำนวน ๑๔๐ แผ่น จำหน่ายชุดละ ๙๙ บาท
  นอกจากนี้แล้วทางวัดยังได้จัดเตรียมข้าวสาร ๓ สี มหาโชคลาภ หลวงพ่อสิงห์ แจกฟรีกับผู้ที่ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนท่านใดจะเดินทางไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ สอบถามเส้นทางได้ที่โทร.๐-๒๕๙๕-๑๑๗๘ และ ๐-๒๙๐๓-๘๓๘๑
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=10 bgColor=#663300 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#e2c5c5>
  ความหมายของลูกนิมิต
  ลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูก ซึ่งถูกจัดไว้ตามจุดหรือทิศต่างๆ มีความหมายที่เป็นมงคลคือ เพื่อถวายการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่ประจำทิศ หรือบูชาเทพนพเคราะห์ทั้ง ๙ ให้เกิดบุญและสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว แต่ละลูกมีความหมายดังนี้
  ๑.นิมิตลูกเอก เป็นลูกที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นประธานของลูกนิมิตทั้งหมด ฝังไว้บริเวณใจกลางโบสถ์ หรือบางท่านเรียกว่า สะดือโบสถ์ ก็มี รายล้อมด้วยลูกนิมิตอีก ๘ ลูก เป็นการถวายการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระประมุขแห่งอริยสงฆ์ เป็นการอัญเชิญและบูชาพระเกตุ เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนกลางของโบสถ์
  ๒.ทิศตะวันออก ลูกที่อยู่ด้านหน้าของโบสถ์ถือเป็นลูกบริวารที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นลูกแรกที่ต้องเริ่มนับ ยกเว้นลูกกลางสะดือโบสถ์ ดังนั้น จึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐมสาวก หรือ พระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ การฝังลูกนิมิตไว้ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นการบูชาพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นการอัญเชิญและบูชาพระจันทร์ เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนด้านหน้าของโบสถ์
  ๓.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ การฝังลูกนิมิตไว้ทางทิศนี้ เพื่อบูชาพระมหากัสสปะ ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานสงฆ์ทำสังคายนา เป็นการอัญเชิญและบูชาพระอังคาร เทพผู้คุ้มครองสถานที่อีกองค์หนึ่ง
  ๔.ทิศใต้ เป็นลูกนิมิตที่อยู่ด้านขวาของโบสถ์ เป็นการบูชาพระสารีบุตร พระอัครสาวกฝ่ายขวา เป็นการอัญเชิญและบูชาพระพุธ เทพผู้คุ้มครองสถานที่ด้านทิศใต้ของโบสถ์
  ๕.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ การฝังลูกนิมิตทางด้านทิศนี้ เพื่อบูชาพระอุบาลีเถระ และเป็นการอัญเชิญและบูชาพระเสาร์ ซึ่งเป็นเทพหนึ่งในนพเคราะห์ทั้ง ๙ คือ เทพผู้ดูแลคุ้มครองสถานที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
  ๖.ทิศตะวันตก เป็นลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหลังของตัวโบสถ์ เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของเงา ซึ่งเปรียบได้กับพระเถระที่เป็นพุทธอุปัฏฐาก คอยเฝ้าติดตามดูแลปรนนิบัติรับใช้พระพุทธองค์เหมือนเงาตามตัว ดังนั้น การฝังลูกนิมิตทางทิศนี้ เพื่อเป็นการบูชาพระอานนท์เถระ และอัญเชิญบูชาพระพฤหัสบดี เทพคุ้มครองทิศ
  ๗.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การฝังลูกนิมิตทางด้านทิศนี้ เป็นการบูชาพระควัมปติเถระ และอัญเชิญบูชาพระราหู ซึ่งเป็นเทพประจำทิศนี้
  ๘.ทิศเหนือ ลูกนิมิตที่ฝังทางด้านทิศนี้ถือเป็นลูกที่มีความสำคัญอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของตัวโบสถ์ เพื่อเป็นการบูชาพระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้า และอัญเชิญบูชาพระศุกร์ เทพคุ้มครองรักษาประจำทิศนี้ ๙.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกนิมิตที่ฝังทางทิศนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน มีผลทางด้านจิตใจ ถือเป็นทิศสุดท้าย เพื่อเป็นการบูชา พระราหุลเถระ ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และอัญเชิญบูชาพระอาทิตย์ เทพผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศ

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=left><!-- << ย้อนหลัง --></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- CENTER ZONE -->

  </TD><TD>[​IMG]</TD><TD background=/imgs/bg_right.gif rowSpan=2>[​IMG]
  <!-- RIGHT ZONE -->
  <!--/imgs/pda.gif-->
  <!-----------------/imgs/know.gif
  /imgs/think.gif
  --------><!-- RIGHT ZONE -->
  </TD><TD rowSpan=2>[​IMG]</TD><TD width=19 background=/imgs/right_bg.gif rowSpan=2>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffff colSpan=2>

  <!-- FOOTER --><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG] สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2543


  </TD></TR></TBODY></TABLE><!-- FOOTER -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,183
  ค่าพลัง:
  +18,398
  โมทนานะครับ แล้วใครพอจะทราบถึงอานิสงส์ของการถวายลูกนิมิตรบ้างครับ
   
 3. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,096
  กระทู้เรื่องเด่น:
  329
  ค่าพลัง:
  +64,291
  เพิ่งทราบความหมายก้อวันนี้เอง..
   
 4. Nirvana

  Nirvana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  8,192
  ค่าพลัง:
  +20,866
  อนุโมทนา ครับ
   
 5. sketchdesign

  sketchdesign Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +32
  อนุโมทนา...สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...