เรื่องเด่น โคพระโพธิสัตว์ โดยหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 16 สิงหาคม 2018.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,701
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +102,466
  หลวงปู่จาม.png

  “ โคพระโพธิสัตว์ โดยหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ ”

  วันหนึ่งไปเขานิมนต์ในงานวันสารท อยู่วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อคืนก่อนวันจะไปเรานั่งภาวนาอยู่ตอนใกล้แจ้งสว่างมีโพธิสัตว์ตนหนึ่งแสดงรูปเป็นโคตัวผู้ใหญ่สีแดงน้ำผึ้งป่าลักษณะงดงามทุกอย่างสะอาดสะอ้านเกลี้ยงเกลา เล็บกีบเท้า หู เขา หัว หางลักษณะเป็นโคอุสุภราชได้ทุกอย่าง มารายงานให้ทราบว่า...

  “ ขอนิมนต์เทศน์โปรดเอาผมด้วยเถอะพระผู้เป็นเจ้าเอย......

  กระผมตกทุกข์เป็นเดรัจฉานอยู่ วันพรุ่งนี้ท่านไปจะได้เห็นผมอยู่หน้าวัด ”

  หลวงปู่จาม (มหาปุญโญ) ก็ซักถามหลายอย่างหลายประการจึงรู้ว่า..

  เป็นพระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๑ นับแต่พระศรีอารีย์เมตไตรโย ไป

  “ ผมนะครับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไป บำเพ็ญบารมีแบบวิริยาธิกะที่ ๒ อายุ ๙๐,๐๐๐ ปี (โคโพธิสัตว์)

  จะได้ตรัสรู้อยู่ประเทศอินเดียกรุงโกสัมพี ต่อจากองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย แล้วก็เป็นลำดับของผมต่อไป (โคโพธิสัตว์)

  ขอท่านจงเมตตาด้วยเถอะ พ้นจากวิบากกรรมเป็นโคตัวนี้แล้วจะได้ไปเกิดอยู่อีสานแล้วจะได้บวชเป็นพระ ” (โคโพธิสัตว์)

  “ เอาเถอะตั้งใจบำเพ็ญของตนไปเถอะท่านโพธิสัตว์เอย ” (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  ทีนี้ตอนเช้าเดินจากที่พักไปวัดศรีจอมทอง หลวงปู่จาม (มหาปุญโญ) ก็พูดกับท่านอาจารย์สิม (พุทธาจาโร) ว่า.....

  “ ท่านอาจารย์วันนี้เช้านี้ พวกเราจะได้เห็นโคสีแดงออกน้ำผึ้งป่าตัวผู้ใหญ่ก่อนจะเข้าวัดศรีจอมทอง ” (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  “ อย่าไปเชื่อนักเน้อนิมิตขี้จุ๊ก็มีหน๋า ” (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  “ แท้ๆ นะครับท่านอาจารย์ ” (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  “ เอ้าจะคอยพิสูจน์หากมีจริงก็ไม่เสียศิษย์ไม่เสียอาจารย์ ” (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  ทีนี้ก็เดินไปตามทางไปเห็นโคเขาลากเกวียนมา

  “ ตัวนี้หรือ ? ” (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  “ไม่ใช่ครับ” งัวตัวนี้เขาไล่ไปเลี้ยงครับท่านอาจารย์ (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  “ ตัวนี้หรือ ? ” “ ตัวนี้หรือ ?” (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  จนไปถึงวัดศรีจอมทอง หลวงปู่จาม (มหาปุญโญ) ก็ชี้ให้ท่านพระอาจารย์สิม (พุทธาจาโร) ดู

  “ นั่นท่านอาจารย์ตัวนั้นหล่ะครับ ” (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  พระอาจารย์สิม (พุทธาจาโร) ก็ยังไม่เชื่อเราก็เข้าไปยืนพิจารณาอยู่ใกล้ๆ ดูลักษณะโคตามที่หลวงปู่จาม (มหาปุญโญ) อธิบายให้เพิ่นฟัง

  “ โอ...เนาะแท้เน้อท่านจามเน๊อ ” (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  “ ครับผม ” (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

  เมื่อเข้าไปในวัดแล้วโยมศรัทธาของวัดศรีจอมทอง ก็กล่าวขึ้นในท่ามกลางผู้คนญาติโยมไปทำบุญวันนั้นว่า.....

  “ ตะวานนี้ผมได้ซื้อโคงามผู้หนึ่งไว้ราคา ๑๕๐ บาท ผมคนเดียวออก ๕๐ บาท คนนั้นคนนี้หลายคนออกช่วยกันได้อีก ๖๐ บาท ตอนนี้ยังขาดเงินอยู่ ๔๐ บาท ขอพี่น้องให้เมตตากรุณาธรรมแก่โคตัวนี้ด้วยเถอะจะเอาไว้ใช้เป็นโคของวัดไว้ลากเกวียนลากฟืนหรือใช้ลากของอย่างอื่น ”

  พอผู้คนได้ยินดังนั้นแล้วก็ออกเงินช่วยกันมาอีกต่อยอดขึ้นไปอีกได้เงินเกือบ ๔๐๐ บาท เขาก็เรียกคนซื้อโคนั้นให้มาเอาเงิน ๑๕๐ บาท เพิ่มให้ อีก ๑๐ บาท เป็นรางวัลเพราะได้ทำบุญไถ่ชีวิต

  เมื่อพระเณรฉันจังหันแล้วศรัทธาก็นิมนต์ ให้ท่านอาจารย์สิม(พุทธาจาโร) ขึ้นเทศน์ธรรมอนุโมทนาการให้ชีวิตเป็นทาน

  วัดศรีจอมทองวรวิหารนี้ เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  วัดนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรา

  ในสมัยพระชาติที่เกิดเป็นลูกกษัตริย์นาคชื่อภูริทัตต์นาคราช ได้ขึ้นมาบำเพ็ญบารมี(ศีลปาระมีขั้นปรมัตถ์ปาระมีของพระโพธิสัตว์) ตรงจอมปลวก ตรงที่สร้างองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกวันนี้นี้ล่ะ

  อันนี้หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม เพิ่นได้กล่าวเอาไว้บารมี ๓๐ ทัศของพระพุทธเจ้าของเรา…

  ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตอนที่ ๑๙๐

  (วัดป่าบ้านห้วยทราย) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่านครับ

  ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและกด likeให้

  เพจธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  https://www.facebook.com/ThammaLuangpuMunPage
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 สิงหาคม 2018
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  334
  ค่าพลัง:
  +58,448
  สรรพชีวิตรอบตัว หลายชีวิตคือผู้หวังสำเร็จโพธิญาณแต่อาจยังอยู่ระหว่างรับวิบากกรรมอกุศล จึ่งมีอัตภาพแห่งเดรัจฉานบ้าง ผี เปรต อสุรกาย สัมภเวสี คนเลว คนชั่ว ฯลฯ พออกุศลวิบากจางคลายได้จังหวะกุศลกรรม และสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยขัดเกลา ท่านเหล่านั้นก็จะรุดหน้าต่อไป

  จึงควรเคารพพุทธะในทุกชีวิต
   

แชร์หน้านี้

Loading...